Public tenders for petrol in Bulgaria

Find all Energy tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for energy. Make a new search!
EnergypetrolBulgaria

unleaded petrol

Obshtina Varna | Published March 21, 2012
Winner
"Лукойл-България" ЕООД, ЕИК 121699202 бул. "Тодор Александров" № 42 1000 София BULGARIA Telephone: +359 29174100 Fax: +359 29174107
cpvs
09122000, 09132100, 09134200

Борсов договор №272 от 14.3.2012год. между борсовия член „Анива” ЕООД представляващ крайния купувач-Община Варна на основание договор за борсово представителство от 15.2.2012 г., и борсовия член „Скорпион Брокерс” ООД, представляващ крайния продавач „Лукойл-България” ЕООД. При изпълнение на договора следва да се извърши доставка чрез покупка на течни горива-бензин А-95Н, А-98Н, и приравнени към тях, газ пропан-бутан и дизелово моторно гориво 0,001 %S за автомобилите на община Варна на територията на град Варна и страната с карти за безналични плащания. Приблизителни количества по видове горива както следва: — А-95Н до 140 000 литра, — А-98Н до 60 000 литра, — Дизелово моторно гориво 0,001 %S до 90 000 литра, — Газ пропан-бутан до 1 500 литра.

Unleaded petrol

SZDP - TP "Darzhavno gorsko stopanstvo Troyan" | Published February 8, 2012
Winner
"Петрол" АД, ЕИК 831496285
cpvs
09132100, 09134200, 09211000

Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на СЗДП ТП ДГС Троян. За следните прогнозни количества: 1/ горива – 4 900 литра /дизел/, 6 500 литра /бензин А95/; 2/ смазочни материали 120 литра.

unleaded petrol

Balgarska natsionalna televiziya | Published January 18, 2012
Winner
"ОГО" ЕООД, 121479430 бул. България №1 1404 София BULGARIA Telephone: +359 898421111
cpvs
09132100, 09134200, 09135100

Доставка на течни горива за нуждите на автомобилния парк и гориво за отопление на сградите на БНТ.

unleaded petrol

SZDP - TP "Darzhavno gorsko stopanstvo Troyan" | Published February 8, 2012
Winner
"Петрол" АД, ЕИК 831496285 Община Столична, район р-н Лозенец, бул. "Черни връх", №43 1421 София BULGARIA E-mail: zornica.karaulanova@petrol.bg Telephone: +359 887669219 Fax: +359 24960352
cpvs
09132100, 09134200, 09211000

Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на СЗДП ТП ДГС Троян. За следните прогнозни количества: 1/ горива – 4 900 литра /дизел/, 6 500 литра /бензин А95/; 2/ смазочни материали 120 литра.

unleaded petrol

Obshtina Parvomay | Published July 20, 2012
Winner
Петрол АД, ЕИК 831496285 бул. Черни Връх 43 1000 София BULGARIA Telephone: +359 24960352
cpvs
09132100

