Call +44 800 9755 164

Public tenders for environment in Finland

Find all Environment tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for environment. Make a new search!

Energy and Environment Partnership Southern and East Africa (EEP S&EA), Phase III

Ulkoasiainministeriö | Published December 23, 2016  -  Deadline February 9, 2017
The Ministry for Foreign Affairs of Finland is requesting tenders on consultancy services related to the planning and design of the next phase of the 'Energy and Environment Partnership' in the southern and East Africa regions. Please refer to the Terms of Reference of the assignment for a more detailed description. Conduct a comprehensive market landscape study of the renewable energy sector, analysing the gaps in on-grid support and both (i) gaps and (ii) current market situation for off-grid. , this will cover current EEP-SEA countries plus Malawi and Zimbabwe and include an assessment of available financing and key market gaps and barriers. The study should 1) result in a stand-alone product that reaches a broader audience of donors working in the energy space; and 2) serve to revalidate and/or reposition the EEP-SEA market niche/value proposition, taking stock of the full landscape of donor facilities as well as foundations and private sector commercial financing. Prepare and present a design of the new EEP-SEA MDTF together with accompanying Fund documents. These documents will serve to define the market niche and objectives as well as administration, management and governance setup of the Fund and serve to provide decision makers among potential donors with sufficient information to make a funding decision. The Ministry for Foreign Affairs of Finland is requesting tenders on consultancy services related to the planning and design of the next phase of the 'Energy and Environment Partnership' in the southern and East Africa regions. Please refer to the Terms of Reference of the assignment for a more detailed description.

Ylivieskan church and its architectural environment

Ylivieskan seurakunta | Published January 18, 2017
Ylivieskan congregation organized in cooperation with the city of Ylivieska Ylivieska general ideas competition of the new church and parish hall of the Church as well as the local area planning. The competition is organized in accordance with Finland Association of Architects of the competition competition. The assignment is to design a fire to replace the lost Ylivieskan the church a new church, which is expected to join in a positive way the Christian church building tradition. The competition results will serve as a starting point for more precise planning. Ylivieskan congregation organized in cooperation with the city of Ylivieska Ylivieska general ideas competition of the new church and parish hall of the Church as well as the local area planning. The competition is organized in accordance with Finland Association of Architects of the competition competition.

The City of Helsinki Environment Planning Framework

Helsingin kaupungin rakennusvirasto | Published December 13, 2016  -  Deadline February 1, 2017
Multidisciplinary environmental planning assignments, general and building design Conventional green space planning assignments multisectoral strategic level environmental plans and reports on town planning, as well as general and related to the idea the design of the reference plans Variants will be accepted (alternative tenders): no Variants will be accepted (alternative tenders): no Variants will be accepted (alternative tenders) : no variants will be accepted (alternative tenders): no variants will be accepted (alternative tenders): no requirements in the contract documents in accordance with the specified

Challenge Competition: the municipalities surrounding public transport and getting around

