Public tenders for oil in Hungary

Find all Energy tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for energy. Make a new search!
EnergyoilHungary

Győr, Radnóti street stipulation of Highway 1 128 + 408 km gauge for new traffic light node and the Oil Factory widening the bridge over the railway siding - No. 3. amendment

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata | Published December 14, 2015  -  Deadline November 25, 2015
cpvs
45233120, 45233125, 45232130

Győr, Radnóti street stipulation of Highway 1 128 + 408 km gauge for new traffic light node and the Oil Factory widening the bridge over the railway siding

Győr, Radnóti street clause in the new Highway 1 traffic light and lot-to-point bridge over the Oil Factory siding widening 128 + 408 km counterfoil - No. 2. amendment

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata | Published December 9, 2015  -  Deadline November 25, 2015
cpvs
45233120, 45233125, 45232130

Győr, Radnóti street stipulation of Highway 1 128 + 408 km gauge for new traffic light node and the Oil Factory widening the bridge over the railway siding

Construction work for the oil and gas industry

FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Published August 1, 2015  -  Deadline August 17, 2015
cpvs
45255000

Cathodic protection systems and accessories under the Framework Agreement of reconstruction, care transformation and renovation work.

"Hajdúszoboszló, urban Hathy John Street, East Street, Circular Street and nooks, Oil Mill Street and I and III. nook pavement construction "- informational award notice

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata | Published September 23, 2015
Winner
„Civis-út” Kft.
cpvs
45233220

Procedure subject: 'Hajdúszoboszló, urban Hathy John Street, East Street, Circular Street and nooks, Oil Mill Street and I and III. nook pavement construction "Work to be undertaken: - John Hathy street: Existing asphalt with asphalt pavement reconstruction widening preparation bred berm paved roadway - East Street (Kossuth Street - between Rakoczi street): Existing asphalt reconstruction of paved roadway with asphalt pavement, curb construction - Round street and nook: paved roadway with asphalt pavement reconstruction of existing asphalt, hardened shoulder preparation - Oil Mill Street and I and III. nook: with paved roadway asphalt pavement reconstruction of existing asphalt, creating bred berm quantitative data: - John Hathy street: ~ 1650 m2 surface asphalting two layers, creating 764 m2 bred berm - Eastern street: ~ 1700 m2 surface asphalting, 710 meters curb construction - Round street and nook: ~ 1255 m2 surface asphalting, creating 492 m2 bred berm - Oil Mill Street and I and III. nook: ~ 2160 m2 surface asphalting, preparation of ~ 1,114 m2 bred berm

Single-stage diesel engine oil - Contract award notice

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. | Published August 5, 2015
Winner
MOL-LUB Kft.
cpvs
09211100

Egyfokozatú dízelmotorolaj - Tájékoztató az eljárás eredményéről

Győr, Radnóti street stipulation of Highway 1 128 + 408 km gauge for new traffic light node and the Oil Factory widening the bridge over railway siding

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata | Published June 15, 2016
cpvs
45233120, 45233125, 45232130

Győr, Radnóti street stipulation of Highway 1 128 + 408 km gauge for new traffic light
Oil Factory node and widening the bridge over railway siding
quantity:
1. / Highway 1 128 + 408 km section area (. K. III main road in the outskirts)
- Bridge over oil factory siding with two side widening. free opening of the bridge is 7.90 m ,. The 12.0 m wide
Bridge expansion left 5.26 m, 9.94 m on the right pile foundation, precast World Cup. hídgerendákkal (29 pcs.) construction of a new wing walls, embankment construction
- No. 1. Highway 554 m in length felbővítése
- Construction of a new traffic light junction 1
- The establishment of new public lighting
- Planting
2 non-residential / Radnóti street construction area extending section
Construction of the new 2x1-lane road length of 558 m

construction works for plants, mining and manufacturing and for buildings relating to the oil and gas industry

