Call +44 800 9755 164

Public tenders for financial in Vantaa Finland

Find all Financial tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for financial. Make a new search!

Financial auditing services

Vantaan kaupunki | Published October 28, 2016  -  Deadline December 8, 2016
cpvs
79212100

City inspection rule 09/01/2015 (06/01/2017 administrative rule), the 2015 financial statements and the financial plan for the years 2016-2019 and the budget for 2016 are appended to the invitation to tender, as links.

Financial and insurance services

Vantaa Energia Oy ja tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy | Published May 31, 2016
cpvs

Financial and insurance services

Financial leasing services

Vantaan kaupunki | Published January 12, 2016
cpvs
66114000

The City of Vantaa ask for an offer leasing services for the acquisition, under this invitation to tender and its annexes. Offer competition is the overall responsible journalists to provide leasing services, which includes lease financing ICT equipment and equipment financed by the delivery of life-cycle management services to the City of Vantaa. The contents of the acquired lease of service: - financial leasing, - fleet management services, - after the rental period returned ICT equipment, packaging, pick-up, recycling, and disposal services. Leasing service must cover at least the following makes and models set out in Annex independent ICT equipment ICT equipment - workstations, - portable workstations, - hydride. Relating to the aforesaid supply, installation and commissioning services. Options: Optional built specifically purchased for leasing services cover: - smartphones - tablet computers - ovilukijat - Life cycle services to the City of Vantaa's own instruments. Relating to the aforesaid supply, installation and commissioning services. Delineation sake of clarity, it should be noted that the tender does not apply to equipment purchases, but only in the leasing service equipment. Correction notice: Fixed a CPV code. Note. Ad information can be found Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. A direct link to the notification the additional information can be found here Hilma notification: https://tarjouspalvelu.fi/vantaa/?id=51393&tpk=59383495-95e6-4f75-bcca-d54d44adf784

Financial leasing services

Vantaan kaupunki | Published September 26, 2015  -  Deadline October 5, 2015
cpvs
66114000

Rahoitusleasingpalvelut

Financial and insurance services

Vantaan Energia Oy | Published December 4, 2015  -  Deadline December 16, 2015
cpvs
66000000, 50100000

