Call +44 800 9755 164

Public tenders for electrical in Szeged Hungary

Find all Electrical tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for electrical. Make a new search!

Electrical supplies and accessories

EDF Démász Zrt. | Published December 22, 2016  -  Deadline January 27, 2017

Kisfeszültségű (0,4 kV) csupasz és szigetelt szabadvezetékek, ill. a középfeszültségű (22-35 kV) csupasz és burkolt szabadvezetékek rögzítő, és leágazó szerelvényeinek szállítása.

Szabadvezetéki végfeszítő, középfeszültségű hálózaton AASC 25-120 mm² és ACSR 50/8-95/15 mm² vezetékekre.

Funkció:

A szerelvénynek biztosítania kell a vezeték sérülésmentes, csavaros szorítós megfogását, és húzószilárd csatlakoztathatóságát a rúdszigetelőkhöz, vagy annak illesztő (távolságtartó) eleméhez.

Feszítő csukló, középfeszültségű feszítő szigetelők rögzítésére.

Funkció:

A szerelvény biztosítja a középfeszültségű, VÁT-H típusterv szerinti feszítő kereszttartók és a feszítő szigetelők közötti rögzítést, biztosítva a szigetelő le-fel és oldal irányú elmozdulását.

Előreformázott tartókötés nyakhornyos szigetelőre, 35 mm² AASC vezetékhez (Ø7,5 mm).

Előreformázott tartókötés nyakhornyos szigetelőre, 50 mm² AASC vezetékhez (Ø9 mm).

Előreformázott tartókötés nyakhornyos szigetelőre, 50/8 mm² ACSR vezetékhez (Ø9,6 mm).

Előreformázott tartókötés nyakhornyos szigetelőre, 95 mm² AASC vezetékhez (Ø12,5 mm).

Előreformázott tartókötés nyakhornyos szigetelőre, 120 mm² AASC vezetékhez (Ø14 mm), és legyen alkalmas a 95/15 mm² ACSR acélmagvas vezetékhez (Ø13,61 mm) is.

Funkció:

A megajánlott szerelvények biztosítsák a csupasz 22-35 kV-os szabadvezetékek rögzítését a tetszőleges iránytörésben (0°-30°) elhelyezett Ø56 mm nyakhornyú műgyanta tartószigetelőkre.

Középfeszültségű 9 5mm² csupasz vezetékre felhelyezhető spirál rezgéscsillapító.

Funkció

Az előformált rezgéscsillapító spirál funkciója a 95 mm² csupasz szabadvezetéken fellépő rezgések csillapítása.

Szabadvezetéki leágazó középfeszültségű csupasz vezetékre FAM-ra alkalmas 25-95/25-95 mm² keresztmetszetre.

Funkció:

A megajánlott szerelvény biztosítsa a csupasz 22-35 kV-s szabadvezetékek feszültség alatt is kezelhető, csavaros áramkötéseinek létrehozását FAM kezelőrúd segítségével.

Oszlop transzformátorállomás belső biztosítós (T.P.C.) transzformátorának középfeszültségű csatlakozása.

Funkció:

A megajánlott szerelvény biztosítsa az oszlop transzformátorállomás (T.P.C.) transzformátorának középfeszültségű csapján történő csatlakoztatását FAM kezelőrúd segítségével.

Szabadvezetéki leágazó csupasz vezetékre 25-95/25-95 mm² keresztmetszetre.

Funkció:

Az áramkötő szerelvény biztosítsa a csupasz 22-35 kV-s szabadvezetékek csavaros leágaztathatóságát.

Előreformázott műanyag tartókötés nyakhornyos szigetelőre, 50 mm² BSZV-hez.

Előreformázott műanyag tartókötés nyakhornyos szigetelőre, 95 mm² BSZV-hez.

Funkció:

A megajánlott szerelvények biztosítsák a burkolattal rendelkező 22-35 kV-os szabadvezetékek rögzítését a tetszőleges iránytörésben (0°-30°) elhelyezett Ø56 mm nyakhornyú műgyanta tartószigetelőkre.

Átszúrós leágazó áramkötés burkolt 22 kV-os szabadvezetékre, 50-95 mm² BSZV-hez.

Funkció:

A megajánlott szerelvény biztosítsa a burkolt 22 kV-os szabadvezetékekről a leágazások elkészítését a Szv leágazó köf csup FAM 25-95/25-95 mm2 szerelvényével, valamint feszültség kémlelési és rövidzárási pontként is szolgálhasson.

Szabadvezetéki végkötés szorító 25-50 mm² vezetékre.

Szabadvezetéki végkötés szorító 50-95 mm² vezetékre.

Funkció:

A szerelvények biztosítsák a csupasz kisfeszültségű szabadvezetékek kötélszíves, vagy szigetelős végfeszítésénél a vezetékhurok kicsúszás-biztos rögzítését.