Magyar Gáz Tranzit ZRt. | Published September 28, 2012
Winner
OTF Fővállalkozó Zrt. Galvani utca 44. 1117 Budapest HUNGARY E-mail: nemethzol@otf.hu Telephone: +36 209704530 Fax: +36 12405619
cpvs
09123000, 42123000, 44163000, 45250000, 45333000, 71220000, 71334000

Vállalkozási szerződés magyar-szlovák összekötő (Vecsés-Balassagyarmat) DN800, PN75 földgázszállító vezeték létesítése. A vezeték tervezésének kezdő pontja Vecsés indítópont, a tervezési határ végpontja a magyar - szlovák határ Ipoly folyó szlovákiai oldala, a folyótól mintegy 700 m-re. Az új vezeték mérete DN800, nyomásfokozata PN75, hossza mintegy 92 km. A tervezés során 60-600 em3/h kapacitást kell figyelembe venni. A szárítást követően a teljes gázvezeték rendszer földgázzal való feltöltéséről gondoskodni kell. A vállalkozó feladatát képezi: — a létesítéshez szükséges kiviteli tervek elkészítése, — a Szerződés műszaki tartalmának megvalósítása és a munkavégzéshez szükséges szakhatósági és Bányakapitánysági építési engedélyeztetések lefolytatása, hatósági engedélyek beszerzése, (engedélyeztetéshez szükséges vizsgálatok, tanulmányok elkészítése), — munkavégzéshez szükséges anyagok, eszközök, berendezések teljeskörű beszerzése, tárolása anyagmozgatása, — építési organizáció, az építési, létesítési munkálatokhoz megközelítés biztosítása mind a kivitelezés, mind a beüzemelés ideje alatt, — műszaki dokumentációban meghatározásra kerülő létesítmények kivitelezése, gépegységek, technológiai berendezések, segédüzemi rendszerek telepítése, — a teljes mű üzembe helyezése, — Vecsésen a távvezeték indítópontját és kapcsolódást kell létesíteni a meglévő rendszerhez, Szada térségében görényváltót, a Szada - Balassagyarmat szakaszon, 2 db szakaszoló állomást Rád és Romhány térségében, míg Balassagyarmaton mérőállomást. kell létesíteni, — Szada térségében kompresszor állomást kell létesíteni. A feladat a műszaki dokumentációban meghatározásra kerülő 2 db, egyenként megközelítően 3,5 MW teljesítményű kompresszor gépegység beszerzése, telepítése, üzembe helyezése, beleértve a gépegységek és a kompresszorállomás minden egyes segéd- és kiszolgáló rendszerét és egyéb építményeket. A kompresszorállomási gáztechnológia maximális üzemi nyomása 80 barg. A Gázturbina Kompresszor Egységeknek meg kell felelniük a hatályos környezetvédelmi előírásoknak, — a hírközlési rendszer kiépítése, — Az üzemeltetéshez szükséges informatikai eszközök beszerzése, és a szükséges szoftverek biztosítása és telepítése a részletes műszaki tartalomban foglaltak szerinti mértékben, — az Ipoly folyó keresztezés irányított fúrása, a Szlovákiában levő összekötési pontig, — Próbaüzem: — garanciális mérések elvégzése, teljes kompresszorállomási rendszer üzemi próbáinak elvégzése, — 2 órán belüli rendelkezésre állás a próbaüzem során a kompresszorállomáson bekövetkező hibák elhárítására, egyéb felszíni létesítményeken 6 órán belüli rendelkezésre állás biztosítása, — a próbaüzem során feltárt hiányosságok megszüntetése, — birtokjogi, geodéziai munkák elvégzése, — A feltöltéshez és a tömörségi nyomáspróbához (75 bar) szükséges összes földgáz (10 % veszteséggel együtt) beszerzése, átadási pontra tranzitálási és szükség szerinti nyomásfokozás költségeinek viselése, — A használatbavételi engedély megszerzéséhez és az üzemeltetéshez szükséges egyéb hatósági, szakhatósági engedélyek, hozzájárulások beszerzése. Az eljárás részletes műszaki tartalma az Ajánlattételi Dokumentáció műszaki mellékleteként került kiadásra!