PROTO - Pohjois-Suomen muotoilijat ry | Published December 16, 2016  -  Deadline January 31, 2017
Haastekilpailu: kehyskuntien julkisen liikenteen ja liikkumisen kehittämiseen, kohdealueena Iin kunta. CASE: Julkinen liikenne: - Haastekilpailussa haetaan ratkaisuja isompien suomalaistan kaupunkien liepeillä olevien kehyskaupunkien julkiseen liikenteen ja liikkumisen haasteisiin, - Vaikka haastekilpailu on nimellisesti julkisen liikenteen kehittämiseen tähtäävä kilpailu, kaikki ratkaisut, jotka...vähentävät hiilidioksidipäästöjä Iin kunnan alueella, parantavat julkisen liikenteen palvelun laatua ja/tai määrää ja synnyttävät kustannussäästöjä kunnalle…ja liittyvät laajemmin ihmisten liikkumiseen kohdealueella ovat tervetulleita osallistumaan kilpailuun. Haussa ovat mahdollisimman yksinkertaisesti ja nopeasti toteutettavia ratkaisut (MVP = minimum viable product), joiden toteuttamisella tuotetta tai palvelua parantava vaikutus. Haastekilpailussa haetaan ratkaisuja isompien suomalaistan kaupunkien liepeillä olevien kehyskaupunkien julkiseen liikenteen ja liikkumisen haasteisiin. Hankkija ei halua rajata haastekilpailua jo tiedossa oleviin kuten syöttöliikenteen tai kunnan sisäisen liikkumisen ja Iin ja Oulun välisen liikkumisen teemoihin / haasteisiin. Kilpailu ei myöskään ota kantaa kannattaako ratkaisua kehitellä julkista liikennettä jo käyttäville tai sitä tällä hetkellä käyttämättömille. Miksi osallistuisin haastekilpailuun?: - Voit testata omaa ideaasi oikeassa toimintaympäristössä (kaikki oikeudet ideaan, luonnokseen ja tuotteeseen säilyvät sinulla), - Takaamme Iin kunnan ja sen kehittämisyhtiö Micropolis Oy:n kehittämishalun kilpailun teeman liittyen (tarvekartoitus), - Annamme käyttöön toimintaympäristöön tehdyn kartoituksen materiaalit toimijoille vapaasti hyödynnettäväksi (liitteenä kysely kulkuyhteyksistä ja joukkoliikenteen käyttäjätutkimuksesta jalostetut asiakaspersoonat), - Tarjoamme luonnosvaiheeseen valituille toimijoille rahoitusta luonnosvaiheessa olevan innovaation kehittämiseen sekä rahoitusta voittajalle varsinaiseen pilotointiin. Kenelle haastekilpailu on tarkoitettu?: - Toimijan ei välttämättä tarvitse olla kaupallinen, mutta koska ratkaisun toteuttamiseen ja pilotointiin ei ole varattu kilpailun ulkopuolista budjettia, toteuttajalta on siis hyvä löytyä motivaatio ja keinoja haastekilpailussa syntyvän ratkaisun levittämiseen myös muille potentiaalisille asiakkaille, - Näin ratkaisua voidaan kehittää haastekilpailun jälkeen aidoilta asiakkailta saatavan tulorahoituksen avulla ja pilotoinnissa syntyvä innovaatio voi sisältää myös itsenäisen ansaintalogiikan, jossa asiakkaana on joko kunta, julkisen liikenteen toimijat, 3. sektori ja/tai yksityisasiakkaat, yksin tai yhdessä, - Koska uskomme siihen, että suuri osa tulevaisuuden innovaatiosta syntyy 4P mallilla (People-Public-Private -Partnership) kaikkien neljän sektorin yhteistyönä, toivomme osallistumishakemuksia mahdollisimman monipuolisesti erilaisilta yhteistyötahoilta. Hankinta etenee siten, että kuka tahansa, joka pystyy osallistumaan HILMA-kilpailutukseen saa tarjota ideaa (jätä vapaamuotoinen idea 31.1. 2017 klo 16 mennessä), jossa täyttyvät alla olevat kriteerit. Ideavaiheen kriteerit: - Vähentää hiilidioksidipäästöjä kehyskuntien alueella: eli ratkaisee todellisen ongelman (10 pistettä) ja muuttaa ihmisten käyttäytymistä ongelman ympärillä (10 pistettä), - Parantaa julkisen liikenteen palvelun laatua (5 pistettä) ja määrää (5 pistettä), - Synnyttää kustannussäästöjä kunnalle (5 pistettä) ja asiakkaalle (5 pistettä), - Idean selkeys (5 pistettä) ja yksinkertaisuus (5 pistettä). Ideavaiheen maksimipisteet: 50 pistettä Näistä ideoista valitaan 1-3 potentiaalisinta hankinnan luonnosvaiheeseen, joilta ostetaan idean jatkojalostus pilotointiin liittyväksi suunnitelmaksi 2.500EUR + alv palkkiota vastaan. Tarjoajat saavat käytettäväkseen myös palvelumuotoilun ammattilaisten osaamisen sekä tutustuvat kohdealueeseen paikan päällä. Paras luonnos (tähän vaiheeseen valitut jättävät vapaamuotoisen suunnitelman pilotoinnista ja siihen vaadittavista resursseista 15.3. 2017 klo 16 menneessä) valitaan alla olevin kriteerein. Pilotin toteutuksesta maksetaan 7.500EUR + alv palkkio. Luonnosvaiheen kriteerit: - Asiakashyöty: Ratkaisee taustamateriaaleissa kuvattujen asiakaspersoonien ongelman (10 pistettä) ja muuttaa niiden käyttäytymistä ongelman ympärillä (10 pistettä), - Arvio liikentoimintamallin kannattavuudesta (5 pistettä) ja hyödynnettävyydestä muiden kehyskuntien alueelle (5 pistettä), - Tarjoajan itsearvio siitä miten pilotointi toteutetaan (5 pistettä) ja onko toteuttajalla pilotointiin vaadittavat resurssit (5 pistettä), - Luonnoksen selkeys (5 pistettä) ja yksinkertaisuus (5 pistettä). Luonnosvaiheen maksimipisteet: 50 pistettä Haastekilpailu: kehyskuntien julkisen liikenteen ja liikkumisen kehittämiseen, kohdealueena Iin kunta. CASE: Julkinen liikenne: - Haastekilpailussa haetaan ratkaisuja isompien suomalaistan kaupunkien liepeillä olevien kehyskaupunkien julkiseen liikenteen ja liikkumisen haasteisiin, - Vaikka haastekilpailu on nimellisesti julkisen liikenteen kehittämiseen tähtäävä kilpailu, kaikki ratkaisut, jotka...vähentävät hiilidioksidipäästöjä Iin kunnan alueella, parantavat julkisen liikenteen palvelun laatua ja/tai määrää ja synnyttävät kustannussäästöjä kunnalle…ja liittyvät laajemmin ihmisten liikkumiseen kohdealueella ovat tervetulleita osallistumaan kilpailuun. Haussa ovat mahdollisimman yksinkertaisesti ja nopeasti toteutettavia ratkaisut (MVP = minimum viable product), joiden toteuttamisella tuotetta tai palvelua parantava vaikutus.

