Public tenders for credit-card in Czech Republic

Find all Financial tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for financial. Make a new search!
Financialcredit cardCzech Republic

Provision of credit cards and related services

Česká národní banka | Published March 7, 2014
cpvs

The subject of the public contract is the supply of debit cards VISA and MasterCard with weekly limits (hereinafter the "credit card") and provision of services related to credit cards. Credit cards will be issued authority to current accounts maintained by the contracting authority and contracting entity for business purposes (not required logo authority on credit card). The contracting authority will draw supplies and services specified in the pricing table annexed to No. 1 ZD.

Adjusting the portfolio credit-card option exercise

Česká národní banka | Published November 28, 2016
Winner
Československá obchodní banka, a.s.
cpvs
66110000

Extension of existing services on the current account Payment by credit card insurance / payer

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky | Published September 13, 2013
cpvs

The subject of the public contract is the provision of services accepting credit cards at selected sites VZP the delivery of payment terminals with accessories to rent including service; electronic documents for clearing transactions and technical support of the services to the extent and in accordance with its terms.

Provision of credit cards and the associated II.

Česká národní banka | Published April 3, 2014
cpvs

The subject of the public contract is the supply of debit cards VISA and MasterCard with weekly limits (hereinafter the "credit card") and provision of services related to credit cards. Sponsor canceled pursuant to § 84 paragraph 1 point. e) of the Act prior award procedure with the same subject of the public contract entitled "Provision of credit cards and services associated with them" see - form "Cancellation of the tender procedure", published on 7 3rd 2014 in the Journal of procurement under the registration number and registration forms 745101082939 VZ number 482939, which was entered in a simplified sub-limit driving. The specifications were changed only in relation to the means of demonstrating compliance with basic and professional qualifications now used as part of an open tender. For more details see the point. 7 tender documents.

Option to pay the premium by credit card at points of the Czech Republic General Health Insurance Company.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky | Published February 6, 2014
Winner
Československá obchodní banka, a.s.Radlická 333/150Praha 5 157 50
cpvs
66172000

The subject of the public contract is to provide service payment card acceptance business in selected areas of the Czech Republic General Health Insurance Company to supply payment terminals with facilities to rent including service. The subject of this contract is a further provision of electronic documents for the settlement of transactions and technical support those services within the scope of and in accordance with its terms.

Possibility of payment of premiums by credit card at points of the Czech Republic General Health Insurance Company

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY | Published February 5, 2014
cpvs

The subject of the public contract is to provide services accepting credit cards at selected locations VZP with the delivery of payment terminals with facilities to rent including service. The subject of this contract is a further provision of electronic documents for the settlement of transactions and technical support of the services to the extent and in accordance with its terms.

"Bringing the functionality of existing validators on vehicles of public transport for accepting contactless payments with credit cards."

Dopravní podnik Ostrava a.s. | Published July 27, 2015
cpvs

The sponsor has its own validators that are after the hardware ready for acceptance of contactless payments by credit cards (EMV). The subject of the tender is launching this functionality, namely: - ensuring the appropriate licenses and software modifications that enable the EMV transactions to the authority for "acquiring bank" - uploading the bank security keys to validators, - ensuring the appropriate adjustments communication interface between the validators and back-office Ostrava Integrated Transport System. Checking System (validators), which uses a sponsor, already accepts cards electronic cards Ostrava Integrated Transport System. This functionality sponsor is not interested in change. The subject of the tender is launching the functionality of existing validators on vehicles of public transport for acceptance of contactless payment by credit card. These validators already contain hardware for contactless credit card payments. The Contracting Authority intends to invite in accordance with § 23 paragraph 4 point. a) and § 34 of the Act No.137 / 2006 Coll., on Public Procurement, as amended, the only possible supplier of the subject contract, and for the following reasons: a) The sponsor has its own validators that are hardware vendor after the ready for acceptance Payment contactless credit cards (EMV). Existing software dispatch system is copyrighted supplier. b) Included validators include both hardware and software, or firmware, that were developed and manufactured by the supplier check-in system. Only supplier of check-in system has the source code for software and firmware in these products.

Provision of services Acquiring

Česká pošta, s.p. | Published July 1, 2015
cpvs

Building contracts (VZ) is the provision of services Acquiring consisting of payment options association for credit card payments made in the CP network within the network partition CP and beyond the end of 2017 with a possible extension until the end of 2018. In addition Acquiring own services (authentication, acceptance, payment clearing, associative credit card) is further subject to procurement: ensure POS terminals for bulkhead network (target of 3,500 POS); Not for poštomaty - AOM, balíkomaty - ABC, and the package deliverer - PDA / PNC .; ensuring SW POS terminals for all types of POS terminals (ie. both partitions, as well as ABC and PDA / PNC) and also in relation to the respective treasury systems - interfaces to POS systems (run-in counters, ABC and PDA / PNC); providing training and services; prvolioniový installation and service and helpdesk will be ensured at the level of PP IT outsourcer.

