Public tenders for power-transformer in Poland

Find all Energy tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for energy. Make a new search!

Częstochowa: Reconstruction of power transformer station ST3 15 / 0.4 kV WIMiI involving the replacement of cables 15 kV

Politechnika Częstochowska | Published August 9, 2016  -  Deadline August 8, 2016
Winner
Z. U.H. P. ELEKTROMAT-BIS Wiesław Boral, Bartkowice, ul. Wąska 17, Kłomnice, kraj/woj. Polska.
cpvs
45311100

Reconstruction of the power transformer station ST3 15 / 0.4 kV WIMiI involving the replacement of cables 15 kV, in accordance with the accompanying documentation includes a description of the contract, the technical specifications of the workmanship and the receipt of work, przedmiarami works construction project with attachments, executive project annexed hereto ..

The service consists in replacing power transformers MV / LV.

PGE Dystrybucja SA Oddział Lublin | Published August 16, 2013  -  Deadline September 25, 2013
cpvs
71314000

The contract is for the service of replacing the power transformer divided into two partial tasks: Task 1 Replacement of transformers Sec. MV / LV in the activities of PGE Distribution SA Branch Lublin, Lublin Region Area Energy Task No. 2 Replacement of transformers Sec. MV / LV in the activities of PGE Distribution SA Branch Lublin, Lublin District Energy City, and Biala Podlaska

Execution of works involving complementary: Exchange LABCONTROL power transformer installation in Building 9 Exercise security door openings and installation of platforms in shafts technical building 7 and 9 Exercise works related to the Construction Project adopted Convertible solutions for building No. 9 adapting the building to the existing regulations on fire safety in the execution of the contract Mon. "Execution of works of reconstruction and expansion of the building No. 7 and No. 9 remodeling the building at ul. Stabłowicka 147-149 ".

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. | Published October 15, 2014
Winner
Warbud S.A.Al. Jerozolimskie 162AWarszawa 02-342
cpvs
45000000

The present contract is the execution of works complementary to the basic order pn. "Execution of works of reconstruction and expansion of the building No. 7 and No. 9 remodeling the building at ul. Stabłowicka 147-149" consisting of: - Replacement of power transformer installation LABCONTROL in Building 9 . - Exercise security door openings and installation of platforms in shafts technical building 7 and 9 - Exercise of works related to the Construction Project adopted Convertible solutions for building No. 9 adapting the building to the existing legislation in the field of fire safety

Execution of supplementary works consisting in: 1 Replacement of power transformer installation LABCONTROL in Building 9; 2 Exercise security door openings and installation of platforms in shafts technical building 7 and 9; 3 Exercise works related to the Construction Project adopted Convertible solutions for building No. 9 adapting the building to the existing legislation on fire safety in the execution of the contract Mon. "Execution of works of reconstruction and expansion of the building No. 7 and No. 9 remodeling the building at ul. Stabłowicka 147-149 ".

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. | Published September 12, 2014
Winner
Warbud S.A.al. Jerozolimskie 162 AWarszawa 02-342
cpvs
45000000

The present contract is the execution of works complementary to the basic order pn. "Execution of works of reconstruction and expansion of the building No. 7 and No. 9 remodeling the building at ul. Stabłowicka 147-149 "consisting of: - Replacement of power transformer installation LABCONTROL in Building 9 - Exercise security door openings and installation of platforms in shafts technical building 7 and 9 - Exercise of works related to the Construction Project adopted Convertible solutions for building No. 9 adapting the building to the existing legislation in the field of fire safety

Supply and replacement of power transformer 2014. (10 000 kVA - 1 pc.) With 110/30/15 kV transmission station 110/30/15 kV Lubień for the project Reducing energy loss through the exchange of transformers in the distribution of PGE SA Branch Zamosc ..

 | Published June 3, 2014  -  Deadline June 18, 2014
cpvs
31170000

Specific requirements for the object of the contract: Supply and replacement of power transformer 10 MVA 110/30/15 kV station 110/30/15 kV Lubień. A. Scope of work: The contractor will provide a new transformer to the indicated station and make the foundation of the transformer in the final position. Prior to construction of a new transformer, the Contractor shall switching transformer replaced (previously dismantled by the Purchaser) from the position in the place indicated by the Employer located within the station; Contractor with the new transformer will provide full maintenance documentation; The contractor will carry out the required tests and perform the necessary measurements of the transformer described in detail in this specification. B. Technical Requirements for Transformer: The transformer should: come from current production transformer manufacturers, to be used in the energy sector (supply references demonstrate at least one piece of the transformer of similar equipment and the same power in the power industry), have appropriate certificates allowing for the use of the market Polish, have provided services in Polish. Detailed description of the contract is Attachment No. 1 to the ToR ..