Research and development services and related consultancy services

Ulkoasiainministeriö | Published December 24, 2016  -  Deadline February 9, 2017

The Ministry for Foreign Affairs of Finland is requesting tenders on consultancy services related to the planning and design of the next phase of the ‘Energy and Environment Partnership’ in the southern and East Africa regions. Please refer to the Terms of Reference of the assignment for a more detailed description.

Conduct a comprehensive market landscape study of the renewable energy sector, analysing the gaps in on-grid support and both (i) Gaps and (ii) Current market situation for off-grid., this will cover current EEP-SEA countries plus Malawi and Zimbabwe and include an assessment of available financing and key market gaps and barriers. The study should 1) Result in a stand-alone product that reaches a broader audience of donors working in the energy space; and 2) Serve to revalidate and/or reposition the EEP-SEA market niche/value proposition, taking stock of the full landscape of donor facilities as well as foundations and private sector commercial financing.

Prepare and present a design of the new EEP-SEA MDTF together with accompanying Fund documents. These documents will serve to define the market niche and objectives as well as administration, management and governance set-up of the Fund and serve to provide decision makers among potential donors with sufficient information to make a funding decision.

Research and development services and related consultancy services

Tekes — The Finnish Funding Agency for Innovation | Published January 4, 2017  -  Deadline February 14, 2017

The purpose of this invitation to Tender is to provide Tekes and Finpro employees an access to research and analysis reports and resources covering relevant industry and application sectors and markets.

The supplier will provide access to market research and analysis reports which are updated on continuous basis. The research material must be provided industry, application and cross-industrial sectors mentioned in the part 1 and 2.

Object and purpose of the contract is described more specific in the annex 1. Object and purpose of the contract.

Part I:

— Natural resources and efficiency;

— Bioeconomy;

— Cleantech;

— Energy and power systems;

— Healthcare and Wellbeing;

— Digital health (IoT, virtual health and wellbeing…);

— Drug Discovery Technologies;

— Clinical Diagnostics;

— IT for Healthcare and Life Sciences;

— Medical Devices, Medical Imaging, Patient Monitoring;

— Pharmaceuticals and Biotechnology;

— ICT and Digitalisation;

— Artificial intelligence;

— Information and Communication Technologies;

— Electronics and Security, cyber security;

— Industrial Automation;

— Smart homes;

— Manufacturing;

— Automotive and Transportation;

— Measurement and Instrumentation;

— Chemicals, Materials;

— Foods and beverages;

— Education and learning;

Environment and Building Technologies;

— Travel;

— Venture Capital;

— Packaging industry.

Object and purpose of the contract is described more specific in the annex 1 Object and purpose of the contract.

Part II:

— Consumer products and business;

— (Which consumer products categories are including in the service must be written in the tender. For instance apparel and foot wear, consumer health, food, health and wellness, nutrition, package food, toys and games, food services, retailing and travel);

— Creative industries;

— Media and communications.

