Public tenders for environment in Riga Latvia

Find all Environment tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for environment. Make a new search!

Sewage, refuse, cleaning and environmental services

VAS Latvijas Valsts ceļi | Published December 23, 2016  -  Deadline February 2, 2017
cpvs
90000000

Lane road compartment cleanup, municipal solid waste containers and biotualešu (sanitary coachwork) for installation and maintenance of Daugavpils, Ludza and Dagdas territory.

Construction design of the building Kronvalda blvd 6, Riga, reconstruction and adaptation of Environmental Protection and Regional Development Ministry needs, as well as building design author's performance.

Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” | Published February 11, 2016  -  Deadline March 29, 2016
cpvs
71000000

Construction design of the building Kronvalda blvd 6, Riga, reconstruction and adaptation of Environmental Protection and Regional Development Ministry needs, as well as building design author's performance.

Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages

Rīgas Tehniskā universitāte | Published August 28, 2015
Winner
SIA Atea
cpvs
30000000, 30211000, 30210000

A high-performance environment for the calculation - a high-performance cluster and storage solution delivery.

Scientific equipment and facilities of the European Regional Development Fund project "Energy and environmental resource extraction and sustainable use of technology national research center for (including transport and engineering development center)" agreement Nr.2011 / 0060 / 2DP / 2.1.1.3. 1/11 / IPIA / SEDA / 007 (PVS ID 1627), within the framework of

Rīgas Tehniskā universitāte | Published April 29, 2015  -  Deadline September 22, 2014
cpvs
33152000, 34999100, 31100000, 38500000, 30213100, 48000000, 32333000, 31712341, 43328000, 39180000, 42100000, 44600000, 42511100, 39715300, 44115210, 38551000, 31213300, 31611000, 45311200, 42923000, 30200000, 32541000, 31000000, 42600000, 09331000, 38120000, 42511110, 38970000, 38000000

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)”, vienošanās Nr.2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007 (PVS ID 1627), ietvaros

Scientific equipment and purchase of equipment of the project "Energy and environmental sustainability of resource extraction and use of technology national research center for (including transport and engineering development center"), Nr.2011 / 0060 / 2DP / 2.1.1.3.1. / 11 / IPIA / SEDA / 007 and within the framework of the project "(Ickx CENTER) Information, communications and signal processing technology national research center for" (Nr.2011 / 0044 / 2DP / 2.1.1.3.1. / 11 / IPIA / SEDA / 006) within

Rīgas Tehniskā universitāte | Published March 18, 2015  -  Deadline October 30, 2014
cpvs
38300000, 38000000

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde ERAF projekta "Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)”, Nr.2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007 ietvaros un ERAF projekta „(IKSA CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide”(Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/006) ietvaros

Public Administration document management system integration environment applications development and maintenance

Valsts reģionālās attīstības aģentūra | Published April 1, 2015  -  Deadline March 5, 2015
cpvs
72262000

Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides lietojumprogrammatūras pilnveidošana un uzturēšana

Scientific apparatus and equipment Purchase of Riga Technical University, in the European Regional Development Fund project "Energy and environmental resource extraction and sustainable use of technology national research center for (including transport and engineering development center)" agreement Nr.2011 / 0060 / 2DP / 2.1.1.3.1. / 11 / IPIA / SEDA / 007 (PVS ID 1627) within the framework of activities

Rīgas Tehniskā universitāte | Published March 24, 2015  -  Deadline February 11, 2015
cpvs
38433210, 34999100, 31100000, 38970000, 38500000

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)”, vienošanās Nr.2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007 (PVS ID 1627) aktivitāšu ietvaros

Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages

Rīgas Tehniskā universitāte | Published May 8, 2015  -  Deadline June 15, 2015
cpvs
30210000

A high-performance environment for the calculation - a high-performance cluster and storage solution delivery.

Scientific equipment and purchase of equipment, Riga Technical University and Latvian University Biology Institute in the European Regional Development Fund project "Energy and environmental resource extraction and sustainable use of technology national research center for (including transport and engineering development center)" agreement Nr.2011 /0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007 (PVS ID 1627), within the framework of

Rīgas Tehniskā universitāte | Published April 21, 2015  -  Deadline October 9, 2014
cpvs
42912000, 31100000, 51540000, 71320000, 44212313, 09331000, 31000000, 39711100, 38510000, 42512000, 39715240, 30213100, 38433210, 31711422, 39180000, 38000000

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta vajadzībām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)”, vienošanās Nr.2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007 (PVS ID 1627), ietvaros

IT software development services

Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” | Published May 15, 2015
Winner
SIA “Euroscreen”
cpvs
72212517

Electronic working environment MOSS maintenance and topping service purchased.