Tilaaja etsii tämän tarjouskilpailun perusteella kumppania ajoneuvokannan hallinnointi- ja leasingpalveluihin (”Palvelut”). Tilaaja edellyttää, että toimittajalla on kykyä ymmärtää tilaajan liiketoimintaa ja halu kehittää palvelua ja uudistua. Vantaa Energia – konsernin leasingautokanta on tällä hetkellä seuraavasti: — 5 kpl työsuhdeautoja, — 2 kpl henkilöautoja, — 4 kpl kevyitä kuorma-autoja, — 37 kpl pakettiautoja. Tarkempi luettelo autokannasta löytyy liitteestä 1. Palveluihin sisältyy seuraavat osa-alueet: — Ajoneuvokohtaiset huoltoleasingsopimukset, — Huolto-ohjekirjan mukaiset määräaikaishuollot, — Korjaukset, jotka johtuvat ajoneuvon normaalista käytöstä ja osien valmistusvirheestä tai rikkoutumisesta tavanomaisessa käytössä (pl. ulkopuolisesta syystä tai käyttövirheestä rikkoutuminen), — Öljyn ja jäähdytysnesteen lisäykset, — Ajoneuvojen hankintapalvelu, — Uusien ajoneuvojen rahoitus, — Ensirekisteröinti- ja katsastusmaksujen hallinnointi, — Ajoneuvojen vakuutukset ja vakuutushinnat, — Ajoneuvoverojen hallinnointi ja maksatus, — Ajoneuvojen lisävarustelun hankintojen hallinnointi, — Vahinkoasioiden käsittely Vantaan Energian puolesta mm. korvauskäsittely vakuutusyhtiöiden kanssa, korjauskulujen käsittely yms, — Sijaisautopalvelu määräaikaishuoltojen aikana, — Sijaisautot vahinko- ja teknisien vikojen yhteydessä, — Polttoainekorttien ja -laskujen hallinnointi; Polttoainekorttien hankkiminen, polttoainekulujen laskutus ja seuranta, — Kesä- ja talvirenkaat vanteineen, — Renkaiden tavanomaisen käytön aiheuttamat tarpeelliset uusinnat ja rengastyöt, — Renkaiden kausivaihdot, — Yli- ja alikilometrien käsittely sopimuslaskutuksessa, — Tiepalvelu 24/7. Edellä kuvattujen osa-alueiden lisäksi tilaaja voi hankkia sopimuskautena myös ajoneuvojen käyttöön liittyviä tavanomaisia lisäpalveluja edellyttäen, että niistä on sovittu erikseen sopimuksessa. Lisäpalveluja voi olla esim.: — Ajoneuvojen lisävarustelun hankintojen hallinnointi, — Autojen mainosteippaukset, — Pientarvikkeet, — Ajoneuvoihin liittyvien kolmansien osapuolten laskujen hallinnointi esim. pesupalvelut, lisävarustelu, paikanninlaitteet, — Renkaiden kausisäilytysten hallinnointi, — Hinaukset, kuljetukset, — Katsastuspalvelu, — Poistuvien autojen realisointi. Tilaaja valitsee yhden (1) toimittajan, jonka kanssa se tekee hankintaa koskevan puitesopimuksen. Tilaajan arvio vuosittaisesta leasingvuokravolyymistä on noin 500 000 EUR (alv 0 %). Valittavan toimittajan kanssa tehtävään sopimukseen ei tule sisältymään määräostovelvoitetta eikä yksinoikeutta hankinnan kohteena oleviin palveluihin. Tilaaja ei sitoudu siihen, että se tilaa palveluita tässä asiakirjassa kuvatussa laajuudessa.

LATE NOTICE: FinnHEMS Ltd. The decision to suspend the acquisition of financial services, the purchase of invitations to tender

FinnHEMS Oy | Published October 20, 2014
Winner
Hankinta keskeytetty. Lisäselvitys keskeyttämisestä kohdan VI lisätiedoissa.
cpvs
79211100, 79211110, 79211120, 79211200

ACQUISITION OF SUSPENDED: FinnHEMS Ltd's financial services and acquisition. Additional explanations of the suspension of VI additional information.

Laurea's financial portfolio

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy | Published November 22, 2016  -  Deadline December 7, 2016
cpvs
66140000

Laurean Sijoituspolitiikan mukaan yli vuoden horisontilla tehtävässä sijoitustoiminnassa käytetään 1 - 2 varainhoitajaa, jotka kilpailutetaan lainsäädännön ja Laurean hankintaohjeen edellyttämällä tavalla. Laurean tavoitteena on varmistaa ulkoistettavalle arvopaperisalkulle Sijoituspolitiikassa ja muissa tarjouspyyntöasiakirjoissa määriteltyjen tavoitteiden ja vaatimusten mukainen, laadukas, kilpailukykyinen ja vastuullinen varainhoito. Hankittava palvelu on ns. täyden palvelun varainhoitopalvelu. Hankinttavan kokonaispalveluun sisältyy hoidettavaksi annettavien salkkujen arvopapereiden säilytys. Laurea voi tulevaisuudessa lisätä arvopaperisalkkujen pääomia. Vastaavasti Laurea voi kotiuttaa varoja esim. likviditeettitarpeista tai investointipäätöksistä johtuen. Osa- tai vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Laurea valitsee n. 7 MEUR:n arvopaperisalkulle 1-2 hoitajaa ja valittaville varainhoitajille hoitoon annettavat salkut ovat arviolta n. 3,5 – 7 MEUR/varainhoitaja. Tarjouspyynnössä esitetty hankintamäärät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta tai yksinoikeutta tuottaa palvelua. Laurean Sijoituspolitiikan mukaan yli vuoden horisontilla tehtävässä sijoitustoiminnassa käytetään 1 - 2 varainhoitajaa, jotka kilpailutetaan lainsäädännön ja Laurean hankintaohjeen edellyttämällä tavalla. Laurean tavoitteena on varmistaa ulkoistettavalle arvopaperisalkulle Sijoituspolitiikassa ja muissa tarjouspyyntöasiakirjoissa määriteltyjen tavoitteiden ja vaatimusten mukainen, laadukas, kilpailukykyinen ja vastuullinen varainhoito. Hankittava palvelu on ns. täyden palvelun varainhoitopalvelu. Hankinttavan kokonaispalveluun sisältyy hoidettavaksi annettavien salkkujen arvopapereiden säilytys. Laurea voi tulevaisuudessa lisätä arvopaperisalkkujen pääomia. Vastaavasti Laurea voi kotiuttaa varoja esim. likviditeettitarpeista tai investointipäätöksistä johtuen. Osa- tai vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Laurea valitsee n. 7 MEUR:n arvopaperisalkulle 1-2 hoitajaa ja valittaville varainhoitajille hoitoon annettavat salkut ovat arviolta n. 3,5 – 7 MEUR/varainhoitaja. Tarjouspyynnössä esitetty hankintamäärät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta tai yksinoikeutta tuottaa palvelua.

