Public tenders for environment in Lappeenranta Finland

Find all Environment tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for environment. Make a new search!
EnvironmentFinlandlappeenranta

Simulation-learning environment AVS system

Saimaan ammattikorkeakoulu Oy | Published November 20, 2017  -  Deadline December 12, 2017
cpvs
33000000

Simulaatio-oppimisympäristön AVS-tallennusjärjestelmä Saimaan ammattikorkeakoulun käytössä on ensihoidon ja hoitotyön opetuksessa monialainen simulaatiokeskus, joka käsittää mm. muunneltavan simulaatiotilan (sairaalan ulkopuolisen ensihoidon oppimiseen), päivystyshoitohuoneen, leikkaussalin sekä seitsemän erilaista hoitotyön harjoitusluokkaa. Eri tasoisia simulaatioita on toteutettu erillisestä ohjaushuoneesta käsin kolmeen eri tilaan. Kevennettyä hoitotilanteiden simulointia ja simulointi-mallien avulla tapahtuvaa oppimista (skillstation) on toteutettu kaikissa harjoitusluokissa mm. yksisuuntaisten lasiovien ja erillisten valvontasei-nämien avulla. Jälkipuintiin on ollut käytössä erillinen debriefing -tila sekä yksittäisiä luokkia. Kuvan ja äänen tallennus on välttämätön osa simulaatiojärjestelmää. Simulaatiotilan ääntä ja videokameroiden tallentamaa kuvaa pitää pystyä seuraamaan ohjaustiloista (valvomoista), kaikista 3.kerroksen luokista, ja debriefing -tilasta reaaliaikaisena, kaiuttimien ja näyttöjen välityksellä hyvälaatuisena ja autenttisena ääni ja kuva synkronoituna. Kuvaa sekä ääntä on voitava tallentaa ja seurata jälkeenpäin halutussa paikassa. Hankinta sisältää simulaatiotilojen: A3009 ja A3008 (yhteinen ohjaus A3012) A3013 (ohjaustila A3012) A3018 (ohjaustila A3019) A2021 (ohjaustila A3023) eli neljän erillisen tilan tallennusjärjestelmän. Tilaaja hankkii 1 - 4 tallenusjärjestelmää määrärahojen puitteissa. Hankinta sisältää option vuonna 2018 rakennettavan kotiympäristön sekä luokan A3025 (ohjaustila A3023) tallennusjärjestelmistä. Hankittavan AVS-järjestelmän on sovittava yhteen olemassa olevien simulaattoreiden kanssa ja toimittava ongelmitta ilman, että käyttäjiltä edellytetään erityistoimenpiteitä. Tällä henkellä käytössä olevat simulaattorit ovat Laerdalin SimMan 3G, SimMan Essential sekä SimMan Clas-sic. Simulaatio-oppimisympäristön AVS-tallennusjärjestelmä Saimaan ammattikorkeakoulun käytössä on ensihoidon ja hoitotyön opetuksessa monialainen simulaatiokeskus, joka käsittää mm. muunneltavan simulaatiotilan (sairaalan ulkopuolisen ensihoidon oppimiseen), päivystyshoitohuoneen, leikkaussalin sekä seitsemän erilaista hoitotyön harjoitusluokkaa. Eri tasoisia simulaatioita on toteutettu erillisestä ohjaushuoneesta käsin kolmeen eri tilaan. Kevennettyä hoitotilanteiden simulointia ja simulointi-mallien avulla tapahtuvaa oppimista (skillstation) on toteutettu kaikissa harjoitusluokissa mm. yksisuuntaisten lasiovien ja erillisten valvontasei-nämien avulla. Jälkipuintiin on ollut käytössä erillinen debriefing -tila sekä yksittäisiä luokkia. Kuvan ja äänen tallennus on välttämätön osa simulaatiojärjestelmää. Simulaatiotilan ääntä ja videokameroiden tallentamaa kuvaa pitää pystyä seuraamaan ohjaustiloista (valvomoista), kaikista 3.kerroksen luokista, ja debriefing -tilasta reaaliaikaisena, kaiuttimien ja näyttöjen välityksellä hyvälaatuisena ja autenttisena ääni ja kuva synkronoituna. Kuvaa sekä ääntä on voitava tallentaa ja seurata jälkeenpäin halutussa paikassa. Hankinta sisältää simulaatiotilojen: A3009 ja A3008 (yhteinen ohjaus A3012) A3013 (ohjaustila A3012) A3018 (ohjaustila A3019) A2021 (ohjaustila A3023) eli neljän erillisen tilan tallennusjärjestelmän. Tilaaja hankkii 1 - 4 tallenusjärjestelmää määrärahojen puitteissa. Hankinta sisältää option vuonna 2018 rakennettavan kotiympäristön sekä luokan A3025 (ohjaustila A3023) tallennusjärjestelmistä. Hankittavan AVS-järjestelmän on sovittava yhteen olemassa olevien simulaattoreiden kanssa ja toimittava ongelmitta ilman, että käyttäjiltä edellytetään erityistoimenpiteitä. Tällä henkellä käytössä olevat simulaattorit ovat Laerdalin SimMan 3G, SimMan Essential sekä SimMan Clas-sic.