Ensuring accepting credit cards for cash registers Prague Castle Administration

Správa Pražského hradu | Published January 29, 2015
cpvs

Provision for 4 years accepting payment cards VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard and Diners Club Electronic cash registers to sponsor and securing transactions made via these credit cards and credit the account of the contracting authority, including the loan of the required number of payment terminals (currently 15 pcs), installation and connection with the cash system sponsor, sponsor employee training in their use and providing necessary service and advice at least in the period from 8: 00-18: 00 hours.

Ensuring accepting credit cards for cash registers Prague Castle Administration.

Správa Pražského hradu | Published August 14, 2014
cpvs
66172000

Zajištění přijímání platebních karet pro pokladny Správy Pražského hradu.

Ensuring accepting credit cards for cash registers of Prague Castle

Správa Pražského hradu | Published August 12, 2014
cpvs
66172000

Zajištění přijímání platebních karet VISA, VISA Elektron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic a Diners Club na pokladnách zadavatele a zajištění transakce učiněné prostřednictvím uvedených platebních karet a jejich připsání na účet zadavatele, včetně zapůjčení potřebného počtu platebních terminálů (v současné době 15 ks), instalace a propojení s pokladním systémem zadavatele, proškolení zaměstnanců zadavatele na jejich používání a poskytování potřebného servisu a poradenství. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky - Předmětem této zakázky je závazek vybraného dodavatele zajistit po dobu 4 let od uzavření smlouvy přijímání platebních karet VISA, VISA Elektron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic a Diners Club na pokladnách Správy Pražského hradu prostřednictvím platebního termi-nálu a zajistit pro Správu Pražského hradu transakce učiněné prostřednictvím uvedených platebních karet a připsání takto učiněných transakcí na účet SPH, což umožní hodnotnější přístup návštěvníků Pražského hradu. Účelem zakázky je zajistit potřeby zadavatele a to hospodárným způsobem zajistit uskutečňování bezhotovostních platebních operací prostřednictvím platebních karet po dobu 4 let. Zadavatel chce zajistit kontinuitu v poskytování služeb bezhotovostních platebních transakcí, které umožňují vhodnější přístup k platícím návštěvníkům Pražského hradu přinášejícím tržby. Předpokládaný termín uzavření Smlouvy o přijímání platebních karet je prosinec 2014 (Termín uzavření smlouvy na veřejnou zakázku je podmíněn zadáním zakázky. Z tohoto důvodu je termín uzavření smlouvy pouze orientační, přičemž je závislý na případném prodloužení zadávacího řízení). Termín ukončení plnění: Smlouva bude uzavřena na dobu čtyř (4) let od podpisu příslušné smlouvy.

Ensuring accepting credit cards for cash registers of Prague Castle

Správa Pražského hradu | Published September 11, 2014
cpvs

Provision for 4 years, receiving credit cards VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard and Diners Club Electronic cash registers to the contracting authority and ensuring transactions made via these credit cards and credit the account of the contracting authority, including the loan of the required number of payment terminals (currently 15 pcs), installation and interconnection with the cash system of the contracting authority, the contracting authority staff training on their use and providing necessary service and advice at least in the period from 8: 00-18: 00 hours.

Ensuring accepting credit cards for cash registers Prague Castle Administration.

Správa Pražského hradu | Published September 16, 2014  -  Deadline October 30, 2014
cpvs
66172000

Provision for 4 years, receiving credit cards VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard and Diners Club Electronic cash registers to the contracting authority and ensuring transactions made via these credit cards and credit the account of the contracting authority, including the loan of the required number of payment terminals (currently 15 pcs), installation and interconnection with the cash system of the contracting authority, the contracting authority staff training on their use and providing necessary service and advice at least in the period from 8: 00-18: 00 hours.

Provision of credit cards and the associated II.

Česká národní banka | Published June 13, 2014
cpvs

The subject of the public contract is the supply of debit cards VISA and MasterCard with weekly limits (hereinafter referred to as "credit cards") and provision of services related to credit cards.

Banking services

Česká národní banka | Published November 29, 2016
Winner
Československá obchodní banka, a.s.
cpvs
66110000

The subject of public procurement is the adjustment of the portfolio offered by credit cards, consisting in offering new contactless payment cards MasterCard Business Standard, as opposed to the original public contract "Providing credit card services and the associated II".

Public service contract is implemented through the use of option rights mentioned in the specifications of the original public tender conducted under the title "Provision of payment cards and services associated II".

