Public tenders for credit-granting-services in Slovakia

Find all Financial tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for financial. Make a new search!

credit granting services

Mesto Hlohovec (00312509) | Published May 30, 2012
Winner
Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1 829 90 Bratislava SLOVAKIA E-mail: kontakt@vub.sk Telephone: +421 248555970 Fax: +421 248555970
cpvs
66113000

Prekleňovací úver vo výške 460 000,- EUR na úhradu výdavkov na realizáciu projektu Rekonštrukcia VI. ZŠ, ktoré budú refundované z NFP v rámci projektu realizovaného v zmysle zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Hlohovec a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Credit granting services

Trenčiansky samosprávny kraj | Published July 5, 2014
Winner
Československá obchodná banka, a.s.36854140Michalská 18Bratislava 815 63 +421 902910819
cpvs
66113000

Predmetom zákazky je poskytnutie bankových služieb za účelom poskytnutia úverového obchodu na prefinancovanie úverov. Podrobný opis premetu zákazky bude uvedený v súťažných podkladoch.

Credit granting services

Mesto Vrbové | Published January 7, 2016
Winner
Československá obchodná banka, a.s.
cpvs
66113000

The contract is the choice provider of long-term purpose loan in the amount of 400 000 EUR for the realization of investment projects Vrbové.

Credit granting services

Mesto Vrbové | Published August 26, 2015  -  Deadline October 6, 2015
cpvs
66113000

The contract is the choice provider of long-term purpose loan in the amount of 400 000 EUR for the realization of investment projects Vrbové.

Credit granting services

Hlavné mesto SR Bratislava | Published July 1, 2014  -  Deadline August 20, 2014
cpvs
66113000

Zabezpečenie refinancovania úverov hl. mesta SR Bratislavy s dobou splácania minimálne 5 rokov a maximálne 20 rokov.
  • 1