Programming services of application software

VAS Elektroniskie sakari | Published July 23, 2015  -  Deadline August 21, 2015
cpvs
72212000, 72253200

VAS EU integrated services working environment design and implementation.

Conceptual design and technical project design and supervision of the building Kronvalda Boulevard 6 Riga, reconstruction of Environmental Protection and Regional Development Ministry central apparatus needs

Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Published January 14, 2015  -  Deadline July 11, 2014
cpvs
71000000

Skiču projekta un tehniskā projekta izstrāde, un autoruzraudzība ēkas Kronvalda bulvārī 6, Rīgā, rekonstrukcijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas centrālā aparāta vajadzībām

"3D simulation environment hardware delivery ERDF 2.1.1.3.1. Sub-activity" Development of Research Infrastructure "project" National Research Centre socio-economics and management of the company of scientific infrastructure development "needs"

Latvijas Universitāte | Published January 9, 2015  -  Deadline June 20, 2014
cpvs
30200000, 48900000, 31000000, 38651000, 32350000, 32330000, 32351100, 38652100, 32333200, 32300000

"3D simulāciju vides aparatūras piegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Valsts nozīmes pētniecības centra sociālekonomikā un sabiedrības vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība” vajadzībām”

Internet websites, electronic customer service environment and the electronic services development and implementation and provision of guarantees in accordance with the technical specifications.

Valsts SIA "Autotransporta direkcija" | Published February 2, 2015  -  Deadline January 23, 2015
Winner
SIA "Datu Sistēmas"
cpvs
72420000

Internet websites, electronic customer service environment and the electronic services development and implementation and provision of guarantees in accordance with the technical specifications

Housing and Environment Department of Property Insurance

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments | Published November 14, 2014  -  Deadline November 26, 2014
cpvs
66510000

Housing and Environment Department of Property Insurance

Database server production environment upgrade, the manufacturer's warranty, software updates and technical support subscriptions

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs | Published November 11, 2014  -  Deadline November 24, 2014
cpvs
72611000, 30237000

Database server production environment upgrade, the manufacturer's warranty, software updates and technical support subscriptions

Environmental object "Food Pyramid" technical solution design, fabrication and installation of the object

Rīgas domes Labklājības departaments | Published November 13, 2014  -  Deadline November 25, 2014
cpvs
92300000

Environmental object "Food Pyramid" technical solution design, fabrication and installation of the object

Scientific equipment and facilities at Riga Technical University and Latvian University, Institute of Biology in the European Regional Development Fund Project "Energy and environment for sustainable resource extraction and utilization technology of national importance research center in (including transport and engineering development of the center)," agreed Nr.2011 /0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007 (PVS ID 1627) framework.

Rīgas Tehniskā universitāte | Published October 14, 2014  -  Deadline November 21, 2014
cpvs
39180000

Scientific equipment and facilities.

Laboratory materials and reagents acquisition of the project No. 2014/0022 / 2DP / 2.1.1.1.0 / 14 / APIA / SEDA / 042 "environmentally friendly compressed paper packaging material intended to come into contact with food additives in the development of renewable natural resources' execution

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts | Published October 31, 2014  -  Deadline December 4, 2014
cpvs
33696500, 38437000, 24000000, 33793000, 42810000, 18424300, 18400000, 18410000, 33141623

Laboratory materials and reagents acquisition of the project No. 2014/0022 / 2DP / 2.1.1.1.0 / 14 / APIA / SEDA / 042 "environmentally friendly compressed paper packaging material intended to come into contact with food additives in the development of renewable natural resources' execution

Scientific equipment and purchase of equipment of the project "Energy and environmental sustainability of resource extraction and use of technology public interest research center in (including the transport and engineering development center)," Nr.2011 / 0060 / 2DP / 2.1.1.3.1. / 11 / IPIA / SEDA / 007 and within the framework of the project "(Ickx CENTER) Information, communications and signal processing technology public interest research center for" (Nr.2011 / 0044 / 2DP / 2.1.1.3.1. / 11 / IPIA / SEDA / 006) within

Rīgas Tehniskā universitāte | Published October 30, 2014  -  Deadline December 19, 2014
cpvs
38000000, 38300000

Co-incineration process test stand with a measuring device