Call +44 800 9755 164

Public tenders for financial in Helsinki Finland

Find all Financial tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for financial. Make a new search!

Financial management and payroll consulting and procurement of educational services

Helsingin kaupungin hankintakeskus | Published April 11, 2017  -  Deadline May 4, 2017
cpvs
79400000

Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu on hankkimassa talous- ja palkkahallinnon konsultointi- ja koulutuspalveluita. Hankinnan tavoitteena on hankkia Taloushallintopalvelun käyttöön korkeatasoista, syvää ja laaja-alaista, että käytännön asiantuntemusta erilaisiin ja eri kokoluokan konsultointi- ja koulutuspalveluihin. Sopimustoimittajaksi valitaan sellainen tarjoaja, jonka organisaatiolla on toimitusvarmuuden lisäksi kykyä, osaamista ja resursseja hoitaa vaativia ja vaihtelevia toimeksiantoja. Toimeksiannot vaihtelevat Taloushallintopalvelun tarpeen mukaan, ja voivat vaatia nopeaa konsulttien sitouttamista kulloinkin kyseessä olevaan toimeksiantoon. Tämän vuoksi tarjoajilta edellytetään, että niillä on käytössään tietty määrä hankintayksikön kriteerit täyttäviä konsultteja. Konsultointipalveluilla tarkoitamme tehokkaiden palvelukeskusprosessien konsultointia, benchmarkingia, erilaisia selvityksiä liittyen toimintaympäristön muutoksiin, tarvittaessa konsultointiin voi liittyä myös kirjanpitolain säädännön taikka verolain säädännön tulkintaa. Koulutuspalvelut pitävät sisällään talous- ja palkkahallinnon substanssikoulutuksen lisäksi tasoarvioinnit ennen koulutusten aloittamista. Tasoarvioinneilla tarkoitamme mm. ennakkotehtäviä, joiden avulla selvitetään tarvittava koulutus. Substanssikoulutukset sisältävät tarvittavia koulutuksia alkeista vaativiin talous- ja palkkahallinnon osa-alueisiin, kuten esimerkiksi konsernilaskentaan. Palvelun sisältö, tarve ja toteutustapa määritellään tapauskohtaisesti. Palvelu voi olla pienempi yksittäinen toimeksianto tai vaativampi ja pidempiaikainen toimeksianto. Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu on hankkimassa talous- ja palkkahallinnon konsultointi- ja koulutuspalveluita. Hankinnan tavoitteena on hankkia Taloushallintopalvelun käyttöön korkeatasoista, syvää ja laaja-alaista, että käytännön asiantuntemusta erilaisiin ja eri kokoluokan konsultointi- ja koulutuspalveluihin. Sopimustoimittajaksi valitaan sellainen tarjoaja, jonka organisaatiolla on toimitusvarmuuden lisäksi kykyä, osaamista ja resursseja hoitaa vaativia ja vaihtelevia toimeksiantoja. Toimeksiannot vaihtelevat Taloushallintopalvelun tarpeen mukaan, ja voivat vaatia nopeaa konsulttien sitouttamista kulloinkin kyseessä olevaan toimeksiantoon. Tämän vuoksi tarjoajilta edellytetään, että niillä on käytössään tietty määrä hankintayksikön kriteerit täyttäviä konsultteja. Konsultointipalveluilla tarkoitamme tehokkaiden palvelukeskusprosessien konsultointia, benchmarkingia, erilaisia selvityksiä liittyen toimintaympäristön muutoksiin, tarvittaessa konsultointiin voi liittyä myös kirjanpitolain säädännön taikka verolain säädännön tulkintaa. Koulutuspalvelut pitävät sisällään talous- ja palkkahallinnon substanssikoulutuksen lisäksi tasoarvioinnit ennen koulutusten aloittamista. Tasoarvioinneilla tarkoitamme mm. ennakkotehtäviä, joiden avulla selvitetään tarvittava koulutus. Substanssikoulutukset sisältävät tarvittavia koulutuksia alkeista vaativiin talous- ja palkkahallinnon osa-alueisiin, kuten esimerkiksi konsernilaskentaan. Palvelun sisältö, tarve ja toteutustapa määritellään tapauskohtaisesti. Palvelu voi olla pienempi yksittäinen toimeksianto tai vaativampi ja pidempiaikainen toimeksianto.

