Public tenders for environment in Czech Republic

Find all Environment tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for environment. Make a new search!
EnvironmentCzech Republic

Laboratory modules (environment and magnet)

Vysoké učení technické v Brně | Published October 9, 2013
cpvs

The contract is the supply of: • 35 working modules that will be used for environmental monitoring (module environment) • 20 working samplers magnet module for analysis of liquid samples modular device enables different types of connection measuring modules to the control unit, the actual analysis is made possible by different replaceable electrode module (module magnet - sampler) • 2 working modules magnets for manipulation and analysis of micro and nano particles, it is a device for fixed mounting tubes and subsequent separation of paramagnetic particles using a magnetic field that can be mechanically activated and deactivated (module magnet - Working magnetic module). Detailed specifications are contained in the tender documents.

Laboratory modules (environment and magnet)

Vysoké učení technické v Brně | Published August 1, 2013
cpvs

The contract is the supply of: • 35 working modules that will be used for environmental monitoring (module environment) • 20 working samplers magnet module for analysis of liquid samples modular device enables different types of connection measuring modules to the control unit, the actual analysis is made possible by different replaceable electrode module (module magnet - sampler) • 2 working modules magnets for manipulation and analysis of micro and nano particles, it is a device for fixed mounting tubes and subsequent separation of paramagnetic particles using a magnetic field that can be mechanically activated and deactivated (module magnet - Working magnetic module). Detailed specifications are contained in the tender documents. The offer must be evidence or a statement pursuant to § 68 paragraph 3 of the Act. Sponsor, in accordance with § 48 paragraph 1 of the Act, published by the contracting entity profile https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/ProfilVut (ID 411) all part of the tender documentation.

Přístrojové vybavení pro projekt Research Centre for Toxic Compounds in the Environment, reg. č. LO1214.

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta – RECETOX | Published March 21, 2014
cpvs
38000000, 38433100, 38432210, 38418000, 38410000

Přístrojové vybavení pro projekt Research Centre for Toxic Compounds in the Environment, reg. č. LO1214.

Reconstruction server environment

Orlickoústecká nemocnice,a.s. | Published November 27, 2013
cpvs
48800000

Implementation of two server centers with virtualized server environment (primary and secondary) with data storage.

Laboratorní moduly (environment a magnet)

Vysoké učení technické v Brně | Published June 7, 2013
cpvs
31731100

Předmětem zakázky je dodávka: • 35 pracovních modulů, které budou sloužit k monitoringu životního prostředí (modul environment), • 20 pracovních vzorkovačů modulu magnet pro analýzu kapalných vzorků; modulární zařízení umožňuje různé varianty připojení měřících modulů k řídící jednotce, samotná analýza je umožněna pomocí různých vyměnitelných modulů elektrod (modul magnet – vzorkovač), • 2 pracovních modulů magnetů pro analýzu a práci s mikro a nano částicemi, jde o zařízení pro pevné uchycení zkumavek a následnou separaci paramagnetických částic pomocí magnetického pole, které lze mechanicky aktivovat a deaktivovat (modul magnet – pracovní magnetický modul). Podrobná specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci. 1)Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny: Dodávka bude pořízena v rámci realizace projektu „Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického výzkumu (NanoBioMetalNet)“, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0023, financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“). Předmětem projektu je vytvoření silné výzkumné partnerské sítě složené ze tří výzkumných univerzit (VUT, MENDELU, MU) a podnikatelských subjektů. 2) Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele: Požadované laboratorní moduly budou využívány jako doplnění k již fungující a dostupné infrastruktuře partnerů centra excelentního bionanotechnologického výzkumu. Jednotlivé požadované moduly budou k dispozici všem partnerům centra pro jejich aktivity spojené s projektem. Jedná se o pilotní experimentální model nové technologie, který následně bude přenesen na výzkumná pracoviště CEITEC, ICRC a SIX. 3) Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky bude realizován na základě kupní smlouvy, jež bude uzavřena s vybraným uchazečem na základě výsledků zadávacího řízení. Předmět veřejné zakázky bude dodán do 1 měsíce od podpisu smlouvy.

