Public tenders for electrical in Szczecinek Poland

Find all Electrical tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for electrical. Make a new search!

Setae: Reconstruction including replacement of the main supply panel and electrical generator with installation of emergency power supply facility of the Military Medical Specialist Clinic SPZOZ in Szczecinek ul. Polna 24

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska -SP ZOZ w Szczecinku | Published August 9, 2016  -  Deadline August 1, 2016
Winner
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe VOLTMAX H&G PKZ s.c.Leszek Gorzeń, Elżbieta Hrywka, ul. Morska 20, 75-221 Koszalin, kraj/woj. zachodniopomorskie.
cpvs
45311000, 45317300, 45331000, 31121000

Execution of construction works on the reconstruction, including replacement of the main supply panel and electrical generator with installation of emergency power supply facility of the Military Medical Specialist Clinic SPZOZ in Szczecinek Ul.Polna 24.

Electric buses

Komunikacja Miejska Spółka z o.o. w Szczecinku | Published September 23, 2017  -  Deadline October 16, 2017
cpvs
34144910, 34121100, 34121400, 31158000

1. The subject of the order is delivery to the Purchaser:

1) 10 (ten) pieces of the same, brand new electric bus, low floor for public transport, manufactured in 2018,

2) 10 (ten) pieces of identical stationary traction battery chargers and one mobile charger within the traction battery charging system, designed to charge the batteries in the offered buses.

Hereinafter referred to as SIWZ "Subject of the contract".

2. Buses and loaders are described in detail in the Description of the Object of the Contract, hereinafter referred to as "OPZ" - constituting Appendix No. 1 to SIWZ.

Mechanical engineering installation works

Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. | Published June 30, 2015
Winner
ELMONTAŻ S.C.
cpvs
45351000

Electrical installation and control on the basis of the tender specifications, which constitutes Appendix 3 to the notice of the tender. The contract notice with appendices is published on the website http://www.szczecinek.kronospan.pl

Electricity

Gmina Miasto Szczecinek | Published September 19, 2015  -  Deadline October 27, 2015
cpvs
09310000

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Szczecinek i Jego jednostek oraz dla jednostek Powiatu Szczecineckiego w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r.” w sumarycznej szacunkowej ilości 12.679.322 kWh oraz w rozbiciu na taryfy: a) w taryfie R jednostrefowej – 1.440 kWh, b) w taryfie G11 jednostrefowej – 1.795.525 kWh, c) w taryfie G12, G12W w strefie dziennej – 141.648 kWh, d) w taryfie G12, G12W w strefie nocnej – 97.839 kWh, e) w taryfie C11 jednostrefowej – 3.127.876 kWh, f) w taryfie C12B, C12W w strefie dziennej – 886.653 kWh, g) w taryfie C12B, C12W w strefie nocnej – 1.513.660 kWh, h) w taryfie C12A w strefie szczytowej – 301.027 kWh, i) w taryfie C12A w strefie pozaszczytowej – 809.677 kWh, j) w taryfie C21 jednostrefowej – 403.252 kWh, k) w taryfie C22B w strefie dziennej – 716.924 kWh, l) w taryfie C22B w strefie nocnej – 482.026 kWh, m) w taryfie C22A w strefie szczytowej – 113.536 kWh, n) w taryfie C22A w strefie pozaszczytowej – 227.244 kWh, o) w taryfie B21 jednostrefowej – 40.000 kWh, p) w taryfie B22 w strefie szczytowej – 302.800 kWh, q) w taryfie B22 w strefie pozaszczytowej – 765.593 kWh, r) w taryfie B23 w strefie szczytowej przedpołudniowej – 163.426 kWh, s) w taryfie B23 w strefie szczytowej popołudniowej – 125.126 kWh, t) w taryfie B23 w pozostałych godzinach doby – 664.050 kWh, w następującym zakresie: 1.1 Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Szczecinek i Jego jednostek w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r. w sumarycznej szacunkowej ilości 9.532.452 kWh oraz w rozbiciu na taryfy: a) w taryfie R jednostrefowej – 1.440 kWh, b) w taryfie G11 jednostrefowej – 51.551 kWh, c) w taryfie G12 w strefie dziennej – 108.576 kWh, d) w taryfie G12 w strefie nocnej – 64.767 kWh, e) w taryfie C11 jednostrefowej – 1.962.762 kWh, f) w taryfie C12B, C12W w strefie dziennej – 885.057 kWh, g) w taryfie C12B, C12W w strefie nocnej – 1.512.064 kWh, h) w taryfie C12A w strefie szczytowej – 286.578 kWh, i) w taryfie C12A w strefie pozaszczytowej – 795.228 kWh, j) w taryfie C21 jednostrefowej – 263.704 kWh, k) w taryfie C22B w strefie dziennej – 716.924 kWh, l) w taryfie C22B w strefie nocnej – 482.026 kWh, m) w taryfie C22A w strefie szczytowej – 113.536 kWh, n) w taryfie C22A w strefie pozaszczytowej – 227.244 kWh, o) w taryfie B21 jednostrefowej– 40.000 kWh, p) w taryfie B22 w strefie szczytowej– 302.800 kWh, q) w taryfie B22 w strefie pozaszczytowej– 765.593 kWh, r) w taryfie B23 w strefie szczytowej przedpołudniowej – 163.426 kWh, s) w taryfie B23 w strefie szczytowej popołudniowej – 125.126 kWh, t) w taryfie B23 w pozostałych godzinach doby– 664.050 kWh. Zestawienie Płatników t/j Miasta Szczecinek i Jego jednostek zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ. Wykazy punktów poboru energii elektrycznej PPE Miasta Szczecinek i Jego jednostek zawierają Załączniki Nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10. 1.2 Dostawa energii elektrycznej dla jednostek Powiatu Szczecineckiego w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r. w sumarycznej szacunkowej ilości 3.146.870 kWh oraz taryfie rozbiciu na taryfy: a) w taryfie G11 jednostrefowej – 1.743.974 kWh, b) w taryfie G12W w strefie dziennej – 33.072 kWh, c) w taryfie G12 w strefie nocnej – 33.072 kWh, d) w taryfie C11 jednostrefowej – 1.165.114 kWh, e) w taryfie C12B w strefie dziennej – 1.596 kWh, f) w taryfie C12B w strefie nocnej – 1.596 kWh, g) w taryfie C12A w strefie szczytowej – 14.449 kWh, h) w taryfie C12A w strefie pozaszczytowej – 14.449 kWh, i) w taryfie C21 jednostrefowej – 139.548 kWh.