Object and purpose of the contract is described more specific in the annex 1 Object and purpose of the contract.

Municipality of Leppävirta, small building works framework contract 2017-2018

Leppävirran kunta | Published January 20, 2017  -  Deadline February 10, 2017
Leppävirta Environment and Technical Services Department (hereinafter referred to as a subscriber) to request the execution of a small format offers the construction contract for the period 01.03.2017 - 31.12.2018 the municipality of Leppävirta Environment and Technical Services Department (hereinafter referred to as a subscriber) to request the execution of a small format offers the construction contract for the period 01.03.2017 - 31.12 .2018

Security Software & Services

KL-Kuntahankinnat Oy | Published December 23, 2016  -  Deadline February 6, 2017
Customer is responsible for its own environment data security • The full-service, in which case the Supplier has overall responsibility for the customer's environment, data security according to the invitation to tender security software and services, means a virus and malware prevention and varmistusohjelmistoja- / services, which consist of the following: • Data security software and services for servers, workstations and mobile devices • Software-as well as services related to the installation - as well as configuration protocol • Software-as well as technical training related services • Expert services to develop information security

Surface work for roads

Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | Published January 21, 2017  -  Deadline March 8, 2017

Road Paving Construction PIR ELY January 2017 includes the renewal of the road pavement, as well as improvement on the structure of the related ELY center of Pirkanmaa region in 2017. In addition, the contract at objects made of coating curing environment and road safety improvement measures.

Road Paving Construction PIR ELY January 2017

Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | Published January 20, 2017  -  Deadline March 8, 2017
The requirements in the contract documents in accordance with the specified road paving contract PIR ELY January 2017 includes the renewal of the road pavement, as well as improvement on the structure of the related ELY center of Pirkanmaa region in 2017. In addition, the contract at objects made of coating curing environment and road safety improvement measures. Road Paving Construction PIR ELY January 2017 includes the renewal of the road pavement, as well as improvement on the structure of the related ELY center of Pirkanmaa region in 2017. In addition, the contract at objects made of coating curing environment and road safety improvement measures. The requirements in the contract documents in accordance with the specified

Media Monitoring Services

Puolustusvoimat | Published January 20, 2017  -  Deadline February 24, 2017
the subject of the contract is for print media monitoring service. Media monitoring is a service that monitors the media coverage of the organization, the success of the organization's communication measures as well as the organization's operating environment. Media monitoring aims to support proactively identifying communications needs of the organization and to help the rapid response communications. the subject of the contract is for print media monitoring service. Media monitoring is a service that monitors the media coverage of the organization, the success of the organization's communication measures as well as the organization's operating environment. Media monitoring aims to support proactively identifying communications needs of the organization and to help the rapid response communications. Media monitoring is carried out based monitoring, where the service provider is accompanying media listed in the Annex to the call for applications. In addition to the basic monitoring can be ordered thematic erillisseurantoja service provider. the subject of the contract is for print media monitoring service. Media monitoring is a service that monitors the media coverage of the organization, the success of the organization's communication measures as well as the organization's operating environment. Media monitoring aims to support proactively identifying communications needs of the organization and to help the rapid response communications. Variants will be accepted (alternative tenders): no

HVAC design a framework agreement in 2017

Tohmajärven kunta/tekninen toimi | Published December 27, 2016  -  Deadline January 31, 2017
Contract relates to the municipality of Tohmajärvi Investment objects planning, invitation to tender in the heading the industry, the environment or the Board based on the investment program by the municipal government in 2017 on the design of purchasing decisions accordingly. The municipal council is in connection with § 62 of 12.12.2016 approved the budget, the investment program. Acquisition establishes a framework contract arrangement. A framework contract with three different contractors are selected according to the contract notice in the industry. Contract relates to the municipality of Tohmajärvi Investment objects planning, invitation to tender in the heading the industry, the environment or the Board based on the investment program by the municipal government in 2017 on the design of purchasing decisions accordingly. The municipal council is in connection with § 62 of 12.12.2016 approved the budget, the investment program. Acquisition establishes a framework contract arrangement. A framework contract with three different contractors are selected according to the contract notice in the industry.

