Call +44 800 9755 164

Public tenders for environment in Oulu Finland

Find all Environment tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for environment. Make a new search!

Challenge Competition: the municipalities surrounding public transport and getting around

PROTO - Pohjois-Suomen muotoilijat ry | Published December 16, 2016  -  Deadline January 31, 2017
Haastekilpailu: kehyskuntien julkisen liikenteen ja liikkumisen kehittämiseen, kohdealueena Iin kunta. CASE: Julkinen liikenne: - Haastekilpailussa haetaan ratkaisuja isompien suomalaistan kaupunkien liepeillä olevien kehyskaupunkien julkiseen liikenteen ja liikkumisen haasteisiin, - Vaikka haastekilpailu on nimellisesti julkisen liikenteen kehittämiseen tähtäävä kilpailu, kaikki ratkaisut, jotka...vähentävät hiilidioksidipäästöjä Iin kunnan alueella, parantavat julkisen liikenteen palvelun laatua ja/tai määrää ja synnyttävät kustannussäästöjä kunnalle…ja liittyvät laajemmin ihmisten liikkumiseen kohdealueella ovat tervetulleita osallistumaan kilpailuun. Haussa ovat mahdollisimman yksinkertaisesti ja nopeasti toteutettavia ratkaisut (MVP = minimum viable product), joiden toteuttamisella tuotetta tai palvelua parantava vaikutus. Haastekilpailussa haetaan ratkaisuja isompien suomalaistan kaupunkien liepeillä olevien kehyskaupunkien julkiseen liikenteen ja liikkumisen haasteisiin. Hankkija ei halua rajata haastekilpailua jo tiedossa oleviin kuten syöttöliikenteen tai kunnan sisäisen liikkumisen ja Iin ja Oulun välisen liikkumisen teemoihin / haasteisiin. Kilpailu ei myöskään ota kantaa kannattaako ratkaisua kehitellä julkista liikennettä jo käyttäville tai sitä tällä hetkellä käyttämättömille. Miksi osallistuisin haastekilpailuun?: - Voit testata omaa ideaasi oikeassa toimintaympäristössä (kaikki oikeudet ideaan, luonnokseen ja tuotteeseen säilyvät sinulla), - Takaamme Iin kunnan ja sen kehittämisyhtiö Micropolis Oy:n kehittämishalun kilpailun teeman liittyen (tarvekartoitus), - Annamme käyttöön toimintaympäristöön tehdyn kartoituksen materiaalit toimijoille vapaasti hyödynnettäväksi (liitteenä kysely kulkuyhteyksistä ja joukkoliikenteen käyttäjätutkimuksesta jalostetut asiakaspersoonat), - Tarjoamme luonnosvaiheeseen valituille toimijoille rahoitusta luonnosvaiheessa olevan innovaation kehittämiseen sekä rahoitusta voittajalle varsinaiseen pilotointiin. Kenelle haastekilpailu on tarkoitettu?: - Toimijan ei välttämättä tarvitse olla kaupallinen, mutta koska ratkaisun toteuttamiseen ja pilotointiin ei ole varattu kilpailun ulkopuolista budjettia, toteuttajalta on siis hyvä löytyä motivaatio ja keinoja haastekilpailussa syntyvän ratkaisun levittämiseen myös muille potentiaalisille asiakkaille, - Näin ratkaisua voidaan kehittää haastekilpailun jälkeen aidoilta asiakkailta saatavan tulorahoituksen avulla ja pilotoinnissa syntyvä innovaatio voi sisältää myös itsenäisen ansaintalogiikan, jossa asiakkaana on joko kunta, julkisen liikenteen toimijat, 3. sektori ja/tai yksityisasiakkaat, yksin tai yhdessä, - Koska uskomme siihen, että suuri osa tulevaisuuden innovaatiosta syntyy 4P mallilla (People-Public-Private -Partnership) kaikkien neljän sektorin yhteistyönä, toivomme osallistumishakemuksia mahdollisimman monipuolisesti erilaisilta yhteistyötahoilta. Hankinta etenee siten, että kuka tahansa, joka pystyy osallistumaan HILMA-kilpailutukseen saa tarjota ideaa (jätä vapaamuotoinen idea 31.1. 2017 klo 16 mennessä), jossa täyttyvät alla olevat kriteerit. Ideavaiheen kriteerit: - Vähentää hiilidioksidipäästöjä kehyskuntien alueella: eli ratkaisee todellisen ongelman (10 pistettä) ja muuttaa ihmisten käyttäytymistä ongelman ympärillä (10 pistettä), - Parantaa julkisen liikenteen palvelun laatua (5 pistettä) ja määrää (5 pistettä), - Synnyttää kustannussäästöjä kunnalle (5 pistettä) ja asiakkaalle (5 pistettä), - Idean selkeys (5 pistettä) ja yksinkertaisuus (5 pistettä). Ideavaiheen maksimipisteet: 50 pistettä Näistä ideoista valitaan 1-3 potentiaalisinta hankinnan luonnosvaiheeseen, joilta ostetaan idean jatkojalostus pilotointiin liittyväksi suunnitelmaksi 2.500EUR + alv palkkiota vastaan. Tarjoajat saavat käytettäväkseen myös palvelumuotoilun ammattilaisten osaamisen sekä tutustuvat kohdealueeseen paikan päällä. Paras luonnos (tähän vaiheeseen valitut jättävät vapaamuotoisen suunnitelman pilotoinnista ja siihen vaadittavista resursseista 15.3. 2017 klo 16 menneessä) valitaan alla olevin kriteerein. Pilotin toteutuksesta maksetaan 7.500EUR + alv palkkio. Luonnosvaiheen kriteerit: - Asiakashyöty: Ratkaisee taustamateriaaleissa kuvattujen asiakaspersoonien ongelman (10 pistettä) ja muuttaa niiden käyttäytymistä ongelman ympärillä (10 pistettä), - Arvio liikentoimintamallin kannattavuudesta (5 pistettä) ja hyödynnettävyydestä muiden kehyskuntien alueelle (5 pistettä), - Tarjoajan itsearvio siitä miten pilotointi toteutetaan (5 pistettä) ja onko toteuttajalla pilotointiin vaadittavat resurssit (5 pistettä), - Luonnoksen selkeys (5 pistettä) ja yksinkertaisuus (5 pistettä). Luonnosvaiheen maksimipisteet: 50 pistettä Haastekilpailu: kehyskuntien julkisen liikenteen ja liikkumisen kehittämiseen, kohdealueena Iin kunta. CASE: Julkinen liikenne: - Haastekilpailussa haetaan ratkaisuja isompien suomalaistan kaupunkien liepeillä olevien kehyskaupunkien julkiseen liikenteen ja liikkumisen haasteisiin, - Vaikka haastekilpailu on nimellisesti julkisen liikenteen kehittämiseen tähtäävä kilpailu, kaikki ratkaisut, jotka...vähentävät hiilidioksidipäästöjä Iin kunnan alueella, parantavat julkisen liikenteen palvelun laatua ja/tai määrää ja synnyttävät kustannussäästöjä kunnalle…ja liittyvät laajemmin ihmisten liikkumiseen kohdealueella ovat tervetulleita osallistumaan kilpailuun. Haussa ovat mahdollisimman yksinkertaisesti ja nopeasti toteutettavia ratkaisut (MVP = minimum viable product), joiden toteuttamisella tuotetta tai palvelua parantava vaikutus.

