Call +44 800 9755 164

Public tenders for electrical in Katowice Poland

Find all Electrical tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for electrical. Make a new search!

Electrical parts of machinery or apparatus

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca | Published November 10, 2016  -  Deadline December 1, 2016

3. Description of the contract

3.1. The contract is:

Delivery of materials and parts for medical equipment

Croup. 1 - Transesophageal head for the Department of Invasive Cardiology

A detailed description of the contract contain Annex 2b Annex 4 to the SETC.

3.3. Employer's Requirements concerning the subject matter of the contract:

1) offered a medical device must have certificates and be registered in accordance with the legislation requiring ownership certificates, certificates and registration,

2) offered a medical device must be placed on the market and use as

with the requirements of the Act of 20 May 2010. on medical products (Dz. U. of 2015., pos. 876)

3) offered a medical device must conform to standards or technical specifications applicable for that product;

In the event that offered a medical device does not require notification to the President of the Office for Registration of Medicinal Products, Medical Devices and Biocides Contractor is obliged to perform.

Repair and maintenance services of electrical machinery, apparatus and associated equipment

Biblioteka Śląska | Published November 12, 2016  -  Deadline December 21, 2016

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu instalacji magazynu wysokiego składowania wraz z automatycznym sterowaniem urządzeniami i informatycznym systemem zarządzania, zamawiania i wydawania książek czytelnikom, zwanej „instalacją LIBROMAG” lub „Instalacją”, obejmującą:

— automatyczne układnice magazynowe firmy TGW typu Mustang (5 maszyn) o udźwigu 20kg;

— regały wysokiego składowania firmy Netcom (18 rzędów, do 38 kolumn, do 5 głębokości – 5 sekcji);

— stacje wyładunkowe i załadunkowe – robocze z ręcznymi czytnikami kodów kreskowych oraz zestawem drukarek igłowych OKI 3320 (3 stanowiska);

— system przenośników rolkowych firmy TGW do pojemników o wymiarach 625x394x315 mm (1 pierścień główny, 5 wjazdów/wyjazdów z sekcji magazynowych, 3 wjazdy na stacje robocze);

— system automatyki przemysłowej oparty na sterownikach programowalnych Siemens S5;

— system informatyczny WMS – LIBROMAG/ MFC – GATEWAY zarządzający ruchem magazynu wysokiego składowania.

Serwis Instalacji obejmuje w szczególności:

a) utrzymanie prawidłowego funkcjonowania Instalacji, a w razie wystąpienia uszkodzenia lub nieprawidłowego działania Instalacji (awaria Instalacji) ustalenie i usunięcie przyczyn i skutków nieprawidłowości;

b) prowadzenie obsługi technicznej OT1 zgodnie z wymogami ustaw, normami etc. dot urządzeń transportu bliskiego oraz zaleceniami producenta (6 przeglądów w roku):

— układnic A,B,C,D,E z zakresem prac dot. szaf sterujących, torowisk, osprzętu, automatyki

— przenośników rolkowych wraz z wjazdami i wyjazdami z sekcji mag., automatyki;

c) prowadzenie obsługi technicznej OT2 zgodnie z wymogami ustaw, normami etc. dot. urządzeń transportu bliskiego oraz zaleceniami producenta (5 przeglądów w roku):

— układnic A,B,C,D,E z zakresem prac dot. szaf sterujących, torowisk, osprzętu, automatyki, sekcji mag. wraz z regałami i wszelkimi zabezpieczeniami

— przenośników rolkowych wraz z wjazdami i wyjazdami z sekcji mag., automatyki, stacji roboczych wyładowczo–załadowczych, zabezpieczenia

— linii szaf sterujących z osprzętem i zasilaniem awaryjnym;

d) prowadzenie obsługi technicznej OT3 zgodnie z wymogami ustaw, normami etc. dot. urządzeń transportu bliskiego oraz zaleceniami producenta (1 przegląd w roku):

— układnic A,B,C,D,E z zakresem prac dot szaf sterujących, torowisk, osprzętu, automatyki, sekcji mag. wraz z regałami i wszelkimi zabezpieczeniami

— przenośników rolkowych wraz z wjazdami i wyjazdami z sekcji mag., automatyki, stacji roboczych wyładowczo – załadowczych, zabezpieczenia

— linii szaf sterujących z osprzętem i zasilaniem awaryjnym, konserwacji stacji komputerowych; kontroli stanu konstrukcji nośnych, połączeń oraz torów jezdnych

— kontroli i pomiaru instalacji ochrony przeciwporażeniowej

— oprogramowania – aktualizacji, reinstalacji, korekty funkcji baz danych;

e) organizację i nadzór obsługi technicznej OT4, w zakresie prac obejmującym układy mechaniki układnic oraz przenośnika rolkowego, realizowanym przez specjalistyczny serwis składający się bezpośrednio z serwisantów producenta urządzeń firmy TGW bądź ich następców prawnych (1 tygodniowy przegląd w roku):

