Public tenders for accounting in Czech Republic

Find all Financial tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for financial. Make a new search!
FinancialaccountingCzech Republic

Accounting and auditing services

Univerzita Palackého v Olomouci | Published March 27, 2013  -  Deadline April 22, 2013
cpvs
79210000, 79212100

Accounting and auditing services

Accounting review services

Statutární město Brno | Published January 26, 2013  -  Deadline March 19, 2013
cpvs
79212500

Accounting review services

Accounting services

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p. | Published November 29, 2016
Winner
Pragoecon Consulting, s.r.o.
cpvs
79211000

The subject of this contract is the provision of economic services through economic software tool Authority:

1) accounting;

2) payroll.

Accounting and auditing services

Lesy České republiky, s.p. | Published January 2, 2016  -  Deadline February 23, 2016
cpvs
79210000, 79212300, 79212500

The subject of this contract is to provide an accounting audit of the contracting authority and its organizational units through authorized persons, namely: a) conducting an audit of financial statements for the audited period within the meaning of the Act no. 93/2009 Coll., On auditors, as amended , guidelines and accounting standards; b) the ongoing examination of the accounting system in accordance with the relevant legal, tax and financial rules and regulations for accounting; c) treatment of partial reports on the interim audit (during the same period will be an audit at least 20 organizational units of the contracting entity); d) verify that the information in the financial statements and the annual report gives a true and fair view of the accounting and financial position; e) establishment of audit reports in Czech and English; f) processing a letter to management (ie. management letter) analyzes of risk areas and indicating recommendations for improving accounting and management.

Implementation of the accounting audit

Lesy České republiky, s.p. | Published December 31, 2015
cpvs

The subject of this contract is to provide an accounting audit of the contracting authority and its organizational units through authorized persons, namely: a) conducting an audit of financial statements for the audited period within the meaning of the Act no. 93/2009 Coll., On auditors, as amended , guidelines and accounting standards; b) the ongoing examination of the accounting system in accordance with the relevant legal, tax and financial rules and regulations for accounting; c) treatment of partial reports on the interim audit (during the same period will be an audit at least 20 organizational units of the contracting entity); d) verify that the information in the financial statements and the annual report gives a true and fair view of the accounting and financial position; e) establishment of audit reports in Czech and English; f) processing a letter to management (ie. management letter) analyzes of risk areas and indicating recommendations for improving accounting and management.

Choosing an accounting firm

Pražská informační služba | Published June 18, 2013
cpvs

The subject of the public contract are services consisting of: 1) the management and processing of accounting-related activities of those entities, 2) the accounting and economic consulting, 3) in the processing of individual tax returns and 4) in keeping tax records, including representation authority in negotiations before the competent authorities in the extent and under the conditions specified in the terms and conditions of the tender documents. Current accounting for the contracting authority can quantify the numbers listed below are processed accounting (tax) documents for the contracting authority: - The invoices 300 / month - Received invoice 150 / month - Proforma Invoice 10 / month - pay 20 / month - cashbox 80 / month - Bank listings 300 / month (about 600 items) - Total annual turnover of PIS CZK 30 million / year (sum of total revenues for the year according VZaZ) Overall annually about 71 thousand. accounting entries to Papeete (mandatory instrumental analytical overview) less than 140 thousand. accounting items subject of the public contract is payroll processing and payments. Detailed and complete specifications, including specifications subject of the rights and obligations of the contracting authority and included in the tender documentation (terms and conditions).

Implementation of the accounting audit

Lesy České republiky, s.p. | Published November 27, 2015
cpvs
79210000

Ensuring the accounting audit of the contracting authority and its organizational units through authorized persons. The requested service includes: A) the audit of the annual financial statements for the audited period within the meaning of the Act no. 563/1991 Coll., On Accounting B) continuous examination of the accounts in accordance with the relevant legal, tax and financial regulations and rules for accounting, C ) preparation of audit reports in Czech and English, D) treatment for the management of the client's letter (ie. management letter) analyzes of risk areas and indicating recommendations for improving accounting and management. 1. Description of requirements to be fulfilled by meeting VZ: Ensuring accounting audit of the contracting authority and its organizational units. 2. Description of the subject VZ: Performing accounting audit. 3. Description of the relationship between the subject and the needs of the contracting authority VZ: It is the implementation of an accounting audit for the purposes specified in 1). 4. Expected Due Date VZ: Since 1. 7. 2016 to 30. 6. 2023. A public contract authority will be awarded in an open tender.

Accounting system

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. | Published September 17, 2016
Winner
Česká pošta, s.p.
cpvs
48444000, 72261000

Ensuring economic information system SAP in the scope of the following modules (agendas)

- Finance and accounting,

- Wages incl. HR portal,

- Property,

- Controlling,

- Logistics and warehouses.

