Public tenders for petrol in Bulgaria

Find all Energy tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for energy. Make a new search!
EnergypetrolBulgaria

Petrol

СЗДП ТП „Държавно горско стопанство Троян" | Published December 27, 2012  -  Deadline January 28, 2013
cpvs
09132000, 09134200, 09210000

Petrol

Petrol

Северозападно държавно предприятие ДП „ТП Държавно горско стопанство Оряхово“ | Published January 31, 2013  -  Deadline February 11, 2013
cpvs
09132000, 09134200, 09211100

Petrol

Leaded petrol

Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ | Published November 28, 2017
Winner
„Бейнт Ойл“ ЕООД
cpvs
09132200

Supply of motor fuels to SE RAW by means of cards for dematerialized payment on two lots. Lot 1 - supply of unleaded petrol and diesel for vehicles in Sofia, lot № 2 - delivery of unleaded petrol and diesel for motor vehicles in the town of Kozloduy.

Petrol

Община Монтана000320872 | Published April 17, 2013
Winner
"Ай Пи" ЕООД, ЕИК 111532557 ул. "Филип Станиславов" № 7 3400 Монтана BULGARIA Telephone: +359 96306805
cpvs
09132000, 09134200

Доставка на горива за нуждите на Община Монтана и общинските предприятия чрез "Софийска стокова борса" АД за срок от една година.

Petrol

СЗДП ТП „Държавно горско стопанство Троян"2016174760048 | Published March 8, 2013
Winner
„Йоана-89"ЕООД ул. „Димитър Икономов" № 51 5600 Троян BULGARIA E-mail: yoana._89@abv.bg Telephone: +359 67055297 Fax: +359 67063283
cpvs
09132000, 09134200, 09210000

Доставка на следните прогнозни количества : 1/ горива – 33 000 литра /дизел/, 18 000 литра /бензин А95-Н/, 2/ смазочни материали и др. 400 литра.

Petrol

Северозападно държавно предприятие ДП ТП Държавно горско стопанство Оряхово2016174760142 | Published March 15, 2013
Winner
"Лукойл-България" ЕООД, ЕИК 121699202 бул. "Тодор Александров" № 42 1303 София BULGARIA E-mail: giovanni@lukoil.bg Telephone: +359 29174184 Internet address: www.lukoil.bg Fax: +359 29622228
cpvs
09132000, 09134200, 09211000

доставка на бензин А95-Н приблизително 24 300 литра, дизелово гориво приблизително 22 800 литра и моторни масла приблизително за 1 500 лева.

Petrol

ДП „Транспортно строителство и възстановяване"130847116 | Published March 27, 2013
Winner
"Петрол" АД бул. Черни връх" № 43 1421 София BULGARIA E-mail: zlatina.tsankova@petrol.bg Telephone: +359 887669135
cpvs
09122000, 09132000, 09134200

Зареждане на горива чрез кредитни карти за безналично плащане на автомобили, собственост на ДП "ТСВ".

petrol

Obshtina Radnevo | Published June 28, 2012
Winner
Скипър ООД район Лозенец, ул. Галичица № 13 1421 София BULGARIA E-mail: yanik@mail.bg Telephone: +359 887278867
cpvs
09132000, 09134000, 09134230

Лот 1: “доставка на гориво за транспорт - бензин А95Н и дизелово гориво /евродизел/ за служебните автомобили на Община Раднево, чрез периодични покупки посредством обслужване на бензиностанциите на изпълнителя”. Прогнозно количество за две години: бензин А95 - 18 000 л.; дизелово гориво /евродизел/ - 60 000 л; Лот 2: “доставка на газьол за отопление за нуждите на Община Раднево”. Прогнозно количество за две години 130 000 л.

petrol

Severnotsentralno darzhavno predpriyatie DP201616805 | Published December 8, 2012
Winner
Петрол АД бул. Черни връх 1000 София BULGARIA Telephone: +359 24690135
cpvs
09122000, 09132000, 09134200

Доставка на горива.

petrol

Obshtina Krushari | Published February 10, 2012
Winner
ЕТ "Ренесанс- Кпдт- Кирил Жендов" 9410 Крушари BULGARIA Telephone: +359 888606910 Fax: +359 57713366
cpvs
09132000

Извършване на периодични зареждания на автомобилите с авт.бензин А95Н и дизелово гориво.

petrol

Obshtina Svishtov | Published February 8, 2012
Winner
"Петрол" АД, ЕИК по Булстат: 831496285 бул. "Черни връх" № 43 1421 София BULGARIA Telephone: +359 887669135
cpvs
09122000, 09132000, 09134200

"Доставка на горива за зареждане на служебните автомобили на Община Свищов, Общинска служба за социални дейности и Общинско предприятие "Чистота-Свищов" чрез периодични доставки, съобразно необходимостта на Възложителя при условията на отложено плащане, посредством разплащателни карти предоставени от изпълнителя-продавач за 2012/2014 година" с общо количество 391 000 литра +/- 10 % в т.ч. Общинска администрация: Бензин А 95Н - 26 000 л. +/- 10 %, Бензин А 98Н - 2 000 л. +/- 10 %, Дизелово гориво – 25 000 л. +/- 10 %, Общинска служба за социални дейности”: Бензин А 95Н - 4 000 л. +/- 10 %, Дизелово гориво – 40 000 л. +/- 10 % и Общинско предприятие „Чистота-Свищов”: Бензин А 95Н - 24 000 л. +/- 10 %, Дизелово гориво – 200 000 л. +/- 10 %, Газ пропан бутан – 70 000 л. +/- 10 %, доставени съобразно необходимостта на Възложителя в бензиностанциите на избрания изпълнител на територията на Р България. Доставяното гориво да отговаря на БДС и Наредбата за изисквания за качество на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол.