South Karelian municipalities Environment Programme Phase 2

Lappeenrannan kaupunki | Published December 3, 2015  -  Deadline December 16, 2015
cpvs
73000000, 75110000, 71313000

Lappeenranta environmental work carried out related to the South Karelian municipalities in the environmental management of the environmental program. The program in step 1 is formed of draft programs. In phase 2 programs will form measures. In addition, step 2 shall be established in South Karelia energy program.

Networked Real-time Machine Fleet Simulation Platform

Lappeenranta University of Technology | Published April 12, 2016  -  Deadline April 27, 2016
cpvs
38970000

A networked real-time machine fleet simulation platform is a virtual test environment, which enables effective analysis of machine fleet movement and performance. This makes it possible to explore the most relevant interactions and interdependencies.

Interested party may request the Invitation to tender documents from hankinnat@lut.fi.

3D laser scanner (Lidar)

Lappeenranta University of Technology | Published September 23, 2015  -  Deadline October 8, 2015
cpvs
31682210

The object of the invitation to tender is one 3D laser scanner (Lidar). The scanner will be installed into a tele-operated mobile robot platform. The equipment will be used for navigation, collision detection and 3D environment mapping. Interested party may request the Invitation to tender material from hankinnat@lut.fi

The discovery of the care for animals

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi | Published December 4, 2014  -  Deadline December 30, 2014
cpvs
98300000

Lappeenranta Environment Department to request an offer Lappeenranta area of ​​small animal found straying temporary care of it.

FTIR gas analyzer

Lappeenrannan teknillinen yliopisto | Published June 3, 2016  -  Deadline June 17, 2016
cpvs
38432100

LUT green chemistry laboratory is purchasing FTIR kaasuanalysaattorilaitteistoa, which will be used in the investigation. The equipment will be analyzed gases in a variety of environments. In particular, the measurement object are greenhouse gases. Assays will be performed mm. wastewater treatment plants and the discharge of waters environment. The invitation to tender is available on request at hankinnat@lut.fi

Renewal of Building Automation System Service Contract and building control system upgrade

Lappeenrannan kaupunki, Tilakeskus | Published August 18, 2015
Winner
Siemens Osakeyhtiö
cpvs
72000000

Renewal of Building Automation System Service Contract and building control system upgrade: Carried 27 § Hankintalain's was directly appropriate. The initial system acquisition and construction costs into account, a completely new environment, the erection is not the most economically advantageous. Desigo system maintenance service produces only Siemens.

IT services: consulting, software development, Internet and support

Lappeenrannan kaupunki, Tilakeskus | Published August 21, 2015
Winner
Siemens Osakeyhtiö
cpvs
72000000

Renewal of Building Automation System Service Contract and building control system upgrade, carried out 27 § Procurement of appropriate was directly. The acquisition of the original system and building costs, taking into account a completely new environment, the erection is not the most economically advantageous. Desigo system maintenance service produces only Siemens.

IT services: consulting, software development, Internet and support

Lappeenrannan kaupunki, Tilakeskus | Published June 30, 2015
Winner
Siemens Osakeyhtiö
cpvs
72000000

Renewal of Building Automation System Service Contract and property control system upgrade: Implement Public Contracts § 27's was directly appropriate. The initial system acquisition and rakentamiskkustannukset considerations, a completely new environment, maintaining is not economically advantageous. Desigo system maintenance service produces only Siemens.

Renewal of Building Automation System Service Contract and property control system upgrade

Lappeenrannan kaupunki, Tilakeskus | Published June 25, 2015
cpvs
72000000

Renewal of Building Automation System Service Contract and property control system upgrade: Implement Public Contracts § 27's was directly appropriate. The initial system acquisition and rakentamiskkustannukset considerations, a completely new environment, maintaining is not economically advantageous. Desigo system maintenance service produces only Siemens.

