Public tenders for energy in Szombathely Hungary

Find all Energy tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for energy. Make a new search!
EnergyHungaryszombathely

"Modernization of Public Lighting energy saving in the village Cserkeszolo" Information

Cserkeszőlő Község Önkormányzata | Published March 9, 2015
Winner
ENERIN EPC Kft.
cpvs
45000000, 45316100

Within the framework of a contract "Modernization of Public Lighting energy saving Cserkeszolo in the village (TOP-5.5.0 / K / 14-2014-0011)" within the framework of the implementation of outdated lighting equipment reconstruction. Current status: 47 Na inductive ballast 70W lamp 79 pcs Na 100W induction lamp ballast 1 Na 150W induction lamp ballast 36W compact 593-inch pieces inductive ballast lamp 720 total after upgrading status: 6 LED lamp 28 x LED lamp 20W 30W 40W LED lamp 80 pcs 13 pcs 593 pcs LED lamp 60W 14W LED mask 720 total

KEOP 2012-5.6.0 carrying out a project called "Iron County Government Office building energy efficiency investments" related construction works. "

Vas Megyei Kormányhivatal | Published October 2, 2015
Winner
Bereczki Kft.
cpvs
45215222

Subject: "Central government agencies 2012-5.6.0 framework for energy efficiency investments in the Environment and Energy Operational Programme (TOP) project EEOP 5.6.0 / ID No. 12-2013-0039," a project known as Iron County Government Office building energy efficiency investments "related construction works, and carrying out reconstruction works on the facade "Quantity: The main parameters, and the volume of production: Conventional building built in protected mode (local or monument protected) building in 9700, Hollan Erno utca No. 1. During hrsz .: 6294). A contract for a project called "framework 2012-5.6.0 Central government agencies for energy efficiency investments in the Environment and Energy Operational Programme (TOP) project EEOP 5.6.0 / ID No. 12-2013-0039," Iron County Government Office building energy efficiency investments "related completion of construction works as follows: - For felújíthatatlanság palló- 15, 76 gerébtokos window opens external wings of remanufacturing, net 6,465,791, the estimated value of HUF - 12 additional installation of solar net 1,400,000 - £ estimated value - Facade Insulation closing 92 m long, titanium zinc sheet, net 406,456, the estimated HUF value - 225 pieces of various energy-saving lamp placement net 847 116 HUF value - 30 blinds structure demolition, shutter space - 0.073 m³ / piece - a total of 2, 19 m³ insulation material placement fees and make a net 467,516, the estimated value of HUF, a detailed technical description contained in the tender documents. These include in particular, but not limited to the following items: - carrying out the transfer after the working parts of the job done, such as: - preparation of documentation and provision of transmission. - Execution upon completion of the restoration of the staging area for the intended / planned status. - Test run Conduct - staff and equipment to ensure the completion of technical managerial tasks and proper, careful construction management - on-site quality assurance (advance quality planning, quality education, while implementing continuous quality control, final quality control for each working part is finished for the working parts, carrying out successive work sections to coordinate quality, quality control and documentation of materials used) business areas,

"Production and placement-related project called insulating facade elements." KEOP 2012-5.6.0 Iron County Government Office building energy efficiency investments

Vas Megyei Kormányhivatal | Published October 2, 2015
Winner
Bereczki Kft.
cpvs
45000000, 45320000, 45421132

"Central government agencies 2012-5.6.0 framework for energy efficiency investments of the Environment and Energy Operational Programme (TOP) project EEOP 5.6.0 / ID No. 12-2013-0039," a project known as Iron County Government Office building energy efficiency investments "related facade insulation Production and placement of elements "main parameters, and the volume of production. Traditional building built in protected mode (local or monument protected) building in 9700, Hollan Erno utca No. 1. During hrsz .: 6294). A contract for a project called "framework 2012-5.6.0 Central government agencies for energy efficiency investments in the Environment and Energy Operational Programme (TOP) project EEOP 5.6.0 / ID No. 12-2013-0039," Iron County Government Office building energy efficiency investments "related Production and placement of thermal insulation facade "as follows: Production and Placement • 1 tokszerkezetű wooden facade thermal insulation material-dependent corridor 36 m length and charge composition, net 6,450,000, the estimated value of HUF detailed specifications in the tender documentation. These include in particular, but not limited to the following items: • following the completion of transfer work areas of work, such as: the preparation of documentation and provision of transmission #. # Implementation Upon completion of the restoration of the staging area for the intended / planned status. Completion of conducting # Test run • Technical management duties and the professional and careful construction management personnel and technical ensure • on-site quality assurance (advance quality planning, quality education, while implementing continuous quality control, final quality control for each working part is finished for the working parts, carrying out successive work sections to coordinate quality, quality control and documentation of materials used) business areas,

