Public tenders for electrical in Maribor Slovenia

Find all Electrical tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for electrical. Make a new search!

Electrical materials

UKC Maribor | Published March 15, 2017
Winner
Temont, d.o.o.
cpvs
31681410, 39120000, 44500000, 39370000, 42913500

Subject of the contract is material for repairs and maintenance.

Electrical material.

Joinery material.

Plumbing supplies.

General metal plumbing material.

Filters.

Installation services of electrical and mechanical equipment

POŠTA SLOVENIJE d.o.o. | Published February 4, 2016
Winner
ELEKTROSTUDIO d.o.o.
cpvs

Installation services of electrical and mechanical equipment

Supply of electro-hardware and electrical equipment

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o. | Published October 12, 2017  -  Deadline October 26, 2017
cpvs
31600000

Supply of electro-hardware and electrical equipment

Supply of electro-hardware and electrical equipment

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o. | Published October 17, 2017
cpvs
31600000

Supply of electro-mechanical and electrical equipment Section VI: Complementary information

Repair and maintenance services of electrical distribution equipment

ELEKTRO MARIBOR d.d. | Published January 12, 2016
cpvs
50532400

Electrical installation work.

Repair and maintenance services of electrical distribution equipment

ELEKTRO MARIBOR d.d. | Published January 13, 2016
Winner
FRAPOL d.o.o.
cpvs

Repair and maintenance services of electrical distribution equipment

Electrical materials

UKC Maribor | Published October 27, 2016  -  Deadline December 6, 2016
cpvs
31681410, 44500000, 39120000, 39370000, 42913500

Filters.

Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits

Elektro Maribor d.d. | Published December 21, 2016  -  Deadline January 30, 2017
cpvs
31210000

Fuses and fuse switches.

Fuse-links.

Fuse-switches and sockets fuses.

Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits

Elektro Maribor d.d. | Published January 28, 2017  -  Deadline February 2, 2017
cpvs
31210000

Fuses and fuse switches.

Electrical installation work

MESTNA OBČINA MARIBOR | Published January 12, 2016
cpvs
45310000

Additional work in the construction of medium-voltage cable conduit for kindergarten.

Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting

UM | Published November 14, 2015
Winner
VG5 d.o.o.
cpvs
31000000, 48900000, 31100000

Subject of the contract is the supply and installation of equipment with lots of Institute for Energy FE UM - Phase 2 (from less environmentally burdensome materials) for the following lots: - Lot No. 1: kvadrokopterji, - Lot No. 2: software for design, simulation and analysis of electrical, electromagnetic and electromechanical devices with the use of numerical methods, - Lot No. 7: equipment for measurements of renewable energy - a set št.26: Fracture machinery and equipment, - Lot No. 27: welding machinery and equipment, - Lot No. 29: analyzers, air, flame and flue gases, - Lot No. 33: solar cogeneration oduli, - Lot No. 35: oil furnace, - Lot No. 36: Equipment for the functioning of pt, - Lot No. 40: scintillation gamma spectrometer - Lot No. 42: alpha spectrometer, - Lot No. 44: A system for the production and characterization of thin films, - block. 48: a system for capturing data 1, - Lot No. 50: Pipeline with valves - Lot No. 51: generators.

Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting

UM | Published October 6, 2015
Winner
Belmet MI d.o.o.
cpvs
31000000, 48900000, 31100000

Subject of the contract is the supply and installation of equipment with lots of Institute for Energy FE UM - Phase 2 (from less environmentally burdensome materials) for the following lots: - Lot No. 1: Kvadrokopterji, - Lot No. 2 Software for design, simulation and analysis of electrical, electromagnetic and electromechanical devices with the use of numerical methods, - Lot No. 7: Equipment for measurement of renewable energy sources, - Lot No. 26: Fracture machinery and equipment, - Lot No. 27: Welding machines and equipment, - Lot No. 29: Analyzers air, flame and flue gases, - Lot No. 33: The solar cogeneration modules, - Lot No. 35: Oil stove, - Lot No. 36: Equipment for the operation of the heat pump, - Lot No. 40: scintillation gamma spectrometer - Lot No. 42: Alpha spectrometer - Lot No. 44: A system for the production and characterization of thin films.

Electrical equipment for overhead lines

ELEKTRO MARIBOR d.d. | Published March 9, 2016  -  Deadline March 30, 2016
cpvs
31682400

Insulators and splints

Repair and maintenance services for electricity distribution equipment

ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. | Published November 13, 2017
cpvs
50532400

ELECTRICAL WORKS ON THE ROOF

Repair and maintenance services of electrical distribution equipment

Elektro Maribor d.d. | Published January 14, 2016
cpvs
50532400

Elekotrmontažna work on call

Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting

UM | Published July 1, 2015  -  Deadline July 7, 2015
cpvs
31000000

Električni stroji, aparati, oprema in potrošno blago; razsvetljava

Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting

Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. | Published October 31, 2017  -  Deadline December 6, 2017
cpvs
31000000, 31200000

Insulators and struts.

