Public tenders for environment in Riga Latvia

Find all Environment tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for environment. Make a new search!

Scientific staff jobs and equipment - Acquisition of IT equipment of the project "(Ickx-CENTER) Information, communications and signal processing technology national research center for" (Nr.2011 / 0044 / 2DP / 2.1.1.3.1. / 11 / IPIA / SEDA / 006) and of the project "Energy and environmental sustainability of resource extraction and use of technology national research center for (including Transportaun engineering development center)" (Nr.2011 / 0060 / 2DP / 2.1.1.3.1. / 11 / IPIA / SEDA / 007) activities within the framework of "

Rīgas Tehniskā universitāte | Published March 17, 2015
Winner
SIA "TelCom"
cpvs
30000000, 48000000

IT equipment and software

Scientific equipment and purchase of equipment of the project "Energy and environmental sustainability of resource extraction and use of technology national research center for (including transport and engineering development center"), Nr.2011 / 0060 / 2DP / 2.1.1.3.1. / 11 / IPIA / SEDA / 007 and within the framework of the project "(Ickx CENTER) Information, communications and signal processing technology national research center for" (Nr.2011 / 0044 / 2DP / 2.1.1.3.1. / 11 / IPIA / SEDA / 006) within

Rīgas Tehniskā universitāte | Published March 18, 2015  -  Deadline October 30, 2014
cpvs
38300000, 38000000

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde ERAF projekta "Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)”, Nr.2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007 ietvaros un ERAF projekta „(IKSA CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide”(Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/006) ietvaros

Scientific equipment and purchase of equipment of the project "Energy and environmental sustainability of resource extraction and use of technology national research center for (including transport and engineering development center"), Nr.2011 / 0060 / 2DP / 2.1.1.3.1. / 11 / IPIA / SEDA / 007 and within the framework of the project "(Ickx CENTER) Information, communications and signal processing technology national research center for" (Nr.2011 / 0044 / 2DP / 2.1.1.3.1. / 11 / IPIA / SEDA / 006) within

Rīgas Tehniskā universitāte | Published April 17, 2015
Winner
SIA J.Smilgas Tehnoloģiskais birojs
cpvs
38000000, 38300000

Co-incineration process, the test stand with measuring equipment

Scientific staff jobs and equipment - Acquisition of IT equipment of the project "(Ickx-CENTER) Information, communications and signal processing technology national research center for" (Nr.2011 / 0044 / 2DP / 2.1.1.3.1. / 11 / IPIA / SEDA / 006) and of the project "Energy and environmental sustainability of resource extraction and use of technology national research center for (including Transportaun engineering development center)" (Nr.2011 / 0060 / 2DP / 2.1.1.3.1. / 11 / IPIA / SEDA / 007) activities within the framework of "

Rīgas Tehniskā universitāte | Published March 26, 2015
Winner
SIA ATEA
cpvs
30000000, 48000000

IT equipment and software

Scientific equipment and purchase of equipment of the project "Energy and environmental sustainability of resource extraction and use of technology public interest research center in (including the transport and engineering development center)," Nr.2011 / 0060 / 2DP / 2.1.1.3.1. / 11 / IPIA / SEDA / 007 and within the framework of the project "(Ickx CENTER) Information, communications and signal processing technology public interest research center for" (Nr.2011 / 0044 / 2DP / 2.1.1.3.1. / 11 / IPIA / SEDA / 006) within

Rīgas Tehniskā universitāte | Published October 30, 2014  -  Deadline December 19, 2014
cpvs
38000000, 38300000

Co-incineration process test stand with a measuring device

Scientific equipment and facilities of the European Regional Development Fund project "Energy and environmental resource extraction and sustainable use of technology national research center for (including transport and engineering development center)" agreement Nr.2011 / 0060 / 2DP / 2.1.1.3. 1/11 / IPIA / SEDA / 007 (PVS ID 1627), within the framework of

Rīgas Tehniskā universitāte | Published April 29, 2015  -  Deadline September 22, 2014
cpvs
33152000, 34999100, 31100000, 38500000, 30213100, 48000000, 32333000, 31712341, 43328000, 39180000, 42100000, 44600000, 42511100, 39715300, 44115210, 38551000, 31213300, 31611000, 45311200, 42923000, 30200000, 32541000, 31000000, 42600000, 09331000, 38120000, 42511110, 38970000, 38000000

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)”, vienošanās Nr.2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007 (PVS ID 1627), ietvaros

Scientific equipment and facilities of the Riga Technical University and Latvian University Biology Institute in the European Regional Development Fund project "Energy and environmental resource extraction and sustainable use of technology national research center for (including transport and engineering development center)" agreement Nr.2011 /0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007 (PVS ID 1627), within the framework of

