Public tenders for environment in Riga Latvia

Find all Environment tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for environment. Make a new search!

Housing and Environment Department of Property Insurance

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments | Published November 14, 2014  -  Deadline November 26, 2014
cpvs
66510000

Housing and Environment Department of Property Insurance

LED decor and strand installation, maintenance and dismantling of the urban environment, Riga

Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas gaisma" | Published October 29, 2014  -  Deadline November 10, 2014
cpvs
45316100

LED decor and strand installation, maintenance and dismantling of the urban environment, Riga

Database server production environment upgrade, the manufacturer's warranty, software updates and technical support subscriptions

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs | Published November 11, 2014  -  Deadline November 24, 2014
cpvs
72611000, 30237000

Database server production environment upgrade, the manufacturer's warranty, software updates and technical support subscriptions

Internet websites, electronic customer service environment and the electronic services development and implementation and provision of guarantees in accordance with the technical specifications.

Valsts SIA "Autotransporta direkcija" | Published February 2, 2015  -  Deadline January 23, 2015
Winner
SIA "Datu Sistēmas"
cpvs
72420000

Internet websites, electronic customer service environment and the electronic services development and implementation and provision of guarantees in accordance with the technical specifications

Website, electronic customer service environment and electronic services development and implementation and provision of guarantees in accordance with the technical specifications.

Valsts SIA "Autotransporta direkcija" | Published November 5, 2014  -  Deadline December 8, 2014
cpvs
72420000

Website, electronic customer service environment and electronic services development and implementation and provision of guarantees in accordance with the technical specifications

Housing and Environment Department of Property Insurance

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments | Published December 16, 2014  -  Deadline December 10, 2014
Winner
ASS "Gjensidige Baltic"
cpvs
66510000

Mājokļu un vides departamenta īpašumu apdrošināšana

"3D simulation environment hardware delivery ERDF 2.1.1.3.1. Sub-activity" Development of Research Infrastructure "project" National Research Centre socio-economics and management of the company of scientific infrastructure development "needs"

Latvijas Universitāte | Published January 14, 2015  -  Deadline January 6, 2015
Winner
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hannu-pro"
cpvs
32300000, 30200000, 48900000, 31000000, 38651000, 32350000, 32330000, 32351100, 38652100, 32333200

3D simulation environment hardware delivery ERDF 2.1.1.3.1. Sub-activity "Development of Research Infrastructure" project "National Research Centre socio-economics and management of the company of scientific infrastructure development" needs "

"3D simulation environment hardware delivery ERDF 2.1.1.3.1. the activity "Research Infrastructure" project "of national importance and socio-economics Research Centre in Public Administration Science Infrastructure" needs ".

Latvijas Universitāte | Published October 8, 2014
Winner
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Hannu-pro”Tirgoņu iela 8Rīga 1050 mail@hannu-pro.com +371 67452206 +371 67624938
cpvs
32300000, 30200000, 48900000, 31000000, 38651000, 32350000, 32330000, 32351100, 38652100, 32333200

3D simulation environment hardware delivery ERDF 2.1.1.3.1. the activity "Research Infrastructure" project "of national importance and socio-economics Research Centre in Public Administration Science Infrastructure" needs ".

Public Administration document management system integration environment applications development and maintenance

Valsts reģionālās attīstības aģentūra | Published April 1, 2015  -  Deadline March 5, 2015
cpvs
72262000

Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides lietojumprogrammatūras pilnveidošana un uzturēšana

Latvian language learning materials and their deployment environment and development services

Latviešu valodas aģentūra | Published February 12, 2015  -  Deadline February 10, 2015
Winner
Datorzinību Centrs, AS
cpvs
72262000

Latviešu valodas apguves materiālu un to izvietošanas vides izstrādes pakalpojumi

LED decor and chains assembly, maintenance and dismantling of the urban environment in Riga

Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas gaisma" | Published November 25, 2014  -  Deadline November 24, 2014
Winner
SIA "ELSANA"
cpvs
45316100

LED dekoru un virteņu montāža, uzturēšana un demontāža pilsētvidē, Rīgā

Environment object "Food Pyramid" technical solution design, fabrication and installation facility

Rīgas domes Labklājības departaments | Published December 5, 2014  -  Deadline November 25, 2014
Winner
SIA "LK Holding"
cpvs
92300000

Vides objekta „Uztura piramīda” tehniskā risinājuma izstrāde, objekta izgatavošana un uzstādīšana

Database production environment servers modernization manufacturer's warranty, software updates and technical support subscriptions

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs | Published December 2, 2014  -  Deadline November 26, 2014
Winner
SIA “Proact IT Latvia”
cpvs
72611000, 30237000

Datu bāzu produkcijas vides serveru modernizācija, ražotāja garantijas, programmatūras jauninājumu un tehniskā atbalsta abonēšana

About the Environment Heritage Project "Stabu dream" Implementation of Environmental objects festival "Christmas trees path" framework of the implementation

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments | Published November 22, 2014  -  Deadline September 4, 2014
Winner
SIA "Līvest"
cpvs
92300000

Par Vides objektu projekta „Stabu sapnis” realizēšana Vides objektu festivāla „Ziemassvētku egļu ceļš” realizēšanas ietvaros

On the Latvian National Theatre building Kronvalda Boulevard 2, Riga, conversion concept in design environment to ensure access

Rīgas domes Īpašuma departaments | Published April 22, 2015
Winner
SIA "GRAF X"
cpvs
71000000

Par Latvijas Nacionālā teātra ēkas Kronvalda bulvārī 2, Rīgā, pārbūves būvprojekta izstrādi vides pieejamības nodrošināšanai

After-municipal waste dumps "Demene" state of the environment monitoring and evaluation work observation infrastructure development in 2015

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde" | Published January 26, 2015  -  Deadline January 8, 2015
Winner
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Geo Consultants”
cpvs
90730000

Rekultivētās sadzīves atkritumu izgāztuves „Demene” vides stāvokļa novērtēšanas darbi un monitoringa novērojumu infrastruktūras pilnveidošana 2015.gadā

Riga Technical University RTU mobile apps and mobile e-learning environment by extending the functionality of the audience voting system and its functional support

Rīgas Tehniskā universitāte | Published March 2, 2015  -  Deadline February 4, 2015
Winner
AS "Exigen Services Latvija"
cpvs
72000000, 48000000

Rīgas Tehniskās universitātes mobilās lietotnes RTU mobile un e-studiju vides funkcionalitātes paplašināšana ar klausītāju balsošanas sistēmu un šīs funkcionalitātes atbalsts

Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages

Rīgas Tehniskā universitāte | Published August 28, 2015
Winner
SIA Atea
cpvs
30000000, 30211000, 30210000

A high-performance environment for the calculation - a high-performance cluster and storage solution delivery.

Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages

Rīgas Tehniskā universitāte | Published May 8, 2015  -  Deadline June 15, 2015
cpvs
30210000

A high-performance environment for the calculation - a high-performance cluster and storage solution delivery.

IT software development services

Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” | Published May 15, 2015
Winner
SIA “Euroscreen”
cpvs
72212517

Electronic working environment MOSS maintenance and topping service purchased.