Architectural, construction, engineering and inspection services

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | Published December 24, 2016  -  Deadline February 13, 2017

Framework agreement to be sub-unspecified road and off-road track maintenance information model services in North Ostrobothnia and Kainuu regions in 2017-2018.

The consultant's task is to provide road maintenance planning mandates input, field data models and base maps as well as related expert tasks.

Framework agreement to be sub-unspecified road and off-road track maintenance information model services in North Ostrobothnia and Kainuu regions in 2017-2018.

The consultant's task is to provide for road and track design assignments terrain data models, and base maps as well as related expert tasks.

The Framework Agreement is the area of ​​North Ostrobothnia and Kainuu Centre for Economic Development, Transport and Environment areas.

During the term of the framework agreement in respect of individual mandates could be funded by the provincial ELY Centres unions regions, cities and municipalities.

This Framework Agreement may also use the organization of the Northern area of ​​supply.

The framework agreement includes field data model measurements ELY Centre suunnitteluttamien targets for general, road and building design.

The assignments include for example. the following tasks in accordance with the Finnish Transport Agency's Code of Conduct:

- In individual mandates for cross-country data model performing measurements in accordance with the Finnish Transport Agency's Code of Conduct,

- For Terrain Data Model measurement point frame construction of the network in the terrain as well as providing proper explanation point card,

- Checking the Frame Point network level of accuracy,

- Ensuring terrain data model format and resolution,

- Compiled by-ing and documentation of the starting material according to the data model Yiv 2015 guidelines,

- Studying the landowner information,

- Collection and processing of digital material,

- Other erillistehtäviä road and track design-related mm. expert advice.

Quality control procedures are asked to offer a separate framework agreement from other operators who do not perform the actual preparation of the terrain model.

In addition, a framework contract to be sub the following tasks:

- Mapping surveys,

- Noise calculation required by the regional maastomalli- and mapping measurements,

- Measurements of other general areas.

The above-mentioned main tasks may include MILESTONES expert tasks in other industries.

The terrain data model framework contract control and coordination requires the measurement of training and expertise.

The contract includes orders are of two types, either by the customer or by the design consultant's tasks.

Em. work includes all phases.

the service offered by the company must cover all the tasks mentioned above.

Framework agreement for four (4) with the service provider.

The contract area is the Northern Ostrobothnia and Kainuu region.

the content of the Framework Agreement is defined in more detail in the tender documentation.

  • 1