Public tenders for energy in Szczecinek Poland

Find all Energy tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for energy. Make a new search!
EnergyPolandszczecinek

Electricity, heating, solar and nuclear energy

Gmina Miasto Szczecinek | Published November 4, 2017  -  Deadline December 12, 2017
cpvs
09300000, 09310000

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Miasta Szczecinek i jego jednostek oraz dla jednostek Powiatu Szczecineckiego w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2019 r. w sumarycznej szacunkowej ilości 13 369 172 kWh oraz w rozbiciu na taryfy:

a) w taryfie R jednostrefowej – 3 840 kWh,

b) w taryfie G11 jednostrefowej – 627 087 kWh,

c) w taryfie G12 w strefie dziennej – 26 292 kWh,

d) w taryfie G12 w strefie nocnej – 17 529 kWh,

e) w taryfie G12W w strefie dziennej – 542 400 kWh,

f) w taryfie G12W w strefie nocnej – 446 748 kWh,

g) w taryfie C11 jednostrefowej – 2 785 665 kWh,

h) w taryfie C12B w strefie dziennej – 769 032 kWh,

i) w taryfie C12B w strefie nocnej – 1 397 634 kWh,

j) w taryfie C12W w strefie dziennej – 70 940 kWh,

k) w taryfie C12W w strefie nocnej – 201 322 kWh,

l) w taryfie C12A w strefie szczytowej – 431 184 kWh,

m) w taryfie C12A w strefie pozaszczytowej – 1 118 594 kWh,

n) w taryfie C21 jednostrefowej – 372 900 kWh,

o) w taryfie C22B w strefie dziennej – 765 774 kWh,

p) w taryfie C22B w strefie nocnej – 500 038 kWh,

q) w taryfie C22A w strefie szczytowej – 118 329 kWh,

r) w taryfie C22A w strefie pozaszczytowej – 238 678 kWh,

s) w taryfie B21 jednostrefowej – 35 000 kWh,

t) w taryfie B23 w strefie szczytowej przedpołudniowej – 503 712 kWh,

u) w taryfie B23 w strefie szczytowej popołudniowej – 419 192 kWh,

v) w taryfie B23 w pozostałych godzinach doby – 1 977 282 kWh.

w następującym zakresie:

1.1 Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Szczecinek i jego jednostek w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2019 r. w sumarycznej szacunkowej ilości 10 551 802 kWh oraz w rozbiciu na taryfy:

a) w taryfie R jednostrefowej – 3 840 kWh,

b) w taryfie G11 jednostrefowej – 49 061 kWh,

c) w taryfie G12 w strefie dziennej – 26 292 kWh,

d) w taryfie G12 w strefie nocnej – 17 529 kWh,

e) w taryfie C11 jednostrefowej – 1 729 251 kWh,

f) w taryfie C12B w strefie dziennej – 754 142 kWh,

g) w taryfie C12B w strefie nocnej – 1 369 018 kWh,

h) w taryfie C12W w strefie dziennej – 70 940 kWh,

i) w taryfie C12W w strefie nocnej – 201 322 kWh,

j) w taryfie C12A w strefie szczytowej – 420 391 kWh,

k) w taryfie C12A w strefie pozaszczytowej – 1 092 411 kWh,

l) w taryfie C21 jednostrefowej – 259 600 kWh,

m) w taryfie C22B w strefie dziennej – 765 774 kWh,

n) w taryfie C22B w strefie nocnej – 500 038 kWh,

o) w taryfie C22A w strefie szczytowej – 118 329 kWh,

p) w taryfie C22A w strefie pozaszczytowej – 238 678 kWh,

q) w taryfie B21 jednostrefowej – 35 000 kWh,

r) w taryfie B23 w strefie szczytowej przedpołudniowej – 503 712 kWh,

s) w taryfie B23 w strefie szczytowej popołudniowej – 419 192 kWh,

t) w taryfie B23 w pozostałych godzinach doby – 1 977 282 kWh.

Zestawienie Nabywców i Płatników/Odbiorców Miasta Szczecinek i jego jednostek zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ.

Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej PPE Miasta Szczecinek i jego jednostek zawierają Załączniki Nr 1.1, Nr 1.2, Nr 1.3, Nr 1.4, Nr 1.5, Nr 1.6, Nr 1.7, Nr 1.8, Nr 1.9, Nr 1.10, Nr 1.11.

1.2 Dostawa energii elektrycznej dla jednostek Powiatu Szczecineckiego w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2019 r. w sumarycznej szacunkowej ilości 2 817 370 kWh oraz taryfie rozbiciu na taryfy:

a) w taryfie G11 jednostrefowej – 578 026 kWh,

b) w taryfie G12W w strefie dziennej – 542 400 kWh,

c) w taryfie G12W w strefie nocnej – 446 748 kWh,

d) w taryfie C11 jednostrefowej – 1 056 414 kWh,

e) w taryfie C12B w strefie dziennej – 14 890 kWh,

f) w taryfie C12B w strefie nocnej – 28 616 kWh,

g) w taryfie C12A w strefie szczytowej – 10 793 kWh,

h) w taryfie C12A w strefie pozaszczytowej – 26 183 kWh,

i) w taryfie C21 jednostrefowej – 113 300 kWh.