Electricity, heating, solar and nuclear energy

Gmina Miasto Szczecinek | Published November 4, 2017  -  Deadline December 12, 2017
cpvs
09300000, 09310000

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Miasta Szczecinek i jego jednostek oraz dla jednostek Powiatu Szczecineckiego w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2019 r. w sumarycznej szacunkowej ilości 13 369 172 kWh oraz w rozbiciu na taryfy:

a) w taryfie R jednostrefowej – 3 840 kWh,

b) w taryfie G11 jednostrefowej – 627 087 kWh,

c) w taryfie G12 w strefie dziennej – 26 292 kWh,

d) w taryfie G12 w strefie nocnej – 17 529 kWh,

e) w taryfie G12W w strefie dziennej – 542 400 kWh,

f) w taryfie G12W w strefie nocnej – 446 748 kWh,

g) w taryfie C11 jednostrefowej – 2 785 665 kWh,

h) w taryfie C12B w strefie dziennej – 769 032 kWh,

i) w taryfie C12B w strefie nocnej – 1 397 634 kWh,

j) w taryfie C12W w strefie dziennej – 70 940 kWh,

k) w taryfie C12W w strefie nocnej – 201 322 kWh,

l) w taryfie C12A w strefie szczytowej – 431 184 kWh,

m) w taryfie C12A w strefie pozaszczytowej – 1 118 594 kWh,

n) w taryfie C21 jednostrefowej – 372 900 kWh,

o) w taryfie C22B w strefie dziennej – 765 774 kWh,

p) w taryfie C22B w strefie nocnej – 500 038 kWh,

q) w taryfie C22A w strefie szczytowej – 118 329 kWh,

r) w taryfie C22A w strefie pozaszczytowej – 238 678 kWh,

s) w taryfie B21 jednostrefowej – 35 000 kWh,

t) w taryfie B23 w strefie szczytowej przedpołudniowej – 503 712 kWh,

u) w taryfie B23 w strefie szczytowej popołudniowej – 419 192 kWh,

v) w taryfie B23 w pozostałych godzinach doby – 1 977 282 kWh.

w następującym zakresie:

1.1 Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Szczecinek i jego jednostek w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2019 r. w sumarycznej szacunkowej ilości 10 551 802 kWh oraz w rozbiciu na taryfy:

a) w taryfie R jednostrefowej – 3 840 kWh,

b) w taryfie G11 jednostrefowej – 49 061 kWh,

c) w taryfie G12 w strefie dziennej – 26 292 kWh,

d) w taryfie G12 w strefie nocnej – 17 529 kWh,

e) w taryfie C11 jednostrefowej – 1 729 251 kWh,

f) w taryfie C12B w strefie dziennej – 754 142 kWh,

g) w taryfie C12B w strefie nocnej – 1 369 018 kWh,

h) w taryfie C12W w strefie dziennej – 70 940 kWh,

i) w taryfie C12W w strefie nocnej – 201 322 kWh,

j) w taryfie C12A w strefie szczytowej – 420 391 kWh,

k) w taryfie C12A w strefie pozaszczytowej – 1 092 411 kWh,

l) w taryfie C21 jednostrefowej – 259 600 kWh,

m) w taryfie C22B w strefie dziennej – 765 774 kWh,

n) w taryfie C22B w strefie nocnej – 500 038 kWh,

o) w taryfie C22A w strefie szczytowej – 118 329 kWh,

p) w taryfie C22A w strefie pozaszczytowej – 238 678 kWh,

q) w taryfie B21 jednostrefowej – 35 000 kWh,

r) w taryfie B23 w strefie szczytowej przedpołudniowej – 503 712 kWh,

s) w taryfie B23 w strefie szczytowej popołudniowej – 419 192 kWh,

t) w taryfie B23 w pozostałych godzinach doby – 1 977 282 kWh.

Zestawienie Nabywców i Płatników/Odbiorców Miasta Szczecinek i jego jednostek zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ.

Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej PPE Miasta Szczecinek i jego jednostek zawierają Załączniki Nr 1.1, Nr 1.2, Nr 1.3, Nr 1.4, Nr 1.5, Nr 1.6, Nr 1.7, Nr 1.8, Nr 1.9, Nr 1.10, Nr 1.11.

1.2 Dostawa energii elektrycznej dla jednostek Powiatu Szczecineckiego w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2019 r. w sumarycznej szacunkowej ilości 2 817 370 kWh oraz taryfie rozbiciu na taryfy:

a) w taryfie G11 jednostrefowej – 578 026 kWh,

b) w taryfie G12W w strefie dziennej – 542 400 kWh,

c) w taryfie G12W w strefie nocnej – 446 748 kWh,

d) w taryfie C11 jednostrefowej – 1 056 414 kWh,

e) w taryfie C12B w strefie dziennej – 14 890 kWh,

f) w taryfie C12B w strefie nocnej – 28 616 kWh,

g) w taryfie C12A w strefie szczytowej – 10 793 kWh,

h) w taryfie C12A w strefie pozaszczytowej – 26 183 kWh,

i) w taryfie C21 jednostrefowej – 113 300 kWh.

Zestawienie Nabywców i Płatników/Odbiorców jednostek Powiatu Szczecineckiego oraz szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej PPE zawiera Załączniku nr 1A do niniejszej umowy.

1.3 Zamówienie nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem, opomiarowaniem i jakością energii, wchodzących w zakres umów o świadczenie usług dystrybucji, zawartych przez Miasto Szczecinek i jego jednostki oraz jednostki Powiatu Szczecineckiego z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), jakim jest Energa-Operator S.A.

Refuse and waste related services

Gmina Miasto Szczecinek | Published January 11, 2017
Winner
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
cpvs
90500000, 90510000, 90511200, 90513100, 90512000

21) or a multiple

development, in accordance with applicable regulations, and the principle of proximity,

1.4.opróżniania set in public special

containers for batteries and accumulators and pharmacies containers

expired medicines,

1.5.przeprowadzania rebounds bulky waste, WEEE

electrical and electronic equipment,

1.6.wyposażenia real estate residential and mixed waste containers

municipal and mixed containers or bags to collect waste collected

in a selective manner during the term of the contract for execution of the contract:

- Glass,

- Paper and paperboard,

- Plastics, metals and composite packaging,

- Municipal green waste from green areas,

1.7. taking informational - educational.

Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

Gmina Miasto Szczecinek | Published November 12, 2015
Winner
Energa-Obrót S.A.
cpvs
09000000

The contract is: "Supply of electricity to the City of Szczecinek and its units, and units Szczecinek County in the period from 01.01.2016 to 31.12.2017," the total estimated amount of 12,679,322 kWh and a breakdown of the charges: a) single-zone tariff R - 1,440 kWh; b) single-zone tariff G11 - 1,795,525 kWh; c) tariff G12, G12W are daily - 141,648 kWh; d) the tariff G12, G12W are nocturnal - 97,839 kWh; e) in the tariff C11 single-zone - 3,127,876 kWh; f) tariff C12b, C12W are daily - 886,653 kWh; g) tariff C12b, C12W are nocturnal - 1,513,660 kWh; h) in the tariff C12A are peak - 301,027 kWh; i) tariff C12A are off-peak - 809,677 kWh; j) of C21 single-zone tariff - 403,252 kWh; k) tariff C22B are daily - 716,924 kWh; l) in tariff C22B are nocturnal - 482,026 kWh; m) in the tariff C22A are peak - 113,536 kWh; n) in the tariff C22A are off-peak - 227,244 kWh; o) B21 single-zone tariff - 40,000 kWh; p) in the tariff B22 are peak - 302,800 kWh; q) in the tariff B22 are off-peak - 765,593 kWh; r) in the tariff B23 are peak forenoon - 163,426 kWh; s) in the tariff B23 are peak afternoon - 125,126 kWh; t) in the tariff B23 in the remaining hours of the day - 664,050 kWh; in the following areas: supply of electricity to the City of Szczecinek and its units in the period from 01.01.2016 to 31.12.2017 at the total estimated amount of 9,532,452 kWh and a breakdown of the charges: a) single-zone tariff R - 1.440 kWh; b) single-zone tariff G11 - 51,551 kWh; c) tariff G12 are daily - 108,576 kWh; d) the tariff G12 are nocturnal - 64,767 kWh; e) in the tariff C11 single-zone - 1,962,762 kWh; f) tariff C12b, C12W are daily - 885,057 kWh; g) tariff C12b, C12W are nocturnal - 1,512,064 kWh; h) in the tariff C12A are peak - 286,578 kWh; i) tariff C12A are off-peak - 795,228 kWh; j) of C21 single-zone tariff - 263,704 kWh; k) tariff C22B are daily - 716,924 kWh; l) in tariff C22B are nocturnal - 482,026 kWh; m) in the tariff C22A are peak - 113,536 kWh; n) in the tariff C22A are off-peak - 227,244 kWh; o) tariff B21 jednostrefowej- 40,000 kWh; p) in the tariff B22 are szczytowej- 302,800 kWh; q) in the area of ​​tariff B22 pozaszczytowej- 765,593 kWh; r) in the tariff B23 are peak forenoon - 163,426 kWh; s) in the tariff B23 are peak afternoon - 125,126 kWh; t) in the tariff B23 at other times doby- 664,050 kWh. Szczecinek and its units included in Appendix No. 1 hereto. The lists of points of electricity consumption PPE City Szczecinek and its units attachments No: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10. The supply of electricity for the district Szczecinek units in the period from 01.01.2016 to 31.12.2017 at the total estimated amount of 3,146,870 kWh and a tariff breakdown of the charges: a) single-zone tariff G11 - 1,743,974 kWh; b) tariff G12W are daily - 33,072 kWh; c) tariff G12 are nocturnal - 33,072 kWh; d) single-zone tariff C11 - 1,165,114 kWh; e) in the tariff C12b are daily - 1.596 kWh; f) tariff C12b are nocturnal - 1.596 kWh; g) tariff C12A are peak - 14,449 kWh; h) in the tariff C12A are off-peak - 14,449 kWh; i) single-zone tariff C21 - 139,548 kWh.

Refuse and waste related services

Gmina Miasto Szczecinek | Published January 6, 2016
Winner
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
cpvs
90500000, 90511000, 90511200, 90513100

The contract is for the provision of waste collection services from property owners in the city Szczecinek in accordance with the provisions of 1.1. mixed municipal waste collection and collected in a selective manner derived from property owners residential and mixed ie. those which include parts of inhabited and uninhabited, in the city of Szczecinek; 1.2. transport and delivery of mixed municipal waste and green waste to the Regional Municipal Waste Processing Facility in the Upper Wardyniu (Międzygminne company Waste Management Sp. z oo Wardyniu Upper) for the Region Szczecinek, in accordance with the Waste Management Plan for the West Pomeranian Region for 2012-2017, taking into account the outlook for the years 2018-2023, which is a commercial company, whose shareholders are the only municipalities in the Region Szczecinek established in Resolution No. XVI / 219/12 West Pomeranian Regional Assembly of 29.6.2012 on the implementation of Waste Management Plan for the West Pomeranian Region for 2012-2017 taking into account the perspectives for the years 2018-2023. 21) or self-management in accordance with applicable law, and the principle of proximity; 1.4. emptying set public buildings specialized containers for batteries and accumulators and pharmacies containers expired medicine; 1.5. carrying bulky waste collections, waste electrical and electronic equipment; 1.6. Equipment real estate residential and mixed containers for municipal waste mixed and containers or bags to collect waste collected in a selective manner during the term of the contract for execution of the contract: - glass - paper and cardboard - plastics, metals and composite packaging, - municipal waste green with green areas,