Energy retrofitting three institutions - information award

Szombathelyi Egyházmegyei Karitász | Published December 15, 2014
Winner
INTER-ALP Építőipari és Szolgáltató Kft.
cpvs
45321000, 45350000, 45315000, 45421100

Replacing subsequent replacement windows and facade insulation is 800 m2 13db mechanical rig heaters

Energy efficiency investments KEOP 5.6.0 / 12-2013-0039 Szombathely, Vörösmarty u. 9th

Vas Megyei Kormányhivatal | Published October 7, 2015
Winner
SZABADICS-ÉPÍTŐ Építőipari és Ingatlanforgalmi Kft.
cpvs
45000000, 09331000, 45320000, 45421132, 45350000, 71320000

Subject: Under the No EEOP 5.6.0 / 12-2013-0039 project called "Iron County Government Office building energy efficiency investments" in 9700, Mihály Vörösmarty utca 9. c. Department of Labour to carry out office building under construction construction works and preparation of bid specifications 5.6.0 corresponding KEOP complex design project documentation. Quantity: • BUILDING WORK - Facade scaffolding: 613 m² - Creating Protective cover: 20 m² - Production of thermal insulation and facade coating: 48 m², 343.7 m² - Drainage Channel demolition, construction of 64 m - Organisational works (public land use, preservation, protection and temporary Demarcation): 1 1, KLT, KLT - all kinds of construction debris and waste disposal, with landfill fee: 4 m³, 2 m³, 3 m³, 8 m³, 26 m³ - Slab on a bottom insulation.. 35.3 m² - Rolling Stand: 1 - plinth insulation system Preparation: 30 m² - surface preparation, leveling adhesive: 30 m² - Attic insulation Making, vapor permeable foil placement: 240 m² - Develop Ground level loft: 80 m² - demolition of existing windows: 311.04 m² - Facade Installation of doors and windows: 113 - Internal finish side: 250 m - placing Inner sill, ledge outside placement: 55.8 m • ELECTRICAL BUILDING WORK - 29.97 kWp Grid connected PV system building: 1 klt. • Design works in the construction plans must comply with the applicable requirements of .. 306/2011 (XII.23.) Korm on the detailed rules relating to the procurement of works as well. - Contractor of the construction plan documentation, as planner based survey plan approved by the Client on their implementation study, in collaboration with the industry-specific planners must prepare. - Part of the construction plan documentation of the following: • Preparation of architectural work part: floor plans, roof top view plans, sections, elevations; Change order of layers involved, insulation, detailed drawings and schedules; • Documentation supporting structure comprising a statement on the adequacy of existing structures, fire protection • Documentation, • the technical specifications for the implementation, • plumbing, electrical work building parts.

Energy efficiency investments KEOP 5.6.0 / 12-2013-0039 Szombathely, Batthyány second

Vas Megyei Kormányhivatal | Published October 7, 2015
Winner
SZABADICS-ÉPÍTŐ Építőipari és Ingatlanforgalmi Kft.
cpvs
45000000, 09331000, 45320000, 45421132, 45350000, 71320000