Reconstruction server environment

Orlickoústecká nemocnice, a.s. | Published June 10, 2014
cpvs

Replacement of the physical environment to a virtual data center platform within the LAN hospital replacement disk storage for data storage to replace the current backup and archiving solutions

Extending virtual environment for GFD

Česká republika - Generální finanční ředitelství | Published March 25, 2016
cpvs

The subject of the public contract is the delivery server technology to extend the virtual environment to GFD.

Providing services in the field of environment

ČESKÝ ROZHLAS | Published August 2, 2016
cpvs

Providing services in the field of environment

Instrumentation for Project Research Centre for Toxic Compounds in the Environment, Reg.No. LO1214

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta - RECETOX | Published March 18, 2014
cpvs
38000000

The subject of the public contract is the acquisition devices, the on-site installation and operator training. The tender is in accordance with § 98 ZVZ divided into 7 sections, namely to: 1 Gas chromatograph mass spectrometer and accessories second Isothermal titration calorimeter third Gas chromatograph mass spectrometer to study the bioavailability of the fourth Hybrid multireader fifth Automatic analyzer mineral forms of nitrogen 6th Stereo Microscope 7th UV spectrometer detailed description of the subject contract will be determined by the technical conditions for the performance of a public contract, or other conditions laid down by the contracting authority, in particular business, including payment. A method for checking the proper fulfillment of client's needs, which is monitored by the public contract and the rights of the contracting authority if the public contract does not match the quality required by the contracting authority, will also be adjusted in business environments. The place of performance of a public contract to University Campus Bohunice, Kamenice 5, 625 00 Brno. The object of this procurement is to acquire equipment - gas chromatograph with a mass spectrometer and accessories, the on-site installation and operator training. The subject of the public contract shall be determined by the technical conditions for the performance of a public contract, or other conditions laid down by the contracting authority, in particular business, including payment. A method for checking the proper fulfillment of client's needs, which is monitored by the public contract and the rights of the contracting authority if the public contract does not match the quality required by the contracting authority, will also be adjusted in business environments. The place of performance of a public contract to University Campus Bohunice, Kamenice 5, 625 00 Brno. The object of this procurement is to acquire equipment - Izotermálního the titration calorimeter, its on-site installation and operator training. The subject of the public contract shall be determined by the technical conditions for the performance of a public contract, or other conditions laid down by the contracting authority, in particular business, including payment. A method for checking the proper fulfillment of client's needs, which is monitored by the public contract and the rights of the contracting authority if the public contract does not match the quality required by the contracting authority, will also be adjusted in business environments. The place of performance of a public contract to University Campus Bohunice, Kamenice 5, 625 00 Brno. The object of this procurement is to acquire equipment - gas chromatograph mass spectrometer to study the bioavailability, the on-site installation and operator training. The subject of the public contract shall be determined by the technical conditions for the performance of a public contract, or other conditions laid down by the contracting authority, in particular business, including payment. A method for checking the proper fulfillment of client's needs, which is monitored by the public contract and the rights of the contracting authority if the public contract does not match the quality required by the contracting authority, will also be adjusted in business environments. The place of performance of a public contract to University Campus Bohunice, Kamenice 5, 625 00 Brno. The object of this procurement is to acquire equipment - Hybrid multireaderu, the on-site installation and operator training. The subject of the public contract shall be determined by the technical conditions for the performance of a public contract, or other conditions laid down by the contracting authority, in particular business, including payment. A method for checking the proper fulfillment of client's needs, which is monitored by the public contract and the rights of the contracting authority if the public contract does not match the quality required by the contracting authority, will also be adjusted in business environments. The place of performance of a public contract to University Campus Bohunice, Kamenice 5, 625 00 Brno. The object of this procurement is to acquire the device - Automatic analyzer mineral forms of nitrogen, the on-site installation and operator training. The subject of the public contract shall be determined by the technical conditions for the performance of a public contract, or other conditions laid down by the contracting authority, in particular business, including payment. A method for checking the proper fulfillment of client's needs, which is monitored by the public contract and the rights of the contracting authority if the public contract does not match the quality required by the contracting authority, will also be adjusted in business environments. The place of performance of a public contract to University Campus Bohunice, Kamenice 5, 625 00 Brno. The object of this procurement is to acquire equipment - a stereo microscope, the on-site installation and operator training. The subject of the public contract shall be determined by the technical conditions for the performance of a public contract, or other conditions laid down by the contracting authority, in particular business, including payment. A method for checking the proper fulfillment of client's needs, which is the public contract monitoring as well as