Renting Länsimäki temporary day-care center for a fixed period

Vantaan kaupunki | Published July 14, 2016  -  Deadline August 16, 2016
cpvs
45214100

built on the foundations of the Client made by kindergarten building rentals of three - five-year period. Editor's interface is the top surface of the foundation. Subscriber build the necessary interfaces to the outside wall line. The renter is responsible for the construction of day-care centers full use of the so-called condition. turnkey. Invitation is to invite offers 3 and 4-ryhmäisestä kindergarten building. . The nursery can be a renter, a standard solution. More specifically, the content of the acquisition are described in Appendix "Description of the acquisition." The acquisition of a solution based on the overall financial affordability. NOTE! Notification of additional information can be found on Offer Service -toimittajaportaalista. Also on offer / request to participate, the transmission is done in this way. Direct link to the notification of additional information can be found here Hilma-notification.

Sotunki school evasive spaces

Vantaan kaupunki | Published April 8, 2016  -  Deadline April 22, 2016
cpvs
45000000

Made by the subscriber to be built on the foundations of the building, hire approx. Seven (7) for a fixed period of the year. Editor's interface is the top surface of the foundation. Subscriber build the necessary interfaces to the outside wall line. The renter is responsible for the construction of day-care centers full use of the so-called condition. turnkey. Lease giver is responsible for the condition of the structure and systems / working order staying the entire rental period. Kolurakennus may be a renter, a standard solution. More specifically, the content of the acquisition are described in Appendix "focus tender". The acquisition of a solution based on the overall financial affordability.

NOTE! Notification of additional information can be found on Offer Service -toimittajaportaalista. Also on offer / request to participate, the transmission is done in this way. Direct link to the notification of additional information can be found here Hilma-notification.

Purity purchasing services Eggplant shore service center, assisted living and work activities, as well as Myyrmäki Sports Centre.

Vantaan kaupunki | Published April 10, 2015  -  Deadline May 20, 2015
cpvs
90910000

City of Vantaa Group and resident services, financial and administrative services to tender Social and health care industry within Aubergine beach service, subsidized housing and work activities, as well as Education for implementation of a Myyrmäki Sports Hall cleanliness services purity level descriptions as well as in the invitation to tender of the requirement and the other annexes. Myyrmäki Sports The house also has Vaskivuori secondary school premises. The contract is divided into two subsets. Sub-assembly 1. Eggplant beach service, subsidized housing and work activities Sub 2. Myyrmäki Urheilutalo either component project will require the service provider to a specific hygieeniaosaamista of services. NOTE! Notification information can be found Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Also, the offer / request to participate transmission is made through this. A direct link to the alert information can be found here Hilma notification. https://tarjouspalvelu.fi/vantaa/?id=28494&tpk=b6224a06-84d1-4fe2-a188-83c92052e870