“Доставка на течни горива за нуждите на общински обекти и автомобили в Община Първомай – 4 обособени позиции”: Първа позиция -„Доставка на дизелово гориво”; Втора позиция -„Доставка на безоловен бензин А 95 Н”; Трета позиция -„Доставка на бензин А 98 Н”; Четвърта позиция – Доставка на природен газ”; Позиция 1. Доставка на дизелово гориво Доставката на дизелово гориво ще се извършва по следния начин: Възложителят изисква бензиностанцията да се намира на територията на град Първомай и да работи с непрекъснато работно време. Изпълнителят следва да разполага с верига бензиностанции в страната. Техническа спецификация Офертата за дизелово гориво да е придружена със сертификат за качество, издаден от акредитирана лаборатория. С дизелово гориво ще се зареждат автомобилите на дейностите: “Чистота”, Образование, “ Домашен социален патронаж”, “Улично осветление”. Ориентировъчно годишно количество гориво по тази позиция е около 70 000 литра на година. Срок на действие на договора – 2 години; Позиция 2. Доставка на безоловен бензин А 95 Н Възложителят изисква бензиностанцията да се намира на територията на град Първомай и да работи с непрекъснато работно време. Изпълнителят следва да разполага с верига бензиностанции в страната. С бензин А 95 ще се зареждат автомобилите на дейностите: “Общинска администрация”, “Общинска охрана”, “Озеленяване”, “Чистота”. Ориентировъчно годишно количество гориво по тази позиция е около 4 500 литра на година. Срок на действие на договора – 2 години. Техническа спецификация Да отговарят на БДС и стандартите определени в Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол; Позиция 3. Доставка на бензин А 98 Н Възложителят изисква бензиностанцията да се намира на територията на град Първомай и да работи с непрекъснато работно време. Изпълнителят следва да разполага с верига бензиностанции в страната. С бензин А 98 ще се зареждат автомобилите на дейностите: “Общинска администрация”. Ориентировъчно годишно количество гориво по тази позиция е около 4 500 литра на година. Срок на действие на договора – 2 години. Техническа спецификация. Да отговарят на БДС и стандартите определени в Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол. Позиция 4. Доставка на природен газ Приблизително количество 70 000 кубически метра. Природният газ е за нуждите на отоплителната инсталация на сградата на общинска администрация Първомай, ЦДГ Марица Първомай и ОДЗ Осми март Първомай, ЦДГ "Пролет" кв. Дебър. Кандидатът да представи лицензия от ДКЕВР по Закона за енергетиката. Забележка: По позиция 1-3, Възложителат предостовя на Изпълнителя при подписването на договора списък с автомобилите и лицата, които имат право да зареждат със съответното гориво. Списъкът може да бъде актуализиран по всяко време от страна на Възложителя. По представения списък Изпълнителят издава карта за безкасово зареждане.

Unleaded petrol

Национална агенция за приходите | Published July 8, 2015
Winner
„Петрол“ АД, ЕИК 831496285
cpvs
09132100, 09134200

The subject of this contract is: "Supply of fuel, unleaded gasoline A-95, A-98 and diesel fuel for motor vehicles (MV) of the National Revenue Agency (NRA)." Deliveries will be made periodically according to the specific needs of the client. For motor vehicles of the contracting authority should be issued cards available without payment by which to carry out the refueling of petrol contractor.

Petrol

Община Шабла | Published February 28, 2017
Winner
„Петрол“ АД
cpvs
09132000, 09132100, 09134200

"Supply of fuel with the option of charging at service stations by purchasing in terms of deferred payment using cards for registration and authorization of purchases of automotive unleaded gasoline and diesel fuel for motor vehicles (vehicles) to Shabla municipality - Municipal Administration Shabla secondary administrators to her. "

Petrol

„Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД | Published February 14, 2017
Winner
„Петрол“ АД
cpvs
09132000, 09134200

Supply of fuel for internal combustion engines: 1. Gasoline A95 H (CPV code - 09132000) kolichestvo- 60,000 liters; 2. Diesel (CPV code - 09134200) amount - 120,000 liters.

Petrol

Община Димитровград | Published September 23, 2015
cpvs
09132000, 09134200, 09122000

Бензин

Petrol

Община Симеоновград | Published April 21, 2017
Winner
„Петрол“ АД
cpvs
09132000

Delivery judgment and the needs of the developer of the estimated quantity of 50,000 liters of gasoline A95H and 25,000 liters of diesel fuel for vehicles of the Municipality Simeonovgrad period from 2017 to 2020, the

Unleaded petrol

Национална агенция за приходите | Published July 8, 2016
Winner
„Петрол“ АД, ЕИК 831496285
cpvs
09132100, 09134200

The subject of this contract is: "Supply of fuel, unleaded gasoline A-95, A-98 and diesel fuel for motor vehicles / vehicles / National Revenue Agency / NRA /." Deliveries will be made periodically according to the specific needs of the client. For vehicles of the contracting authority should be issued cards without payment available by which to carry out refueling of petrol stations of the contractor.