Reconstruction server environment

Orlickoústecká nemocnice, a.s. | Published December 27, 2013
cpvs

Replacement of the physical environment to a virtual data center platform within the LAN hospital replacement disk storage for data storage to replace the current backup and archiving solutions, complemented by a point IV.3.8: Participation will be allowed to statutory representatives or agents who demonstrate the power of attorney granted statutory. representative of the tenderer.

SONS transfer registers in another environment

ČR - Státní úřad pro jadernou bezpečnost | Published August 26, 2014
cpvs
72212000

The subject of the contract is the realization Registry SONS transfer applications from Oracle Forms to an alternative environment by creating applications for client - server database in client Java environment. Justification effectiveness of procurement for the purposes of preliminary notification Description of the needs to be fulfilled by meeting procurement: Functioning of existing registers in the new environment SONS Description of the procurement: Implementation Registry SONS transfer applications from Oracle Forms to an alternative environment by creating applications in client mode - database client server environment in Java description of the relationship of the public contract and the client's needs: Application Registry SONS was developed and worked steadily in the technological environment Oracle Forms since 1994 Currently, however, was the development environment Oracle Forms has stopped and the operation of the application does not meet the current requirements the security of information systems and the future does not allow further development of the application. Hence the need for a transfer application SONS Registry from Oracle Forms in alternative environments. Expected date of fulfillment of public contracts: October 2017 This is a tender procedure in accordance with § 34 of Act no. 137/2006 Coll., On Public Procurement, as amended (the Act) on the ground referred to in § 23 para. 4 point. a) of the Act. It is a tender procedure in accordance with § 34 of Act no. 137/2006 Coll., On Public Procurement, as amended (the Act) on the ground referred to in § 23 para. 4 point. a) of the Act.

Computerization of administrative procedures in the field of environment

Město Moravská Třebová | Published January 29, 2015
cpvs

For full computerization agenda of administrative procedures in the field of the environment is needed to cover the following sub environmental agenda: - Water - Waste - air protection - protection of nature and landscapes - forests, hunting and fishing - agricultural land resources (ZPF) - veterinary care, plant care and protection of animals - hunting and fishing licenses, - providing information about the environment, Environmental impact assessment (ie. EIA - Environmental Impact Assessment) and integrated pollution prevention and control (ie. IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control) -přestupky the field environment. Computerization of sub-agendas environment will ensure the acquisition and implementation of specific software whose detailed specification is shown in Annex no. 2 of the tender documentation. The subject of procurement is a software application for the entire administrative processes in the environment.

Expansion of storage virtualization and application environment

Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví | Published October 7, 2014
cpvs

Supply of computer equipment and related services for virtuaizační environment.

Expansion of storage virtualization and application environment

Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví | Published June 5, 2014
cpvs

Supply of computer equipment and related services for virtuaizační environment.

Designing an integration architecture information environment HMP

Hlavní město Praha | Published December 16, 2014
cpvs

The subject of the tender is (i) an analysis of IT environments and requirements of the Prague City Hall, and (ii) the preparation of the document entitled "Draft integration architecture HMP information environment" of the same architectural model and the integration of information environment HMP.

Delivery vehicles for the Ministry of the Environment

Česká republika - Ministerstvo životního prostředí | Published December 26, 2014
cpvs

The subject of procurement is to purchase car segments Fleet Ministry of the Environment based on signed purchase contracts within each of the parts procurement. Public tender is divided into 7 parts in accordance with § 98 of the PPA.