Ceramic and glass insulators.

Support composite insulators.

Beam composite insulators.

Supporters.

Insulator chains for rod composite insulators.

Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting

UM | Published June 2, 2015  -  Deadline July 7, 2015
cpvs
31120000

Predmet javnega naročila je Dobava in montaža opreme po sklopih za Inštitut za energetiko FE UM – 2. faza (iz okoljsko manj obremenjujočih materialov). Javno naročilo je razdeljeno na naslednje sklope: — Sklop 1: Kvadrokopterji, — Sklop 2: Programska oprema za načrtovanje, simulacije in analizo električnih, elektromagnetnih in elektromehanskih naprav z uporabo numeričnih metod, — Sklop 3: Programska oprema za terminčno načrtovanje električnih strojev, — Sklop 4: Programska oprema za analitično izračunavanje električnih rotacijskih strojev, — Sklop 5: Električni stroji in pogoni, — Sklop 6: Energetska elektronika, — Sklop 7: Oprema za izvajanje meritev obnovljivih virov energije, — Sklop 8: Oprema za izvajanje energetskih pregledov, — Sklop 9: Orodja, — Sklop 10: Pohištvena oprema, — Sklop 11: Programska oprema za razvoj električnih pogonov, — Sklop 12: Programska oprema za izdelavo ocen življenskega cikla, — Sklop 13: Splošna programska oprema, — Sklop 14: Laboratorijska oprema za merjenje signalov magnetnega polja, — Sklop 15: Prenosna merilna oprema za merjenje pretvornikov v električno energijo, — Sklop 16: Prenosna merilna oprema za merjenje okoljskih veličin in veličin v energetiki ter kalibracijo, — Sklop 17: Prenosna, rekonfigurabilna vzhodno/izhodna naprava za načrtovanje vodenja, robotiko in mehatronske sisteme, — Sklop 18: Brezžični senzor vrtilnega momenta za vgradnjo v kolo, — Sklop 19: Eksperimentalni sistem za merjenje električnih strojev za električna štirikolesna in dvokolesna vozila ter manjših vertnih elektrarn, — Sklop 20: Merilni sistem za merjenje magnetnih lastnosti mehkomagnetnih materialov, — Sklop 21: Skener S 3D kamero za analizo trajnih magnetov, — Sklop 22: Oprema za 3D tiskanje 1, — Sklop 23: Oprema za 3D tiskanje 2, — Sklop 24: Oprema za 3D tiskanje 3, — Sklop 25: Oprema za 3D vizualizacijo, — Sklop 26: Lomnomehanski stroj in oprema, — Sklop 27: Varilni stroji in oprema, — Sklop 28: Oprema in pribor za metalografijo in neporušne preiskave, — Sklop 29: Analizatorji zraka, plamena in dimnih plinov, — Sklop 30: Laboratorijski aparati in pribor za obdelavo kovin in lesa, — Sklop 31: Oprema za diagnostiko motorjev z notranjim izgorevanjem, — Sklop 32: Oprema za kalorimetrijo, — Sklop 33: Solarni kogeneracijski moduli, — Sklop 34: Diesel motor, — Sklop 35: Oljna peč, — Sklop 36: Oprema za delovanje toplotne črpalke, — Sklop 37: Merilni instrumentarij, — Sklop 38: Oprema za laboratorij levo, — Sklop 39: Komplet za demonstracijo lastnosti ionizirajočih sevanj, — Sklop 40: Scintilacijski gama spektrometer, — Sklop 41: Nevtronski števni sistem s testnim virom, — Sklop 42: Alfa spektrometer, — Sklop 43: Merilnik za nadzor sevanja, — Sklop 44: Sistem za izdelavo in karakterizacijo tankih plasti, — Sklop 45: Senzorika za pomožni raziskovalni objekt, — Sklop 46: Polnilna postaja, — Sklop 47: Oprema za meritev hitrosti, — Sklop 48: Sistem za zajemanje podatkov, — Sklop 49: Oprema za upravljanje zračne in vodne proge, — Sklop 50: Cevovod z ventili, — Sklop 51: Generatorji.

Repair and maintenance services of building installations

Pošta Slovenije d.o.o. | Published October 14, 2016
Winner
Elektro Gajšak, d.o.o.
cpvs
50700000

Maintenance of electrical installations in the Celje.

VZDRŽEVANJE ULTRAZVOČNIH APARATOV GENERAL ELECTRICS

UKC MARIBOR | Published April 25, 2017
cpvs
50400000

Predmet javnega naročila je izvajanje servisnih storitev na ultrazvočnih aparatih proizvajalca General Electrics. Predmet tega javnega naročila je tudi dobava vseh rezervnih delov ter pribora.