Rīgas Tehniskā universitāte | Published April 28, 2015
Winner
SIA "PowerAll"
cpvs
38000000, 42912000, 31100000, 51540000, 71320000, 44212313, 09331000, 31000000, 39711100, 38510000, 42512000, 39715240, 30213100, 38433210, 31711422, 39180000

Scientific equipment and facilities

Scientific apparatus and equipment Purchase of Riga Technical University, in the European Regional Development Fund project "Energy and environmental resource extraction and sustainable use of technology national research center for (including transport and engineering development center)" agreement Nr.2011 / 0060 / 2DP / 2.1.1.3.1. / 11 / IPIA / SEDA / 007 (PVS ID 1627) within the framework of activities

Rīgas Tehniskā universitāte | Published March 24, 2015  -  Deadline February 11, 2015
cpvs
38433210, 34999100, 31100000, 38970000, 38500000

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)”, vienošanās Nr.2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007 (PVS ID 1627) aktivitāšu ietvaros

Scientific apparatus and equipment Purchase of European Regional Development Fund project "Energy and environmental resource extraction and sustainable use of technology national research center for (including transport and engineering development center)" agreement Nr.2011 / 0060 / 2DP / 2.1.1.3. 1/11 / IPIA / SEDA / 007 (PVS ID 1627), within the framework of

Rīgas Tehniskā universitāte | Published February 5, 2015  -  Deadline January 28, 2015
Winner
SIA "Saint-Tech"
cpvs
38000000, 33152000, 34999100, 31100000, 38500000, 30213100, 48000000, 32333000, 31712341, 43328000, 39180000, 42100000, 44600000, 42511100, 39715300, 44115210, 38551000, 31213300, 31611000, 45311200, 42923000, 30200000, 32541000, 31000000, 42600000, 09331000, 38120000, 42511110, 38970000

Scientific apparatus and equipment Purchase of European Regional Development Fund project "Energy and environmental resource extraction and sustainable use of technology national research center for (including transport and engineering development center)" agreement Nr.2011 / 0060 / 2DP / 2.1.1.3. 1/11 / IPIA / SEDA / 007 (PVS ID 1627), within the framework of

Scientific apparatus and equipment Purchase of Riga Technical University, in the European Regional Development Fund project "Energy and environmental resource extraction and sustainable use of technology national research center for (including transport and engineering development center)" agreement Nr.2011 / 0060 / 2DP / 2.1.1.3.1. / 11 / IPIA / SEDA / 007 (PVS ID 1627) within the framework of activities

Rīgas Tehniskā universitāte | Published April 24, 2015
Winner
Akciju sabiedrība “Biotehniskais centrs”
cpvs
38500000, 38433210, 34999100, 31100000, 38970000

Scientific apparatus and equipment Purchase of Riga Technical University, in the European Regional Development Fund project "Energy and environmental resource extraction and sustainable use of technology national research center for (including transport and engineering development center)" agreement Nr.2011 / 0060 / 2DP / 2.1.1.3.1. / 11 / IPIA / SEDA / 007 (PVS ID 1627) within the framework of activities

Scientific apparatus and equipment Purchase of European Regional Development Fund project "Energy and environmental resource extraction and sustainable use of technology national research center for (including transport and engineering development center)" agreement Nr.2011 / 0060 / 2DP / 2.1.1.3. 1/11 / IPIA / SEDA / 007 (PVS ID 1627), within the framework of

Rīgas Tehniskā universitāte | Published April 16, 2015
Winner
SIA "Adrona"
cpvs
38000000, 33152000, 34999100, 31100000, 38500000, 30213100, 48000000, 32333000, 31712341, 43328000, 39180000, 42100000, 44600000, 42511100, 39715300, 44115210, 38551000, 31213300, 31611000, 45311200, 42923000, 30200000, 32541000, 31000000, 42600000, 09331000, 38120000, 42511110, 38970000

Scientific apparatus and equipment Purchase of European Regional Development Fund project "Energy and environmental resource extraction and sustainable use of technology national research center for (including transport and engineering development center)" agreement Nr.2011 / 0060 / 2DP / 2.1.1.3. 1/11 / IPIA / SEDA / 007 (PVS ID 1627), within the framework of

Scientific equipment and purchase of equipment, Riga Technical University and Latvian University Biology Institute in the European Regional Development Fund project "Energy and environmental resource extraction and sustainable use of technology national research center for (including transport and engineering development center)" agreement Nr.2011 /0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007 (PVS ID 1627), within the framework of

Rīgas Tehniskā universitāte | Published April 21, 2015  -  Deadline October 9, 2014
cpvs
42912000, 31100000, 51540000, 71320000, 44212313, 09331000, 31000000, 39711100, 38510000, 42512000, 39715240, 30213100, 38433210, 31711422, 39180000, 38000000

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta vajadzībām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)”, vienošanās Nr.2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007 (PVS ID 1627), ietvaros