Structural Engineering Framework 2017

Tohmajärven kunta/tekninen toimi | Published December 27, 2016  -  Deadline January 31, 2017
Contract relates to the municipality of Tohmajärvi Investment objects planning, invitation to tender in the heading the industry, the environment or the Board based on the investment program by the municipal government in 2017 on the design of purchasing decisions accordingly. The municipal council is in connection with § 62 of 12.12.2016 approved the budget, the investment program. Acquisition establishes a framework contract arrangement. A framework contract with three different contractors are selected according to the contract notice in the industry. Contract relates to the municipality of Tohmajärvi Investment objects planning, invitation to tender in the heading the industry, the environment or the Board based on the investment program by the municipal government in 2017 on the design of purchasing decisions accordingly. The municipal council is in connection with § 62 of 12.12.2016 approved the budget, the investment program. Acquisition establishes a framework contract arrangement. A framework contract with three different contractors are selected according to the contract notice in the industry.

Architectural Planning Framework 2017

Tohmajärven kunta/tekninen toimi | Published December 27, 2016  -  Deadline January 31, 2017
Contract relates to the municipality of Tohmajärvi Investment objects planning, invitation to tender in the heading the industry, the environment or the Board based on the investment program by the municipal government in 2017 on the design of purchasing decisions accordingly. The municipal council is in connection with § 62 of 12.12.2016 approved the budget, the investment program. Acquisition establishes a framework contract arrangement. A framework contract with three different contractors are selected according to the contract notice in the industry. Contract relates to the municipality of Tohmajärvi Investment objects planning, invitation to tender in the heading the industry, the environment or the Board based on the investment program by the municipal government in 2017 on the design of purchasing decisions accordingly. The municipal council is in connection with § 62 of 12.12.2016 approved the budget, the investment program. Acquisition establishes a framework contract arrangement. A framework contract with three different contractors are selected according to the contract notice in the industry.

Market Research Service commercialization "Cleaning of industrial wastewater movable solution"

Lappeenrannan teknillinen yliopisto | Published January 12, 2017  -  Deadline January 25, 2017
The service is required for the project, which aims to bring mobile marketing solution for industrial wastewater treatment. The idea is based on the natural freezing management which can be separated clean and dirty water. market for wastewater treatment is currently living in a time of change, in the background this is a more complex client needs and increasingly stringent environmental regulations. The service consists of the following work packages: - Market research - Competitor analysis - studying the business environment, - Asiakkaidenja Contacting partners. The invitation to tender is available on request at aki.mikkola@lut.fi service is needed in the project, the aim of which is to bring mobile marketing solution for industrial wastewater treatment. The idea is based on the natural freezing management which can be separated clean and dirty water. market for wastewater treatment is currently living in a time of change, in the background this is a more complex client needs and increasingly stringent environmental regulations. The service consists of the following work packages: - Market research - Competitor analysis - studying the business environment, - Asiakkaidenja Contacting partners. The invitation to tender is available on request at aki.mikkola@lut.fi

Design and execution of research and development

Puolustusvoimat | Published January 21, 2017  -  Deadline February 24, 2017

the subject of the contract is for print media monitoring service.

Media monitoring is a service that monitors the media coverage of the organization, the success of the organization's communication measures as well as the organization's operating environment. Media monitoring aims to support proactively identifying communications needs of the organization and to help the rapid response communications.

the subject of the contract is for print media monitoring service.

Media monitoring is a service that monitors the media coverage of the organization, the success of the organization's communication measures as well as the organization's operating environment. Media monitoring aims to support proactively identifying communications needs of the organization and to help the rapid response communications.

Media monitoring is carried out based monitoring, where the service provider is accompanying media listed in the Annex to the call for applications.

In addition to the basic monitoring can be ordered thematic erillisseurantoja service provider.

IT services: consulting, software development, Internet and support

KL-Kuntahankinnat Oy | Published December 24, 2016  -  Deadline February 6, 2017

KL-Kuntahankinnat Oy tenders for security software and services across the behalf of the Finnish operating municipal customers.

Aim for the conclusion of the Framework Agreement is a week 10/2017.

From the acquired abnormal alternative or conditional bids shall not be made.

Minimum object of the acquisition of the acquiree as well as the criteria for the invitation to tender annexes, all of which are an integral part of the call for tenders is given in the invitation to tender.

The services must meet all the requirements indicated in the invitation to tender and its annexes mandatory.

This invitation to tender pursuant to the invitation to tender and the annexes Kuntahankinnat ask for an offer of security software and services.

