Public tenders for environment in Riga Latvia

Find all Environment tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for environment. Make a new search!

Scientific equipment and purchase of equipment, Riga Technical University and Latvian University Biology Institute in the European Regional Development Fund project "Energy and environmental resource extraction and sustainable use of technology national research center for (including transport and engineering development center)" agreement Nr.2011 /0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007 (PVS ID 1627), within the framework of

Rīgas Tehniskā universitāte | Published April 21, 2015  -  Deadline October 9, 2014
cpvs
42912000, 31100000, 51540000, 71320000, 44212313, 09331000, 31000000, 39711100, 38510000, 42512000, 39715240, 30213100, 38433210, 31711422, 39180000, 38000000

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta vajadzībām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)”, vienošanās Nr.2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007 (PVS ID 1627), ietvaros

Scientific apparatus and equipment Purchase of European Regional Development Fund project "Energy and environmental resource extraction and sustainable use of technology national research center for (including transport and engineering development center)" agreement Nr.2011 / 0060 / 2DP / 2.1.1.3. 1/11 / IPIA / SEDA / 007 (PVS ID 1627), within the framework of

Rīgas Tehniskā universitāte | Published January 5, 2015  -  Deadline December 17, 2014
Winner
SIA "Labochema Latvija"
cpvs
38000000, 33152000, 34999100, 31100000, 38500000, 30213100, 48000000, 32333000, 31712341, 43328000, 39180000, 42100000, 44600000, 42511100, 39715300, 44115210, 38551000, 31213300, 31611000, 45311200, 42923000, 30200000, 32541000, 31000000, 42600000, 09331000, 38120000, 42511110, 38970000

Scientific apparatus and equipment Purchase of European Regional Development Fund project "Energy and environmental resource extraction and sustainable use of technology national research center for (including transport and engineering development center)" agreement Nr.2011 / 0060 / 2DP / 2.1.1.3. 1/11 / IPIA / SEDA / 007 (PVS ID 1627), within the framework of

Scientific staff jobs and equipment - Acquisition of IT equipment of the project "(Ickx-CENTER) Information, communications and signal processing technology national research center for" (Nr.2011 / 0044 / 2DP / 2.1.1.3.1. / 11 / IPIA / SEDA / 006) and of the project "Energy and environmental sustainability of resource extraction and use of technology national research center for (including Transportaun engineering development center)" (Nr.2011 / 0060 / 2DP / 2.1.1.3.1. / 11 / IPIA / SEDA / 007) activities within the framework of "

Rīgas Tehniskā universitāte | Published March 17, 2015
Winner
SIA "TelCom"
cpvs
30000000, 48000000

IT equipment and software

Scientific equipment and purchase of equipment of the project "Energy and environmental sustainability of resource extraction and use of technology national research center for (including transport and engineering development center"), Nr.2011 / 0060 / 2DP / 2.1.1.3.1. / 11 / IPIA / SEDA / 007 and within the framework of the project "(Ickx CENTER) Information, communications and signal processing technology national research center for" (Nr.2011 / 0044 / 2DP / 2.1.1.3.1. / 11 / IPIA / SEDA / 006) within

Rīgas Tehniskā universitāte | Published March 18, 2015  -  Deadline October 30, 2014
cpvs
38300000, 38000000

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde ERAF projekta "Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)”, Nr.2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007 ietvaros un ERAF projekta „(IKSA CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide”(Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/006) ietvaros

Scientific equipment and purchase of equipment of the project "Energy and environmental sustainability of resource extraction and use of technology national research center for (including transport and engineering development center"), Nr.2011 / 0060 / 2DP / 2.1.1.3.1. / 11 / IPIA / SEDA / 007 and within the framework of the project "(Ickx CENTER) Information, communications and signal processing technology national research center for" (Nr.2011 / 0044 / 2DP / 2.1.1.3.1. / 11 / IPIA / SEDA / 006) within

Rīgas Tehniskā universitāte | Published April 17, 2015
Winner
SIA J.Smilgas Tehnoloģiskais birojs
cpvs
38000000, 38300000

Co-incineration process, the test stand with measuring equipment

Scientific staff jobs and equipment - Acquisition of IT equipment of the project "(Ickx-CENTER) Information, communications and signal processing technology national research center for" (Nr.2011 / 0044 / 2DP / 2.1.1.3.1. / 11 / IPIA / SEDA / 006) and of the project "Energy and environmental sustainability of resource extraction and use of technology national research center for (including Transportaun engineering development center)" (Nr.2011 / 0060 / 2DP / 2.1.1.3.1. / 11 / IPIA / SEDA / 007) activities within the framework of "

Rīgas Tehniskā universitāte | Published March 26, 2015
Winner
SIA ATEA
cpvs
30000000, 48000000

IT equipment and software

Scientific equipment and purchase of equipment of the project "Energy and environmental sustainability of resource extraction and use of technology public interest research center in (including the transport and engineering development center)," Nr.2011 / 0060 / 2DP / 2.1.1.3.1. / 11 / IPIA / SEDA / 007 and within the framework of the project "(Ickx CENTER) Information, communications and signal processing technology public interest research center for" (Nr.2011 / 0044 / 2DP / 2.1.1.3.1. / 11 / IPIA / SEDA / 006) within

Rīgas Tehniskā universitāte | Published October 30, 2014  -  Deadline December 19, 2014
cpvs
38000000, 38300000

Co-incineration process test stand with a measuring device