Providing full service printing environment for 48 months

Nemocnice Na Homolce | Published November 27, 2013
cpvs
70130000

The contract is to provide comprehensive services printing environment for a period of 48 months - optimization of printing solutions, rental and supply printers and multifunction printing machine implementation and management of the entire print environment in the seat of authority, with regard to the specific needs of the hospital environment. The subject matter is focused on providing integrated services (not only the provision of equipment) specifying the responsibilities of authorized persons for operating the solution. Part of printing services are also other application services in order to implement monitoring of individual print jobs, operating, supervising the printing environment and automatic delivery of all supplies, including spare parts in order to ensure proper operation of the different printing devices integrated in an optimized environment. Decree No. 232/2012 Coll.: § 1. a) The purpose and reason for the provision of the service is in financial savings spent on current printing environment, upgrading technological portfolio and reduce costs of operation and administration. § 1. b) see section II. 4) of this notice. § 1. c) The contract is to optimize existing printing environments, including rental of printing equipment necessary to optimize and manage a complete printing solution in the areas of authority, including related services. The goal of optimization is to reduce printing costs of authority, centralization of facilities management, least burden on the sponsor and provide a total overview of printing equipment and printing costs with the possibility of accurate billing of the user (or department, project, etc.) § 1. d) April 2018.

Upgrading existing environment arrays

Krajská zdravotní, a.s. | Published August 29, 2016
cpvs
32424000

In an environment of two consolidated data centers, we demand solutions for storing block data into two arrays located at two locations to ensure maximum data security and provide high availability of services. The investor's intention is to complement the existing disk capacity data storage, thus ensuring data storage and systems, which are crucial to the running of the company. Implementation of public procurement will be one hundred percent the intent of the contracting authority.

Delivery graphical programming environment

ZF Engineering Plzeň s.r.o. | Published February 9, 2016
cpvs

The subject of the tender is the supply of graphical programming environment incl. providing user support and any software updates for at least one year. Filling will be implemented in the form of partial orders by the client. Sponsor does not allow partial fulfillment of individual orders. This is not a procurement procedure under the Act no. 137/2006 Coll., As amended. According to § 2 e) of the Act no. 320/2001 Coll., On financial control in public administration, as amended, the selected contractor is obliged to cooperate in the performance of financial control.

Instrumentation for Project Research Centre for Toxic Compounds in the Environment, Reg.No. LO1214

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta - RECETOX | Published May 28, 2014
cpvs

