Public tenders for electrical in Tarnowskie-gory Poland

Find all Electrical tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for electrical. Make a new search!
ElectricalPolandtarnowskie-gory

Electricity

Gmina Tarnowskie Góry | Published October 20, 2015  -  Deadline October 30, 2015
cpvs
09310000

Elektryczność

Electricity

Gmina Tarnowskie Góry | Published October 12, 2017  -  Deadline November 3, 2017
cpvs
09310000

Part 1: a) Municipality of Tarnowskie Góry - power of the Town Hall buildings, ul. Sienkiewicza 2, ul. Górnicza 1, volunteer fire brigades, urban fountains, b) municipal units and cultural institutions - supplying their buildings and facilities. The estimated electricity sales for the 60 PPEs are 2,138.75 MWh in the period from 1.1.2018 to 31.12.2018.

Part 2: Municipality of Tarnowskie Góry - supply of street lighting. The estimated electricity sales for the 119 PPE is 3,312.00 MWh in the period from January 1, 2018 to December 31,

Electricity

Gmina Tarnowskie Góry | Published September 23, 2017  -  Deadline November 3, 2017
cpvs
09310000

The estimated power of electricity sales for 60 PPE is 2,138.75 MWh in the period from 1.1.2018 to 31.12.2018.

The estimated electricity sales for the 119 PPE is 3,312.00 MWh in the period from January 1, 2018 to December 31,

Ordering party - payers of invoices according to the order:

Market 4, VAT ID: 6452538184,

Bytomska 15, NIP: 6452004442,

Zamkowa 5a, NIP 6451161607,

Market 1, NIP 6451113643,

Sobieskiego 7, Tax Identification Number: 6452265763,

Mountains at ul. Karłuszowiec 11, NIP: 6452258875,

Market 4, VAT ID: 6452538184,

The mountains are located in Tarnowskie Góry at Janasa Street 11,

Slowacki 34,

The mountain at 72 Jagodowa Street,

Mountains at ul. Żeromskiego 64,

Insurgents of Warsaw 42,

Wyspiańskiego 1,

Forest 23,

Janasa 11,

Korczak 2,

Kochanowski 15,

Korola 38a,

Home Army,

Lithuanian 6,

Bema 1,

Legionów 9,

Gruzełki 17,

Sienkiewicza 5,

mountains,

Zacisznej11,

Mickiewicza 18,

Korola 18,

Norwegian 2,

Morcinka 7,

Opolska 59,

Wyszyński 137,

Strzybnicka 1,

Pasties 3.

The estimated electricity sales for the 119 PPE is 3,312.00 MWh in the period from 1.1.2018 to 31.12.2018.

Electricity distribution

Gmina Tarnowskie Góry | Published September 17, 2016
Winner
Tauron Dystrybucja S.A.
cpvs
65310000

Object of the contract involves the distribution of electricity for supply of premises and buildings and street lighting Commune Tarnów Mountains.

Tarnowskie Mountains: Construction of the street of the Paris Commune in Tarnów Mountains - stage

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach | Published August 9, 2016  -  Deadline August 9, 2016
Winner
MAXIMUS Michał Seńków, ul. Piastowska 8, 42-600 Tarnowskie Góry, kraj/woj. śląskie.
cpvs
45233220, 45231300, 45232424, 45231900, 45111200, 45220000

The contract is for the construction of the street of the Paris Commune in Tarnów Mountains with its dehydration. The total length of the construction is to stage a total of L = 465.0 m. The width of the road is 4.5 m (including 3.5 m roadway and ramps shoulders 2 x 0,5 m). The scope includes the construction industry road, construction industry - repair of the culvert, installation industry - part of the sewerage system and the electrical part and the introduction of new labeling target. The scope of construction includes in particular: - execution of road surface of concrete blocks and roadsides, along with protection and stabilization of the ground - the renovation of the existing culvert Ø800, - construction of storm water drainage gravity - protection of the existing cable protection tube bipartite, - ratio of the existing electrical cable 20 kV conflicting the proposed sewers, detailed order is included in the project documentation, the bill of quantities, technical specifications, performance and acceptance of works, which, together with the model contract and model Offer Form are an integral part hereof. Construction work should be carried out in accordance with project documentation and technical specifications of the workmanship and the receipt of work ..

