Public tenders for welding-equipment in Czech Republic

Find all Electrical tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for electrical. Make a new search!

welding equipment

Kovo Staněk, s.r.o. | Published April 27, 2016
cpvs

15x welding equipment

RESISTANCE WELDING EQUIPMENT CABLES FFC

KOSTAL CR, spol. s r.o. | Published May 4, 2016
cpvs

Delivery RESISTANCE WELDING EQUIPMENT FFC cable for the project under OP PIK is not a procurement procedure under the Act no. 137/2006 Coll., On public procurement

welding equipment

Západočeská univerzita v Plzni | Published August 26, 2016
cpvs
42660000

The delivery will be in addition to inverter resources and certificates, declarations of conformity, operating instructions in English and Czech language. 2 years. 1) Description of requirements to be fulfilled by meeting public procurement: Public procurement is undertaken in the framework of the development of machinery for the purposes of education, research and development and will be funded from the Faculty of Engineering. Set of modern welding equipment is planned as part of the Laboratory of modern methods of welding. For the fulfillment of the public contract is considered to be the subject of the supply, installation, commissioning and user training. Sponsor set term performance of a maximum of ten (10) weeks of the contract on the basis of market research. 2) Description of public contract: The delivery will be in addition to inverter resources and certificates, declarations of conformity, operating instructions in English and Czech language. 2 years. 3) A description of the relationship between the subject contract and the client's needs: In addition to allowing students in the classroom familiar with the latest devices on the market. 4) Expected date of fulfillment of public contract for the fulfillment of the public contract is considered to be the subject of the delivery means. unloading incl. manipulation and placement on the authority designated place, installation, commissioning and user training. 232/2012 Coll:

welding equipment

Západočeská univerzita v Plzni | Published September 30, 2016
cpvs

The subject of the public contract is a set of modern welding equipment, including the required experimental, complementary and tooling and related equipment for teaching and research purposes. The delivery will be in addition to inverter resources and certificates, declarations of conformity, delivery of technical documentation in Czech or English in print and electronic form, delivery of user manuals in Czech or English in printed and electronic form and delivery of basic WPS for MIG / MAG welding. Subject supplies must be new, complete, fully functional device, which must be equipped with control software with licenses for commercial and educational purposes so as to allow its full utilization. An integral part of the public contract is the delivery with transportation to the place of performance, handling and provision to the place specified by the contracting authority, including installation. connect to sources of energy, commissioning - initial commissioning, operator training as well as directly on the delivered equipment and the subsequent warranty service for a min. 2 years + Technology and e-mail support in Czech or English language min. during the warranty period. Part of the subject of the itemized list of parts with the current unit price and the projected replacement intervals, including the current hourly rate technology (price level r. 2016) and any other necessary costs associated with maintenance activities supplier. The technical condition of the device are listed as minimum requirements that must be fulfilled by the equipment. More information will be given in the tender documents, which will be published in its entirety on the profile of the client.

welding equipment

Technická univerzita v Liberci (46747885) | Published August 18, 2012
Winner
Schinkmann s.r.o. Průmyslová 1072 293 06 Kosmonosy CZECH REPUBLIC
cpvs
42662000

Je požadováno univerzální svařovací zařízení pro odporové svařování plechů v rozsahu tloušťek 0,5 - 4 mm. Zařízení musí být schopno svařovat nepovlakované, povlakované ocelové plechy a hliníkové plechy. Z důvodu optimálního dávkování tepla je požadována střední frekvence okolo 1000 Hz. Zařízení by mělo umožňovat bodové, výstupkové i švové svařování. Jsou požadovány dva rozsahy svařovací síly. Výhodou je uzavřený chladící okruh stroje. Pracoviště musí být vybaveno přístrojem na měření parametrů svařovacího procesu (proud, síla, čas) s možností snímání časových průběhů těchto parametrů a tepelné expanze svaru. Výhodou je mobilita měřícího zařízení. U přístroje musí být zabezpečen transport dat měřených veličin pro následné zpracování a vyhodnocení nejlépe ve formátu XLS. Snímání a transport dat musí být funkční pro stejnosměrný i střídavý proud v sekundárním okruhu. Výhodou je též systém řízení procesu pro zajištění kvality svaru a způsob zadávání svařovacího proudu v kA.

Electric welding equipment

ČEZ, a.s. | Published May 14, 2013  -  Deadline June 18, 2013
cpvs
42662100

:Předmětem veřejné zakázky je nákup svařovacího automatu pro komplexní opravu horní části primárních kolektorů parogenerátorů JE Dukovany (včetně potřebné dokumentace a materiálu), zhotovení KSS (kontrolního svarového spoje), provedení kvalifikace postupu svařování (WPQR) – další podrobnosti viz Kvalifikační dokumentace, kterou lze získat na kontaktním místě zadavatele.

welding equipment

Západočeská univerzita v Plzni | Published November 14, 2016
cpvs
42660000

Welding equipment

Iveco Czech Republic, a.s. | Published January 17, 2017  -  Deadline February 21, 2017
cpvs
42662000

Delivery, installation and commissioning of 80 units of welding power sources, including accessories, suction equipment and truck for a new line under the project "Introduction of production of new types of buses" in the OP PIK Innovation program - Call 1 - Operational Programme Enterprise and Innovation for Competitiveness. Detailed specification of the subject matter contained in the tender documents.