Motor oils

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Published December 9, 2016
Winner
F & K Kft.
cpvs
09211100, 09211400, 09211000, 09211200, 09211300, 09211500, 09211600, 24951000, 24951100, 09210000, 09211650

Motor oils, gear and hydraulic oils and lubricants purchase of transport as follows:

Part A: Motor Oils Purchase 311 323.7 liters / year.

Part B: Supply of mechanical gear oils 386.5 37 liters / year.

Part C: Automatic transmission oils 35 Purchase of 299.5 liters / year.

Part D: Purchase of Advanced automatic transmission oil 6000 liters / year.

Part E: Oils Purchase 41 219.4 liters / year.

3337 kg / year.

20 bottles / cans / tube / year.

Part F: Purchase of Greases 22 568 kg / year.

119 cans / tube / year.

Part G: Acquisition of Special lubricating greases 4450 kg / year.

Section H: Obtaining other lubricants 1498 liters / year.

120 kg / year.

270 cans / tube / year.

The first buyer of the Treaty, the BKV Zrt., Next to the BHÉV Plc. Shall, as a successor.

2. The address for sending invoices is amended as meaning that the next Public address the following address BHÉV Ltd. enters. 1072 Budapest, Dob u. 15th

Contract No. 3.2 "representatives of the following issue of Customer Purchase Order entitled" point called third point I shall be replaced by the attached Appendix adjustment.

3 of Appendix No. 7.2 entitled "The receipt of goods (performance) location" are replaced by contract attached to modify II. of force.

Contract 7.8. The provisions of Appendix 3 is replaced by the attached Annex III of the amendment. of force.

10.3 of the contract is amended by adding the BHÉV Plc.'s Data.

Appendix 3 of the relevant provisions of No. 13.3, entitled "Contacts" receiver Treaty replaced IV attached to the amendment. of force.

In addition to the Annex of 14:14 set of amendments to the Treaty No. 3. those in Annex apply to regulations.

T-225/14 Engine oil, transmission and hydraulic oils and lubricants to obtain traffic - Contract award procedure

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Published October 12, 2015
Winner
MOL-LUB Kenőanyag Gyártó Forgalmazó és Szolgáltató Kft;MOL-LUB Kenőanyag Gyártó Forgalmazó és Szolgáltató Kft;MOL-LUB Kenőanyag Gyártó Forgalmazó és Szolgáltató Kft;Protruck Kft;F & K Kft.;F & K Kft.;F & K Kft.;F & K Kft.
cpvs
09211100, 09211400, 09211000, 09211200, 09211300, 09211500, 09211600, 24951000, 24951100, 09210000, 09211650

T-225/14 Motorolajok, hajtómű és hidraulikaolajok, továbbá közlekedési kenőanyagok beszerzése - Tájékoztató az eljárás eredményéről

Results of the process measuring instruments and procurement of equipment for oil mills

Farkas Tamás ev. | Published February 3, 2017
Winner
SZIMmetria Gépipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;Forr-Lab Kft.
cpvs
16600000

Results of the process measuring instruments and procurement of mill equipment.

Delivery of gear oil MÁV-START Zrt. - 2015. - Information on the outcome of the proceedings

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. | Published November 9, 2015
Winner
MOL-LUB Kft.;MOL-LUB Kft.;MOL-LUB Kft.;MOL-LUB Kft.;MOL-LUB Kft.;MOL-LUB Kft.;MOL-LUB Kft.;MOL-LUB Kft.;ENI Hungaria Zrt.;Orbico Hungary Kft.;WSW Proding Kft.;MOL-LUB Kft.;;Orbico Hungary Kft.;Lavina Szerviz Kft.
cpvs
09211400

