Call +44 800 9755 164

Public tenders for financial in Rauma Finland

Find all Financial tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for financial. Make a new search!

FINANCIAL SERVICES FOR QUOTATION

Rauman ev.lut. seurakunta | Published December 2, 2016  -  Deadline December 16, 2016
Hankinta koskee Rauman seurakunnan sijoitusvarallisuuden hoitoa täyden valtakirjan periaatteella. Rauman seurakunta varaa oikeuden jakaa sijoitusvarallisuus kahden tarjoajan kanssa. Sopimuskausi on kolme vuotta ja sopimus astuu voimaan sopimuksen allekirjoitushetkellä. Lisäksi Rauman seurakunnalla on oikeus jatkaa sopimusta kahdella 12 kuukauden optiojaksolla voimassa olevin sopimusehdoin. Mahdollisista optiojaksoista pyritään tekemään päätös viimeistään kolme kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden / 1.optiokauden päättymistä. Rauman seurakunnan varainhoidon lähtökohtana on pitkällä aikavälillä sijoitusvarallisuuden pääoman turvaaminen matalalla riskitasolla. Seurakunnan kannalta varainhoidon on oltava kustannustehokasta, avointa ja helppohoitoista. Kirkkovaltuusto on vahvistanut vuodelle 2017 sijoitusvarallisuuden lähtöarvoksi 10.000.000 EUR. Summa mahdollisesti jaetaan kahden palveluntuottajan kesken kirkkoneuvoston päätöksellä. Seurakunnan tavoitteena on viiden vuoden sijoitusaika. Seurakunta pidättää kuitenkin oikeuden sijoitusvarallisuuden pienentämiseen, jos seurakunnan taloudellinen tilanne edellyttää sitä. Hankinta koskee Rauman seurakunnan sijoitusvarallisuuden hoitoa täyden valtakirjan periaatteella. Rauman seurakunta varaa oikeuden jakaa sijoitusvarallisuus kahden tarjoajan kanssa. Sopimuskausi on kolme vuotta ja sopimus astuu voimaan sopimuksen allekirjoitushetkellä. Lisäksi Rauman seurakunnalla on oikeus jatkaa sopimusta kahdella 12 kuukauden optiojaksolla voimassa olevin sopimusehdoin. Mahdollisista optiojaksoista pyritään tekemään päätös viimeistään kolme kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden / 1.optiokauden päättymistä. Rauman seurakunnan varainhoidon lähtökohtana on pitkällä aikavälillä sijoitusvarallisuuden pääoman turvaaminen matalalla riskitasolla. Seurakunnan kannalta varainhoidon on oltava kustannustehokasta, avointa ja helppohoitoista. Kirkkovaltuusto on vahvistanut vuodelle 2017 sijoitusvarallisuuden lähtöarvoksi 10.000.000 EUR. Summa mahdollisesti jaetaan kahden palveluntuottajan kesken kirkkoneuvoston päätöksellä. Seurakunnan tavoitteena on viiden vuoden sijoitusaika. Seurakunta pidättää kuitenkin oikeuden sijoitusvarallisuuden pienentämiseen, jos seurakunnan taloudellinen tilanne edellyttää sitä.
  • 1