Acceptance of credit cards to other business areas of the Czech Republic General Health Insurance Company

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky | Published November 6, 2014
cpvs

The deliverable is to provide services payment card acceptance for up to an additional 90 business locations VZP with the delivery of payment terminals with facilities including servicing, electronic documents for the settlement of transactions and technical security of the services to the extent and in accordance with its terms.

Financial transaction processing and clearing-house services

Česká pošta, s.p. | Published October 11, 2017  -  Deadline November 20, 2017
cpvs
66172000

Acquisition of the Acquisition Services - payment options by the Associated Credit Card for payments made in the network of the Contracting Authority within the Customer's Network and beyond (extension of card payments on new devices, e-commerce) until the end of 2022 with the possibility of extension until the end of 2026. acquiring subject of the public procurement also includes: provision of POS terminals for the partition network; providing SW terminals that will work on POS terminals, mobile payment terminals for parcel delivery agents; training and service provision, installation and first-line service and helpdesk is ensured from the level of IT PP (operational support) of the contracting authority; providing e-commerce services. Details are given in the Call for Proposals and in the tender dossier, with the subject of performance being specified on the basis of a competitive dialogue and detailed in the call for tenders.

Vending machines

Technické služby Zlín, s.r.o. | Published February 7, 2017  -  Deadline March 13, 2017
cpvs
42933000

The contract is the purchase of 18 pieces of parking meters, including a well-defined equipment, service, spare parts supply and purchase of 18 units of existing parking machines. The detailed definition of the subject matter is listed in the annex to the tender documentation no. 1 - Terms and Conditions - Contract for the supply of parking meters and annex the tender documentation no. 2 - Terms and Conditions - Purchase agreement for the purchase of parking machines. The offer price will be based on the tender documentation Annex no. 4 - Evaluation Table, in which entries are listed for awards in certain expected volume changes, including a dedicated commitment for another 6 pcs machines.

The objective is to purchase parking machines, including self-service payment terminals and software equipment that will allow parking payment by coins, credit card and contactless residency card and ensure their subsequent operation. Any buyer's requirements for goods, software and services specified in the agreement and its annexes must be interpreted so that the buyer based on the realization of supply goods, software and services to achieve this goal.

Car park services

Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o. | Published August 12, 2016  -  Deadline October 3, 2016
cpvs
98351100, 38730000, 51214000

Sponsor is not obligated within the public order book PA throughout maximum quantity PA once, so there is no suppliers entitled to any payment for these benefits or not removed for any damage or any other compensation.

Delivery and implementation of utility software for monitoring and administration of parking machines (Network Operation Center); It is a software which, according to the defined interface is used to set the operating and configuration values ​​for the operation of various parking machines (eg. the price of parking, intervals for paid parking, etc.), records individual parking meters including versions of internal software, enables remote installation and management of internal software collects and displays informative messages from various payment machines (for example, reports attempted assault, docházejícím printing paper documents, full coin, etc.), is able to authorize the selected transaction type (eg. payment by credit card activation required to begin work on equipment, etc..), receives and distributes global settings for each device processes transactions parking machines made by means of a contactless smart card and automatically in the prescribed format sent to the clearing center, evaluates and according to the defined interface sends information about the occupied parking space to other systems, allows according to the defined interface management of other types of parking meters, etc.

Parking meters

Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o. | Published February 14, 2017  -  Deadline March 17, 2017
cpvs
38730000

The subject of the tender is:

- Delivery of new parking machines (the PA) fully equipped in accordance with the technical specifications implemented a cash payment of parking fees, cashless payment of parking fees by means of contactless smart cards, including the construction of new concrete foundations, installation of PA and their recovery.

- Delivery and implementation of utility software for monitoring and administration of parking machines (Network Operation Center); It is a software which, according to the defined interface is used to set the operating and configuration values ​​for the activity of individual parking meters.

The subject of the tender is:

Sponsor is not obligated within the public order book PA throughout maximum quantity PA once, so there is no suppliers entitled to any payment for these benefits or not removed for any damage or any other compensation.

- Delivery and implementation of utility software for monitoring and administration of parking machines (Network Operation Center); It is a software which, according to the defined interface is used to set the operating and configuration values ​​for the operation of various parking machines (eg. the price of parking, intervals for paid parking, etc.), records individual parking meters including versions of internal software, enables remote installation and management of internal software collects and displays informative messages from various payment machines (for example, reports attempted assault, docházejícím printing paper documents, full coin, etc.), is able to authorize the selected transaction type (eg. payment by credit card activation required to begin work on equipment, etc..), receives and distributes global settings for each device processes transactions parking machines made by means of a contactless smart card and automatically in the prescribed format sent to the clearing center, evaluates and according to the defined interface sends information about the occupied parking space to other systems, allows according to the defined interface management of other types of parking meters, etc.