Public tenders for electrical-equipment in Bulgaria

Find all Electrical tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for electrical. Make a new search!

electrical equipment and apparatus

"Мини Марица-изток" ЕАД | Published August 7, 2012  -  Deadline January 30, 2012
cpvs
31600000

electrical equipment and apparatus

Electrical equipment and apparatus

„Мини Марица — Изток“ ЕАД | Published July 19, 2016  -  Deadline July 21, 2016
cpvs
31600000

Electrical equipment

Electrical equipment and apparatus

„Мини Марица — Изток“ ЕАД | Published May 7, 2016
cpvs
31600000

Electrical equipment

Electrical equipment and apparatus

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД | Published June 11, 2016
cpvs
31600000

Electrical equipment

Repair of electrical equipment of block № 5

ТЕЦ Варна ЕАД | Published March 2, 2018  -  Deadline March 20, 2018
cpvs
50532000

Repair of electrical equipment of block № 5

Repair of electrical equipment of block №4

ТЕЦ Варна ЕАД | Published April 27, 2018  -  Deadline May 9, 2018
cpvs
50532000

Repair of electrical equipment of block №4, according to Annex 1 of the order documentation.

electrical equipment and apparatus

"AETs Kozloduy" EAD | Published June 21, 2012  -  Deadline July 30, 2012
cpvs
31600000

:Доставка на разединители 220 кV. Настоящата обществена поръчка включва доставка на високоволтови вертикални разединители за напрежение 220 kV (245 kV) с едно подвижно рамо окомплектовани с един или два земни ножови разединителя в зависимост от местоположението, резервни части - ЗИП за периода на гаранцията и специализирани инструменти и аксесоари, които са необходими за последваща нормалната поддръжка на оборудването.

electrical equipment and apparatus

"Mini Maritsa-iztok" EAD | Published January 6, 2012
Winner
ТД МАРСАТ АД. ЕИК: 2157460. ул. „Термочентралей” №2 210233 Търгу Жиу ROMANIA Telephone: +40 253210047 / 253210054 / 372741088 E-mail: office@marsat.com.ro Fax: +40 253210031
cpvs
31600000

:Рехабилитация на ел. частта на насипообразувател As 5000, фабр. №218/219, включваща: — Доставка на: —— Оборудване, което ще се монтира при изпълнението на поръчката, —— Резервни части и приспособления за насипообразувател As 5000, фабр. №218/219, —— Преносим промишлен програматор с цел настройка, препрограмиране или презареждане на програмата при евентуален срив, — Изпълнение на: —— Работен електрически проект, —— Демонтаж на старото оборудване и монтаж на новото оборудване, —— Функционални проби на рехабилитирания насипообразувател As 5000, фабр. №218/219, —— Извършване на 72 часови проби под товар и въвеждане в експлоатация на насипообразувателя, —— Обучение персонал на Възложителя. Условията за изпълнение на поръчката са подробно описани в договора и приложенията към него.

electrical equipment and apparatus

"AETs Kozloduy" EAD | Published June 2, 2012
cpvs
31600000

:Настоящата обществена поръчка включва доставка на високоволтови вертикални разединители за напрежение 220kV (245kV) с едно подвижно рамо окомплектовани с един или два земни ножови разединителя в зависимост от местоположението, резервни части - ЗИП за периода на гаранцията и специализирани инструменти и аксесоари, които са необходими за последваща нормалната поддръжка на оборудването.

Delivery of electrical equipment

Държавно предприятие Ръководство на въздушното движение | Published January 24, 2017  -  Deadline February 24, 2017
cpvs
39711000

1.1. Subject of the contract is delivery of electrical equipment (hereinafter referred to as "Equipment") with technical and quantitative characteristics set out in Section II of the documentation divided into the following two (2) independent lots: Lot № 1 - Supply of professional kitchen equipment includes 24 species, a total of 73 pieces with different technical and quantitative characteristics listed in Section II, 2.1. documentation, professional kitchen equipment. The scope of the contract for this lot is included installation / connection to water and power supply part of the equipment in the respective subject of the Contracting Authority in accordance with Section II, 2.1. Lot № 2 - Supply of electrical kitchen appliances, includes 16 species, a total of 129 pieces with different technical and quantitative characteristics listed in Section II, 2.2. documentation, electrical kitchen appliances.

Supply of electrical equipment

Държавно предприятие Ръководство на въздушното движение | Published July 19, 2018  -  Deadline August 29, 2018
cpvs
39711000

The subject of the public procurement is the supply of electrical equipment, divided into the following two (two) separate lots: Lot No 1 - "Supply of professional kitchen equipment" includes 30 types, a total of 111 professional kitchen equipment with different technical characteristics, Item 1, Section XII - Technical and Quantitative Specifications. Within the scope of the order under this lot is included installation / connection with plumbing and power supply of part of the Equipment in the respective site of the Contracting Authority according to item 1, Section XII. Lot No 2 - "Supply of Household Appliances" includes 22 types, a total of 171 household appliances with different technical characteristics, referred to in Section 2, Section XII - Technical and Quantitative Specifications.