Tárgy: A A „Vas Megyei Kormányhivatal épületének energiahatékonysági beruházása” elnevezésű, KEOP-5.6.0/12-2013-0039 számú projekt keretében, a 9700 Szombathely, Batthyány tér 2. sz. alatti Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály irodaépületének építőipari kivitelezési munkáinak elvégzése, illetve KEOP 5.6.0 pályázati feltételeknek megfelelő komplex kivitel tervdokumentáció elkészítése. Mennyiség: • ÉPÍTÉSZETI MUNKÁK - Homlokzati állványozás, védőfüggöny elhelyezése: 280,4 m² - Védőtető készítése: 12 m² - Hőszigetelő homlokzati bevonat készítése: 56 m², 181,49 m² - Lábazati hőszigetelő rendszer készítése: 18,37 m² - Lefolyócsatorna bontása, építése: 38 fm - Organizációs munkák ( közterület használat, őrzés-védelem, ideiglenes lehatárolás) : 1 klt., klt., - Mindennemű építési törmelék és hulladék elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt: 7 m³, 7 m³, 8 m³, 7 m³, m³ - Pincefödém felület előkészítése: 129 m2 - Pincefödém szigetelése: 151 m² - Lámpák le és felszerelése pincefödém szigeteléséhez: 1 klt. - Gipszkarton burkolat és tartóváz készítése: 98 m² - Tetőszigetelés készítése: 98 m² - Padlásfödém hőszigetelés készítése, páraáteresztő fólia elhelyezése: 70 m² - Villanyszerelés bontása és visszaépítése tetőtérben: 1 klt. - Festés javítási munkák készítése: 168 m² - Meglévő nyílászárók bontása: 93,23 m² - Fa homlokzati nyílászáró beépítése: 16 db - Műanyag homlokzati nyílászáró beépítése: 19 db - Belső oldali felületképzés: 244,68 fm - Belső fa könyöklő elhelyezése: 35 fm - Belső műanyag könyöklő elhelyezése: 21,4 fm - Műanyag bev. külső horganyzott lemez párkánylemez elhelyezése: 56,91 fm • ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MUNKÁK • 9,18 kWp Hálózatra kapcsolódó napelemes rendszer kiépítése: 1 klt. • ÉPÜLETGÉPÉSZETI MUNKÁK - Átadási dokumentáció készítése, érintésvédelmi jgyk.: 1 klt. - Födémáttörés készítése, födémáttörés javítása: 17 db, 12 db, 2 db - Fűtési vezetékhálózat építése, nyomáspróbája: 383 m - Termosztatikus szerelvény elhelyezése: 28 db - Zárt tágulási tartály elhelyezése: 1 db - Fűtési szivattyú elhelyezése: 2 db - Acéllemez kompakt radiátor elhelyezése, tartószerkezettel: 28 db - Gázmérőhely kialakítása: 1 db - Viessmann 40 kW telj. kondenzációs kazán elhelyezése: 1 db - Füstgázelvezetés kialakítása: 1 db - Kéményseprői igazolás beszerzése: 1 db - Egyéb anyagok a mellékelt árazatlan költségvetés és műszaki leírás alapján • TERVEZŐI MUNKÁK - kiadott műszaki dokumentáció alapján minden szükséges szakági tervet tartalmazó kiviteli tervdokumentáció elkészítése az építőipari kivitelezésről szóló 191/2009. (.15.) Korm.rendeletben szabályozottak alapján. A kiviteli tervek meg kell, hogy feleljenek az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól szóló 306/2011.. (XII.23.) Korm.rendelet vonatkozó előírásainak is. - A kiviteli tervdokumentációt Vállalkozó, mint Tervező a Megrendelő által jóváhagyott felmérési tervszintű megvalósulási tanulmány alapján, a szakági tervezőkkel együttműködve köteles elkészíteni. - A kiviteli tervdokumentáció részét képezik az alábbiak: • építészeti munkarész elkészítése: alaprajzok, tető felülnézeti rajza, metszetek, homlokzatok; változással érintett rétegrendek, szigetelési részletrajzok és konszignációk; • tartószerkezeti dokumentáció, amely tartalmazza a meglévő szerkezetek megfelelőségéről szóló nyilatkozatot, • tűzvédelmi dokumentáció, • a kivitelezésre vonatkozó műszaki leírás, • épületgépészeti, épületvillamossági munkarész. Amennyiben az illetékes hatóságok/szolgáltatók a kivitelezési munkákhoz feltételt kötnek, úgy Tervező köteles a kiviteli tervdokumentációt ezen feltételeknek megfelelően elkészíteni.