Electricity, heating, solar and nuclear energy

Gmina Tarnowskie Góry | Published December 9, 2015
Winner
TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
cpvs
09300000

Ie in 1059). The Employer consume electricity: Mining 1, the establishment of voluntary fire brigades, city fountains and for street lighting - units of municipal cultural institutions - the power of their buildings and facilities. Power estimated electricity sales to 172 PPE is 10.110 MWh in the period from 01.01.2016 to 31.12.2017. Contractor shall not be entitled to any claim for download by the Employer is not anticipated maximum amount of energy. A possible change in the expected estimated consumption will not result in additional costs to the Employer, except settlement for the amount of energy actually consumed by the prices specified in the tender documents. TAURON Distribution SA, enabling the sale of electricity through distribution network DSO to PPE end-users - an important day for submission of tenders and during the period of the contract. Change the amount of electricity consumption points does not require an amendment thereto is made on the basis of an amendment to Annex. Detailed order taking into account the location of the EPP, tariff, contractual and expected power consumption is given in Annex 2 (description of the contract) to the present terms of reference and complements the terms of reference is the model agreement attached as Schedule 3 to the ToR.

Electricity distribution and related services

Gmina Tarnowskie Góry | Published December 8, 2015
Winner
Tauron Dystrybucja S.A. Oddział Gliwice
cpvs
65300000, 65310000

The contract is for the provision of electricity distribution services for: 1. Buildings Municipal Office in Tarnów Mountains at ul. 4 Market Street. Mining 1, Sienkiewicz 2 - pos. PPE 4 to 6 in the Annex to the description of the contract, 2. Fountain Street. Cardinal Wyszynski (City Park) in Tarnowski Gory item. EPP No. 7 in the annex to the terms of reference, 3. sirens installed: the building at ul. Janas 9, ul. Honey 1 st. Dabrowski 7 in Tarnów Mountains - pos. EPP No. 1 to 3 in the annex to the contract Course description, 4th of municipal buildings -Ochotniczej Fire Service "Florian" in Strzybnicy Street. Ecclesial 85, the Volunteer Fire Department in Repty Slaskie Street. Long 10, the Volunteer Fire Department in Pniowcu Street. Druha Ignatius Owls 4 - pos. EPP 8 to 10 in the annex to the terms of reference, 5. Lighting street - Pos. EPP No. 11 - 126 in the annex to the terms of reference.

Electricity

Gmina Tarnowskie Góry | Published September 19, 2015  -  Deadline October 30, 2015
cpvs
09310000

Ie in 1059). The Employer consume electricity: Mining 1, the establishment of voluntary fire brigades, city fountains and for street lighting - units of municipal cultural institutions - the power of their buildings and facilities. Power estimated electricity sales to 172 PPE is 10.110 MWh in the period from 01.01.2016 to 31.12.2017. Contractor shall not be entitled to any claim for download by the Employer is not anticipated maximum amount of energy. A possible change in the expected estimated consumption will not result in additional costs to the Employer, except settlement for the amount of energy actually consumed by the prices specified in the tender documents. TAURON Distribution SA, enabling the sale of electricity through distribution network DSO to PPE end-users - an important day for submission of tenders and during the period of the contract. Change the amount of electricity consumption points does not require an amendment thereto is made on the basis of an amendment to Annex. Detailed order taking into account the location of the EPP, tariff, contractual and expected power consumption is given in Annex 2 (description of the contract) to the present terms of reference and complements the terms of reference is the model agreement attached as Schedule 3 to the ToR.

Buying electricity Commune Tarnów Mountains and municipal organizational units and other institutions in the joint purchase of electricity for power supply units, buildings and public lighting.

Przedszkole nr 21 | Published February 24, 2016
Winner
Tauron Sprzedaż Spółka z o. o.
cpvs
09300000

Supply of electricity to the commune and its subordinate units.

Tarnowskie Mountains: Sale of electricity for facilities Agency for Economic Initiatives SA Water Park and Sports Hall in Tarnów Mountains

Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. | Published September 29, 2016  -  Deadline September 1, 2016
Winner
GREEN S.A., ul. Antoniego Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.
cpvs
09300000