Szabadvezetéki végfeszítő kisfeszültségű csupasz 25 mm² AASC vezetékre.

Szabadvezetéki végfeszítő kisfeszültségű csupasz 35 mm² AASC vezetékre.

Szabadvezetéki végfeszítő kisfeszültségű csupasz 50 mm² AASC vezetékre.

Szabadvezetéki végfeszítő kisfeszültségű csupasz 95 mm² AASC vezetékre.

Funkció:

A szerelvény sérülésmentesen biztosítsa a 25, 35, 50 és 95 mm² keresztmetszetű csupasz alumínium vezetékek közvetlen végfeszítését.

Szabadvezetéki leágazó csupasz vezetékre, közvilágítási hálózatra 25-95/10-35 mm² vezetékhez.

Funkció:

A szerelvény biztosítsa a csupasz kisfeszültségű hálózaton a közvilágítási lámpatestek, valamint a hálózat más elemén az érintésvédelmi (ÉV) kötések készítését.

Szabadvezetéki lengőtartó kisfeszültségre 2-4x(25-95)+25 mm² vezetékkötegre 30 fokos törésig

Funkció

A szerelvények biztosítsák a tetszőleges feszítési megoldású, szigetelt kisfeszültségű szabadvezetékek rögzítését a tartó, saroktartó oszlopokon elhelyezett tartóhorgokhoz.

Szabadvezetéki lengőtartó görgős 4x25-95+25 mm² vezetékkötegre 90 fokos törésig.

Funkció

A szerelvények biztosítsák a 2-4 szálfeszítésű, szigetelt kisfeszültségű szabadvezetékek görgős terítését és függesztését a saroktartó oszlopokon elhelyezett tartóhorgokhoz.

Szabadvezetéki végfeszítő kisfeszültségű szigetelt hálózatra, 4x50-95 mm² vezetékkötegre.

Funkció:

A szerelvény sérülésmentesen biztosítsa a négyszál feszítésű, kisfeszültségű szabadvezeték közvetlen végfeszítését a feszítő, sarokfeszítő oszlopokon elhelyezett feszítőhoroghoz.

A kengyeles felfogatási lehetőség bontható legyen, zárt szembe is lehessen rögzíteni.

Szabadvezetéki végfeszítő kisfeszültségű szigetelt 2x16-4x25 mm² vezetékkötegre

Funkció:

A szerelvény sérülésmentesen biztosítsa a két-és négyszál feszítésű, kisfeszültségű fogyasztói csatlakozások közvetlen végfeszítését az oszlopokon elhelyezett feszítőhoroghoz 2 kN feszítő erő elviselése mellett. A rögzítés felöli oldalon az akasztó fül nem lehet műanyagból. A zárt kengyeles felfogatási lehetőség kizáró szempont.

A vezetékköteg behelyezése a végfeszítő szerelvény egyik oldalán legyen biztosított, ezáltal a feszítő kampó nem dörzsölheti ki a vezeték szigetelését.

Szabadvezetéki végfeszítő kisfeszültségű szigetelt 2x16-4x25 mm² vezetékkötegre

Funkció:

A szerelvény sérülésmentesen biztosítsa a két-és négyszál feszítésű, kisfeszültségű fogyasztói csatlakozások közvetlen végfeszítését az oszlopokon elhelyezett feszítőhoroghoz 8 kN feszítő erő elviselése mellett. A rögzítés felöli oldalon az akasztó fül nem lehet műanyagból. A zárt kengyeles felfogatási lehetőség kizáró szempont.

1.Szabadvezetéki leágazó áramkötő kisfeszültségű szigetelt fogyasztói csatlakozásokra 25-95/10-25mm² vezetékre

2.Szabadvezetéki leágazó áramkötő kisfeszültségű szigetelt 50-95/50-95mm² vezetékre

3.Szabadvezetéki leágazó áramkötő kisfeszültségű szigetelt közvilágításra 25-95/2,5-4mm² vezetékre

Funkció:

1. A szerelvény biztosítsa a szigetelt kisfeszültségű szabadvezetékekről fogyasztói csatlakozók csavaros, tömített leágaztathatóságát.

2. A szerelvény biztosítsa a szigetelt kisfeszültségű szabadvezetékekről hálózati csatlakozók csavaros, tömített leágaztathatóságát.

3. A szerelvény biztosítsa a szigetelt kisfeszültségű szabadvezetékekről közvilágítási berendezések csavaros, tömített leágaztathatóságát.

Szabadvezetéki szigetelt csavaros toldó nem húzószilárd 10-35 mm2 vezetékre

Funkció:

Rekonstrukciók során a szerelvénynek biztosítania kell a kisfeszültségű fogyasztói csatlakozások nem húzószilárd, csavaros oszlopközeli toldását.

