Public tenders for financial in Poperinge Belgium

Find all Financial tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for financial. Make a new search!

Financial and insurance services

Stad Poperinge | Published November 18, 2015
Winner
Ethias NV
cpvs
66000000, 66514110

Met deze overheidsopdracht wenst de stad Poperinge diverse verzekeringscontracten af te sluiten voor de stad, het OCMW en het AGB. De aanbestedende overheid „Stad Poperinge” heeft een delegatiebevoegdheid gekregen van het OCMW en het AGB De Kouter om in de vorm van een samengevoegde opdracht overeenkomstig artikel 38 van de wet van 15.6.2006 houdende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, de procedure te voeren. Deze opdracht is voorbehouden voor erkende verzekeraars, hetzij via makelaars, hetzij rechtstreeks. De opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 1. perceel 1: materiële schade: — plaats van dienstverlening: Poperinge; — toelichting: dit perceel omvat: • brand en aanverwante gevaren (stad, OCMW en AGB), • alle risico's voor kunstvoorwerpen (stad en OCMW), • alle risico's elektronica (stad, OCMW en AGB); 2. perceel 2: motorvoertuigen: — plaats van dienstverlening: Poperinge; — toelichting: dit perceel omvat: • BA — rechtsbijstand — omnium (stad, OCMW en AGB), • omnium dienstverplaatsingen (stad, OCMW en AGB); 3. perceel 3: arbeidsongevallen: — plaats van dienstverlening: Poperinge; — toelichting: dit perceel omvat: • arbeidsongevallen stad, • ongevallen burgemeester en schepenen, • arbeidsongevallen OCMW, • arbeidsongevallen AGB; 4. perceel 4: burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen: — plaats van dienstverlening: Poperinge; — toelichting: dit perceel omvat: • algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand stad, • algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand OCMW, • algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand AGB, • burgerlijke aansprakelijkheid lokale mandatarissen stad, • burgerlijke aansprakelijkheid lokale mandatarissen OCMW, • bestuurdersaansprakelijkheid AGB De Kouter, • burgerlijke aansprakelijkheid privéleven politieke vluchtelingen OCMW, • objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing (stad, OCMW en AGB), • burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen speelpleinwerking, Popsjot en buitenschoolse kinderopvang (stad), • schade door ongeval, ziekte en contaminatie in het kader van het kader van het georganiseerd vrijwilligers (OCMW), • schoolongevallen kunstacademie (stad).

Financial and insurance services

Stad Poperinge | Published June 12, 2015  -  Deadline August 10, 2015
cpvs
66000000

Met deze overheidsopdracht wenst de stad Poperinge diverse verzekeringscontracten af te sluiten voor de stad, het OCMW en het AGB. De aanbestedende overheid „Stad Poperinge” heeft een delegatiebevoegdheid gekregen van het OCMW en het AGB De Kouter om in de vorm van een samengevoegde opdracht overeenkomstig artikel 38 van de wet van 15.6.2006 houdende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, de procedure te voeren. Deze opdracht is voorbehouden voor erkende verzekeraars, hetzij via makelaars, hetzij rechtstreeks. De opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 1. perceel 1: materiële schade: a) plaats van dienstverlening: Poperinge; b) toelichting: dit perceel omvat: — brand en aanverwante gevaren (stad, OCMW en AGB), — alle risico's voor kunstvoorwerpen (stad en OCMW), — alle risico's elektronica (stad, OCMW en AGB); 2. perceel 2: motorvoertuigen: a) plaats van dienstverlening: Poperinge; b) toelichting: dit perceel omvat: — BA — rechtsbijstand — omnium (stad, OCMW en AGB), — omnium dienstverplaatsingen (stad, OCMW en AGB); 3. perceel 3: arbeidsongevallen: a) plaats van dienstverlening: Poperinge; b) toelichting: dit perceel omvat: — arbeidsongevallen stad, — ongevallen burgemeester en schepenen, — arbeidsongevallen OCMW, — arbeidsongevallen AGB; 4. perceel 4: burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen: a) plaats van dienstverlening: Poperinge; b) toelichting: dit perceel omvat: — algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand stad, — algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand OCMW, — algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand AGB, — burgerlijke aansprakelijkheid lokale mandatarissen stad, — burgerlijke aansprakelijkheid lokale mandatarissen OCMW, — bestuurdersaansprakelijkheid AGB De Kouter, — burgerlijke aansprakelijkheid privéleven politieke vluchtelingen OCMW, — objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing (stad, OCMW en AGB), — burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen speelpleinwerking, Popsjot en buitenschoolse kinderopvang (stad), — schade door ongeval, ziekte en contaminatie in het kader van het kader van het georganiseerd vrijwilligers (OCMW), — schoolongevallen kunstacademie (stad).
  • 1