Natural gas

Szombathelyi Köznevelési Gamesz | Published October 18, 2016
Winner
E2 Hungary Zrt.
cpvs
09123000

Delivery of natural gas energy to the contracting authority 10/01/2016. 6:00 CET - 10.01.2017. a total amount of 663 150 m³ of natural gas in order to obtain energy framework for the period 6:00 CET, the total supply of natural gas-based energy trading contracts.

Natural gas

Szombathelyi Köznevelési Gamesz | Published August 26, 2016  -  Deadline August 31, 2016
cpvs

Delivery of natural gas energy to the contracting authority 10/01/2016. 6:00 CET - 10.01.2017. 6:00 CET framework for the period, the total supply of natural gas-based energy trading contracts.

Technical testing, analysis and consultancy services

ÉNYKK – Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság | Published November 2, 2017
Winner
ENEFEX Hungary Mérnöki, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
cpvs
71600000

Use of energy monitoring service.

Information on the outcome of the proceedings - Throwing SE

Szombathelyi Dobó SE | Published March 20, 2015
Winner
VASI KAPACITÁS Építőipari Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
cpvs
45000000, 45400000, 45350000

Energy renewal; high engineering, renewable energy use, insulation, insulation, landscaping works. The exact technical specifications included in the plans. In particular, but not exclusively: 220 sqm building expansion throwing circle renewal 3pcs industrial rubber mat 418 nm

Changing the opening call

Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ | Published December 23, 2014  -  Deadline December 1, 2014
cpvs
45321000, 45421100, 45331100, 45331210, 45316000, 45261215, 09331000

A lump-sum fixed-rate construction contract in Szombathely Lutheran Deacon Center "Building Energy development combined with the use of renewable energy sources" EEOP 5.5.0 / B / No. 12-2013-0333. the performance of projects related to construction contractor general contractor jobs.

Works to initiate the procedure call

Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ | Published November 12, 2014  -  Deadline December 1, 2014
cpvs
45321000, 45421100, 45331100, 45331210, 45316000, 45261215, 09331000

A lump-sum fixed-rate construction contract in Szombathely Lutheran Diaconal Center "Building Energy development combined with the use of renewable energy sources" EEOP-5.5.0 / B / No. 12-2013-0333. performance of related construction projects for main contractors, contractor jobs.

NOTICE TO INITIATE PROCESS - "Natural gas purchasing 2015"

SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. | Published May 4, 2015  -  Deadline May 20, 2015
cpvs
09123000

Full supply based on natural gas transportation pipeline gas energy trading contracts

Change management contract

Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ | Published December 2, 2015
Winner
„Thermo Épgép Kft.” Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
cpvs
45321000, 45421100, 45331100, 45331210, 45316000, 45261215, 09331000

Details of the project is to quantify the Grant Contract by: Monitoring indicators: Target (cumulative) achieving Date (cumulative values).... 10.31.2015 / 10.31.2016 / 10.31.2017 / 31.10.2018 / 10.31.2019. - The reduction in greenhouse gas emissions [t / y] (Change Goal 333.77): 333.77 / 667.54 / 1 001.31 / 1 335.08 / 1 668.85 - an increase of renewable energy sources (electricity production) [GWh / year] (target value change: 0.0736) 0.0736 / 0.1472 / 0.2208 / 0.2944 / 0.3680 - The growth of renewable energy sources [GJ / year] (change the target value: 686.630 ): 686.630 / 1 373.260 / 2 059.890 / 2 746.520 / 3 433.150 - through increased energy efficiency savings year-old primary (primary) energy production [GJ / year] (change Goal 3 545.63): 3 545.63 / 7091, 26/10 636.89 / 182.52 14/17 Main 728.15, informative volumes: Thermal major quantities of 1,800 m2 with 10 cm EPS 390 m2 and 5 cm facade insulation XPS 435 m2 15 cm glass wool insulation slab 3580 m2 15 cm rock wool roof insulation and windows replacement main quantities: - 275 pieces of door and window replacement Heating modernization major quantities of: 1 x 65 kW condensing gas boiler Lighten upgrading main quantities: - 5 pcs 11W energy saving bulb, - 188 pieces 15W energy saving lamp, - 362 pieces of fluorescent lamp fluorescent Ventilation main volumes: the main volumes of 6 to 1000 m3 / h to 480 Pa performance talajhőt utilizing heat recovery ventilation Solar system - major quantities of 100 pieces of solar collector (flat collector) Solar - 263 pieces of 240-watt solar panel Detailed technical content and quantitative data included in the documentation (working drawings, technical specifications, unpriced budget).