HOWTO Deployment Inspection Services

Liikennevirasto | Published February 19, 2018  -  Deadline March 22, 2018
cpvs
71630000

Requirements as specified in the procurement documents The remote control system of South-East Finland is used to control the operating environment that is limited to the interfaces of the switchgears for these traffic places: - Riihimäki - Country of the Pieksämä - Pieksämäki - Kallislahti - Onttola - Kontiolahti More detailed description of the environment is presented in the technical documentation of the call for tenders. The future range of remote control in south-east Finland has approximately 13,500 supervised and controlled elements, for the following element types: Indicators about 2100 Centrally operated switches about 900 Secured gears about 160 pcs Approx. 3000 pcs The remote control system is implemented in several stages (2018-2022). The object of the acquisition is the deployment inspection services of the South-East Finland Remote Control System (KAKO). The remote control system will be implemented in several stages, starting from 2018. BasePage: Quality criterion (if best price / quality ratio is used): Price100 Price 100 Requirements as specified in the procurement documents

HOWTO the deployment inspection services

Liikennevirasto | Published May 25, 2018  -  Deadline June 28, 2018
cpvs
71630000

Requirements as specified in the Procurement Documentation The remote control system of South East Finland is used to control the operating environment that is limited to the interfaces of the switchgears of these traffic places: - Riihimäki - Kytömaa - Pieksämäki - Kallislahti - Onttola - Kontiolahti More detailed description of the environment and the technical requirements of the inspection are set out in the specifications of the invitation to tender - 7.3). The remote control system is implemented in several stages (2018-2022). The object of the acquisition is the deployment inspection services of the South-East Finland Remote Control System (KAKO). The Remote Control System will be implemented in several phases, starting from 2018. This assignment will be piloted in the publication "Guidance on design, construction and repair of safety equipment" in the appendix to the call for proposals. The above-mentioned publication has been applied to the skills and qualifications requirements of the persons required for the job. CriteriaPressure: Quality Criteria (if best price / quality ratio is used): Price100 Price 100 Requirements as specified in the procurement documents

Kulunvalvalvonta application of Pontus in the nearby library

Lappeenrannan kaupunki Tilakeskus | Published September 6, 2016  -  Deadline October 7, 2016
cpvs
48161000

in the invitation to tender is the implementation of customer self-services technology enabling Pontus library. The offer must contain the necessary equipment to the objective modus operandi, management software and remote control software. annexed to the invitation to tender is subject and the environment, as well as the acquisition of the general requirements. NOTE! Notification of additional information can be found on Offer Service -toimittajaportaalista. Also on offer / request to participate, the transmission is done in this way. Direct link to the notification of additional information can be found here Hilma-notification.

DROP follow-up project

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi | Published December 9, 2015  -  Deadline December 30, 2015
cpvs
73000000

Lappeenranta environmental work / DROP project will ask for an offer of watercourses and catchment area of ​​follow-up. Based on the monitoring load is expected, as well as the effectiveness of various water conservation measures and structures ojavesinäyttein and water effects in the aquatic environment. The project work areas are in South Karelia West Pien-Saimaa, Lappeenranta Rakkolanjoki and Haapajärvi, Upper Kivijärven Kuuksenenselkä and Lake Kuolimo South Karelia hand part of the catchment.

Market Research Service commercialization "Cleaning of industrial wastewater movable solution"

Lappeenrannan teknillinen yliopisto | Published January 12, 2017  -  Deadline January 25, 2017
cpvs

The service is required for the project, which aims to bring mobile marketing solution for industrial wastewater treatment. The idea is based on the natural freezing management which can be separated clean and dirty water. market for wastewater treatment is currently living in a time of change, in the background this is a more complex client needs and increasingly stringent environmental regulations. The service consists of the following work packages: - Market research - Competitor analysis - studying the business environment, - Asiakkaidenja Contacting partners. The invitation to tender is available on request at aki.mikkola@lut.fi service is needed in the project, the aim of which is to bring mobile marketing solution for industrial wastewater treatment. The idea is based on the natural freezing management which can be separated clean and dirty water. market for wastewater treatment is currently living in a time of change, in the background this is a more complex client needs and increasingly stringent environmental regulations. The service consists of the following work packages: - Market research - Competitor analysis - studying the business environment, - Asiakkaidenja Contacting partners. The invitation to tender is available on request at aki.mikkola@lut.fi

Electricity metanointilaitoksen (approx. 1 MW), the launch of a feasibility study in Lappeenranta

Wirma Lappeenranta Oy | Published December 29, 2015  -  Deadline January 13, 2016
cpvs
73000000, 73200000