Warsaw: Design of output power - transformer station 15/04 kV UKNF office building at ul. 6 Bear that in Warsaw.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego | Published October 13, 2016  -  Deadline October 6, 2016
Winner
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ANNA Anna Kaczyńska i Ireneusz Kaczyński Sp. j., ul. Sitarska 18, 18-301 Zambrów, kraj/woj. mazowieckie.
cpvs
45317200, 45316000, 45232221, 45311100, 45317300, 45314320

Przedmiot zamówienia jest robota budowlana polegająca na montażu stacji transformatorowej kontenerowej niezbędnej dla realizacji prawidłowego zasilania istniejącej u Zamawiającego serwerowni (Centrum Przetwarzania Danych) mieszącej się w kondygnacji podziemnej (dawny garaż podziemny) przy budynku biurowym UKNF zlokalizowanym przy ul. Niedźwiedziej 6e. 3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 3.2.1 posadowienie prefabrykowanego budynku stacji transformatorowej PZO; 3.2.2. prace ziemne pod fundament stacji i montaż ścian oporowych; 3.2.3 ułożenie drenażu opaskowego z podłączeniem do istniejącego systemu drenażu; 3.2.4 zasypanie mieszanką piaskowo-żwirową pomiędzy ścianami oporowymi a ogrodzeniem działek sąsiednich; 3.2.5 wykonanie koryta odpływowego; 3.2.6 wykonanie nawierzchni z kostki betonowej; 3.2.7 montaż barierki stalowej; 3.2.8 wykonanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych wew. kontenera; 3.2.9 wykonanie zasilania instalacji wentylacji komory stacji transformatorowej; 3.2.10 wykonanie instalacji i uziemienia; 3.2.11 wykonanie systemów i obwodów sterowania w tym obwodów wtórnych SN stacji; 3.2.12 wykonanie systemów i obwodów monitorowania i sterowania po stronie nN; 3.2.13 wykonanie tras kablowych wewnątrz stacji; 3.2.14 wykonanie rozdzielnicy głównej nN w stacji transformatorowej. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w: Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy oraz Załącznikiem nr 8 do SIWZ -Dokumentacja Projektowa Wykonawcza. 3.3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń technicznych oraz elementów wyposażenia równoważnych opisywanych w Dokumentacji projektowej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia techniczne i elementy wyposażenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku, gdy wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy materiału, urządzenia technicznego lub elementu wyposażenia, to charakteryzujące tak opisany materiał lub urządzenie techniczne parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych (równoważnych). W przypadku złożenia oferty równoważnej, należy wyraźnie wskazać różnice, które powinny być jednoznacznie opisane w złożonej ofercie. Za produkt równoważny Zamawiający uważać będzie każdy produkt posiadający parametry nie gorsze niż wskazane w specyfikacji. Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje konkretna norma, aprobata, specyfikacja techniczna i techniczne systemy odniesienia równoważne opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3.3.3. Zamawiający oświadcza, że przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej dla Wykonawców w następującym terminie: 26.07.2016 r., godzina 10:00 (godzina rozpoczęcia wizji lokalnej). Zgłoszenie wniosku o uczestnictwo w wizji lokalnej należy kierować na adres e-mail: zamówienia@knf.gov.pl bądź na nr faksu 22 262 52 74, wraz z podaniem danych osobowych, tj. imię i nazwisko, rodzaj i numer dowodu tożsamości, nazwa i adres Wykonawcy oraz nr telefonu kontaktowego. Miejscem zbiórki Wykonawców będzie: siedziba Zamawiającego, o której mowa w pkt 3.2. SIWZ. UWAGA: Zamawiający nie przewiduje innych terminów przeprowadzenia wizji lokalnej, niż wskazany powyżej. Ponadto Zamawiający informuje, iż w przypadku pytań kierowanych przez Wykonawców do Zamawiającego w trakcie wizji lokalnej, Zamawiający sporządzi protokół, uwzględniający przedmiotowe pytania, a odpowiedzi udzieli w trybie art. 38 ustawy Pzp..