Refuse and waste related services

Gmina Miasto Szczecinek | Published November 11, 2015  -  Deadline December 16, 2015
cpvs
90500000, 90511000, 90511200, 90513100

The contract is for the provision of waste collection services from property owners in the city Szczecinek in accordance with the provisions of 1.1. mixed municipal waste collection and collected in a selective manner derived from property owners residential and mixed ie. those which include parts of inhabited and uninhabited, in the city of Szczecinek 1.2. transport and delivery of mixed municipal waste and green waste to the Regional Installation municipal waste treatment in Wardyniu Upper (Międzygminne company Waste Management Sp. z oo Wardyniu Upper) for the Region Szczecinek, in accordance with the Waste Management Plan for the Westpomeranian Region for the years 2012-2017, taking into account the outlook for the years 2018-2023, which is a commercial company, whose shareholders are the only municipalities in the Region Szczecinek established in Resolution No. XVI / 219/12 West Pomeranian Regional Assembly of 29.6.2012 on the implementation of Waste Management Plan for the West Pomeranian Region for 2012-2017 taking into account the perspectives for the years 2018-2023. 1.3.przekazania other municipal waste collected and received in a selective manner to recovery and disposal of waste, according to Article 17 of Law 21) or self-management in accordance with applicable law, and the principle of proximity, 1.4.opróżniania set public buildings specialized containers for batteries and accumulators and in pharmacies containers expired medicines, 1.5.przeprowadzania bulky waste collections, waste electrical and electronic equipment, 1.6.wyposażenia real estate residential and mixed in containers for mixed municipal waste and containers or bags to collect waste collected in a selective manner during the term of the contract for execution of the contract: - glass - paper and cardboard - plastics, metals and composite packaging, - municipal green waste from landscaping,

Refuse and waste related services

Gmina Miasto Szczecinek | Published December 31, 2014
Winner
<CONTACT_DATA_WITHOUT_RESPONSIBLE_NAME><ORGANISATION><OFFICIALNAME>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.</OFFICIALNAME></ORGANISATION><ADDRESS>ul. Cieślaka 6c</ADDRESS><TOWN>Szczecinek</TOWN><POSTAL_CODE>78-400</POSTAL_CODE><COUNTRY VALUE="PL"/></CONTACT_DATA_WITHOUT_RESPONSIBLE_NAME>
cpvs
90500000, 90511000, 90512000, 90511200, 90513100

The contract is for the provision of waste collection services from property owners in the city of Szczecinek in accordance with the provisions of 1.1. mixed municipal waste collection and collected in a selective manner derived from property owners living and mixed, ie. those which include parts of inhabited and uninhabited, in the city of Szczecinek; 1.2. transport and delivery of mixed municipal waste to the Regional Municipal Waste Processing Installation in Upper Wardyniu (Międzygminne company Waste Management Sp. z oo in Wardyniu Upper) for the Region Szczecinek, in accordance with the Waste Management Plan for the West Pomeranian Region for 2012-2017 including the outlook for 2018-2023, which is the Company Commercial Law, whose shareholders are the only municipality of the region Szczecinek established in Resolution No. XVI / 219/12 the West Pomeranian Regional Assembly of 29.6.2012 on the implementation of the Waste Management Plan for the West Pomeranian Voivodeship for the years 2012 to 2017, taking into account the prospects for the years 2018-2023; 21) or self-management in accordance with applicable regulations, and the principle of proximity; 1.4. empty set in public specialized containers for batteries and accumulators and pharmacies medication containers overdue; 1.5. carrying bulky waste collections, waste electrical and electronic equipment; 1.6. residential real estate and equipment mixed municipal waste containers and mixed containers or bags for the collection of waste collected in a selective manner during the term of the contract for execution of the contract: - glass, - paper and cardboard - plastics, metals and composite packaging, - municipal waste green with green areas.
  • 1