The subject of the public contract is the acquisition devices, the on-site installation and operator training. The tender is in accordance with § 98 ZVZ divided into 7 parts, namely: the first gas chromatograph with a mass spectrometer and accessories second isothermal titration calorimeter third gas chromatograph mass spectrometer to study the bioavailability 4th 5th Automatic Hybrid multireader mineral forms of nitrogen analyzer Stereo 6th 7th UV spectrometer detailed description of the subject contract is determined by the technical conditions for the performance of a public contract, or other conditions laid down by the contracting authority, in particular business, including payment. A method for checking the proper fulfillment of client's needs, which is monitored by the public contract and the rights of the contracting authority if the public contract does not match the quality required by the contracting authority, will also be adjusted in business environments. The place of performance of a public contract to University Campus Bohunice, Kamenice 5, 625 00 Brno. The object of this procurement is to acquire equipment - gas chromatograph with a mass spectrometer and accessories, the on-site installation and operator training. Detailed description of the subject contract is given the technical conditions for the performance of a public contract, or other conditions laid down by the contracting authority, in particular business, including payment. A method for checking the proper fulfillment of client's needs, which is monitored by the public contract and the rights of the contracting authority if the public contract does not match the quality required by the contracting authority, are also governed by terms and conditions. The place of performance of a public contract to University Campus Bohunice, Kamenice 5, 625 00 Brno. The object of this procurement is to acquire equipment - Izotermálního the titration calorimeter, its on-site installation and operator training. Detailed description of the subject contract is given the technical conditions for the performance of a public contract, or other conditions laid down by the contracting authority, in particular business, including payment. A method for checking the proper fulfillment of client's needs, which is monitored by the public contract and the rights of the contracting authority if the public contract does not match the quality required by the contracting authority, are also governed by terms and conditions. The place of performance of a public contract to University Campus Bohunice, Kamenice 5, 625 00 Brno. The object of this procurement is to acquire equipment - gas chromatograph mass spectrometer to study the bioavailability, the on-site installation and operator training. Detailed description of the subject contract is given the technical conditions for the performance of a public contract, or other conditions laid down by the contracting authority, in particular business, including payment. A method for checking the proper fulfillment of client's needs, which is monitored by the public contract and the rights of the contracting authority if the public contract does not match the quality required by the contracting authority, are also governed by terms and conditions. The place of performance of a public contract to University Campus Bohunice, Kamenice 5, 625 00 Brno. The object of this procurement is to acquire instruments - hybrid multireaderu, the on-site installation and operator training. Detailed description of the subject contract is given the technical conditions for the performance of a public contract, or other conditions laid down by the contracting authority, in particular business, including payment. A method for checking the proper fulfillment of client's needs, which is monitored by the public contract and the rights of the contracting authority if the public contract does not match the quality required by the contracting authority, are also governed by terms and conditions. The place of performance of a public contract to University Campus Bohunice, Kamenice 5, 625 00 Brno. The object of this procurement is to acquire the device - Automatic analyzer mineral forms of nitrogen, the on-site installation and operator training. Detailed description of the subject contract is given the technical conditions for the performance of a public contract, or other conditions laid down by the contracting authority, in particular business, including payment. A method for checking the proper fulfillment of client's needs, which is monitored by the public contract and the rights of the contracting authority if the public contract does not match the quality required by the contracting authority, are also governed by terms and conditions. The place of performance of a public contract to University Campus Bohunice, Kamenice 5, 625 00 Brno. The object of this procurement is to acquire equipment - a stereo-microscope, the on-site installation and operator training. Detailed description of the subject contract is given the technical conditions for the performance of a public contract, or other conditions laid down by the contracting authority, in particular business, including payment. A method for checking the proper fulfillment of client's needs, which is monitored by the public contract and the rights of authority in case
Categories
  Czech Republic - Show all countries
Praha (764)Brno (361)Ostrava (273)Praha 1 (241)Prague (211)Hradec králové (200)Plzeň (171)Praha 2 (156)Olomouc (143)České budějovice (134)Praha 6 (103)Praha 10 (102)Praha 4 (97)Praha 5 (81)Ústí nad labem (77)Jihlava (70)Zlín (68)Praha 1 - nové město (65)Liberec (61)Pardubice (61)Ostrava – moravská ostrava (58)Jeneč (52)Praha 7 (51)Praha 9 (38)Husinec - řež (37)Praha 8 (35)Chomutov (34)Praha - suchdol (31)Praha 3 (31)Kladno (29)Praha 1 - malá strana (28)Ostrava-moravská ostrava (26)Karlovy vary (21)Třinec (21)Kroměříž (20)Kolín (18)Stráž pod ralskem (18)Příbram (17)Vrchlabí (17)Železná ruda (17)Litoměřice (15)Litvínov (15)Praha 2, nové město (15)Rožnov pod radhoštěm (15)Liberec 2 (14)Ostrava - moravská ostrava (14)Prague (14)Praha 11 (14)Praha 6 - dejvice (14)Třebíč (13)Domažlice (12)Pohořelice (12)Průhonice (12)Rychnov nad kněžnou (12)Říčany (12)Písek (11)Uherské hradiště (11)Vimperk (11)Chlumec (10)Hodonín (10)Horažďovice (10)Jindřichův hradec (10)Třinec – staré město (10)Velké meziříčí (10)Ústí nad orlicí (10)Chrudim (9)Hranice (9)Jičín (9)Opava (9)Ostrava-poruba (9)Prachatice (9)Vyškov (9)Blansko (8)Bílovec (8)Bělotín (8)Drnholec (8)Napajedla (8)Nová paka (8)Náchod (8)Paběnice (8)Prostějov (8)Tábor (8)Vendryně (8)Bojkovice (7)Cerhenice (7)Chrastava (7)Děčín iv-podmokly (7)Frýdek-místek (7)Přerov (7)Rudíkov (7)Sušice (7)Teplice (7)Těšetice (7)Uherský brod (7)Vsetín (7)Znojmo (7)Česká lípa (7)Čáslav (7)Bruntál (6)