Market Research Helsinki Metropolitan Area Reuse Center Ltd's payroll and financial management system to implement the service acquisition

Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus oy | Published April 21, 2017  -  Deadline May 4, 2017
cpvs
48812000

TÄMÄ ILMOITUS ON TIETOPYYNTÖ KOSKIEN TULEVAA HANKINTAA, EIKÄ SIDO HANKINTAYKSIKKÖÄ MILTÄÄN OSIN. Hankinnan kohteena on Hankintayksikön käyttöön soveltuva palkka- ja henkilöstöhallinnon järjestelmä palveluna. Hankintaan kuuluvat lisäksi käyttäjä- ja sovellustukipalvelu, sekä kehitys- ja koulutuspalvelut. Tukipalvelu sisältää virheiden ja häiriöiden raportoinnin toimittajalle sekä käyttäjätuen. Hankintayksikkö voi tilata erillisenä kehityspalveluna lisäominaisuuksia ja muuta kehitystyötä. Koulutuspalveluun sisältyy hankintayksikön henkilökunnan kouluttaminen järjestelmän käyttöönottovaiheessa sekä myöhemmin erillistilauksina sopimuskauden aikana. Toimituksiin sisältyy tarvittava dokumentaatio (esim. käyttöohjeet ja tekniset ohjeet). Palvelut ja käyttäjille suunnattu dokumentaatio on tuotettava suomen kielellä. Taloushallinnon järjestelmä on optio, jonka tulee sisältyä tarjoukseen. Hankintayksikkö päättää myöhemmin, hankkiiko se ainoastaan palkkahallinnon- vaiko myös taloushallinnon järjestelmän. Sopimus palveluiden tuottamisesta tehdään yhden tarjoajan kanssa. Hankintayksikön tavoitteena on, että palvelun käyttöönotto alkaa 1.8.2017. Tarjoajan tulee valmistautua syksyllä 2017 varsinaisen palveluntuotannon aloittamiseen. Ennen hankintamenettelyn aloittamista hankintayksikkö tekee markkinakartoituksen hankinnan valmistelua varten ja antaa tietoa toimittajille tulevaa hankintaa koskevista suunnitelmistaan ja vaatimuksistaan. Tällä Markkinakartoituksella Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy pyytää järjestelmäpalvelujen toimittajilta tietoja kartoittaakseen tarjolla olevia vaihtoehtoja hankintayksikön tarpeisiin. TÄMÄ ILMOITUS ON TIETOPYYNTÖ KOSKIEN TULEVAA HANKINTAA, EIKÄ SIDO HANKINTAYKSIKKÖÄ MILTÄÄN OSIN. Hankinnan kohteena on Hankintayksikön käyttöön soveltuva palkka- ja henkilöstöhallinnon järjestelmä palveluna. Hankintaan kuuluvat lisäksi käyttäjä- ja sovellustukipalvelu, sekä kehitys- ja koulutuspalvelut. Tukipalvelu sisältää virheiden ja häiriöiden raportoinnin toimittajalle sekä käyttäjätuen. Hankintayksikkö voi tilata erillisenä kehityspalveluna lisäominaisuuksia ja muuta kehitystyötä. Koulutuspalveluun sisältyy hankintayksikön henkilökunnan kouluttaminen järjestelmän käyttöönottovaiheessa sekä myöhemmin erillistilauksina sopimuskauden aikana. Toimituksiin sisältyy tarvittava dokumentaatio (esim. käyttöohjeet ja tekniset ohjeet). Palvelut ja käyttäjille suunnattu dokumentaatio on tuotettava suomen kielellä. Taloushallinnon järjestelmä on optio, jonka tulee sisältyä tarjoukseen. Hankintayksikkö päättää myöhemmin, hankkiiko se ainoastaan palkkahallinnon- vaiko myös taloushallinnon järjestelmän. Sopimus palveluiden tuottamisesta tehdään yhden tarjoajan kanssa. Hankintayksikön tavoitteena on, että palvelun käyttöönotto alkaa 1.8.2017. Tarjoajan tulee valmistautua syksyllä 2017 varsinaisen palveluntuotannon aloittamiseen. Ennen hankintamenettelyn aloittamista hankintayksikkö tekee markkinakartoituksen hankinnan valmistelua varten ja antaa tietoa toimittajille tulevaa hankintaa koskevista suunnitelmistaan ja vaatimuksistaan. Tällä Markkinakartoituksella Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy pyytää järjestelmäpalvelujen toimittajilta tietoja kartoittaakseen tarjolla olevia vaihtoehtoja hankintayksikön tarpeisiin.
  • 1