Wind power projects sales process design, tendering and selection of partners

Metsähallitus | Published February 22, 2017  -  Deadline March 10, 2017
cpvs

The main task is the commercial advisory and seeking partners and the selection of Metsähallitus, the global market for wind power projects in renewable energy production on competitive tendering. The assignment includes the wind power project in the sales process design, the bushing and the implementation of the various stages, the negotiations and meetings, as well as the necessary material to support this process as well as preparation of reports as well as the necessary financial calculations to support decision making. Language negotiation partners in applying will be English and Finnish. Sold projects may have several. Providers appreciate your vision of how the current market should work and how the value of Metsähallitus projects in the current situation can be maximized. We appreciate your participating in the good knowledge of the staff of international and national renewable energy market in the business environment. The main task is the commercial advisory and seeking partners and the selection of Metsähallitus, the global market for wind power projects in renewable energy production on competitive tendering. The assignment includes the wind power project in the sales process design, the bushing and the implementation of the various stages, the negotiations and meetings, as well as the necessary material to support this process as well as preparation of reports as well as the necessary financial calculations to support decision making. Language negotiation partners in applying will be English and Finnish. Sold projects may have several. Providers appreciate your vision of how the current market should work and how the value of Metsähallitus projects in the current situation can be maximized. We appreciate your participating in the good knowledge of the staff of international and national renewable energy market in the business environment.

Wind power projects sales process design, tendering and selection of partners

Metsähallitus | Published March 16, 2017  -  Deadline March 28, 2017
cpvs

The main task is getting partners and the selection of Metsähallitus, the global market for wind power projects in renewable energy production on competitive tendering and commercial advisory. The assignment includes the wind power project in sales process implementation, planning and the bushing, partner searching and selection of the various stages, the negotiations and meetings, as well as the necessary material to support this process as well as preparation of reports as well as the necessary financial calculations to support decision making. Language negotiation partners in applying will be English and Finnish. Sold projects may have several. Providers appreciate your vision of how the current market should work and how the value of Metsähallitus projects in the current situation can be maximized. We appreciate your participating in the good knowledge of the staff of international and national renewable energy market in the business environment. The mandate does not include legal advice, nor the wind farm technical studies. The main task is getting partners and the selection of Metsähallitus, the global market for wind power projects in renewable energy production on competitive tendering and commercial advisory. The assignment includes the wind power project in sales process implementation, planning and the bushing, partner searching and selection of the various stages, the negotiations and meetings, as well as the necessary material to support this process as well as preparation of reports as well as the necessary financial calculations to support decision making. Language negotiation partners in applying will be English and Finnish. Sold projects may have several. Providers appreciate your vision of how the current market should work and how the value of Metsähallitus projects in the current situation can be maximized. We appreciate your participating in the good knowledge of the staff of international and national renewable energy market in the business environment. The mandate does not include legal advice, nor the wind farm technical studies.

IT services: consulting, software development, Internet and support

Vantaan kaupunki | Published April 25, 2015  -  Deadline May 25, 2015
cpvs
72000000

