Call +44 800 9755 164

Public tenders for energy in Vaasa Finland

Find all Energy tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for energy. Make a new search!

VEBIC PPU1

Vaasan yliopisto | Published February 9, 2017  -  Deadline March 13, 2017
cpvs

Vaasan yliopisto on rakentamassa Vaasan Palosaarelle uutta VEBIC (Vaasa Energy Business Innovation Centre) -tutkimuslaboratoriota. Yliopiston hallintaan tulee tiloja, joihin sijoitetaan yliopiston polttomoottorilaboratorio keskinopeakäyntisine voimalaitos- ja laivamoottoreineen sekä nopeakäyntisine työkonemoottoreineen. Rakennukseen sijoitetaan myös yliopiston polttoainelaboratorio. Tutkimuslaboratorion moottoreiden jäähdytyksessä käytetään merivettä. Vaasan yliopisto on nyt hankkimassa VEBICiin merivesijäähdytysurakkaa seuraavasti: -	Upotettu pumppaamo laitteineen asennettuna, -	Imu-, purku- ja paineputket maan alla sekä meressä asennettuna, -	Maanrakennustyöt pumppaamolle ja imu-, purku- ja paineputkille, -	Ruoppaus ja ruoppausmassojen kuljetus läjityspaikalle, -	Katualueen asfaltointi siltä osin kuin katu joudutaan kaivamaan auki putkien sijoittamisen vuoksi. Merivesijäähdytysurakoitsija toimii tämän urakan vastuullisena toteuttajana ja vastaa urakan työturvallisuudesta. Merivesijäähdytysurakoitsija vastaa tähän urakkaan liittyvistä työmaavelvoitteista: -	Tarvittavat sosiaalitilat, -	Siivous, -	Jätteiden lajittelu ja keräys, -	Nostot, -	Siirrot, -	Haalaukset. Merivesijäähdytysurakoitsijan tulee asettaa vastaava kvv-työnjohtaja. Urakoitsija vastaa urakasta aiheutuvista tilapäisistä liikennejärjestelyistä ja merkitsee alueen tarvittavin aidoin, lippusiimoin, liikennemerkein tai muulla asianmukaisella tavalla. Hankinta on kuvattu tarkemmin tämän tarjouspyynnön kaupallisissa asiakirjoissa (Liitteet 1-4) ja teknisissä asiakirjoissa (Liitteet 5-17), joiden mukaisesti hankinta toteutetaan. Vaasan yliopisto vastaa vesilainmukaisen luvan hakemisesta koskien ruoppausta ja putkien sijoittamista vesialueelle ja tontinomistajan luvasta pumppaamon sijoittamiselle. Kaivuuluvan hakemisesta sekä muista mahdollisista urakkaan liittyvistä luvista vastaa merivesijäähdytysurakoitsija. Vaasan sähköltä on pyydettävä lupa katualueella kulkevan 20 kV kaapelin läheisyydessä kaivamisesta. Kiinteä kokonaishintatarjous tulee antaa tarjouspyynnön liitteenä olevalla tarjouslomakkeella (Liite 1) ja eritellä pyydetyn mukaisesti. Tarjoajan tulee palauttaa täytettynä tarjouspyynnön liitteenä oleva soveltuvuusvaatimuslomake (Liite 2) sekä urakoitsijan arviointilomake (Liite 3). Vaasan yliopisto on rakentamassa Vaasan Palosaarelle uutta VEBIC (Vaasa Energy Business Innovation Centre) -tutkimuslaboratoriota. Yliopiston hallintaan tulee tiloja, joihin sijoitetaan yliopiston polttomoottorilaboratorio keskinopeakäyntisine voimalaitos- ja laivamoottoreineen sekä nopeakäyntisine työkonemoottoreineen. Rakennukseen sijoitetaan myös yliopiston polttoainelaboratorio. Tutkimuslaboratorion moottoreiden jäähdytyksessä käytetään merivettä. Vaasan yliopisto on nyt hankkimassa VEBICiin merivesijäähdytysurakkaa seuraavasti: -	Upotettu pumppaamo laitteineen asennettuna, -	Imu-, purku- ja paineputket maan alla sekä meressä asennettuna, -	Maanrakennustyöt pumppaamolle ja imu-, purku- ja paineputkille, -	Ruoppaus ja ruoppausmassojen kuljetus läjityspaikalle, -	Katualueen asfaltointi siltä osin kuin katu joudutaan kaivamaan auki putkien sijoittamisen vuoksi. Merivesijäähdytysurakoitsija toimii tämän urakan vastuullisena toteuttajana ja vastaa urakan työturvallisuudesta. Merivesijäähdytysurakoitsija vastaa tähän urakkaan liittyvistä työmaavelvoitteista: -	Tarvittavat sosiaalitilat, -	Siivous, -	Jätteiden lajittelu ja keräys, -	Nostot, -	Siirrot, -	Haalaukset. Merivesijäähdytysurakoitsijan tulee asettaa vastaava kvv-työnjohtaja. Urakoitsija vastaa urakasta aiheutuvista tilapäisistä liikennejärjestelyistä ja merkitsee alueen tarvittavin aidoin, lippusiimoin, liikennemerkein tai muulla asianmukaisella tavalla. Hankinta on kuvattu tarkemmin tämän tarjouspyynnön kaupallisissa asiakirjoissa (Liitteet 1-4) ja teknisissä asiakirjoissa (Liitteet 5-17), joiden mukaisesti hankinta toteutetaan. Vaasan yliopisto vastaa vesilainmukaisen luvan hakemisesta koskien ruoppausta ja putkien sijoittamista vesialueelle ja tontinomistajan luvasta pumppaamon sijoittamiselle. Kaivuuluvan hakemisesta sekä muista mahdollisista urakkaan liittyvistä luvista vastaa merivesijäähdytysurakoitsija. Vaasan sähköltä on pyydettävä lupa katualueella kulkevan 20 kV kaapelin läheisyydessä kaivamisesta. Kiinteä kokonaishintatarjous tulee antaa tarjouspyynnön liitteenä olevalla tarjouslomakkeella (Liite 1) ja eritellä pyydetyn mukaisesti. Tarjoajan tulee palauttaa täytettynä tarjouspyynnön liitteenä oleva soveltuvuusvaatimuslomake (Liite 2) sekä urakoitsijan arviointilomake (Liite 3).
  • 1