— układnic A,B,C,D,E z zakresem prac dot. mechaniki,

— przenośników rolkowych z zakresem prac dot. mechaniki;

f) organizację i nadzór obowiązkowych przeglądów tech. dokonywanych przez UDT;

g) wymianę uszkodzonych lub zużytych części Instalacji, zgodnie z zaleceniami producenta, na nowe (nie dopuszcza się części regenerowanych) włącznie z wszelkimi elementami eksploatacyjnymi. Części zamienne i środki serwisowe zapewnia i dostarcza na własny koszt Wykonawca;

h) zapewnienie gotowości do podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii Instalacji (gotowość serwisowa): w dniach od pn do pt w godz. 7:30-15:30 z gwarantowanym czasem reakcji nie dłuższym niż 15 min. od zgłoszenia awarii Instalacji, w dniach od pn do pt w godz. 15:30-20:30 oraz w soboty w godz. 7:30-15:30 z gwarantowanym czasem reakcji nie dłuższym niż 45 min. od zgłoszenia awarii Instalacji, oraz gwarantowanym czasem usunięcia awarii nie dłuższym niż 72 godz. od zgłoszenia awarii Instalacji;

i) prowadzenie dokumentacji dot. urządzeń transportu bliskiego zgodnie z wymogami ustaw, norm, itd. oraz pozostałej dokumentacji dotyczącej czynności serwisowych, konserwacyjnych, przeglądów, itd.;

j) zapewnienie funkcjonalności syst. informatycznych odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu (9 stacji komp. z OS: Win NT 4.0, Win NT 4.0 Server, Win XP, Win Server 2008, z oprog.: LibroMag Gateway, SV, PL, Control PC, Picking Station, MDB);

k) utrzymanie systemu wydruków zamówień czytelniczych, w którego skład wchodzi oprogramowanie oraz obsługa tech. drukarek;

l) wykonywanie kopii bezpieczeństwa oprogramowania systemów oraz wszelkich danych odpowiedzialnych za pozycjonowanie i ruch księgozbioru w strukturze mag.;

m) adaptację oprogramowania zarządzającego w przypadku konieczności wymiany uszkodzonych lub zużytych części składowych Instalacji na nowszej generacji.

Electricity

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach | Published November 16, 2016  -  Deadline December 27, 2016

Object of the contract described in detail in Annex 1 to the Terms of Reference and includes the supply of electricity to the point / points of consumption for 160 objects Police specified therein.

Note: The contracting authority reserves the right to change the amount of energy on specific objects in relation to the planned consumption.

The total estimated amount of electricity during the delivery period (35 months) is 38 535.395 MWh, including:

Tariff B-22 405.927 MWh

Tariff B-23 8954.167 MWh

Tariff C-11 11300.009 MWh

Tariff C-12A 575.923 MWh

Tariff C-12B 611.114 MWh

Tariff C-21 15471.713 MWh

Tariff C-22A 586.250 MWh

Tariff C-23 630.292 MWh.

Object of the contract described in detail in Annex 1 to the Terms of Reference and includes the supply of electricity to the point / points of consumption for 160 objects Police specified therein.

Note: The contracting authority reserves the right to change the amount of energy on specific objects in relation to the planned consumption.

The total estimated amount of electricity during the delivery period (35 months) is 38 535.395 MWh, including:

Tariff B-22 405.927 MWh

Tariff B-23 8954.167 MWh

Tariff C-11 11300.009 MWh

Tariff C-12A 575.923 MWh

Tariff C-12B 611.114 MWh

Tariff C-21 15471.713 MWh

Tariff C-22A 586.250 MWh

Tariff C-23 630.292 MWh

The Contracting Authority requires that the electricity supply took place on a continuous basis 24 hours a day, 7 days a week and meet the quality standards specified in the Energy Law and executive acts.

The Contracting Authority requires that the contractor acted as responsible entity of balancing trade.

The relevant power of attorney to represent the Employer prior to OSD will be transferred on the date of conclusion of the contract electricity sales and service of commercial balancing.

Employer does not accept partial bids.

In the case of entrusting a subcontractor / om contract Purchaser requires that the scope which will perform at his / their participation, and give companies subcontractors.

X Terms of Reference serve the Employer only to choose the most advantageous offer.

Electric motors

Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. | Published December 7, 2016  -  Deadline December 20, 2016

Proceedings procurement sector is conducted in an open tender under the Act of 29 January 2004. Public Procurement Law (Journal of Laws of 2015 r.poz.2164 as amended.) And based on the appropriate implementing rules.

The contract is for the supply of electric motors and spare parts for the branches of the Polish Group Mining Sp. z oo in 2017 (no. of the product range 311-1).

Engines for general use induction cage from 0.37 kW to 55 kW

The estimated size of the supply of 54 units.

Explosion-proof cage induction motors with flameproof enclosures from 1.5 kW to 30 kW

The estimated size of the supply of 87 units.

Explosion-proof cage induction motors with flameproof enclosures from 55 kW to 90 kW

Estimated volume of supplies: 37 pcs.

Mining phase induction motors with squirrel cage from 13 kW to 250 kW

The estimated size of supply: 8 pcs.