Tárgy: Hajtóműolajak szállítása a MÁV-Start Zrt. részére letéti raktárszerződések megkötésével az alábbiak szerint. Az 1. rész vonatkozásában a megkötendő szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok: - a meghatározott hajtóműolaj leszállítása a megadott telephelyekre, - olajos hordó, illetve olajos flakon elszállítása. A 2. rész vonatkozásában a megkötendő szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok: - a meghatározott hajtóműolaj leszállítása a megadott telephelyekre. A 3. rész vonatkozásában a megkötendő szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok: - a meghatározott hajtóműolaj leszállítása a megadott telephelyekre, - olajos hordó, illetve olajos flakon elszállítása. A 4. rész vonatkozásában a megkötendő szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok: - a meghatározott hajtóműolaj leszállítása a megadott telephelyekre. Az 5. rész vonatkozásában a megkötendő szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok: - a meghatározott hajtóműolaj leszállítása a megadott telephelyekre. A 6. rész vonatkozásában a megkötendő szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok: - a meghatározott hajtóműolaj leszállítása a megadott telephelyekre. A 7. rész vonatkozásában a megkötendő szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok: - a meghatározott hajtóműolaj leszállítása a megadott telephelyekre. A 8. rész vonatkozásában a megkötendő szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok: - a meghatározott hajtóműolaj leszállítása a megadott telephelyekre, - olajos hordó, illetve olajos flakon elszállítása. A 9. rész vonatkozásában a megkötendő szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok: - a meghatározott hajtóműolaj leszállítása a megadott telephelyekre, - olajos hordó, illetve olajos flakon elszállítása. A 10. rész vonatkozásában a megkötendő szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok: - a meghatározott hajtóműolaj leszállítása a megadott telephelyekre, - olajos hordó elszállítása. A 11. rész vonatkozásában a megkötendő szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok: - a meghatározott hajtóműolaj leszállítása a megadott telephelyekre, - olajos hordó elszállítása. A 12. rész vonatkozásában a megkötendő szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok: - a meghatározott hajtóműolaj leszállítása a megadott telephelyekre. A 13. rész vonatkozásában a megkötendő szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok: - a meghatározott hajtóműolaj leszállítása a megadott telephelyekre. A 14. rész vonatkozásában a megkötendő szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok: - a meghatározott hajtóműolaj leszállítása a megadott telephelyekre. A 15. rész vonatkozásában a megkötendő szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok: - a meghatározott hajtóműolaj leszállítása a megadott telephelyekre. Mennyiség: Ajánlatkérő a szerződés(eke)t az alábbiakban meghatározott keretösszegnek megfelelően köti. Ajánlatkérő tájékoztató jelleggel megadja az egyes részekhez tartozó mennyiségeket. Rész sorszáma és megnevezése: 1. Általános közlekedési hajtóműolaj Keretösszeg (nettó, Ft): 7.670.000 Tájékoztató mennyiség (és kiszerelési csoport): 13.000 kg (8 liter, vagy 80 liter, vagy 8 liter és 80 liter között) Rész sorszáma és megnevezése: 2. Hipoid közlekedési hajtóműolaj Keretösszeg (nettó, Ft): 572.800 Tájékoztató mennyiség (és kiszerelési csoport): 120 