Petrol

Българската Народна Банка | Published August 18, 2015  -  Deadline September 23, 2015
cpvs
09134200, 09132000

Technical Specifications: Types of fuels subject to the delivery: 1. Motor gasoline. 2. Fuel for diesel engines. Chosen for the contractor is obliged to provide for the cars of the contracting authority to charge a minimum diesel fuel and motor gasoline A95H at least: - 1 station on the territory of any one township as follows: Blagoevgrad, Burgas, Varna, Veliko Tarnovo, Vidin, Vratsa Gabrovo, Dobrich, Kardzhali, Kyustendil, Lovech, Montana, Pazardzhik, Pernik, Pleven, Plovdiv, Razgrad, Ruse, Silistra, Sliven, Smolyan, Sofia - city, Stara Zagora, Targovishte, Haskovo, Shumen, Yambol. These stations should be included in the system of cashless card payment through electronic cards and registration of fuel; - 1 station with nonstop operation, in the territory of each one of the cities - Sofia, Varna, Pleven, Plovdiv and Burgas. These stations should be included in the system of cashless card payment through electronic cards and registration of the charged fuels. The contracting authority is entitled to charge all types of diesel and petrol for cars, which are available in all stations in the selected contractor. 45 of May 28, 1996) and all other applicable requirements of the current legislation in Bulgaria.

Unleaded petrol

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД | Published February 21, 2017
Winner
„Петрол М“ ЕООД
cpvs
09132100

Supply of gasoline A 95-50000 liters.

Unleaded petrol

Държавен фонд „Земеделие“ | Published January 27, 2017
Winner
„Сакса“ ООД
cpvs
09132100, 09134200

The contract includes the supply of automotive fuel (unleaded gasoline A-95H and diesel fuel) cards for cashless payment vehicle of the State Fund "Agriculture" and fuel for heating buildings of the Central Government, city. Sofia and territorial structures of the State Fund "Agriculture" in the town. Kardzhali city. Haskovo. The contract includes two lots: Lot № 1: "Supply of automotive fuel through cards for cashless payment needs of State Fund" Agriculture "as follows: - Gasoline A95; - Diesel fuel. Lot № 2: "Supply of diesel fuel for heating Headquarters, city. Sofia and Regional Offices in the city. Kardzhali city. Haskovo State Fund" Agriculture ". Name of good and forecasted quantities: fuels - gasoline A-95H - 650 000 l and diesel fuel - 6000 l; Diesel heating fuel 0,001% S Euro 5 - for the city. Sofia - 40 000 l ± 10%; for the town. Kardzhali - 10 000 l ± 10%; to c. Haskovo - 25 000 liters ± 10%.

Name of good and forecasted quantities: fuels - gasoline A-95H - 650 000 l and diesel fuel - 6000 l.

Name of good and forecasted quantities: Diesel heating 0.001% S Euro 5 - for the city. Sofia - 40 000 l ± 10%; for the town. Kardzhali - 10 000 l ± 10%; to c. Haskovo - 25 000 liters ± 10%.

Unleaded petrol

Община Хасково | Published May 20, 2015
Winner
„Бент Ойл“ АД; ЕИК: 200852966
cpvs
09132100, 09134200, 09122000, 09211000

It is envisaged that the supply of fuels - gasoline A95H (A98N), diesel fuel, propane, butane, lubricating oils and preparations for the needs of the fleet of Haskovo municipality, municipal enterprises and secondary budget spending.

Unleaded petrol

„Многопрофилна областна болница за активно лечение Д-р Стефан Черкезов“ АД | Published May 10, 2017
Winner
„Бент ойл“ АД
cpvs
09132100, 09134200

Supply of fuels through the commodity exchange for the cars of MOBAL Dr. St. Cherkezov AD - Veliko Tarnovo, through cards for non-cash payment. Estimated quantities for 24 (twenty-four) months by type of fuel +/- 10% (plus minus percentage): Automotive gasoline A 95H - 34,000 (thirty-four thousand) liters; Diesel fuel - 56,000 (fifty-six thousand) liters. The amounts quoted are estimated and the assignor reserves the right to declare delivery of the quantities actually needed for the duration of the contract. Duration of the Exchange Contract - 24 (twenty-four) months from the date of its signature. Place for performance of the order - the gas stations of the contractor located on the territory of Veliko Tarnovo, Veliko Turnovo and the country. The contractor's premises (filling stations) must be included in a non-cash card payment system via electronic cards and the registration of the loaded fuel.