Szabadvezetéki szigetelt kettős leágazó fogyasztói csatlakozáshoz 25-95/2x10-35 mm2 vezetékre

Szabadvezetéki szigetelt négyes leágazó fogyasztói csatlakozáshoz 25-95/2x10-35 mm2 vezetékre

Funkció

A megajánlott szerelvényeknek biztosítaniuk kell a kisfeszültségű fogyasztói csatlakozások indítását kettő-illetve négy szigetelt vezetékkel egy szigetelt fővezetékről.

1. Szabadvezetéki leágazó áramkötő kisfeszültségű csupaszról-szigetelt 25-95/2,5-4mm2 vezetékre

2.Szabadvezetéki leágazó áramkötő kisfeszültségű csupaszról-szigetelt 25-95/10-35mm2 vezetékre

3. Szabadvezetéki leágazó áramkötő kisfeszültségű csupaszról-szigetelt 50-95/50-95mm2 vezetékre

4.Szabadvezetéki leágazó áramkötő kisfeszültségű szigeteltről-csupasz 25-95/10-35mm2 vezetékre

Funkció:

1. A megajánlott szerelvény biztosítsa a közvilágítási berendezések csavaros leágaztathatóságát csupasz kisfeszültségű szabadvezetékről szigetelt vezetékre.

2. A megajánlott szerelvény biztosítsa a fogyasztói csatlakozók csavaros leágaztathatóságát csupasz kisfeszültségű szabadvezetékről szigetelt vezetékre.

3. A szerelvény biztosítsa a csupasz kisfeszültségű szabadvezetékek hálózati csavaros, leágaztathatóságát szigetelt vezetékre.

4. A szerelvény biztosítsa a csavaros leágazást szigetelt kisfeszültségű vezetékekről, kisfogyasztói csatlakozás lecsupaszított 10mm2 vezetékvégre.

Szabadvezetéki leágazó áramkötő kisfeszültségű szigetelt-csupasz 50-95/50-95mm2 vezetékre

Funkció:

A szerelvény biztosítsa a szigetelt kisfeszültségű szabadvezetékek hálózati csavaros, leágaztathatóságát csupasz vezetékre a nullázások kialakításához. Amennyiben a szerelvény kialakítása megegyezik a 21/3. altermékkel, és annak fő- és leágazási oldala megfordítható, úgy azonos típus megajánlható, és a szerelési próbáját külön nem tartjuk meg.

Csupasz szabadvezetéki hálózaton nulla, védőföld és a lámpakar nullázás bekötésére szolgáló szerelvény.

Funkció

A közvilágítási lámpatestek tömlővezetékeinél szolgál a nulla, a földelés, valamint a lámpakar ÉV bekötésére.

Egy szerelvénynek kell fogadni a tömlővezeték kis keresztmetszetű réz ereit, és a nagyobb keresztmetszetű érintésvédelmi csupasz Al vezetéket.

Szigetelt szabadvezetéki hálózaton nulla, védőföld és a lámpakar nullázás bekötésére szolgáló szerelvény.

Funkció

A közvilágítási lámpatestek tömlővezetékeinél szolgál a nulla, a földelés, valamint a lámpakar ÉV bekötésére.

Egy szerelvénynek kell fogadni a tömlővezeték kis keresztmetszetű réz ereit, és a nagyobb keresztmetszetű érintésvédelmi csupasz Al vezetéket.

1. Szigetelt kisfeszültségű szabadvezetéki leágazó szerelvény földelés-rövidrezárás számára, nulla vezetőre

2. Szigetelt kisfeszültségű szabadvezetéki leágazó szerelvény földelés-rövidrezárás számára, fázis vezetőkre

Funkció

1. A nulla vezetőre kerülő szerelvény műanyag szigetelésének anyagában színezettnek kell lennie, mely kék, vagy sárga színű lehet.

2. A fázisvezetőkre kerülő szerelvény műanyag szigetelésének anyagában színezettnek, fekete színűnek kell lennie.

Szabadvezetéki szigetelt zárósapka 25-95 mm2 vezetékre

Funkció:

A megajánlott termék biztosítsa a megszabott NFA2X vezetékvégek szigetelt, vízzáró módon történő lezárását.

1.A síncsatlakozó kábel saru 2x35-120 mm2 Al vezeték csatlakoztatására alkalmas elosztószekrényekben, sínekhez.

2. A síncsatlakozó 16-120 mm2 Al vezeték csatlakoztatására alkalmas elosztószekrényekben, sínekhez.

3. A síncsatlakozó 2x50-240 mm2 Al vezeték csatlakoztatására alkalmas elosztószekrényekben, sínekhez.

Funkció:

A síncsatlakozó szerelvények az üzemviteli munkák során szükséges Al vezetékek és kábelerek csatlakoztatására elosztószekrényekben, alumínium vagy ónozott réz sínekhez, szakaszoló kapcsolókban és KÖF/KIF transzformátorok kivezetésein.

  • 1