liter (0,5 liter, vagy 12 liter, vagy 0,5 liter és 12 liter között) 800 kg (140 liter, vagy 240 liter, vagy 140 liter és 240 liter között) Rész sorszáma és megnevezése: 3. Hosszú csereperiódusú hajtóműolaj Keretösszeg (nettó, Ft): 4.553.000 Tájékoztató mennyiség (és kiszerelési csoport): 5.800 kg (8 liter, vagy 80 liter, vagy 8 liter és 80 liter között) Rész sorszáma és megnevezése: 4. Nagyterhelésű közlekedési hajtóműolaj Keretösszeg (nettó, Ft): 42.360 Tájékoztató mennyiség (és kiszerelési csoport): 60 kg (2 kg, vagy 60 kg, vagy 2 kg és 60 kg között) Rész sorszáma és megnevezése: 5. Részszintetikus közlekedési hajtóműolaj Keretösszeg (nettó, Ft): 35.250 Tájékoztató mennyiség (és kiszerelési csoport): 15 liter (0,5 liter, vagy 2 liter, vagy 0,5 liter és 2 liter között) Rész sorszáma és megnevezése: 6. Ipari hajtóműolaj Keretösszeg (nettó, Ft): 347.550 Tájékoztató mennyiség (és kiszerelési csoport): 210 liter (0,5 liter, vagy 12 liter, vagy 0,5 liter és 12 liter között) Rész sorszáma és megnevezése: 7. Automata hajtóműolaj Keretösszeg (nettó, Ft): 332.000 Tájékoztató mennyiség (és kiszerelési csoport): 400 liter (0,5 liter, vagy 12 liter, vagy 0,5 liter és 12 liter között) Rész sorszáma és megnevezése: 8. Nagyteljesítményű automata hajtóműolaj Keretösszeg (nettó, Ft): 25.990.000 Tájékoztató ennyiség (és kiszerelési csoport): 32.000 kg (140 liter, vagy 240 liter, vagy 140 liter és 240 liter között) 15.000 kg (8 liter, vagy 80 liter, vagy 8 liter és 80 liter között) Rész sorszáma és megnevezése: 9. ATF - olaj Keretösszeg (nettó, Ft): 14.560.000 Tájékoztató mennyiség (és kiszerelési csoport): 16.000 kg (8 liter, vagy 80 liter, vagy 8 liter és 80 liter között) 3.200 kg (140 liter, vagy 240 liter, vagy 140 liter és 240 liter között) Rész sorszáma és megnevezése: 10. Vasúti erőátviteli rendszer olaj Keretösszeg (nettó, Ft): 13.930.000 Tájékoztató ennyiség (és kiszerelési csoport): 14.000 liter (140 liter, vagy 240 liter, vagy 140 liter és 240 liter között) Rész sorszáma és megnevezése: 11. Nagyviszkozitású fogaskerék hajtómű olaj Keretösszeg (nettó, Ft): 21.945.000 Tájékoztató mennyiség (és kiszerelési csoport): 21.000 kg (140 liter, vagy 240 liter, vagy 140 liter és 240 liter között) Rész sorszáma és megnevezése: 12. Speciális tengelyhajtómű olaj Keretösszeg (nettó, Ft): 5.400.000 Tájékoztató mennyiség (és kiszerelési csoport): 1.500 kg (8 liter, vagy 80 liter, vagy 8 liter és 80 liter között) Rész sorszáma és megnevezése: 13. Tengelyhajtómű olaj Keretösszeg (nettó, Ft): 4.882.500 Tájékoztató mennyiség (és kiszerelési csoport): 1.500 liter (140 liter, vagy 240 liter, vagy 140 liter és 240 liter között) Rész sorszáma és megnevezése: 14. TRAXX mozdonyok előírt hajtóműolaja Keretösszeg (nettó, Ft): 1.148.000 Tájékoztató mennyiség (és kiszerelési csoport): 800 liter (8 liter, vagy 80 liter, vagy 8 liter és 80 liter között) Rész sorszáma és megnevezése: 15. FLIRT motorvonatok előírt hajtóműolaja Keretösszeg (nettó, Ft): 4.800.000 Tájékoztató mennyiség (és kiszerelési csoport): 2.000 liter (140 liter, vagy 240 liter, vagy 140 liter és 240 liter között) A fentiekben meghatározott, egyes részekhez tartozó letéti raktárszerződések keretösszegei a Kbt. 46. § (2) bekezdése alapján Megrendelő tényleges igénye szerint - (mínusz) 50 %- kal változhatnak. A Megrendelő a keretösszeg lehívási kötelezettséggel nem terhelt részének részleges vagy teljes kimerítésére kötelezettséget nem vállal.

