Public tenders for electrical-equipment in Czech Republic

Find all Electrical tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for electrical. Make a new search!

electrical equipment and apparatus

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Published July 14, 2012  -  Deadline April 23, 2012
cpvs
31600000

electrical equipment and apparatus

Electrical equipment and apparatus

ČEZ Distribuce, a.s. | Published April 29, 2016  -  Deadline May 24, 2016
cpvs
31600000

Electrical equipment and apparatus

Electrical equipment and apparatus

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Published April 14, 2016
cpvs
31600000

Electrical equipment and apparatus

Electrical equipment and apparatus

ČEZ Distribuce, a.s. | Published February 11, 2016
cpvs
31600000

Electrical equipment and apparatus

Electrical equipment for engines and vehicles

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje | Published March 18, 2016  -  Deadline April 26, 2016
cpvs
31610000, 31612310, 34310000, 34312500, 34320000

Electrical equipment for engines and vehicles

"Classroom facilities - Electrical equipment"

Střední odborná škola Třineckých železáren | Published October 8, 2015
cpvs

The contract is the supply and installation of any electrical equipment in classrooms and workshops, while it is mainly for devices and equipment related to teaching vocational subjects. This is a classroom Electromechanics and classroom hydraulics and pneumatics.

Auditing of electrical equipment lighting in Olomouc

Technické služby města Olomouce, a.s. | Published October 26, 2015
cpvs

Auditing of electrical equipment lighting in Olomouc

Delivery of electrical equipment, including installation

Družstvo ENVICRACK | Published December 18, 2014
cpvs

The contract is the supply of electrical equipment, including installation, installation, training of personnel and instructions for operation and maintenance.

Framework agreement for implementing inspection of electrical equipment

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik | Published May 2, 2016
cpvs

Framework agreement for implementing inspection of electrical equipment

Inspection of electrical equipment and conductors for Na Homolce Hospital

Nemocnice Na Homolce | Published May 31, 2013
cpvs
50532400-7

The subject of the above threshold procurement is a default implementation of periodic inspection of electrical equipment, including conductors. Justification efficiency according to § 86 paragraph 2 of Act No. 137/2006 Coll.: Electrical equipment should be reviewed at specified intervals. The aim of regular inspections is to prevent malfunctions that may occur and thereby interrupt the operation or cause malfunction. The purpose of the review is to determine whether electrical equipment complies with the safety regulations and the requirements and standards may include verifying the operating status of the device. New electrical equipment, as well as expansion of existing must be reviewed prior to commissioning. El. equipment must be reviewed at specified intervals. Execution of the contract will implement the necessary authority consisting of trouble-free operation of electrical equipment. The public contract will run for the duration of the contract.

electrical equipment and apparatus

Technická univerzita v Liberci (46747885) | Published August 18, 2012
Winner
ELMARCO s.r.o. V Horkách 76 460 07 Liberec 9 CZECH REPUBLIC
cpvs
31600000

Laboratorní přístroj, který bude sloužit k přípravě a výrobě nanovlákenných materiálů. Tyto materiály mohou být připraveny z polymerů, které jsou rozpustné, anebo nerozpustné ve vodě: Předmětem dodávky bude speciální zařízení pro práci s vysokým napětím. Zařízení je určeno pro přípravu a výzkum nanovláken. Zařízení musí obsahovat minimálně 2 elektrody vysokého napětí. Zvlákňovací jednotku, která bude výměnná a to podle typu a objemu zvlákňovaného roztoku. Jako zvlákňovací jednotka je požadována rotační elektroda a strunová elektroda. Dále je požadován kolektor pro ukládání nanovláken. Zařízení musí být kompatibilní s elektrickou rozvodnou sítí ČR. Je požadována snadná obsluha a kontrola napětí, vzdálenosti při zvlákňování a regulace rychlosti odvádění podkladového substrátu. Maximální požadované rozměry zařízení jsou 2490x1320x1220 mm ± 10 %. Výrobnost zařízení je požadována minimálně 0,3 g/m*min nanovláken v závislosti na zvlákňovacím roztoku.