Object of the contract includes the following six (6) sections: 1. reporting solution design, implementation and deployment; 2. The data warehouse design, modeling and implementation of DataVault method; 3. Integration of services existing solutions using the (optional); 4. The above package, support and maintenance (integration in respect of stock options); 5. The above package, the continuous development (integration in respect of stock options); 6. administrators, education, and self-empowerment-oriented support. Delivery will be financial management and human resource management to support a data warehouse and reporting solution taken in respect of the Client and approved by the next project, the first phase of the preliminary schedule of the agreement, including the signature. Financial metrics reporting 3 months. Human Resources metrics reporting 4 months later. The contracting entity is not bound by the successful tenderer to obtain expansions in other sectors. Annex 1 provides a summary of the information-based management of the project. Appendix 3 shows the image acquisition of the object. The scope of the contract reporting solution is the estimated number of users estimates are as follows: - 100 administrator, - 900 end-users. The aim is that the solution to the information supplied can also take advantage of all the residents and the City of Vantaa employees and elected officials. The scope of the contract is focused negotiations and agreement. Scope of the contract to the contract does not include: - Database of the product (using an existing Microsoft SQL Server Enterprise BI 2014), - Integration Platform Solution - IT infrastructure services, incl. data center and operational telecommunications services. A direct link to the alert information can be found here Hilma notification: https://tarjouspalvelu.fi/vantaa/?id=30876&tpk=e1601e13-0aa1-4d00-afe8-74ab7230629a

Call for applications for participation in information-based management data warehouse and reporting solution

Vantaan kaupunki | Published April 23, 2015  -  Deadline May 25, 2015
cpvs
72000000

Object of the contract includes the following six (6) sections: one reporting solution design, implementation and deployment of two data warehouse design, modeling and implementation of DataVault method 3 integration services for existing solutions using the (optional) 4 of the above package, support and maintenance (integration in the case of warrants) 5 of the above package, the continuous development (integration in the case of warrants) of 6 administrators, training, and self-empowerment-oriented support. Delivery will be financial management and human resource management to support a data warehouse and reporting solution taken in respect of the Client and approved by the next project, the first phase of the preliminary schedule of the agreement, including the signature. 1. All financial metrics reporting 3 months 2. Human Resources metrics reporting four months after the contracting entity does not undertake to obtain the successful tenderer expansions in other sectors. Annex 1 provides a summary of the information-based management of the project. Appendix 3 shows the image acquisition of the object. The scope of the contract reporting solution is the estimated number of users estimates are as follows:   900 100 administrator to the end-user aim is that the solution to the information supplied can also benefit local residents and all employees of the City of Vantaa, as well as elected officials. The scope of the contract is focused negotiations and agreement. Scope of the contract to the contract does not include: • Database product (using an existing Microsoft SQL Server Enterprise BI 2014) • Integration Platform solution • Basic IT services, incl. data center and operational services, telecommunication services, direct link notification of additional information can be found here Hilma notification. https://tarjouspalvelu.fi/vantaa/?id=30876&tpk=e1601e13-0aa1-4d00-afe8-74ab7230629a

Tikkurila Koivukylä renting kindergarten for a fixed period

Vantaan kaupunki | Published December 13, 2016  -  Deadline January 20, 2017
cpvs
45214100

built on the foundations of the Client made by kindergarten building rental period of seven years. Editor's interface is the top surface of the foundation. Subscriber build the necessary interfaces to the outside wall line / bottom surface of the base floor. The renter is responsible for the construction of day-care centers full use of the so-called condition. turnkey. Renting the extension offered the option price. More specifically, the content of the acquisition are described in Appendix "Description of the procurement" and other accompanying documents. The acquisition of a solution based on the overall financial affordability. NOTE! Notification of additional information can be found on Offer Service -toimittajaportaalista. Also on offer / request to participate, the transmission is done in this way. Direct link to the notification of additional information can be found here Hilma-notification. built on the foundations of the Client made by kindergarten building rental period of seven years. Editor's interface is the top surface of the foundation. Subscriber build the necessary interfaces to the outside wall line / bottom surface of the base floor. The renter is responsible for the construction of day-care centers full use of the so-called condition. turnkey. Renting the extension offered the option price. More specifically, the content of the acquisition are described in Appendix "The acquisition of the acquisition exceeds the Public Contracts § 15 of the threshold.