Cultivation of road lighting in the MSC. Boksyce.

 | Published December 5, 2013  -  Deadline December 19, 2013
cpvs
45316110, 45231400

The contract is: 1 Cultivation of road lighting in msc. Boksyce: Reconstruction of the power network consisting of dowieszeniu on existing poles additional cable and installation of street lighting luminaires 6 along with the implementation of the control box, power transformer station Boksyce 1

Supply of power transformers distribution of Sn / LV

PGE Dystrybucja SA Oddział Lublin | Published May 17, 2014  -  Deadline June 24, 2014
cpvs
31700000

The contract is for the supply of brand new power transformers divided into 6 partial tasks: Task # 1 Transformer Supply Ch. MV / LV power of 40 kVA - 40 pcs Task No. 2 Delivery of transformers chap. Sn / LV power of 63 kVA - 10 pcs Task No. 3 Delivery of transformers chap. Sn / LV power of 100 kVA - 3 pcs Task No. 4 Delivery of transformers chap. Sn / LV power of 160 kVA - 2 pcs Task No. 5 Supply transformers chap. Sn / LV power of 250 kVA - 2 pcs Task No. 6 Supply of transformers chap. Sn / LV power of 400 kVA - 12 pcs

Supply of power transformers MV / LV distribution.

PGE Dystrybucja SA Oddział Lublin | Published August 16, 2013  -  Deadline September 23, 2013
cpvs
31700000

The contract is for delivery of brand new power transformers divided into seven partial tasks - Task No. 1 supply transformer section. MV / LV power of 40 kVA - 128 pcs - Task 2 transformers Delivery section. MV / LV power of 63 kVA - 51 pcs - Problem # 3 Delivery transformers Sec. MV / LV power of 100 kVA - 101 pcs - Problem # 4 Delivery transformers Sec. MV / LV power of 160 kVA - 27 pcs - Task No. 5 Supply transformer section. MV / LV power of 250 kVA - 23 pcs - Task No. 6 Supply transformer section. MV / LV power of 400 kVA - 71 pcs - Task No. 7 Delivery transformers Sec. Sn / LV 630 kVA - 23 pcs

Supply of power transformers MV / LV

PGE Dystrybucja SA Oddział Lublin | Published September 21, 2013
cpvs
31170000

Dostawa transformatorów energetycznych SN/nN

Replacing the backup power transformers 1-4TW1 units with a capacity of 2.5 MVA.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. | Published March 6, 2014
cpvs
71314100

Replacement of transformers made by documentation.

Supply of power transformers of 110 kV / MV for Branches PGE Distribution SA

PGE Dystrybucja S.A. | Published January 11, 2014  -  Deadline February 19, 2014
cpvs
31170000

1) The subject of this contract is the supply of power transformers of 110 kV / MV for the needs of the Employer Branches: - PGE Distribution SA Branch Bialystok, ul. Electric 13, 15-950 Bialystok, - PGE Distribution SA Branch Lublin, ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin, - PGE Distribution SA Branch Zamosc, ul. Koźmian 1, 22-400 Zamosc - PGE Distribution SA Branch Rzeszow, ul. 8th March 6, 35-959 Rzeszow - PGE SA Branch Distribution Kamienna, Al. March. Jozef Pilsudski 51, 26-110 Kamienna - PGE Distribution SA Branch Boat-Town, ul. Tuwima 58, 90-021 Lodz, - PGE Distribution SA Branch Boat-Land, Piotrkowska 58, 90-105 Lodz, - PGE Distribution SA Branch Warsaw, ul. Mars 95, 04-470 Warsaw, 2) Object of the contract including the technical requirements and quality is presented in Appendices 1 (AD) to the ToR "Detailed descriptions of the order for tasks 1-4". 3) The contract consists of 4 independent tasks (parts): - Task 1 "supply transformers of 110 kV / MV with power ratings of 10 MVA and 16 MVA" - pieces 8 - Task 2 "supply transformers of 110 kV / MV with power ratings of 25 MVA "- pack 19 - Task 3" supply transformers of 110 kV / MV with power ratings of 40 MVA "- pieces 9 - Task 4" supply transformers trójuzwojeniowych 110 kV / SN / SN "- 4 pcs 4) Deliveries will be made on the basis of specific contracts made by the Purchaser agencies on weekdays from Monday to Friday in hours - 7:00 - 14:00. In order specific Employer will indicate the exact type of ordered transformer and its accessories in a range of versions of the culvert page DN (Connector or overhead), exact delivery date and detailed location - the place of delivery. Specific contracts will be submitted to the Contractor with a minimum of 3 months in advance.