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby obiektów AIG S.A.tj Parku Wodnego oraz Hali Sportowej w Tarnowskich Górach. 2. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika zamówień (CPV): 09 30 00 00 - 2 - energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa. 3. Przewidywane szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie obowiązywania umowy wyniesie 3 391,02 MWh. 4. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr. poz. 625 z późn. zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze Standardami Obsługi Odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.). 5. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie całodobowo. 6. Dostawa musi mieć charakter ciągły i odbywać się w sposób nieprzerwany przez okres obowiązywania umowy. 7. Wykaz punktów, do których należy dostarczyć energię elektryczną wraz z danymi technicznymi: Park Wodny: 7.1. miejsce przyłączenia (nazwa przyłącza) - Przyłącze nr 1: STACJA OSD NR T487-zasilanie rezerwowe - o napięciu znamionowym 20,0 kV 7.2. miejsce przyłączenia (nazwa przyłącza) - Przyłącze nr 2: STACJA OSD NR T487-zasilanie podstawowe - o napięciu znamionowym 20,0 kV 7.3. miejsce dostarczenia energii elektrycznej - dla przyłącza nr1 to zaciski przekładników prądowych w szynach zbiorczych 20kV patrząc od strony zasilania, a dla przyłącza nr2 to zaciski przekładników prądowych w szynach zbiorczych 20kV patrząc od strony zasilania 7.4. Moc umowna: dla każdego z przyłączy 400 kW 7.5. Do rozliczeń z wykonawcą zastosowane zostały układy pomiarowo - rozliczeniowe energii elektrycznej dla procedury integracji z systemem bilansowania mocy i energii elektrycznej OSD, dla każdego przyłącza odrębnie. 7.6. Zgodnie z warunkami przyłączenia, przedmiotowy obiekt zasilany jest z sieci energetycznej średniego napięcia 20kW. Obiekt Park Wodny zasilany jest w energię elektryczną, prądem przemiennym, trójfazowym o napięciu 0,4 kV ze stacji transformatorowej, gdzie zainstalowane są 2 transformatory oraz rozdzielnice średniego i niskiego napięcia. 7.7. Celem kompensacji mocy biernej dla rozdzielnic niskiego napięcia zastosowano baterie kondensatorów z dławikami blokującymi. 7.8. Grupa przyłączeniowa: obiekt zakwalifikowano do III grupy przyłączowej. 7.9. Grupa taryfowa: B21 Hala Sportowa: 7.10.miejsce przyłączenia(nazwa przyłącza) - Przyłącze nr1: STACJA T488MOTEL OBWODOWA/nN 400V/1/2 7.11.miejsce dostarczenia energii elektrycznej stanowią zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu w kierunku instalacji odbiorcy. 7.12.moc umowna - 85kW 7.13.Do rozliczeń z wykonawcą zastosowane zostały układy pomiarowo - rozliczeniowe energii elektrycznej dla procedury integracji z systemem bilansowania mocy i energii elektrycznej OSD. 7.14.Zgodnie z warunkami przyłączenia, przedmiotowy obiekt zasilany jest z sieci energetycznej o napięciu 0,4kV. Hala Sportowa zasilana jest w energię elektryczną prądem przemiennym trójfazowym o napięciu 0,4kV ze stacji transformatorowej T488 MOTEL OBWODOWA/nN 400V/1/2 7.15.Grupa przyłączeniowa: obiekt zakwalifikowano do IV grupy przyłączeniowej. 7.16.Grupa taryfowa: C21 8. Zamawiający jest odbiorcą końcowym w rozumieniu prawa energetycznego..

Tarnowskie Mountains: Sale of electricity for facilities Agency for Economic Initiatives SA Water Park and Sports Hall in Tarnów Mountains

Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. | Published July 26, 2016  -  Deadline August 12, 2016
cpvs
09300000

3.1 The contract is for the sale of electricity for the needs of objects AIG SA, the Water Park and Sports Hall in Tarnów Mountains. 3.2 Name and code according to the Common Procurement Vocabulary (CPV): 09 30 00 00 - 2 - electricity, heating, solar and nuclear energy. 3.3 Projected estimated demand for electricity during the contract period will amount to 3,152.06 MWh. Supply of electricity will take place under the conditions specified by the provisions of 1059, as amended. d.), and in accordance with any of this Act implementing rules, in particular with the Standards Service Recipients of the Ordinance of the Minister of Economy of 4 May 2007. on detailed conditions for the functioning of 623 as amended. d.). 3.5 Supply of electricity will take place around the clock. 3.6 Delivery has to be continuous and done without interruption for the duration of the contract. 3.7 List of points, which should provide electricity, together with technical data: Water Park: 3.7.1 the point of attachment (the name of the connection) - Connection 1: OSD STATION NO T487- backup power supply - with a rated voltage of 20.0 kV 3.7.2 the point of attachment (the name of the connection) - connection 2: STATION NO OSD T487- primary supply - with a rated voltage of 20.0 kV 3.7.3 place of supply of electricity - for connection No.1 to the terminals of current transformers in busbars 20 kV seen from the supply side, and for connection to the terminals no.2 current transformers in busbars 20 kV seen from the power supply 3.7.4 contractual capacity: for each of the ports 400 kW 3.7.5 the settlement with the contractor have been used measuring systems - billing of electricity for the process of integration with the system of balancing power and electricity DSOs for each connection separately. 3.7.6 Under the terms of the connection, the present object is powered from the network object Water Park is powered by electricity, AC, three-phase voltage of 0.4 kV transformer station, where he installed two transformers and switchgear medium and low voltage. 3.7.7 The purpose of reactive power compensation for low-voltage switchgear used capacitor banks with blocking reactors. 3.7.8 Connection Group: object qualified for Group III junction. 3.7.9 Tariff Group: B21 Sports hall: 3.80 point of attachment (the name of the connection) - Connection No.1: STATION T488MOTEL PERIMETER / low voltage 400V / 1/2 3.81 place of supply of electricity are the current terminals on the output wires of security in the connector in the direction of the customer's installation . 3.82 Contractual power - 85kW 3.83 to settlements with the contractor have been used measuring systems - billing of electricity for process integration with balancing power and electricity DSOs. 3.8.4 Under the terms of the connection, the present object is powered from the network Sports Hall is powered by electricity three-phase alternating current voltage of 0.4 kV transformer station T488 MOTEL PERIMETER / low voltage 400V / 1/2 3.8.5 Connection Group: object qualified IV connection group. 3.8.6 Tariff Group: C21

