Public tenders for environment in Piraeus Greece

Find all Environment tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for environment. Make a new search!

Sewage, refuse, cleaning and environmental services

Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ | Published April 17, 2015  -  Deadline June 3, 2015
cpvs
90000000

1. την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης στερεών αποβλήτων πλοίων. Ειδικότερα, οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες αφορούν στην κατ' αποκλειστικότητα εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών παραλαβής, μεταφοράς, ενδιάμεσης διαχείρισης (αποθήκευση ή/και επεξεργασία) και τελικής διάθεσης στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων του συνόλου των πλοίων που προσεγγίζουν όλη τη λιμενική ζώνη του ΟΛΠ, σύμφωνα με τον κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας των ευκολιών παραλαβής και διαχείρισης στερεών αποβλήτων πλοίων ΟΛΠ ΑΕ, όπως εκάστοτε ισχύει. Πιο συγκεκριμένα αφορούν στην εκτέλεση κατ' αποκλειστικότητα των εργασιών παραλαβής και διάθεσης όλων των στερεών αποβλήτων που παράγονται από την λειτουργία, επισκευή και συντήρηση των πλοίων και κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τη διεθνή σύμβαση MARPOL 73/78. 2. Τη μελέτη–κατασκευή–χρηματοδότηση–λειτουργία–συντήρηση και εκμετάλλευση μίας εγκατάστασης διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. Ειδικότερα, ο Παραχωρησιούχος θα αναλάβει με ευθύνη και δαπάνες του: (α) την εκπόνηση του συνόλου των απαραίτητων μελετών, καθώς και το σύνολο των ενεργειών και δράσεων για τη σύνταξη των εγγράφων που απαιτούνται για να διασφαλισθεί η έγκαιρη έκδοση του συνόλου των αδειοδοτήσεων και των εγκρίσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την κατασκευή, πλήρη αποπεράτωση, λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης, (β) Το σύνολο των εργασιών κατασκευής, τη λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. Η κατασκευή της εγκατάστασης, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και τεθεί σε λειτουργία εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της παραχώρησης, θα πρέπει να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις και προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Δ΄ της παρούσας. Η λειτουργία και συντήρηση καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης συνίσταται, ιδίως, στην καθημερινή λειτουργία του συνόλου της εγκατάστασης με ίδια μέσα και ίδιους πόρους, τη συνήθη, προληπτική και διορθωτική συντήρηση, τη βαριά συντήρηση και την περιοδική αντικατάσταση/ανανέωση τμημάτων, στοιχείων και εξαρτημάτων του εξοπλισμού (life cycle cost) της εγκατάστασης, την καθημερινή διαθεσιμότητα των στοιχείων και συστημάτων αυτής, ούτως ώστε η εγκατάσταση να είναι απολύτως κατάλληλη και διαθέσιμη, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης. (γ) Η εγκατάσταση διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει επί εδαφικής έκτασης που θα εξασφαλίσει ο παραχωρησιούχος (εφεξής ο «χώρος της εγκατάστασης»), τα οποία θα μεταβιβάσει στον ΟΛΠ κατά τη λήξη της περιόδου παραχώρησης σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 28 της παρούσας. ο χώρος της εγκατάστασης και η εγκατάσταση θα διαθέτουν κατ' ελάχιστον τα χαρακτηριστικά που προδιαγράφονται στο Παράρτημα Δ΄ της διακήρυξης. 3. Την παροχή υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς προς νόμιμο τελικό αποδέκτη των στερεών επικινδύνων αποβλήτων των πλοίων μέσω μίας εγκατάστασης διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, που θα λειτουργεί νομίμως, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης και της σύμβασης και θα διαθέτει κατ' ελάχιστον τα χαρακτηριστικά που προδιαγράφονται στο Παράρτημα Δ΄ της παρούσας και θα βρίσκεται στη διάθεση του Παραχωρησιούχου από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παραχώρησης μέχρι την λήξη της περιόδου παραχώρησης, δυνάμει τίτλου κτήσης ή σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Παραχωρησιούχου και του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης. 4. Την παροχή των ολοκληρωμένων υπηρεσιών με πλωτά και χερσαία μέσα και με εξοπλισμό, που είναι κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Γ΄ της διακήρυξης και διαθέτουν κατ' ελάχιστον τα χαρακτηριστικά που προδιαγράφονται στο εν λόγω Παράρτημα.
  • 1