Scientific apparatus and equipment Purchase of European Regional Development Fund project "Energy and environmental resource extraction and sustainable use of technology national research center for (including transport and engineering development center)" agreement Nr.2011 / 0060 / 2DP / 2.1.1.3. 1/11 / IPIA / SEDA / 007 (PVS ID 1627), within the framework of

Rīgas Tehniskā universitāte | Published January 5, 2015  -  Deadline December 17, 2014
Winner
SIA "Labochema Latvija"
cpvs
38000000, 33152000, 34999100, 31100000, 38500000, 30213100, 48000000, 32333000, 31712341, 43328000, 39180000, 42100000, 44600000, 42511100, 39715300, 44115210, 38551000, 31213300, 31611000, 45311200, 42923000, 30200000, 32541000, 31000000, 42600000, 09331000, 38120000, 42511110, 38970000

Scientific apparatus and equipment Purchase of European Regional Development Fund project "Energy and environmental resource extraction and sustainable use of technology national research center for (including transport and engineering development center)" agreement Nr.2011 / 0060 / 2DP / 2.1.1.3. 1/11 / IPIA / SEDA / 007 (PVS ID 1627), within the framework of

Laboratory materials and reagents acquisition of the project No. 2014/0022 / 2DP / 2.1.1.1.0 / 14 / APIA / SEDA / 042 "environmentally friendly compressed paper packaging material intended to come into contact with food with additives development of renewable natural resources" execution

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts | Published January 12, 2015  -  Deadline January 9, 2015
Winner
Labochema Latvija SIA
cpvs
33696500, 38437000, 24000000, 33793000, 42810000, 18424300, 18400000, 18410000, 33141623

Laboratory materials and reagents acquisition of the project No. 2014/0022 / 2DP / 2.1.1.1.0 / 14 / APIA / SEDA / 042 "environmentally friendly compressed paper packaging material intended to come into contact with food with additives development of renewable natural resources" execution

English language training for Environmental Protection and Regional Development Ministry officials and employees who provide support functions of the Latvian Presidency of the European Council and the personnel involved in the management of European Union funds involved CAN staff

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija | Published December 15, 2014  -  Deadline December 8, 2014
Winner
SIA Skrivanek Baltic
cpvs
80570000

Angļu valodas mācības Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ierēdņiem un darbiniekiem, kuri nodrošinās atbalsta funkcijas Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē iesaistītajam personālam un Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajiem VARAM darbiniekiem

Laboratory materials and reagents acquisition of the project No. 2014/0022 / 2DP / 2.1.1.1.0 / 14 / APIA / SEDA / 042 "environmentally friendly compressed paper packaging material intended to come into contact with food additives in the development of renewable natural resources' execution

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts | Published October 31, 2014  -  Deadline December 4, 2014
cpvs
33696500, 38437000, 24000000, 33793000, 42810000, 18424300, 18400000, 18410000, 33141623

Laboratory materials and reagents acquisition of the project No. 2014/0022 / 2DP / 2.1.1.1.0 / 14 / APIA / SEDA / 042 "environmentally friendly compressed paper packaging material intended to come into contact with food additives in the development of renewable natural resources' execution

Construction design of the building Kronvalda blvd 6, Riga, reconstruction and adaptation of Environmental Protection and Regional Development Ministry needs, as well as building design author's performance.

Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” | Published February 11, 2016  -  Deadline March 29, 2016
cpvs
71000000

Construction design of the building Kronvalda blvd 6, Riga, reconstruction and adaptation of Environmental Protection and Regional Development Ministry needs, as well as building design author's performance.

Conceptual design and technical project design and supervision of the building Kronvalda Boulevard 6 Riga, reconstruction of Environmental Protection and Regional Development Ministry central apparatus needs

Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Published January 14, 2015  -  Deadline July 11, 2014
cpvs
71000000

Skiču projekta un tehniskā projekta izstrāde, un autoruzraudzība ēkas Kronvalda bulvārī 6, Rīgā, rekonstrukcijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas centrālā aparāta vajadzībām

On the literary text and illustrative material for the creation of environmental services travel guide for the nature park "Piejūra" Riga city within the administrative limits

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas meži" | Published November 11, 2014  -  Deadline November 3, 2014
Winner
VAK Mantojums, biedrība
cpvs
92312200

Par literāra teksta un ilustratīvā materiāla radīšanas pakalpojumiem vides tūrisma ceļvedim par dabas parku „Piejūra” Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas robežās

"Maritime Spatial Planning of the Republic of Latvian and territorial waters of the European Economic Area" project and strategic environmental impact assessment report design

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija | Published December 4, 2014  -  Deadline November 25, 2014
Winner
biedrība "Baltijas Vides Forums"
cpvs
73000000

"Maritime Spatial Planning of the Republic of Latvian and territorial waters of the European Economic Area" project and strategic environmental impact assessment report design