Rajatorppa school evasive spaces

Vantaan kaupunki | Published June 3, 2016  -  Deadline June 10, 2016
cpvs
45000000

school to be built on the foundations of the old school building subscriber landings of renting two-year period. The extension shall be agreed upon separately four months before the expiry of the lease period of one year. Estimated total rental period is 3 years and the price for each year shall be reported separately (option). Editor's interface is the top surface of the foundation. the possible extension or modification of the foundations due to state of the program presented by the Lessor to respond to the offer of the status settlement is a contract. Subscriber build the necessary interfaces to the outside wall line where the old connections can not be fully utilized. Subscriber demolish the old building. The renter is responsible for the construction of class room full reconstitution of the so-called. turnkey. The landlord is responsible for the condition of the structure and systems / working order staying the entire rental period. Kolurakennus may be a renter, a standard solution. More specifically, the content of the acquisition are described in Appendix "focus tender". The acquisition of a solution based on the overall financial affordability. NOTE! Notification of additional information can be found on Offer Service -toimittajaportaalista. Also on offer / request to participate, the transmission is done in this way. Direct link to the notification of additional information can be found here Hilma-notification.

IT services: consulting, software development, Internet and support

Vantaan kaupunki | Published August 28, 2015  -  Deadline October 5, 2015
cpvs
72000000

The City of Vantaa ask for an offer leasing services for the acquisition under this invitation to tender and its annexes. Offer competition is the overall responsible journalists to provide leasing services, which includes lease financing ICT equipment and equipment financed by the delivery of life-cycle management services to the City of Vantaa. The contents of the acquired leasing service: - financial leasing, - fleet management services, - after the rental period returned ICT equipment, packaging, pick-up, recycling, and disposal services. Leasing service must cover at least the following makes and models set out in Annex independent ICT equipment ICT equipment - workstations, - portable workstations, - hydride. Relating to the aforesaid supply, installation and commissioning services. Options: Optional built specifically purchased for leasing services cover: - smartphones - tablet computers - ovilukijat - Life cycle services to the City of Vantaa's own instruments. Relating to the aforesaid supply, installation and commissioning services. Property Restriction: For clarity, it should be noted that the tender does not apply to equipment purchases, but only leasing service equipment. Note. Ad information can be found Tarjouspalvelu.fi supplier portal. Also on offer / request to participate, the transmission is done in this way. A direct link to the notification the additional information can be found here Hilma notification: https://tarjouspalvelu.fi/vantaa/?id=32755&tpk=8c028fee-9a1c-42ca-8ea2-1ac3382ecfd9

Purity purchasing services of Vantaa Health Enterprise for Pasila

Vantaan kaupunki | Published November 11, 2014  -  Deadline November 26, 2014
cpvs
90910000

City of Vantaa Group and resident services, financial and administrative services to the enterprise's competitive bidding Vantaa health services purity purity level of service and descriptions as well as in the invitation to tender of the requirement and the other annexes. Vantaa Health at the enterprise branch office is located at: Ratapihantie 11, FI-00520 Helsinki, Finland. The object to clean up an area of ​​710.2 m2. Near a purity level descriptions are set out in Annex 1. Overview of maintenance cleaning service description is given in Annex 2. Overview of the basic cleaning service description is given in Annex 3. Annex 4a is a basic maintenance and cleaning of the price of the attachment. Annex 4b ikkunapesujen the price of the attachment. Annex 5 is a division of responsibilities between the table in appendix 6 is a provider of basic information sheet Appendix 7 contains ympäristömerkittömien chemical classification provided in Annex 8 of the Occupational Health Care is a state-owned enterprise status information as well as frequency of cleaning the floors and furniture work relating to Annex 9 of the draft agreement is NB Notification information can be found Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Also, the offer / request to participate, the transmission is done in this way. Direct link to the notification of additional information can be found here Hilma notification.