Replacement of electrical switchgear and generator RGR and its installation along with the implementation of accompanying works, in the Office of the Prime Minister.

 | Published October 30, 2014  -  Deadline November 14, 2014
cpvs
45317300, 45311100, 45311200, 31121200, 31213100, 71320000

The contract is for the exchange of electrical switchgear and generator RGR and its installation along with the implementation of accompanying works, in the Office of the Prime Minister. The contract scope includes: 1) Implementation of the project documentation pn. Replacement of electrical switchgear and generator RGR and its installation along with the implementation of accompanying works, in a building with a power transformer station in the Chancellery, the buildings next to Al. Ujazdowskie 1/3, Al. Szucha 14 in Warsaw, on the basis of functional-utility program of the same name. 2) The author's supervision by the designers. 3) Performance of construction and installation based on the documentation and made functional and utilitarian.

tender for the supply / sale / electricity.

 | Published June 4, 2014  -  Deadline June 12, 2014
cpvs
09300000, 09310000

The contract is for the supply of electricity including the sale of energy to supply power equipment located in the premises USK in Bialystok, ul. Crane 14 Employer is eligible for tariff group C 22 bi included in the fourth group of electricity consumers. The projected consumption of electricity shall be equal to 1,000 MWh / year. Consumption of electricity will take place from 2 connections / objects / 3 - phase power transformer station ST-1518 located in the hospital. Size of protective relays or fuse to protect the main is 800 A. The measurement of absorbed energy takes place on the side - 15kV ..

Supply and replacement of power transformer 2014. (10 000 kVA - 1 pc.) With 110/30/15 kV transmission station 110/30/15 kV Lubień for the project Reducing energy loss through the exchange of transformers in the distribution of PGE SA Branch Zamosc ..

 | Published May 2, 2014  -  Deadline May 19, 2014
cpvs
31170000

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana transformatora o mocy 10 000 kVA w stacji 110/30/15 kV Lubień na potrzeby PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość zgodnie z wymaganiami: - I ogólnymi, - II technicznymi. I. Wymagania ogólne. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Dostawa i wymiana transformatora mocy 10 MVA 110/30/15 kV dla stacji 110/30/15 kV Lubień. Zakres prac: Wykonawca dostarczy nowy transformator do wskazanej stacji i dokona posadowienia transformatora na gotowym stanowisku. Przed posadowieniem nowego transformatora Wykonawca dokona przestawienia transformatora wymienianego (zdemontowanego wcześniej przez Zamawiającego) ze stanowiska w miejsce wskazane przez Zamawiającego znajdujące się na terenie stacji; Wykonawca wraz z nowym transformatorem dostarczy pełną dokumentację techniczno-ruchową; Wykonawca przeprowadzi wymagane próby i wykona niezbędne pomiary transformatora opisane szczegółowo w niniejszej specyfikacji. II. Wymagania techniczne dla transformatora: Transformator powinien: pochodzić z bieżącej produkcji producentów transformatorów, być stosowany w energetyce (wykazać referencje dostawy co najmniej 1 sztuki transformatora o podobnym wyposażeniu i tej samej mocy w energetyce zawodowej), posiadać odpowiednie certyfikaty dopuszczające do stosowania na rynku polskim, mieć zapewniony serwis na terenie Polski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ..

Changing distribution SAR 1 and SAR 2 in oszczowa station, replacing 20 boxes of transformer stations Herbskie Kielce.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Kielcach | Published August 20, 2013  -  Deadline August 30, 2013
cpvs
45311000, 71322000, 45230000

1 Problem # 1 - replacing switchgear SAR 1 and SAR 2 new from vending machines in the station oszczowa weather. Design and construction of the control panels in the implementation of the simplified control room executive and provided with the computer in the control room. Adjustment Wiring for building automatic weather. Transmission medium between the switchgear and control board YKSY cable 7x1, 5 mm ². Body control lighting control platform via GPRS in the switchgear cabinet SAR 2 and energy at the terminal building. The operator interface to program the extra buttons for lighting control station oszczowa North and reserve. 2 Problem # 2 - exchange in place of old crates power transformer station equipment EOR in Kielce Herbskie - 20 pcs

18/2013 - Purchase of electricity to buildings Wieliczka Salt Mine Coaches.

Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o. | Published October 10, 2013  -  Deadline November 20, 2013
cpvs
09310000

The contract is for the purchase of electricity to buildings Wieliczka Salt Mine Coaches. The electricity will be conducted in the following collection points: a) Part I, Main substation 15/3 kV "Campi" with glass Campi, 32-700 Bochnia ul. Campi 15, equipped with two connections with a voltage of 15 kV power substation MV S - 18 "PARK" and the MV substation S - 757 "boiler room" - in the estimated amount of 3 045 MWh / year, b) Part II , switchgear low voltage 400/230 V "Sutoris" the glass Sutoris, 32-700 Bochnia ul. Salt 2, equipped with two connections with voltage 400/230 V power transformer station S - 689 "Sutoris" out of the closet and cable Bochnia ZK - 421N Building No. 4 Street. Difficult to Bochni - in the estimated amount of 70 MWh / year. This contract does not include the provision of distribution services.

18/2013 - Purchase of electricity to objects Mine Bochnia Salt Mine.

Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. | Published December 13, 2013
Winner
Tauron Sprzedaż sp. z o.o.ul. Łagiewnicka 60Kraków 30-417 +48 122654154 +48 122654296
cpvs
09310000

The contract is for the purchase of electricity to objects Mine Bochnia Salt Mine. Receiving electricity will be conducted in the following collection points: a) Part I, Main substation 15/3 kV "Campi" the glass Campi, 32-700 Bochnia ul. Campi 15, equipped with two terminals with a voltage of 15 kV power substation MV S - 18 "PARK" and the MV substation S - 757 "boiler room" - in the estimated amount of 3 045 MWh / year, b) Part II , switchgear low voltage 400/230 V "Sutoris" the glass Sutoris, 32-700 Bochnia ul. Solna 2, equipped with two terminals with voltage 400/230 V power transformer station S - 689 "Sutoris" out of the closet and cable Bochnia ZK - 421 at Building No. 4 Street. Difficult in Bochnia - in the estimated amount of 70 MWh / year. This contract does not include the provision of distribution services.

Supply of 110/15 kV power transformers with their replacement and disposal of old transformers.

PGE Dystrybucja SA Oddział Lublin | Published September 20, 2014  -  Deadline October 28, 2014
cpvs
31700000

The contract is the supply of brand new power transformers divided into 5 partial tasks: Task 1 Shipping 1 pc. Transformer TR 110/15 kV 16 MVA substation EDA Poniatowa Task No. 2 Delivery 1 pc. 110/15 kV transformer TR 16 MVA GPZ Lublin Foundry Task No. 3 Delivery 1 pc. transformer TR 110/15 kV 10 MVA substation Wisznice Task No. 4 Delivery 1 pc. 110/15 kV transformer TR 10 MVA substation Kock Task No. 5 Delivery 1 pc. transformer TR 110 / 15 kV 16 MVA substation Parczew

Supply of power transformers distribution of 110/15 kV power of 16 MVA and their replacement and disposal of old transformers.

PGE Dystrybucja SA Oddział Lublin | Published April 19, 2014  -  Deadline May 26, 2014
cpvs
31700000

The contract is for the supply of brand new power transformers divided into 8 partial tasks: Task 1 Shipping 2 pcs transformers chap. TR 110/15 kV 16 MVA substation Łęczna Task No. 2 Delivery 1 pc Transformer chap. TR 110/15 kV 16 MVA substation Pulawy Kepa Task No. 3 Delivery 2 pcs transformers chap. TR 110/15 kV 16 MVA substation Wolka Dobryńska Task No. 4 Delivery 1 pc Transformer chap. TR 110/15 kV 16 MVA substation Międzyrzecz Task No. 5 Shipping 2 pcs transformers chap. TR 110/15 kV 16 MVA substation Biskupice Task No. 6 Shipping 2 pcs Transformers chap. TR 110/15 kV 16 MVA substation Ryki Task No. 7 Shipping 2 pcs Transformers chap. TR 110/15 kV 16 MVA substation Deblin Task No. 8 Delivery 1 pc Transformers chap. TR 110/15 kV 16 MVA substation Lublin Czechs