Background study will be used e2gas the preparation of a pilot plant investment and storing electricity business promotion in Finland for example. INKA program of Tekes and the Ministry's AIKO program and related ESIR Fund. Obtain the services of this consultant's report aims to do a feasibility study first Finnish MW range from electricity to gas plant. The survey emphasis is on business models, investment in plant and pilot plant opened in commercial access. In addition, should take into account the possibilities and constraints of the local environment and infrastructure. A study shall have a tight schedule, or results of the study should be available by the end of February. The Feasibility concrete tasks include: - Definition and financing models of investment in the plant, - the technical requirements of the plant and the solutions - the infrastructure required for the plant, - the location of the plant for proposals in South Karelia, - a timetable for implementation of the investment, - the business model now and hydrogen / methane produced from customers - Partner Network now and casting actors - opened by the body corporate development opportunities, - the benefits of the plant to the national research, - impact on the environment.

Info / organization of a training session and a written koos tea-making in the Chinese market companies in all business

Wirma Lappeenranta Oy | Published August 24, 2016  -  Deadline August 30, 2016
cpvs
79990000

services to be procured includes information / training session for the organization in Lappeenranta at the beginning of September 2016, as well as the opportunity to take away the material composing brochure booklet. The booklet is supplied in electronic format (PDF). The service provider shall, at least three-hour information / education during the morning of the Chinese business environment, social and cultural characteristics. Education / info handle conference topics include. • through geography, history, economy, culture, society • business • cultural examples, vocabulary and pronunciation problems are related primarily to those listed above, but the provider may put forward their own proposals.

IP Security Camera System

Saimaan talous ja tieto Oy | Published May 7, 2015  -  Deadline May 28, 2015
cpvs
72000000

Lappeenranta City sourcing services to request the Saimaa economy and knowledge Ltd (Saita) on behalf of roads ("Provider") relating to an offer IP security camera system, hardware, software and services. The aim of the acquisition is to maintain the existing physical and functional environment. The tenderer must provide a solution that activity in accordance with the current status can be extended, rather than software, etc devices. Changes incur separate costs. Controlled items are currently mm. schools and kindergartens, as well as the social and the items subject to the hospital. These projects have enabled both indoor and outdoor cameras. The object of the contract requirements are described in more detail in Annex 1 to the call for tenders tarjousliite.xls term of the agreement is three years and begins at the power of the resulting award decision. NOTE! Ad information can be found Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Also on offer / request to participate, the transmission is done in this way. A direct link to the notification the additional information can be found here Hilma notification.

CORRECTION NOTICE: The traffic control information system

Lappeenrannan kaupunki tekninen toimi | Published July 3, 2015  -  Deadline September 4, 2015
cpvs
72000000

Lappeenranta City sourcing services to request, on behalf of the contracting entity from you ("Provider") an offer of Lappeenranta traffic control IT system access rights, software and the introduction of the project and ongoing support and maintenance service delivery. Implementation client server environment. SYSTEM: Supply is a finished product-based information system, which is suitable for use by the Client, enabling easy traffic lights, management practices, as well as the management system for coupling the traffic lights there in physical infrastructure, as cost-effectively as defined in the invitation to tender and its annexes. SYSTEM SUPPORT AND MAINTENANCE SERVICES: The acquisition includes system support and maintenance service of the system in addition to the supplied service level requirements. Support and maintenance services are asked to price for four (4) for the introduction of the counting. In principle, support and maintenance services will continue until further notice from year to year. CORRECTION: The Annex to the call for tenders No. 5 corrected. NOTE! Ad information can be found Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Also on offer / request to participate, the transmission is done in this way. A direct link to the notification the additional information can be found here Hilma notification.

The traffic control information system

Lappeenrannan kaupunki tekninen toimi | Published July 2, 2015  -  Deadline September 4, 2015
cpvs
72000000

Lappeenranta City sourcing services to request, on behalf of the contracting entity from you ("Provider") an offer of Lappeenranta traffic control IT system access rights, software and the introduction of the project and ongoing support and maintenance service delivery. Implementation client server environment. SYSTEM: Supply is a finished product-based information system, which is suitable for use by the Client, enabling easy traffic lights, management practices, as well as the management system for coupling the traffic lights there in physical infrastructure, as cost-effectively as defined in the invitation to tender and its annexes. SYSTEM SUPPORT AND MAINTENANCE SERVICES: The acquisition includes system support and maintenance service of the system in addition to the supplied service level requirements. Support and maintenance services are asked to price for four (4) for the introduction of the counting. In principle, support and maintenance services will continue until further notice from year to year. NOTE! Ad information can be found Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Also on offer / request to participate, the transmission is done in this way. A direct link to the notification the additional information can be found here Hilma notification.