The purchase of a speed diesel engine oil for the MÁV-START-20145. - Call for tenders

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. | Published March 30, 2015  -  Deadline May 5, 2015
cpvs
09211100

Egyfokozatú dízelmotorolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-20145 - ajánlati felhívás

Motor oils, gear and hydraulic oils and lubricants purchase of transport in the framework of transport framework agreement (Part B: Supply of mechanical gear oils) - A contract modification

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Published January 16, 2017
Winner
MOL-LUB Kenőanyag Gyártó Forgalmazó és Szolgáltató Kft
cpvs
09211100, 09211400, 09211000, 09211200, 09211300, 09211500, 09211600, 24951000, 24951100, 09210000, 09211650

Motor oils, gear and hydraulic oils and lubricants procurement of transport
According to the following
Part A: Motor Oils Purchase 311 323.7 liters / year
Part B: Mechanical gear oils 386.5 Purchase of 37 liters / year
Part C: Automatic transmission oils 299.5 Purchase of 35 liters / year
Part D: Purchase of Advanced automatic transmission oil 6000 liters / year
Part E: Oils Purchase 41219.4 liter / year
3337 kg / year
20 bottles / cans / tube / year
Part F: Purchase of Greases 22 568 kg / year
119 cans / tube / year
Part G: Acquisition of Special lubricating greases 4450 kg / year
Section H: Obtaining other lubricants 1498 liters / year
120 kg / year
270 cans / tube / year

Automatic transfer switch main circulating pumps, oil pumps Reconstruction - Contract award notice

MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Published March 2, 2016
Winner
VÁV UNION Vállalkozási és Szerelési Kft.
cpvs
45311000, 31200000, 31211310, 45310000, 71245000, 48921000

Export, as-built plans, pre-operating and maintenance instructions, and to produce Permits Hungarian.
Industrial IT network 4 pcs communications network switch is installed, install 4 pieces of ready-made network cabinet; installation of 4 x optical director, explaining optic cables; 4 director copper patch panel assembly; Change BSZG database.
0.4 kV primary and secondary-level device (not pre-mounted drawer design is not készülékcserés) conversion: 24 pieces of secondary distribution branch to branch reconstruction; 24 pieces of circuit breakers and replacement of sockets.
Electrical installation, commissioning activities: Breakdown of current operating systems; 8 pieces to build a complete PLC system (HART communication interface server); Production Plants PLC funkcióprábához full build test environments; Pressure build up to 32 analog; Replacing mode in 24 pieces vezénylőpultokon switch; development of new signs at 4 in vezénylőtáblákon; 8 design input DC distribution feeder; 8 távadóállvány pre-installation, installation ;, amendment to an existing scheme images, creating new images scheme; 16 basic valve breakdown, installation of new base valves; 8 junction box complete Installation.
Startup.
The maintenance, operational, technical staff.

Greases, purchase of materials and nyomkarimakenő inhibited insulating oil MÁV-START Zrt., 2015th

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. | Published September 14, 2015  -  Deadline October 26, 2015
cpvs
09211000

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015.

Gas oils

MÁV Magyar Államvasutak Zrt. | Published April 9, 2014
cpvs
09134000

-

Gas oils

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. (AK02796) | Published March 12, 2013
Winner
OMV Hungária Kft. Október huszonharmadika u. 6-10. 1117 Budapest HUNGARY Telephone: +36 309480386 E-mail: janos.molnar@omv.com Fax: +36 13819881
cpvs
09134000

:Szállítási szerződés MSZ EN 590 szabvány szerinti gázolaj beszerzésére vasúti tartálykocsival.

gas oils

Remondis Szolnok Zártkörű Részvénytársaság | Published September 8, 2012
Winner
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Október huszonharmadika u. 18. 1117 Budapest HUNGARY
cpvs
09134000, 09222000, 30163100

Szállítási keretszerződés.

gas oils

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. | Published September 29, 2012  -  Deadline October 30, 2012
cpvs
09134000

:Szállítási szerződés MSZ EN 590 szabvány szerinti gázolaj beszerzésére vasúti tartálykocsival.

Gas oils

ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. | Published December 20, 2012  -  Deadline February 1, 2013
cpvs
09132000, 09134000, 30163100

:ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. 2013. évi üzemanyag beszerzése.