Contract award procedure

Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ | Published May 18, 2015
Winner
„Thermo Épgép Kft.” Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
cpvs
45321000, 45421100, 45331100, 45331210, 45316000, 45261215, 09331000

Details of the project is to quantify the Grant Contract by: Monitoring indicators: Target (cumulative) achieving Date (cumulative values).... 2015.10.31 / 2016.10.31 / 2017.10.31 / 2018.10.31 / 2019.10.31. - The reduction of greenhouse gas emissions [t / y] (Change Goal 333.77): 333.77 / 667.54 / 1 001.31 / 1 335.08 / 1 668.85 - an increase of renewable energy sources (electricity production) [GWh / year] (target value change: 0.0736) 0.0736 / 0.1472 / 0.2208 / 0.2944 / 0.3680 - The growth of renewable energy sources [GJ / year] (change the target value: 686.630 ): 686.630 / 1 373.260 / 2 059.890 / 2 746.520 / 3 433.150 - through increased energy efficiency savings year-old primary (primary) energy production [GJ / year] (change Goal 3 545.63) 545.63 3/7091, 26/10 636.89 / 182.52 14/17 Main 728.15, informative volumes: Thermal principal amounts of 1800 m2 with 10 cm EPS 390 m2 and 5 cm facade insulation XPS 435 m2 15 cm glass wool insulation slab 3580 m2 15 cm rock wool roof insulation, window replacement main quantities: - 275 pieces of door and window replacement Heating modernization major quantities of: 1 x 65 kW condensing gas boiler Lighten modernization major quantities: - 5 pcs 11W energy saving bulb - 188 pieces 15W energy saving lamp, - 362 pieces of fluorescent lamp fluorescent Ventilation major quantities: the major quantities of 6 to 1000 m3 / h, 480 Pa performance talajhőt utilizing heat recovery ventilation Solar system - major quantities of 100 pieces of solar collector (flat collector) Solar - 263 pieces of 240-watt solar panel Detailed technical content and quantitative data included in the documentation (working drawings, technical specifications, unpriced budget). 4200 m2. The estimated value calculation: According to the Grant Contract Estimated value of construction works (during the construction project eligible costs of the project, according to the Grant Contract): 320,466,400 HUF Net Reserve for the sum of: 0 HUF

Contract award notice - "CONCEPT AND FOR MAKING PLAN"

Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. | Published December 14, 2015
Winner
HCSEnergia Kft.
cpvs
71242000

Subject: "Concept and pre-plan preparation" Volume: During the pre-planning process is the task of rational economic and technical point of view, alternatives to the existing district heating system fit of a feasible project examining the network elements necessary to expand the implementation of new connections with respect. the concept must be completed and pre-plan the content and form of conformity in relation to match the latest KEHOP application system requirements. Determining the content of the development objective of the development, justification presentation development (s) the definition of Significant power and heat demand in the subsequent design of the past three years of actual data, new customers access to a market expansion effect and the predictability of energy efficiency improvements lowering effect into account. Existing area affected by the development of heat production structure and condition of the equipment, taking into account the new facility: 01.03. location, 3.2. the nature, 3.3. performance, thermal optimization of production. Conditions for election: renewable energy sources based on proper utilization can be operated in a sustainable manner, establishment of grants, concessional loans, may be the greater proportion of outside investors can be involved, and to fulfill the commitments klímastrtégiában climate gas emission reductions. Preliminary estimate: 4.1. the proposed development's investment costs and the expected operating costs, greenhouse gas emissions and the possibility of reduction for savings. Preliminary energy calculations, material and energy balances Anticipation of the preliminary implementation schedule Preliminary financial and economic cost-benefit analysis, preliminary calculation of savings available BMR calculation Preparation of development (project) Pre-Plan the following minimum content of the selected site selection criteria 1.2 Introduction 1.1 .Tulajdonviszonyok, the terms of integration into the possibility 1.3.Közműellátás 1.4.Útkapcsolatok design, site plan layout technical content, technology description Description and technical data (engine specification) of the technology and the capital equipment Technological layout, flowcharts, material and energy flows of existing and a new system of interlacing circuitry to be built district heating cable (s), size, route description a short description required for connecting heating systems conversions, simplified circuit diagrams Location ground plan, section, building facades Energy calculations, material and energy balances Implementation Roadmap of Finance and Economics Calculation of cost-benefit analysis of investment costs, estimated operating costs estimated savings available inventory BMR calculation of the implementation and operation of the necessary regulatory permits and other environmental review 7.1. Presentation of environmental load reduction in greenhouse gas emissions caused by the definition of the project