Accounting software package

Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace | Published May 10, 2017  -  Deadline June 12, 2017
cpvs
48443000

The subject of delivery is deliveries and services - Economic Information System, Payroll and Personnel System and Attendance System.

The submitted project plan addresses the introduction of a new information system in the Hradec Králové Real Estate Administration, a contributory organization. The information system will consist of the following subsystems: an economic area that will support its accounting, bookkeeping, debt, bank, treasury, asset and warehouse accounting functions. Another subsystem will be a tool for managing human resources and wages and attendance. The presented project plan is designed so that all its parts are interconnected and form one logical, meaningful and functional whole. Implementation will also increase the quality of public services provided, while respecting the 3E principles of economy, efficiency and effectiveness.

accounting system

Plzeňský kraj (70890366) | Published September 4, 2012
Winner
MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň CZECH REPUBLIC E-mail: marbes@marbes.cz Internet address: http://www.marbes.cz
cpvs
48444000

Předmětem této veřejné zakázky je upgrade informačního účetního systému Microsoft Dynamics NAV (označený v této veřejné zakázce také jako NAV nebo NAVISION) z verze 4 na verzi 5, včetně zajištění následné podpory tohoto informačního systému, v dále uvedeném rozsahu v zadávacích podmínkách.

accounting and auditing services

Univerzita Palackého v Olomouci (61989592) | Published June 23, 2012
Winner
AUDIT DANĚ CZ s.r.o. Velké Kunratické 1318/37 148 00 Praha 4 CZECH REPUBLIC
cpvs
79210000, 79212100

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení povinných externích auditů vybraných projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a vydání auditorských zpráv dle požadavků příslušné Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK – verze č. 2 ze dne 15.4.2009, verze 3 ze dne 21.10.2009 a verze 4 ze dne 30.6.2010, které budou obsahovat výrok auditora podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, přičemž se jedná o projekty, jenž končí v roce 2012 a 2013.

accounting review services

Mendelova univerzita v Brně | Published October 25, 2012
Winner
AUDIT DANĚ CZ s.r.o. Velké Kunratické 1318/37 148 00 Praha 4 CZECH REPUBLIC E-mail: jmouckova@auditdane.cz Telephone: +420 222221894 Internet address: http://www.auditdane.cz
cpvs
79212500

Předmětem veřejné zakázky je provedení externích auditů projektů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost dle podrobné specifikace uvedené v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce.

accounting and auditing services

Masarykova univerzita (00216224) | Published March 7, 2012
Winner
BDO CA s. r. o. Marie Steyskalové 14 616 00 Brno CZECH REPUBLIC E-mail: bdoca@bdoca.cz Telephone: +420 541235273 Internet address: www.bdoca.cz Fax: +420 541235745
cpvs
79210000, 79212300

Předmětem veřejné zakázka - rámcové smlouvy je provedení externích auditů projektů OP VaVpI, projektů OP VK a hospodaření Masarykovy univerzity, v rozsahu a za podmínek stanovených obchodními a technickými podmínkami zadávací dokumentace.

accounting software development services

Hlavní město Praha (00064581) | Published April 28, 2012
Winner
GORDIC spol. s r.o. Erbenova 2108/4, 58601 Jihlava 586 01 Jihlava CZECH REPUBLIC
cpvs
72000000, 72212443

Základním cílem projektu "Rozšíření ekonomického systému k zajištění splnění povinností vyplývajících z novely zákona o účetnictví a prováděcích právních předpisů" – zajištění výstupu v podobě pomocného analytického přehledu (PAP) je naplnění legislativních požadavků na zavedení PAP k doposud běžně zachycovaným účetním informacím a uvedení užívání GINIS Enterprise v plném rozsahu do souladu s právními předpisy.

Adding workflow approval status of accounting documents

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky | Published September 2, 2013
cpvs
72268000

The subject of the public contract is to regulate the four applications (finance, RSZP, EVPR, UVV) in order to connect with the approval of the single application of accounting documents. The contract will complete the integration of the approval application incl. any adjustments in service integration platform. a) adding a state workflow documents, consisting of their choice to approval, a summary report, Transmission report to the approval application and processing the approval and automatic transfer of approved documents for further processing. c) the subject of the public contract is finish four applications for their links with the approval of the single application of accounting documents. d) I. Q 2014

Adding workflow approval status accounting documents

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky | Published August 29, 2014
cpvs

The subject of the contract is to finish four applications (finance, RSZP, EVPR, UVV) for the purpose of uniform interconnection with the approval of applications of accounting documents. The contract will also complement the integration of the approval application incl. any adjustments in service integration platform in the extent and in accordance with its terms.

Adding workflow approval status accounting documents.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky | Published September 2, 2014
Winner
Hewlett – Packard s.r.o.Vyskočilova 1/1410Praha 4 142 00
cpvs
72268000

The subject of the contract is to finish the four applications (Finance, RSZP, EVPR, UVV) for the purpose of uniform interconnection with the approval of applications of accounting documents. The contract will also complement the integration of the approval application incl. any adjustments in service integration platform in the extent and in accordance with its terms.