petrol

Obshtina Montana | Published April 20, 2012
Winner
"Лукойл България" ЕООД, Булстат 121699202 бул. "Тодор Александров" №42 1000 София BULGARIA Telephone: +359 29174100 Fax: +359 29622228
cpvs
09132000, 09134200

1. За автомобилите на администрацията и общински предприятия в община Монтана чрез система за зареждане при условията на безналично плащане с разплащателни карти: Автомобилен бензин А 95 H с подобрители – 12 000 л; Дизелово моторно гориво 0,001 %S – 28 600 л; 2. За автомобили и друга техника на общинско предприятие "Чистота" в община Монтана: Автомобилен бензин А 95 H – 85 000 л; Дизелово моторно гориво 0,001 %S – 120 000 л.

Unleaded petrol

„Vodosnabdyavane i kanalizatsiya" EOOD | Published April 24, 2013  -  Deadline June 6, 2013
cpvs
09122000, 09132100, 09134200

:Доставка чрез карти за безналично плащане на горива - бензин А-95Н, бензин А-98Н, дизелово гориво, газ пропан-бутан и добавка за регулиране на замърсени изходящи газове Adblue или еквивалент, на моторните превозни средства, собственост на “ВиК” ЕООД – Пловдив за срок от 1 (една) година след сключване на договора с избрания Изпълнител, франко бензиностанциите му.

Unleaded petrol

Народно събрание на Република България000695018 | Published February 27, 2013
Winner
"Петрол" АД, ЕИК 831496285 бул. "Черни връх" № 43 1421 София BULGARIA Telephone: +359 24960135
cpvs
09132100, 09134000

Доставка на 150 000 литра автомобилен бензин А-95Н, на 30 000 литра автомобилен бензин А-98Н и на 90 000 литра дизелово моторно гориво - чрез използване на карти за безналично плащане за нуждите на автомобилния парк на Народното събрание и на Лечебно-възстановителната база на Народното събрание (ЛВБНС)- Велинград, както и доставка на 130 000 литра газьол за промишлени и комунални цели със съдържание S - 0.1 %, на място - в гр. Велинград за осигуряване топла вода и отопление за нуждите на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание - Велинград.

Unleaded petrol

„Водоснабдяване и канализация" ЕООД115010670 | Published February 21, 2013
cpvs
09132100, 09134200

:Доставка чрез карти за безналично плащане на горива - бензин А-95Н, бензин А-98Н, дизелово гориво, газ пропан-бутан и добавка за регулиране на замърсени изходящи газове Adblue или еквивалент, на моторните превозни средства, собственост на “ВиК” ЕООД – Пловдив за срок от 3 (три) години след сключване на договор, франко бензиностанции на Изпълнителя.

unleaded petrol

"Sofiyska voda" AD | Published June 7, 2012  -  Deadline July 19, 2012
cpvs
09122000, 09132100, 09134230

:Безкасово закупуване на горива и стоки от една верига бензиностанции.

unleaded petrol

"Mini Maritsa -iztok" EAD | Published June 8, 2012
Winner
"Сакса" ООД, гр. Долна Баня; ЕИК:131245283 гр. Дорна Баня, ул. "Търговска" №1 2040 София BULGARIA Telephone: +359 29917224 Fax: +359 29917581
cpvs
09132100

:Доставка на автомобилен бензин А 95 Н Е5 - 700 000 л.

Unleaded petrol

Община Павликени | Published January 5, 2013
Winner
„Ситигаз“ АД ул. „Олимпи Панов“ № 14 7000 Русе BULGARIA Telephone: +359 889262067
cpvs
09132100, 09134200, 09211000

Доставка на горива за отопление и горива за зареждане на автомобилите за нуждите на община Павликени за срок от 2 години по обособени позиции, както следва: ОП № 1 „Доставка на течни горива за зареждане на автомобилите на общинска администрация“; ОП № 2 „Доставка на гориво за отопление за неждите на образователни и социални заведения на територията на община Павликени“.

unleaded petrol

SZDP TP "Darzhavno gorsko stopanstvo Lovech" | Published August 23, 2012
Winner
"Петрол" АД бул. "Черни връх" № 43 1421 София BULGARIA E-mail: delovodstvo@petrol.bg Telephone: +359 887669219 Fax: +359 24960352
cpvs
09122000, 09132100, 09134200, 09211000

Доставка на горива и смазочни материали.

unleaded petrol

Severozapadno darzhavno predpriyatie gr.Vratsa, teritorialno podelenie "Darzhavno gorsko stopanstvo Borima" | Published March 2, 2012
Winner
"Петрол" АД 1421 София BULGARIA E-mail: delovodstvo@petrol.bg Telephone: +359 887669219 Fax: +359 24960352
cpvs
09122000, 09132100, 09134200, 09211000

Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на СЗДП ТП ДГС Борима. За следните прогнозни количества: 1. Горива - 3 200 литра дизел; 3 950 литра бензин А95, 1 450 литра бензин А98, 4 300 литра газ пропан-бутан; 2. Смазочни материали 148,5 литра.