Public tenders for credit-granting-services in Belgium

Find all Financial tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for financial. Make a new search!

Credit granting services

Brussels Airport Holding NV/SA and The Brussels Airport Company NV/SA (hereafter jointly referred to as the contracting entity) | Published February 19, 2013
cpvs
66113000

Credit granting services

Credit granting services

Limburgs Oncologisch Centrum (LOC vzw) | Published March 30, 2013  -  Deadline April 18, 2013
cpvs
66113000

Credit granting services

credit granting services

Administration communale de Sivry-Rance | Published June 8, 2012  -  Deadline June 20, 2012
cpvs
66113000

credit granting services

Credit granting services

Eandis cvba | Published January 22, 2013
cpvs
66113000

Credit granting services

credit granting services

Vlaamse Gemeenschapscommissie | Published January 13, 2012  -  Deadline January 18, 2012
cpvs
66113000

credit granting services

Credit granting services

Vlaamse Gemeenschapscommissie | Published January 13, 2012  -  Deadline January 18, 2012
cpvs
66113000

Credit granting services

Credit granting services

OCMW Balen | Published January 26, 2012  -  Deadline April 24, 2012
cpvs
66113000

Credit granting services

credit granting services

OCMW Balen | Published January 26, 2012  -  Deadline April 24, 2012
cpvs
66113000

credit granting services

credit granting services

Asbl Collège Saint-Servais | Published December 1, 2012  -  Deadline September 12, 2012
cpvs
66113000

credit granting services

Credit granting services

Union nationale des mutualités socialistes | Published May 10, 2017  -  Deadline June 12, 2017
cpvs
66113000

Credit granting services

Credit granting services

Union nationale des mutualités socialistes | Published May 19, 2017
cpvs
66113000

Credit granting services

Credit granting services

Gemeente Merelbeke | Published June 5, 2013  -  Deadline August 5, 2013
cpvs
66113000

Credit granting services

Credit granting services

AIEG | Published April 23, 2013
Winner
CBC Banque Grand place 5 1000 Bruxelles BELGIUM
cpvs
66113000

:L'emprunt aura une durée de 20 ans Le taux est fixe. La description de l'objet de l'emprunt sera indiquée lors de l'établissement des bons de commande. Le montant maximal de l'emprunt est de 3 000 000 EUR.

Credit granting services

Stad Wervik | Published April 19, 2013
Winner
Niet gegund.
cpvs
66113000

Opdracht voor het aangaan van leningen ter financiering voor investeringen van de boekjaren 2010 en 2011. Totaal bedrag lening van de opdracht: 5 500 000 EUR.

Credit granting services

Eandis cvba | Published February 19, 2013
cpvs
66113000

:Dit aankoopdossier betreft een lange termijnfinanciering.

Credit granting services

Stad Sint-Truiden | Published February 19, 2013
Winner
KBC Bank N.V. Havenlaan 2 1080 Brussel BELGIUM E-mail: garanties.binnenland@kbc.be Telephone: +32 24290292 Fax: +32 24293844
cpvs
66113000

De financiering van investeringsprojecten door: het opnemen van leningen.

Credit granting services

The Brussels Airport Company NV | Published February 16, 2013  -  Deadline March 25, 2013
cpvs
66113000

:De aanbestedende dienst wenst haar bestaande bankschuld volledig te herfinancieren. Deze aankondiging omvat enkel de nieuwe bankschuld die wordt aangegaan voor de gehele of gedeeltelijke voortijdige aflossing van de bestaande bankschuld van Brussels Airport. Parallel, maar door middel van een afzonderlijk proces, kan de aanbestedende dienst obligatielening(en) uitgeven om de bestaande bankschuld gedeeltelijk vroegtijdig af te lossen. Het succes van deze afzonderlijke obligatieuitgifte kan invloed hebben op het totale bedrag van de beoogde herfinanciering. De herfinanciering zal worden verdeeld in de volgende percelen: (A) EUR 45-75 miljoen totale verbintenissen over 3- en/of 5-jarige termijnfaciliteiten en 5 jaar Revolving Credit Facilities en/of Capex lijn. (B) Een groter ticket van EUR 90-150 miljoen totale verbintenissen over 3- en/of 5-jarige termijnfaciliteiten en 5 jaar Revolving Credit Facilities en/of Capex lijn. Zie ook sectie VI.3.

Credit granting services

Asbl écoles primaires et maternelles libres de Chaudfontaine | Published February 22, 2013
Winner
Belfius Banque 1000 Bruxelles BELGIUM
cpvs
66113000

Financement des travaux d'extension d'une école.

Credit granting services

Stad Beringen | Published February 8, 2013
Winner
ING België nv Marnixlaan 24 1000 Brussel BELGIUM Telephone: +32 25472111 Internet address: www.ing.be
cpvs
66113000

Aangaan van leningen ter financiering van het bestuur, budget 2012.

Credit granting services

Kapellen | Published May 11, 2013
Winner
KBC Bank nv Havenlaan 2 1080 Brussel BELGIUM
cpvs
66113000

Opdracht voor het aangaan van leningen ter financiering van het bestuur.