Upgrade information system for the circulation of accounting documents and their processing

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Published January 13, 2016
cpvs
48810000

The subject of the tender is to upgrade the existing system SEIWIN, its implementation in infrastructure and sponsor links with ABCSuite. Interconnected systems is essential to ensure the smooth functioning of processes electronic circulation of accounting documents and their processing. The subject of the tender is to upgrade the existing system SEIWIN, its implementation in infrastructure and sponsor links with ABCSuite. Interconnected systems is essential to ensure the smooth functioning of processes electronic circulation of accounting documents and their processing. The sponsor system uses SEIWIN processing accounting documents and system ABCSuite for their approval workflow. To ensure the functioning of the process and the possibility of integrating systems between them, it is necessary to upgrade SEIWIN KPF to version 5. In the event of non-implementation of the contract or its delay threatens the contracting authorities limit the functionality of an operating system and jeopardizing the functioning of the internal processes within the agendas of Accounting and Document Management System (DMS). In the event of a reduction in the quality of performance is basically the same risk, only the result of other causes. The contracting authority is not known alternative to the proposed solution. The public contract is relevant to the planned targets in order to ensure software support defined business processes - accounting document circulation. Expected date of commencement of the public contract is March 2016.

Auditing accounting Czech Railways and Selected Subsidiaries

České dráhy, a.s. | Published January 13, 2016
cpvs

Czech Railways (hereinafter ČD) are based on the provisions of § 20-22 of Act no. 563/1991 Coll., On Accounting, as amended, established the obligation to have audited the annual financial statements, consolidated financial statements and annual report. In connection with the termination of the contract on "Auditing Accounting Czech Railways and selected subsidiaries" on 30 June 2016, the need to ensure legal obligation of auditing in the coming years. Competition for ČD and selected subsidiaries (ČD-Telematika as ČD - Information Systems, Inc., DPOV, Inc., Research Institute of Railroad, Inc., Traffic Education Institute as ČD Cargo and its subsidiaries Dormition Czeskie Sp. z oo, ČD Logistics, CD Generalvertretung GmbH) will be for years, the period 2016-2018 is organized jointly by § 2 para. 9 and 10 of the Act no. 137/2006 Coll., on Public Procurement, as amended . The subject of the public contract is a commitment, in the sense and to the extent the applicable legislation, particularly the Civil Code, the Law on Accounting and Auditor Act and in accordance with international auditing standards and related application clauses of the Chamber of Auditors of the Czech Republic, in accordance with the requirements of society and in accordance with the specification and in accordance with the offer for the auditor to perform 3 each accounting period ending 31 December 2016 2017 2018 activities identified in the specifications and model contract. Specifications and qualification documentation including all attachments, is published in accordance with § 48 of the PCA unlimited remote access 24 hours a day at: https://www.egordion.cz/profilCD. An applicant shall only register for free downloading documentation.

Auditing accounting Czech Railways and Selected Subsidiaries

České dráhy, a.s. | Published October 7, 2015
cpvs
79212300

Czech Railways (hereinafter ČD) are based on the provisions of § 20-22 of Act no. 563/1991 Coll., On Accounting, as amended, established the obligation to have audited the annual financial statements, consolidated financial statements and annual report. In connection with the termination of the contract on "Auditing Accounting Czech Railways and selected subsidiaries" on 30 June 2016, the need to ensure legal obligation of auditing in the coming years. Competition for ČD and selected subsidiaries (ČD-Telematika as ČD - Information Systems, Inc., DPOV, Inc., Research Institute of Railroad, Inc., Traffic Education Institute as ČD Cargo and its subsidiaries Dormition Czeskie Sp. z oo, ČD Logistics, CD Generalvertretung GmbH) will be for years, the period 2016-2018 is organized jointly by § 2 para. 9 and 10 of the Act no. 137/2006 Coll., on Public Procurement, as amended . Czech Railways (hereinafter ČD) are based on the provisions of § 20-22 of Act no. 563/1991 Coll., On Accounting, as amended, established the obligation to have audited the annual financial statements, consolidated financial statements and annual report. In connection with the termination of the contract on "Auditing Accounting Czech Railways and selected subsidiaries" on 30 June 2016, the need to ensure legal obligation of auditing in the coming years. Competition for ČD and selected subsidiaries (ČD-Telematika as ČD - Information Systems, Inc., DPOV, Inc., Research Institute of Railroad, Inc., Traffic Education Institute as ČD Cargo and its subsidiaries Dormition Czeskie Sp. z oo, ČD Logistics, CD Generalvertretung GmbH) will be for years, the period 2016-2018 is organized jointly by § 2 para. 9 and 10 of the Act no. 137/2006 Coll., on Public Procurement, as amended .