electrical equipment and apparatus

Vysoké učení technické v Brně | Published June 27, 2012
Winner
Bruker s.r.o. Zdrahalova 1753/10, 613 00 Brno CZECH REPUBLIC
cpvs
31600000

Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen do 2 částí v souladu s § 98 zákona, a to následujícím způsobem: 1. část – MALDI-TOF/FOF 2. část – Detektor WDX Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky pro část 1: Předmět plnění veřejné zakázky pro část 1 je vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu č. 1A zadávací dokumentace. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky pro část 2: Předmět plnění veřejné zakázky pro část 2 je vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu č. 1B zadávací dokumentace.

electrical equipment and apparatus

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Published July 13, 2012
Winner
Penta Trading, spol. s r.o. Michelská 3/9 140 00 Praha 4 CZECH REPUBLIC
cpvs
31600000, 42611000

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení na broušení a elektroerozivní drátové rezačky v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Smlouvy pro každou část veřejné zakázky, které tvoří přílohy č. 1 a 2 této zadávací dokumentace.

Inspection of electrical equipment and conductors for Na Homolce Hospital

Nemocnice Na Homolce | Published July 30, 2013
cpvs

The subject of the above threshold procurement is a default implementation of periodic inspection of electrical equipment, including conductors.

Inspection of electrical equipment and conductors for Na Homolce Hospital.

Nemocnice Na Homolce | Published August 1, 2013  -  Deadline September 17, 2013
cpvs
50532400

The subject of the above threshold procurement is a default implementation of periodic inspection of electrical equipment, including conductors.

Inspection of electrical equipment and conductors for Na Homolce Hospital

Nemocnice Na Homolce | Published November 29, 2013
cpvs

The subject of performance above threshold procurement is a default implementation of periodic inspection of electrical equipment, including conductors.

Inspection of electrical equipment and conductors for Na Homolce Hospital.

Nemocnice Na Homolce | Published December 3, 2013
Winner
Tomáš ZákouckýDopravní 537Liberec 463 11 tzelektro@email.cz
cpvs
50532400

The subject of performance above threshold procurement is a default implementation of periodic inspection of electrical equipment, including conductors.

Installation, repair, inspection and testing of electrical equipment, Brno - Lisen

Statutární město Brno | Published May 30, 2014
cpvs
51000000

The subject of the framework agreement is to establish the conditions for the supply of works specified itemized budget. The delivered work will work content of the linked trades. Installation, repair, inspection and testing of electrical equipment. Under this contract will be required inspection of electrical equipment. The prevailing scope of the work required will consist of: work related to the repair and replacement of electrical equipment in connection with maintenance of the housing stock.

Mikroperforační electrical equipment - part of high-voltage perforating unit

OP papírna, s.r.o. | Published February 9, 2016
cpvs

Mikroperforačního part of the electrical equipment - part machine VN perforating unit VZ not awarded in accordance with the Public Procurement Act

Auditing of electrical equipment lighting in Olomouc

Technické služby města Olomouce, a.s. | Published April 20, 2015
cpvs
50232100

Implementation of revisions and subsequent repair of electrical equipment of public lighting in the city of Olomouc and integrated municipalities 1. Description needs to be the fulfillment of public contracts fulfilled - Fulfilling procurement will ensure partial fulfillment of the contracting authority, for which we have sufficient capacity and technical equipment. 2. Description of the subject contract - Building contracts is implementing inspections and subsequent repair of electrical equipment of public lighting in Olomouc 3. Description of the relationship between the subject contract and the client's needs - Implementation of public contracts will contribute to the fulfillment of contractual volumes of services carried out by the contracting authority for the maintenance of public lighting owned by the city of Olomouc and meet legislative requirements. 4. Expected due date for a public contract - Sponsor assumes a contract for three years, ie till 31 December 2018.