Kebele flood peak-reducing reservoir embankment restoration and Kebele creek shore break Restoration

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság | Published December 9, 2015
Winner
HYDROCOMP Mélyépítő Zrt.
cpvs
45246400, 45246410

Construction work to be performed and amounts: 1. Charging Crown restoration of limestone mixed with 0/35 0 + 000 - + 466 km between sections 5, 5466 meter lengths varying thicknesses: 2,014.7 m3 second-hand Saved (5) töltésfeljárók 0/35 in a mixed limestone restoration of 450 m in length: the right bank shore break below 307.5 m3 3rd Kebele creek energy-breaking basin restoration, dry-laid hydraulic engineering terméskőből.40 meter lengths: 24 m3 4 Kebele creek and Szentgyörgyvölgyi stream energy-breaking poolside dredging long GEMU for excavators, the excavated mud on the shore diversion: 40 m3.

Contract award notice - "Natural gas purchasing 2015"

SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. | Published July 10, 2015
Winner
E.ON Energiakereskedelmi Kft.
cpvs
09123000

Subject: "Natural gas purchasing 2015" Quantity: continuous feed standard quality pipeline gas available energy to meet the total demand for natural gas within the framework of full supply of natural gas energy trading contracts involved in 10 consumer space in relation to the 2015 July 1, 6: 00 2016th October 1, 6: 00 period. The Contracting Authority needs 145,100 natural gas gnm3 tender documents specified use and distribution locations below. Contracting authority reserves the right to use compared to the declared maximum quantities, depending on the use, + 40% extra charge depart cent rate. (Quantitative tolerance band)

Kebele flood peak-reducing reservoir embankment restoration and Kebele creek shore break Restoration

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság | Published November 25, 2015
Winner
HYDROCOMP Mélyépítő Zrt.
cpvs
45246400, 45246410

"Kebele flood peak-reducing reservoir embankment restoration and Kebele creek shore break to restore" a necessary construction work and quantities: the restoration 1. Charging Crown of 0/35 mixed with limestone to the 0 + 000 - between 5 + 466 km sections, 5,466 m in length varying thicknesses: Restoration of 2,014.7 m3 second-hand Saved (5) töltésfeljárók 0/35 mixed with limestone to 450 m in length: 307.5 m3 3rd right side below the shore break Kebele creek energy-breaking pelvic reconstruction, construction of dry-stacked terméskőből.40 water meter lengths: 24 4 m3 Kebele creek and stream energy Szentgyörgyvölgyi breaking the pool long GEMU excavator dredging the sludge produced by deflecting the beach: 40 m3.

Natural gas

Szombathelyi Köznevelési GAMESZ | Published June 17, 2015
Winner
TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt.
cpvs
09123000

For operated by the Public Education GAMESZ Szombathely and Szombathely Sports Center and Sports School Office. 1/7/2015 institutions. (6:00) CET - 10.01.2016. For transportation (6:00) CCS, the Hungarian transmission network is constantly available, standard (DIN 1648/2000) grade natural gas energy (including ensuring the system is used) within the framework of full supply of natural gas supply contract.