Zestawienie Nabywców i Płatników/Odbiorców jednostek Powiatu Szczecineckiego oraz szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej PPE zawiera Załączniku nr 1A do niniejszej umowy.

1.3 Zamówienie nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem, opomiarowaniem i jakością energii, wchodzących w zakres umów o świadczenie usług dystrybucji, zawartych przez Miasto Szczecinek i jego jednostki oraz jednostki Powiatu Szczecineckiego z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), jakim jest Energa-Operator S.A.

Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

Gmina Miasto Szczecinek | Published November 12, 2015
Winner
Energa-Obrót S.A.
cpvs
09000000

The contract is: "Supply of electricity to the City of Szczecinek and its units, and units Szczecinek County in the period from 01.01.2016 to 31.12.2017," the total estimated amount of 12,679,322 kWh and a breakdown of the charges: a) single-zone tariff R - 1,440 kWh; b) single-zone tariff G11 - 1,795,525 kWh; c) tariff G12, G12W are daily - 141,648 kWh; d) the tariff G12, G12W are nocturnal - 97,839 kWh; e) in the tariff C11 single-zone - 3,127,876 kWh; f) tariff C12b, C12W are daily - 886,653 kWh; g) tariff C12b, C12W are nocturnal - 1,513,660 kWh; h) in the tariff C12A are peak - 301,027 kWh; i) tariff C12A are off-peak - 809,677 kWh; j) of C21 single-zone tariff - 403,252 kWh; k) tariff C22B are daily - 716,924 kWh; l) in tariff C22B are nocturnal - 482,026 kWh; m) in the tariff C22A are peak - 113,536 kWh; n) in the tariff C22A are off-peak - 227,244 kWh; o) B21 single-zone tariff - 40,000 kWh; p) in the tariff B22 are peak - 302,800 kWh; q) in the tariff B22 are off-peak - 765,593 kWh; r) in the tariff B23 are peak forenoon - 163,426 kWh; s) in the tariff B23 are peak afternoon - 125,126 kWh; t) in the tariff B23 in the remaining hours of the day - 664,050 kWh; in the following areas: supply of electricity to the City of Szczecinek and its units in the period from 01.01.2016 to 31.12.2017 at the total estimated amount of 9,532,452 kWh and a breakdown of the charges: a) single-zone tariff R - 1.440 kWh; b) single-zone tariff G11 - 51,551 kWh; c) tariff G12 are daily - 108,576 kWh; d) the tariff G12 are nocturnal - 64,767 kWh; e) in the tariff C11 single-zone - 1,962,762 kWh; f) tariff C12b, C12W are daily - 885,057 kWh; g) tariff C12b, C12W are nocturnal - 1,512,064 kWh; h) in the tariff C12A are peak - 286,578 kWh; i) tariff C12A are off-peak - 795,228 kWh; j) of C21 single-zone tariff - 263,704 kWh; k) tariff C22B are daily - 716,924 kWh; l) in tariff C22B are nocturnal - 482,026 kWh; m) in the tariff C22A are peak - 113,536 kWh; n) in the tariff C22A are off-peak - 227,244 kWh; o) tariff B21 jednostrefowej- 40,000 kWh; p) in the tariff B22 are szczytowej- 302,800 kWh; q) in the area of ​​tariff B22 pozaszczytowej- 765,593 kWh; r) in the tariff B23 are peak forenoon - 163,426 kWh; s) in the tariff B23 are peak afternoon - 125,126 kWh; t) in the tariff B23 at other times doby- 664,050 kWh. Szczecinek and its units included in Appendix No. 1 hereto. The lists of points of electricity consumption PPE City Szczecinek and its units attachments No: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10. The supply of electricity for the district Szczecinek units in the period from 01.01.2016 to 31.12.2017 at the total estimated amount of 3,146,870 kWh and a tariff breakdown of the charges: a) single-zone tariff G11 - 1,743,974 kWh; b) tariff G12W are daily - 33,072 kWh; c) tariff G12 are nocturnal - 33,072 kWh; d) single-zone tariff C11 - 1,165,114 kWh; e) in the tariff C12b are daily - 1.596 kWh; f) tariff C12b are nocturnal - 1.596 kWh; g) tariff C12A are peak - 14,449 kWh; h) in the tariff C12A are off-peak - 14,449 kWh; i) single-zone tariff C21 - 139,548 kWh.

Development of project - estimate for the construction of the sewer system for gravity and pressure with connections sewerage, sewage pumping stations and sewage pumping energy supply for the town of Wild transmission Turowo to the village and the construction of water supply system for land for housing in Turowo.

 | Published April 8, 2015  -  Deadline April 16, 2015
cpvs
71320000

Develop in accordance with the extract from the local development plan, regulations, including technical - construction and principles of technical knowledge of the design - cost estimate for construction of sanitary sewer gravity and pressure with sewer connections, pumping stations and sewage pumping energy supply for the village Thanks to the transmission of the village Turowo and water supply system in the village Turowo. Development boundaries defined on graphical ie Annexes: Annex No. 4, 4A and 4B to the Terms of Reference, and a detailed description of the object of the contract is specified in Annex 10 to the ToR. Sewer network as possible should be designed as far as possible in the lanes municipal and county roads.
  • 1