Public tenders for coal in Slovenia

Find all Energy tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for energy. Make a new search!
EnergycoalSlovenia

Petroleum, coal and oil products

Javni holding Ljubljana, d.o.o. | Published September 28, 2012  -  Deadline October 3, 2012
cpvs
09200000

Petroleum, coal and oil products

petroleum, coal and oil products

Javni holding Ljubljana, d.o.o. | Published September 28, 2012  -  Deadline October 3, 2012
cpvs
09200000

petroleum, coal and oil products

Supply of Coal Coal Distributor Material 5

M.TRADE storitve in trgovina Gornja Radgona d.o.o. | Published November 9, 2017
cpvs
42419800

Supply of Coal Coal Distributor Material 5

Brown coal, lignite and peat

 | Published January 26, 2016
cpvs

Brown coal, lignite and peat

JPE-SP-229/16 Disposal of coal and wood chips

NERITIR, inženiring, gradbeništvo in trgovina, d.o.o. | Published October 17, 2017
cpvs
63100000

Disposal of coal and wood chips

EBRD - Invitation for Tenders for Supply and Installation of Coal Transport System – Stage 2 for the 600 MW Unit 6 at Šoštanj Thermal Power Plant

HSE Invest d.o.o | Published November 27, 2012  -  Deadline December 21, 2012
cpvs
34000000

EBRD - Invitation for Tenders for Supply and Installation of Coal Transport System – Stage 2 for the 600 MW Unit 6 at Šoštanj Thermal Power Plant

EBRD - Invitation for Tenders for Supply and Installation of Coal Transport System for the 600 MW Unit 6 at Thermal Power Plant Šoštanj

HSE Invest d.o.o. | Published January 10, 2012  -  Deadline February 6, 2012
cpvs
34000000, 34900000, 51000000

EBRD - Invitation for Tenders for Supply and Installation of Coal Transport System for the 600 MW Unit 6 at Thermal Power Plant Šoštanj

EBRD - Invitation for Tenders for Supply and Installation of Coal Transport System for the 600 MW Unit 6 at Thermal Power Plant Šoštanj

HSE Invest d.o.o. | Published January 10, 2012  -  Deadline February 6, 2012
cpvs
34000000, 34900000, 51000000

EBRD - Invitation for Tenders for Supply and Installation of Coal Transport System for the 600 MW Unit 6 at Thermal Power Plant Šoštanj

petroleum, coal and oil products

Pošta Slovenije d.o.o. | Published October 12, 2012
Winner
Petrol d.d., Ljubljana Dunajska cesta 50 SI-1000 Ljubljana SLOVENIA
cpvs
09200000

:Predmet javnega razpisa je dobava ekstra lahkega kurilnega olja za odjemna mesta Pošte Slovenije d.o.o. za. dobo 4 let. Predvidena poraba ELKO v obdobju od 2013-2016 je 1.169.288 litrov oz. 292.322 l/leto. Količina je okvirna in lahko odstopa. V primeru, da naročnik naroči manjšo ali večjo količino ELKO, ponudnik ni upravičen do kakršnekoli odškodnine. Ponudnik mora nuditi tudi podatkovne storitve. Ponudnik bo naročniku periodično posredoval podatke v excelovi tabeli po elektronski pošti, in sicer: 1. dvakrat letno: — do 15.7. za preteklo obdobje od 1.1.– 30.6., — do 15.1. za preteklo obdobje od 1.1. – 31.12. 2. po izteku okvirnega sporazuma, najkasneje do 15.1.2017 za vse dobave opravljene v obdobju okvirnega sporazuma. Podatki, ki jih je potrebno posredovati, morajo zajemati: — št. okvirnega sporazuma, — št. sklopa in št. podsklopa, — pošta, — poštna številka, — naslov, — datum dobave, — količino dobavljenega ELKO, — stroški (v EUR, brez DDV), — stroški (v EUR, z DDV). Pošta Slovenije, d.o.o., si pridržuje pravico: 1. povečanja števila odjemnih mest zaradi odprtja nove poslovalnice ali 2. zmanjšanja števila odjemnih mest. ELKO, ki je predmet naročila, mora ustrezati standardu SIST 1011. Naročnik si pridržuje pravico preveritve kakovosti kurilnega olja. V primeru, da se ugotovi, da dobavljeno kurilno olje ne ustreza zahtevani kvaliteti, nosi dobavitelj stroške, povezane z preveritvijo in sicer: strošek testiranja, strošek izvedenca in njegovega mnenja, pregleda ter zamenjave že dobavljenega kurilnega olja.