Welding equipment

TDS ZAMPRA, spol. s r.o. | Published June 20, 2013  -  Deadline August 5, 2013
cpvs
42662000

Předmětem zakázky je dodávka včetně předpřejímky, dopravy, instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy robotizovaného svařovacího pracoviště se dvěma pracovními stanicemi, obě pracovní stanice bude obsluhovat jeden robot.

Welding equipment

Moravskoslezský kraj | Published October 18, 2017  -  Deadline November 22, 2017
cpvs
42662000, 42636100

The subject of the public contract is the supply of virtual welding simulators incl. training of staff and equipment for welding workshops in 5 secondary schools of the Moravian-Silesian Region. These are mainly welding sources and, for example, hydraulic presses or plasma sources. The delivery is realized within the framework of the project "Modernization of Welding Teaching" financed by the IROP.

The subject of the public contract is divided into two parts according to Section 35 of the Act:

- Part 1: Delivery of welding trainers,

- Part 2: Supply of welding sources and other equipment for welding workshops.

The participant is entitled to submit a bid for one or both parts of the public contract.

A detailed specification of the subject of the public contract, including the technical conditions in the details necessary for the processing of the tender, shall specify the tender documentation.

The subject of the public contract is the supply of virtual welding simulators incl. training of staff and equipment for welding workshops in 5 secondary schools of the Moravian-Silesian Region. These are mainly welding sources and, for example, hydraulic presses or plasma sources. The delivery is realized within the framework of the project "Modernization of Welding Teaching" financed by the IROP.

The subject of the public contract is divided into two parts according to Section 35 of the Act:

- Part 1: Delivery of welding trainers.

The subject of the public contract is the supply of virtual welding simulators incl. training of staff and equipment for welding workshops in 5 secondary schools of the Moravian-Silesian Region. These are mainly welding sources and, for example, hydraulic presses or plasma sources. The delivery is realized within the framework of the project "Modernization of Welding Teaching" financed by the IROP.

The subject of the public contract is divided into two parts according to Section 35 of the Act:

- Part 2: Supply of welding sources and other equipment for welding workshops.

Welding equipment

Moravskoslezský kraj | Published November 4, 2017  -  Deadline December 11, 2017
cpvs
42662000, 42636100

The subject of the public contract is the supply of virtual welding simulators incl. training of staff and equipment for welding workshops in 5 secondary schools of the Moravian-Silesian Region. These are mainly welding sources and, for example, hydraulic presses or plasma sources. The delivery is realized within the framework of the project "Modernization of Welding Teaching" financed by the IROP.

The subject of the public contract is divided into two parts according to Section 35 of the Act:

- Part 1: Delivery of welding trainers,

- Part 2: Supply of welding sources and other equipment for welding workshops.

The participant is entitled to submit a bid for one or both parts of the public contract.

A detailed specification of the subject of the public contract, including the technical conditions in the details necessary for the processing of the tender, shall specify the tender documentation.

Electric welding equipment

České vysoké učení technické | Published April 9, 2014
cpvs
42662100

Elektrická svářecí zařízení

Electric welding equipment

ČEZ, a.s. | Published June 19, 2013  -  Deadline June 28, 2013
cpvs
42662100

Elektrická svářecí zařízení

Welding equipment (III.)

Západočeská univerzita v Plzni | Published August 25, 2017
Winner
ARC-H a.s., Doudlevecká 17, 301 38 Plzeň
cpvs
42662000

Completion of the welding equipment

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská 1240 | Published February 10, 2015
cpvs

The sponsor is looking for ensuring the supply of additional equipment welding workshop on campus at ul. Jaroslav Jezek in Jeseníku in existing areas of welding school sponsor. The contract is the right of all purchased equipment and items selected installation and commissioning on the premises of the contracting authority. The offer is internally divided into two separate parts (separately assessed and evaluated separately): A band saw with accessories. B Lighting welding shop.

Welding equipment for SVC Náchod

SVC Náchod s.r.o. | Published July 26, 2013
cpvs

The objective of this contract was the delivery of 62 pieces of welding fixtures for robotized welding workplace premises Authority (Industrial Zone Vysokov 179, 549 12 Vysokov) for the production of towing equipment.

TBU - Ultrasonic welding equipment

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Published June 13, 2018  -  Deadline July 13, 2018
cpvs
42662000

Welding equipment

Ústecký kraj | Published August 12, 2014  -  Deadline September 24, 2014
cpvs
42662000

Místem realizace je objekt Na Moráni, který bude vybaven novou technologií pro svářecí školu. Dodávky budou provedeny na základě specifikace dodávek v příloze č. 2 zadávací dokumentace a soupisu dodávek dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace zpracovaného příspěvkovou organizací Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace, Na Průhoně 4800.

Electric welding equipment

PORSA International s.r.o. | Published May 7, 2016  -  Deadline May 31, 2016
cpvs
42662100

Delivery NC machine for scoring wire and sheet metal blanks with parallel operation - divided into two workplace, when one runs the establishment of semi-finished and finished products removal, and the other at the same time automatic welding. Resistance welding wires and sheets through the medium frequency technology. Programming machines capable of storing programs created for the individual blanks.

Supply of spare parts for welding equipment BINZEL

VOP CZ, s.p. | Published May 13, 2014
cpvs

The subject of the public contract is the supply of spare parts for welding technology BINZEL.