Public tenders for financial in Drogenbos Belgium

Find all Financial tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for financial. Make a new search!

Financial and insurance services

OCMW Sint-Pieters-Leeuw | Published July 19, 2016  -  Deadline September 7, 2016
cpvs
66000000

The contract includes the financing and project management for the construction of 60 to 80 assisted living residences, a service center and a nursery (optional). Funding will (possibly) be done partly by the issue of housing certificates.

Call for applications for participation - Financial market 2015 - raising of loans for financing the extraordinary service of the Commune and the heritage of the Property Management Agency budget - year 2015

Gemeente Ukkel | Published May 12, 2016  -  Deadline June 21, 2016
cpvs
66120000

Subject of contract

The market is to borrow money to finance expenditures that have been registered or will be registered in the special budget of the Commune and the heritage of the Property Management Agency budget for fiscal 2015.

These loans are concluded at various times if necessary after the close of the fiscal year and may have a different duration. The details in this regard are contained in Chapter II: Technical provisions.

Besides the actual financial transaction, the contract also includes administrative and technical support to integrate such operations optimally in the management of the contracting authority. Accordingly, the offer will also take account of all the services described in this tender documents. In this respect, it should refer to Article 6 § 1 of the aforementioned Act, including the requirement of a fee basis. Therefore, the contracting authority does no other fees dependent than those specifically described in this take special specifications in the offer and that results, if necessary, modified after negotiation.

The contracting authority reserves the right to launch one or more separate procedures for financing operations to be determined and which are not included in this special specifications.

Aménagement hydraulique et paysager du Vallon du Gaesbeek, exercice 2016

Administration communale d'Uccle | Published November 18, 2016  -  Deadline December 15, 2016
cpvs
45112710

Water and landscaping of the Gaesbeekdal, financial year 2016

EMPRUNTS POUR LE FINANCEMENT DES dépenses D'INVESTISSEMENTS PREVUES AU BUDGET 2016

Commune de Forest | Published November 15, 2016
cpvs
66112000

The contract is subject loans used to finance expenditure which enrolled or will be enrolled in the special department of the municipality for the financial year 2016.

These loans will be closed at different times and, where appropriate, after the end of the relevant financial year and may have different durations.

Deposit services

Commune de Forest | Published November 17, 2016
Winner
ING Belgique SA
cpvs
66112000

The market is to borrow money to finance expenditures that have been registered or will be registered in the municipality of extraordinary service for the year 2016.

These loans will be concluded at different times, if necessary, after the close of the fiscal year and may have a different duration.

From opdracht heeft als Voorwerp leningen bestemd ter financiering van de uitgaven die werden die of ingeschreven ingeschreven zullen worden op buitengewone dienst van de gemeente voor het dienstjaar 2016.

Deze worden op leningen zullen Afgesloten verschillende in tijdstippen in voorkomend na het geval afsluiten van het kunnen een desbetreffende dienstjaar in verschillende looptijd hebben.

Deposit services

AC de Forest | Published November 19, 2015
Winner
Belfius Bank NV
cpvs
66112000

From opdracht heeft als Voorwerp leningen bestemd ter financiering van de uitgaven die werden die of ingeschreven ingeschreven zullen worden op buitengewone dienst van de gemeente voor het dienstjaar 2015. Deze leningen Afgesloten zullen worden op verschillende tijdstippen in voorkomend in geval na het van het desbetreffende afsluiten dienstjaar in kunnen verschillende looptijd hebben een.

Deposit services

AC de Forest | Published July 29, 2015  -  Deadline August 12, 2015
cpvs
66112000

From opdracht heeft als Voorwerp leningen bestemd ter financiering van de uitgaven die werden die of ingeschreven ingeschreven zullen worden op buitengewone dienst van de gemeente voor het dienstjaar 2015. Deze leningen Afgesloten zullen worden op verschillende tijdstippen in voorkomend in geval na het van het afsluiten desbetreffende dienstjaar in kunnen verschillende looptijd hebben een.

Deposit services

Commune de Forest | Published August 5, 2016  -  Deadline August 17, 2016
cpvs
66112000

From opdracht heeft als Voorwerp leningen bestemd ter financiering van de uitgaven die werden die of ingeschreven ingeschreven zullen worden op buitengewone dienst van de gemeente voor het dienstjaar 2016.

Deze worden op leningen zullen Afgesloten verschillende in tijdstippen in voorkomend na het geval afsluiten van het kunnen een desbetreffende dienstjaar in verschillende looptijd hebben.

Investment banking services and related services

Commune d'Uccle | Published May 13, 2016  -  Deadline June 21, 2016
cpvs
66120000

Voorwerp van opdracht:

From opdracht heeft als Voorwerp leningen bestemd ter financiering van de uitgaven die werden die of ingeschreven ingeschreven zullen worden in de buitengewone gemeentebegroting in patrimonial begroting van het voor Bedrijf Grondbeleid voor het dienstjaar 2015.

Deze worden op leningen zullen Afgesloten verschillende in tijdstippen in voorkomend na het geval afsluiten van het kunnen een desbetreffende dienstjaar in verschillende looptijd hebben. Nadere komen voor onder aanduidingen hoofdstuk II: Technische bepalingen.

Naast of eigenlijke financiële operatie heeft ook de opdracht betrekking op een technische administratieve in dienstverlening moet die toelaten dergelijke Operaties optimal wijze op het beheer you integreren in aanbestedende van de overheid.

Bijgevolg of zal offered eveneens houden rekening met alle diensten die in onderhavig bestek beschreven zijn. In said oogpunt ingredient verwezen you worden naar artikel 6, §1 van voormelde wet in inzonderheid of verplichting tot lump grondslag. Bijgevolg of zal geen andere kosten aanbestedende overheid ten laste nemen dan deze zijn die uitdrukkelijk beschreven in onderhavig in bestek ins offered die er uit die in voortvloeit in voorkomend geval gewijzigd werd na onderhandeling.

De overheid aanbestedende het recht voor zich houdt om een ​​of meerdere afzonderlijke procedures uit te schrijven voor de financiering van verrichtingen die ze niet zal die in bepalen in onderhavig bestek inbegrepen zijn.

TRAINING SERVICES CONTRACT ON MANAGEMENT BUSINESS

Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle | Published October 13, 2016
cpvs
80500000

This contract covers training services in the field of Management, to job seekers.

This contract is divided into 12 lots:

Lot 1 accounting and tax practice corporate and association

Lot 2 Accounting SAP

Lot 3 Financial Management

Lot 4 SAP Business Controller

Lot 5 Practical Management of the company

Lot 6 Business Analyst

7 Project Manager Lot

Lot 8 non-profit management

Lot 9 Digital marketing specialist

Lot 10 Corporate Communications and Event Management

Lot 11 Selfleadership

Lot 12 Improve your communication

Training services

Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle | Published October 18, 2016
Winner
IHECS ASBL
cpvs
80500000

This contract covers training services in the field of management, to job seekers.

This contract is divided into 12 lots:

- Lot 1: accounting and tax practices of corporations and non-profit organization,

- Lot 2: SAP accounting,

- Lot 3: financial management,

- Lot 4: SAP management controller,

- Lot 5: Practical management of the company,

- Lot 6: business analyst,

- Lot 7: project manager,

- Lot 8: non-profit management,

- Lot 9: digital marketing specialist,

- Lot 10: corporate communications and event management,

- Lot 11: self-leadership,

- Lot 12: Improve your communication.

  • 1