petroleum, coal and oil products

SŽ, d.o.o. | Published June 22, 2012
Winner
Petrol d.d., Ljubljana Dunajska cesta 50 SI-1000 Ljubljana SLOVENIA Telephone: +386 14714837 E-mail: marko.gregorc@petrol.si Fax: +386 14714664
cpvs
09200000

:Kurilno olje ekstra lahko 1 500 000 litrov.

petroleum, coal and oil products

SŽ, d.o.o. | Published February 11, 2012  -  Deadline March 19, 2012
cpvs
09200000

:Kurilno olje ekstra lahko 1 500 000 litrov.

Petroleum, coal and oil products

Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve | Published December 20, 2012
Winner
Petrol d.d., Ljubljana Dunajska cesta 50 SI-1000 Ljubljana SLOVENIA
cpvs
09200000

Nabava 13.700 m3 dizelskega goriva.

petroleum, coal and oil products

Javni holding Ljubljana, d.o.o. | Published August 29, 2012  -  Deadline October 3, 2012
cpvs
09100000, 09200000

:Predmet javnega naročila je »Nakup naftnih derivatov« (v nadaljevanju: gorivo) za obdobje oseminštirideset (48) mesecev od dneva sklenitve okvirnega sporazuma. Predmet javnega naročila zajema nakup in dobavo goriva v naslednjih okvirnih količinah: — dizelsko gorivo – 25 000 000,00 litrov, in — kurilno olje EL – 120 000,00 litrov. Količine za posamezno vrsto goriva so okvirne in odvisne od dejanskih potreb naročnika v obdobju oseminštirideset mesecev od dneva sklenitve okvirnega sporazuma ter za naročnika neobvezujoče.

JPE-SV-210/16 Machine maintenance work for the transport of coal and wood chips

PROTOTIP CC, Izdelava strojev in naprav, d.o.o. | Published October 17, 2017
cpvs
50530000

Machine maintenance work in the field of coal and wood chips

Implementation of services at the coal depot and the area of ​​remediation of drafts on the acquisition area of ​​Premogovnik Velenje

TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o. | Published November 28, 2017
cpvs
45200000

Implementation of services at the coal depot and the area of ​​remediation of drafts on the acquisition area of ​​Premogovnik Velenje.

Petroleum, coal and oil products

Javni Holding Ljubljana, d.o.o. | Published April 20, 2017
Winner
Petrol d.d., Ljubljana
cpvs
09200000

Purchase of petroleum products.

Provision of services for the management and control of the operation of power plants in Units 3, 4, 5 and 6, in the preparation of water to transport coal and transport stabilized, perform maintenance services dusty heating system and other welding, piping and locksmithing services in the TPP.

TEŠ d.o.o. | Published August 9, 2013  -  Deadline September 17, 2013
cpvs
50800000, 50500000, 50700000

Provision of services for the management and control of the operation of power plants in Units 3, 4, 5 and 6, in the preparation of water to transport coal and transport stabilized, perform maintenance services dusty heating system and other welding, piping and locksmithing services in the TPP.

Construction work

TEŠ d.o.o. | Published March 31, 2017  -  Deadline May 24, 2017
cpvs
45000000, 45200000

Provision of services to the coal depot and for the rehabilitation of subsidence in the upstream region Velenje coal mine.

Provision of services to the coal depot.

Provision of services in the field of rehabilitation of subsidence.

Reclamation and rehabilitation services in the upstream area of ​​Coal Mine.

Construction work

TEŠ d.o.o. | Published April 22, 2017  -  Deadline May 24, 2017
cpvs
45000000, 45200000

Provision of services to the coal depot and for the rehabilitation of subsidence in the upstream region Velenje coal mine.

Construction work

Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. | Published November 29, 2017
cpvs
45000000, 45200000

Implementation of services at the coal depot and the area of ​​remediation of drafts on the acquisition area of ​​Premogovnik Velenje.

Implementation of services at the coal depot.

Implementation of services in the area of ​​repayment repayment.

Recultivation and rehabilitation services in the area of ​​Velenje coal mine.