Contract includes the following customers purchase the optional models:

- Purchase Licenses, in which case management systems installed in customer's own environment and the customer is responsible for the whole management system, as well as their own environment security.

Customer is responsible for its own environment security.

- The full-service, in which case the Supplier has overall responsibility for the customer's environment security.

according to the invitation to tender security software and services, means a virus and malware prevention and varmistusohjelmistoja- / services, which consist of the following:

- Security software and services for servers, workstations and mobile devices.

- Installation related software, services, and configuration protocol.

- Technical training and software-related services.

- Professional Services to develop data security.

- Extended support services.

We select one (1) supplier, with whom Kuntahankinnat signs a contract.

The precise content of the acquiree are described, as well as the requirements of Annex 4.1 of the Service Technical and functional requirements of Annex 4.

Park and playground equipment

Nurmijärven kunta | Published December 13, 2016  -  Deadline January 25, 2017
The requirements in the contract documents in accordance with the specified product will be safe and suitable for different ages users' needs. Products offered must meet at least the SFS-EN 1176 and EN 15312 standards. Outdoor playground equipment are all included in the yard and play and activity equipment, systems and equipment for park areas, as well as their spare parts. Products must be suitable for the public environment, they must be aesthetically pleasing and polished. In addition, products must withstand fluctuations in weather conditions (at least + 40 ° C - -40 ° C degree temperatures), ultraviolet radiation and other environmental impact. Products must be suitable for the public environment, they must be aesthetically pleasing and polished. In addition, products must withstand fluctuations in weather conditions (at least + 40 ° C - -40 ° C degree temperatures), ultraviolet radiation and other environmental impact. Contract relates to the municipality of Nurmijärvi park and the purchase of playground equipment during the contract period. Park and playground equipment are different for play and exercise facilities, and park furniture. Estimated value of the contract period is approximately EUR 312 000. The municipality acquires products during the contract according to its needs and not be bound to any minimum subscription amounts. Variants will be accepted (alternative tenders): no Variants will be accepted (alternative tenders): no Variants will be accepted (alternative tenders): no requirements in the contract documents in accordance with the specified

Health services

Järvenpään kaupunki | Published January 4, 2017

Request for information: subject of the planned acquisition of the City of Järvenpää staff of occupational health care services and municipal organization in charge of the statutory occupational health care services. In addition, the acquisition of three (3) the company's occupational health care services in the City of Järvenpää group.

Subscriber's aim is to find the one (1) the service provider is responsible for the production of occupational health care services mentioned above. Due to the nature of the service is appropriate for the service acquired in its entirety from one (1) service provider.

The objective of occupational health care in cooperation with the employer and employees to create a subscriber organization healthy and safe working environment, as well as a well-functioning workplace that supports employees to work and function at different stages of their careers. Other important goals are prevention of work-related diseases and early detection of a threat to the working capacity and the creation of supporting measures if necessary. The expected results of the service is a work-related illnesses and accidents reduction, health work and the working environment and safety, workers' health and working ability and functional capacity at different stages of their careers, as well as a fair and productive workplaces.

Spatial planning INTEGRATED APPROACH TO PROJECT

Ympäristöministeriö | Published December 23, 2016  -  Deadline January 31, 2017
1. The purpose and objectives of the contract Ministry of the Environment to request a quotation spatial planning for an integrated approach to project under this invitation to tender and its annexes. The project aims at supporting the development of marine spatial plans in Finland. The consultant's task is to form a sea basin plans to establish a unified approach to oral-planning and design process, as well as the content of marine spatial plans. The consultant will also prepare a proposal for a structurally and graphically compatible suunnitteluaihiosta plans. A more detailed job description is given in Annex 1. The subscriber has reserved the acquisition of a maximum of EUR 50 000 (+ VAT). The provider can not give this a higher price. Price includes all costs incurred in the operation of the service. The customer is responsible for establishing the steering group. The selected consultant is responsible for the work of the Steering organi-timbre and acts as the secretary of the steering group. 1. The purpose and objectives of the contract Ministry of the Environment to request a quotation spatial planning for an integrated approach to project under this invitation to tender and its annexes. The project aims at supporting the development of marine spatial plans in Finland. The consultant's task is to form a sea basin plans to establish a unified approach to oral-planning and design process, as well as the content of marine spatial plans. The consultant will also prepare a proposal for a structurally and graphically compatible suunnitteluaihiosta plans. A more detailed task 30000 - 50000 EUR