A stone's acquisition of Sun management services as a comprehensive service

Vantaan kaupunki | Published February 11, 2016  -  Deadline March 7, 2016
cpvs
70000000, 90911200, 55500000, 98341120, 70330000, 79713000

Supplier is responsible for the turnkey supplier of the overall service, the amount of the Sun stone's premises services in accordance with service descriptions. Overall amenities include: - Property management services - property maintenance and maintenance services, and - User Services (food, hygiene, reception and security services) Real estate management services include, among others. related to real estate and user management tasks such as financial services, rental operations, engineering and maintenance, property maintenance and management services, as well as user management, control and management. Waste management aims to organize property generated waste collection, labeling, sorting, storage and transport, as well as related reporting activities. User services include catering, reception and security services, as well as purity. Meal service includes the production of early childhood and basic meals (breakfast available, lunch, and / or used at dinner, snacks) and provision of services in a café and order refreshments. The sun stone's service center will be built catering kitchen. Use of the premises is also possible in the evenings and on weekends. The lobby and the tasks related to the security service in advance crime prevention to protect personnel and property, customer service, as well as advice and ensuring safe transactions on the property This contract includes an option to supply a comprehensive service services included in Phase II of the Sun stone, the stone step of the Sun II is completed.

Direct link to the notification of additional information can be found here Hilma-notification.

https://tarjouspalvelu.fi/vantaa/?id=44838&tpk=88c47f5c-06cb-403b-9f1d-1f9ecc854420

REQUEST FOR INFORMATION AND ADVANCE NOTICE: The sun stone procurement of office services as a comprehensive service

Vantaan kaupunki | Published February 12, 2015
cpvs
70300000, 90911200, 90911300, 55500000, 98341120

Information to fulfill the request is not a prerequisite for possible future participation in the tendering process. The request for information respondents receive no compensation for making a request for information or any request for information related to participation in the presentations. It is intended that the building space used flexibly and effectively in various industries, as well as the residents' needs. The service means the creation of a common understanding of the services provided on the following principles: Sun Stone is a creative, collaborative and principles of sustainable development takes account of diverse services environment. The service uses resources wisely common welfare enhancing and promoting citizen activity and participation. The sun stone service concept aims at the service center facilities are used flexibly and effectively in various industries, as well as the residents' needs. The different modes are enabled in the evenings and on weekends. 3 750 hym2. Overview of services, the acquisition is made kokonaispalveluhankintana, which includes: - the manager of operations, - property management services, as well as - user services. Manager Functions include, among others. real estate and office services related to administrative functions such as financial management, leasing, maintenance and property management, planning and management, and user services management / leadership. Property Maintenance Services include property maintenance and repairs and maintenance of outdoor areas, and environmental management. User Services include meals, cleanliness and lobby and security services. City functions needed lunch is estimated at 500-650 pcs / day, clean up floorspace is an application for authorization in accordance with the first phase of a total of 6427 m2, of which RH1 form, broken down by: - ​​Treatment room 591 m2 - office and administrative space of 430 m2 - meeting room 687 m2 - teaching space 3653 m2 - 272 m2 of warehouse space, - other apartment area within the space 769 m2, as well as - in addition to the yard buildings, a total of 25 m2 of cold storage space. and the second phase of about 3,500 m2 more for a total of approximately 9927 m2. The service provider must be submitted to the lobby and security services to Sun during the hours of the stone. The service provider or together with its partners will have experience of all the above. The services of at least two (2) years from the last three (3) years. The service provider must, however, be responsible for the overall Supplier, which is responsible for work of a subcontractor. The client requires that the supplier may have more than one sub-stage (no subcontracting subcontracting), because the subscriber wants to work in close cooperation with the supplier. Grouping each member must sign the offer. Information Request phase, it is desirable that the service provider will show who has the overall responsibility for, but it may also specify the possible tender stage. Message invited to headline the "sun stone facilities management services as a comprehensive service." If you consider your answer to include commercial or professional secret deemed to be material, we ask you to identify the po. material marked "secret". Direct link to this notice, the information can be found at the end of the Hilma notice. https://tarjouspalvelu.fi/vantaa/?id=27612&tpk=adb45b78-7159-4634-8d29-8761845deee2
  • 1