Explosion-proof cage induction motors with flameproof enclosures from 110 kW to 160 kW

The estimated size of the supply of 14 units.

The engine for locomotives

The estimated size of supply: 1 pc.

engines elektrowibracyjne

The estimated size of supply: 6 pcs.

Electricity, heating, solar and nuclear energy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Prowadzącym postępowanie jest: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach | Published November 22, 2016  -  Deadline December 6, 2016

Object of the contract includes the purchase (supply) of electricity to the headquarters building GDDKiA Branch in Katowice at ul. Hunting 5 in Katowice in 2017. This contract does not include the electricity distribution services.

1. Object of the contract includes the purchase (supply) of electricity to the headquarters building GDDKiA Branch in Katowice at ul. Hunting 5 in Katowice in 2017. This contract does not include the electricity distribution services.

2. The estimated amount of power consumption is 152 072 kWh. The projected amount of energy for 2,017 years is an estimate and was determined on the basis of current energy consumption in 2016.

3. The Contractor must have contained a valid (current) agreement, ie. The so-called. General Distribution Agreement with Local Distribution System Operator (hereinafter: OSD), on the basis of which may engage in the sale of electricity through the distribution network of the OSD objects Employer covered by the contract.

4. Sales of electricity by the Contractor for the points of energy consumption identified in the ToR will begin no earlier than the date of 01.01.2017, the subject of the second sentence. Starting by the Contractor energy sales to each of the points of consumption indicated in the tender documents can not be earlier than the termination by the Contractor is appropriate for this point of the agreement and after successful completion of the procedure of switching in OSD.

5. Employer does not provide for the award of contracts referred to in art. 67 paragraph. 1 point 7 of the PPA does not provide for the use of an electronic auction or a dynamic purchasing system.

Electricity, heating, solar and nuclear energy

Koleje Śląskie Sp. z o.o. | Published November 30, 2016  -  Deadline December 14, 2016

The contract is for gradual sale of electricity called traction energy and service distribution of traction energy for the needs of business transport electric traction.

Environmental improvement works

Polska Grupa Górnicza Spółka z o.o. | Published November 17, 2016  -  Deadline December 5, 2016

The scope of the task includes modernization of 2 pcs. Of electro - manufacturer ELWO, HE-15-125 / 3x3,3x5,6 / 275 year of construction in 1975, which co-operate with 4 grate boilers, ie. 2xOR-16 and 2xWR-10 installed in the EC "Jankowice "and they are connected to a common ceramic exhaust duct. Both electrostatic precipitators must be chosen for the same amount of exhaust gas due to the assumed possibility of booking. Not expected to cooperate one electrostatic precipitator with all boilers. It is assumed that the modernization will be based on a comprehensive reconstruction of the existing electrostatic precipitators No. 1 and No. 2 by exchanging internal equipment (collecting electrodes and corona, systems rappers etc.), Electrical power and instrumentation, so as to achieve the required new regulations, emission standards for installations . Dedusting system should ensure observance standard dust emission of less than 100.0 mg / Nm3 at an oxygen content in the flue gas at 6%, with the use of fuel - coal.

Occupational clothing, special workwear and accessories

Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. | Published November 29, 2016  -  Deadline December 13, 2016

Proceedings procurement sector is conducted in an open tender under the provisions of the Act of 29.1.2004 the Public Procurement Law (OJ 2015 item. 2164, as amended.) And based on the appropriate implementing rules.

The contract is for the supply of work clothing, and insulated gloves, and protective to the branches of the Polish Group Mining Sp. z oo in 2017.

1 Industrial socks long set. 48 828.

2 Underwear, including:

2.1 shorts pcs. 29 750

2.2 shorts long pieces. 29 850

2.3 cotton shirt with short sleeves pcs. 50 106.

3-retardant linen, including:

3.1 shorts long pieces. 120

3.2 pc t-shirt. 100.

Flannel shirt 4 pcs. 53 598.

5 blouse with trousers reinforced, including:

5.1 sweatshirt pcs. 35 045

5.2 trousers reinforced pcs. 63 192.

6 clothes for surveillance, including:

6.1 sweatshirt for surveillance units. 6 150

6.2 trousers for surveillance units. 7 700.

7 Clothes warmed, including:

7.1 sweatshirt warmed pcs. 3 360

7.2 insulated pants pc. 1 250

7.3 sleeveless pcs. 3 474

7.4 cap warmed pcs. 795.

8 footwraps flannel set. 34 630.

9 Balaclava units. 1 480.

10 five-finger gloves with increased dexterity for electrical work set. 11 260.

11 five-finger gloves, partly coated

cuff ściągaczowym set. 67 980.

12 five-finger gloves for protection against chemical risks set. 6 661.

13 Rubber gloves dielectric class 1 in accordance with the PN-EN 60903 kpl. 335.

14 Protective gloves five-coated cuff ściągaczowym set. 37 380.

15 Gloves antivibration set. 527.

16 Welding gloves, five-finger, long, type "A" set. 4 140.

17 Five-leather gloves - fabric set. 352 671.

  • 1