Supply of fuels through the commodity exchange for the cars of MOBAL Dr. St. Cherkezov AD - Veliko Tarnovo, through cards for non-cash payment. Estimated quantities for 24 (twenty-four) months by fuel type +/- 10% (plus minus percentage): Automotive gasoline A95H - 34,000 (thirty-four thousand) liters; Diesel fuel - 56,000 (fifty-six thousand) liters. The amounts quoted are estimated and the assignor reserves the right to declare delivery of the quantities actually needed for the duration of the contract. Duration of the Exchange Contract - 24 (twenty-four) months from the date of its signature. Place for performance of the order - the gas stations of the contractor located on the territory of Veliko Tarnovo, Veliko Turnovo and the country. The contractor's premises (filling stations) must be included in a non-cash card payment system via electronic cards and the registration of the loaded fuel.

Delivery of fuel / petrol and diesel / under cashless payment cards from retail outlets / petrol / motor vehicle owned by EA ECNIS

Изпълнителна агенция Електронни съобщителни мрежи и информационни системи | Published November 29, 2016  -  Deadline December 20, 2016
cpvs
09100000

Delivery of fuel / petrol and diesel / under cashless payment cards from retail outlets / petrol / motor vehicle owned by EA ECNIS. The estimated amounts of annual consumption of liquid fuels by type is as follows: FUEL A 95H - quantity of 53,000 liters. Diesel - quantity of 104,800 liters. The actual consumption for the future depends on the number of cars and their purpose at any time during the contract. Fuel to meet the requirements of the Ordinance on quality requirements for liquid fuels, terms and manner of their control (publ. State Gazette issue 66 / 25.07.2003, last. Amend. 21.09.2007).

Petrol

„Мини Марица — изток“ ЕАД | Published April 28, 2016
cpvs
09132000

"Supply of fuel - gasoline A 95 H"

Periodic refueling of motor vehicles - owned by Knezha municipality with two lots: Lot 1: At petrol stations on the territory of Kneja Lot 2: At petrol stations outside the territory of Kneja

 | Published March 22, 2018  -  Deadline March 22, 2018
cpvs

The subject of the deliveries by lot is as follows: Under lot 1 the subject of delivery is gasoline A95H, diesel fuel and LPG. Quantity: A95 petrol - 45 000 l +/- 20%; Diesel fuel - 160 000 l +/- 20%; LPG - 30 000 l. +/- 20% .11. Place of performance: Any gas station and / or petrol stations owned by the Contractor for unleaded petrol A-95, diesel fuel and LPG on the territory of the municipality Knezha, 7 days a week, to fill the Employer's cars with fuels: unleaded gasoline A-95, diesel-powered B6 and LPG. At Lot 2, the subject of delivery is gasoline A95H and gas propane-butane. Amount: Automobile gasoline A95 - 4000l. +/- 20%; Diesel fuel - 8 000 l +/- 20%. Place of performance: Any petrol station and / or petrol stations owned by the Contractor for unleaded petrol A-95 and diesel fuel on the territory of the Republic of Bulgaria, 7 days a week to refuel the Employer's vehicles with unleaded petrol A-95 and diesel B6. Estimated value: 404,000.00 / Four hundred and four thousand BGN / BGN excluding VAT, incl. by lot: Lot 1: 383 000,00 / Three hundred and eighty three thousand BGN / BGN without VAT Lot 2: 21 000,00 / Twenty one thousand BGN / BGN without VAT. Duration of the contract: 2 years, the contract under Lot 1 becomes effective from 11.06.2018 and under Lot 2 is effective from 06.07.2018.

Supply of automobile fuels from the petrol stations of the Contractor for the needs of Vassil Levski NSA fleet.

 | Published May 9, 2018  -  Deadline May 9, 2018
cpvs

The order will be completed by refueling for a period of five years from 01.01.2019 from 24-hour petrol stations to the Contractor, with approximate volume as follows: petrol A-95 H - 90000 liters and diesel diesel motor fuel - 100000 liter. The indicated volumes are indicative and do not oblige the CONTRACTING AUTHORIZER to execute them / pay accordingly.