Distribution of electricity for the Commune Tarnów Mountains to the power needs of premises and buildings and street lighting.

Gmina Tarnowskie Góry | Published February 24, 2016
Winner
Tauron Dystrybucja
cpvs
65300000

1. Buildings Municipal Office in Tarnów Mountains at ul. 4 Market Street. Mining 1, Sienkiewicz 2 - pos.

PPE 4 to 6 in the Annex to the description of the order,

2. Fountain Street. Cardinal Wyszynski (City Park) in Tarnowski Gory item. PPE No. 7 in the Annex

a description of the contract,

3. sirens installed: the building at ul. Janas 9, ul. Honey 1, ul. Dabrowski 7 in

Tarnów Mountains - pos. PPE 1 to 3 in the Annex to the description of the order,

4. Buildings -Ochotniczej Municipal Fire Brigade "Florian" in Strzybnicy Street. Kościelna 85, Volunteer

Fire Repty Slaskie Street. Long 10, the Volunteer Fire Service in Pniowcu Street. Druha

Ignatius Owls 4 - pos. EPP 8 to 10 in the annex to the description of the order,

5. Lighting street - pos. EPP 11 - 126 Annex to the description of the contract.

Supply of electricity for the Commune Tarnów Mountains and subordinate entities for the supply of premises and buildings and street lighting.

Gmina Tarnowskie Góry | Published February 19, 2016
Winner
Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
cpvs
09310000

The procedure for public procurement of electricity supply in the agreement of the Energy Law.

Buying energy for Municipalities and other organizational units and other institutions in the joint purchase of electricity for zaqsilania premises, buildings and public lighting.

Przedszkole nr 22 | Published February 23, 2016
Winner
Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
cpvs
09300000

Supply of electricity to the commune and its subordinate units.

Buying energy for Municipalities and other organizational units and other institutions in the joint purchase of electricity for power supply units, buildings and public lighting.

Przedszkole nr 26 | Published March 4, 2016
Winner
Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
cpvs
09300000

Supply of electricity to the commune and its subordinate units.

"The sale of electricity to the Commune Tarnów Mountains and subordinate entities for the supply of premises, buildings and street lighting."

Gmina Tarnowskie Góry | Published December 18, 2014
Winner
Tauron Sprzedażul. Łagiewnicka 60Kraków 30-417 +48 323035625
cpvs
09310000

The contract is for the supply of electricity within the meaning of the Energy Law (Journal of Laws of 2012. Pos. 1059 tj). Purchaser consume electricity for: - Municipality of Tarnów Mountains - supply buildings Hall, ul. Sienkiewicz 2, ul. Mining 1, the establishment of voluntary fire brigades, urban fountains and for street lighting - municipal entities and cultural institutions - the power of its buildings and facilities. Power estimated electricity sales to 166 PPE is 4.550 MWh in the period from 1.1.2015 r. To 31.12.2015. Please note that the estimated amount of ordered energy is indicative only, is used to compare the offers and in no way represents the part of the Purchaser, the commitment to purchase of energy in the stated amount. Contractor shall not be entitled to any claim for download by the Employer is not anticipated maximum amount of energy. Any change in the expected estimated consumption will not result in additional costs to the Employer, except for the settlement of the amount of energy actually consumed by the prices specified in the tender documents. The Contractor must have signed an agreement for the provision of electricity distribution services (ie. General Distribution Agreement) with the distribution system operator, operating in the commune Tarnów Mountains ie. TAURON Distribution SA to allow the sale of electricity through the distribution network objects OSD ordering - valid for the day tender and the contract period. The Purchaser shall have the right to change the amount (of reduction, increase) of electricity consumption points, while the rates given in the form of price price also apply in the case of new electricity consumption points. Change the amount of electricity consumption points does not require changes to the contract, shall be made on the basis of changes in the Annex.
  • 1