Public tenders for environment in Chlum-u-trebone Czech Republic

Find all Environment tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for environment. Make a new search!
€10.55M
Feb 10, 2015
Aug 30, 2015

Cílem projektu je : • Zlepšení základní dopravní dostupnosti místních částí Stříbřec, Mníšek, Libořezy • Zlepšení dostupnosti občanské vybavenosti a hromadné dopravy • Zvýšení bezpečnosti obyvatel – pěší, běžná doprava, cyklisté, zásobování, dostupnost pro jednotky IZS a sociální a zdravotní péči • Zvýšení atraktivity obce zlepšením stavu veřejných prostranství • Snížení negativních vlivů dopravy na obyvatele (bezpečnost, hluk, životní prostředí) • Zlepšení využití potenciálu cestovního ruchu: nadregionálně významná destinace cestovního ruchu Třeboňsko, Naučná stezka Okolo Třeboně • Časová úspora a zlepšení životního prostředí (plynulost dopravy, snížení emisí) • Úspora obecního rozpočtu obce Objemy : Stříbřec - 1512 bm silničních obrubníků, 103 bm chodníkových obrubníků, 2450 m2 zámkové dlažby, 200 m2 asfafaltový povrch Mníšek - 289 bm silničních obrubníků, 109 bm chodníkových obrubníků, 400 m2 zámkové dlažby, 10 m2 asfaltový povrch Libořezy - 451 bm silničních obrubníků, 195 bm chodníkových obrubníků, 650 m2 zámkové dlažby, 64m2 asfaltový povrch

Obec Stříbřec | Published February 10, 2015  -  Deadline August 30, 2015
cpvs
45233160

The project aims to: • Improving basic transport accessibility of local parts Stříbřec, Mníšek, Libořezy • Improving accessibility to amenities and public transport • Increase the safety of people - walking, normal traffic, cyclists, supply availability for the IRS and social security and health care • Increasing attractiveness municipalities by improving public spaces • Reducing the negative effects of traffic per capita (safety, noise, environment) • Improved utilization of tourism potential: a significant cross-regional tourism destination Trebon, the trail around Trebon • Time saving and improving the environment (traffic flow, reduce emissions) • Save the municipal budget of the municipality Volumes: Stříbřec - 1512 bm road curbs, pavement curbs 103 bm, 2450 m2 of paving, 200 m2 surface asfafaltový Mníšek - 289 bm road curbs, pavement curbs 109 bm, 400 m2 of paving, asphalt 10 m2 surface Libořezy - 451 bm road curbs, pavement curbs 195 bm, 650 m2 of paving, asphalt surface 64 m2

The village Chlum - sewerage and wastewater treatment

Obec Chlum | Published March 10, 2015  -  Deadline May 31, 2016
cpvs
45000000

Follow sewer will serve to convert the gravitational wastewater properly tight the pipe system from the point of existing sewage drains into place the appropriate cleaning, while in the solution is being considered is the creation of conditions of connection to sewerage other developing areas of the municipality according to the current local plan. Breakdown Structures: SO-01 Wastewater Treatment Plant; SO-02 Sanitation; SO-03 Paved areas and fencing WWTP; SO-04 Water supply and water connection for waste water treatment plant; SO-05 Connector NN. Reason effectiveness of public procurement: In this context, it is expected a positive impact on the environment. Follow sewer will serve to convert the gravitational wastewater properly tight the pipe system from the point of existing sewage drains into place the appropriate cleaning, while in the solution is being considered is the creation of conditions of connection to sewerage other developing areas of the municipality according to the current local plan. Breakdown Structures: SO-01 Wastewater Treatment Plant; SO-02 Sanitation; SO-03 Paved areas and fencing WWTP; SO-04 Water supply and water connection for waste water treatment plant; SO-05 Connector NN. 61/2003, from which the obligation to achieve the specified values ​​of permissible pollution of surface water and wastewater.
  • 1