Supply of power cables, cable fittings and electrical equipment

ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД | Published November 1, 2017  -  Deadline December 7, 2017
cpvs
44320000

Supply of power cables, cable fittings and electrical equipment in the following lots: - First lot: Power cable supply; - Second lot: Delivery of current transformers and cable fittings;

Electrical Equipment

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД | Published July 29, 2014  -  Deadline August 8, 2014
cpvs
31600000

Електрическо оборудване

Electrical Equipment

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД | Published October 1, 2013
cpvs
31600000

Електрическо оборудване

"Complete electrical equipment, electrical equipment and technological equipment in the administrative building of Sofia Municipality, located on" Moskovska "№33"

Столична община | Published December 29, 2017  -  Deadline February 1, 2018
cpvs
45310000

The subject of the present contract is the selection of a contractor for the execution of construction works under the project "Complete electrical equipment, electrical equipment and technological equipment in the administrative building of Sofia Municipality, located on" Moskovska 33 "Street. The building consists of two blocks: east and west. The works will be carried out in two stages - in 2017 the construction of the Eastern Bloc is planned, in 2018 in the Western Bloc. The two blocks are independent. Are the following types of installations for each? Main switchboards, switchboards and LV supply lines in buildings; ? Lighting and lighting installation; ? Installation of sockets and technological electrical installation; ? Structured cabling.

Replacement of electrical equipment and materials providing the power of the administrative building NSSI - Vratsa

Национален осигурителен институт чрез ТП на НОИ- Враца | Published February 3, 2017  -  Deadline March 7, 2017
cpvs
45300000

The contract encompasses all activities dismantling of existing electrical equipment and installations, supply of new equipment for power. Backgammon, installation of the same activities in connection settings, testing and putting into service.

Implementation of the complete electro-fitting and electrical equipment Adm. Building CO Street. "Moscow" № 33.

Столична община | Published March 1, 2016
cpvs
45000000

Implementation of the complete electro-fitting and electrical equipment Adm. Building CO Street. "Moscow" № 33.

Full subscription maintenance including labor and spare parts of mobile resuscitation equipment and electrical equipment, light and hydrotherapy.

Военномедицинска академия | Published January 22, 2014
Winner
„Нова медикъл” ООД, ЕИК 201250941община Столична, р-н "Триадица", ж.к. ”Гоце Делчев” сграда "Крит", бл. 22, вх. Г, ап. 6София 1404 +359 29894249
cpvs
33170000, 33155000

Full subscription maintenance including labor and spare parts of mobile resuscitation equipment and electrical equipment, light and hydrotherapy.

Electrical equipment and apparatus

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД | Published March 15, 2017  -  Deadline April 18, 2017
cpvs
31600000

Increasing the reliability of the system DC switchyard. Replacing the batteries. Delivery includes: 4 pcs. batteries with liquid electrolyte with capacity of 605 Ah consisting of a 106 pcs. components and complete with seismic racks; 4 pcs. rectifiers for charging and recharging of batteries; 4 pcs. switchgear for 220 VDC.

Increasing the reliability of the system DC switchyard. Replacing the batteries. Delivery includes: 4 pcs. batteries with liquid electrolyte with capacity 605Ah consisting of a 106br. components and complete with seismic racks; 4 pcs. rectifiers for charging and recharging of batteries; 4 pcs. switchgear for 220VDC.

Annex 2 of the CA is a complete set of delivery, and in Annex 6 are given all the requisite characteristics of the equipment.

Spare parts, tools and accessories, specialized equipment and software.

- The contractor must offer spare parts in the amount of not less than 10% of the installed equipment in the equipment;

- Contractor according to their experience should provide all the necessary parts for 10 years of operation, based on the specifics of wearing parts and equipment arising from defects in its operation by other entities;

- Tools and Accessories.

The Contractor shall provide one (1) complete set of specific tools and accessories that are required for assembly, disassembly and subsequent maintenance of the equipment.

- Specialized equipment and software.

The Contractor must deliver a comprehensive set of specialized equipment needed for setup, periodicals and testing others. of the delivered equipment.

The Contractor shall provide the necessary software for specialized equipment (if applicable);

- Spare components for battery;

- Module type "drawer" with the circuit breaker for rated current 250 A, output poles for discharge / charge ...

Electrical equipment and apparatus

„Мини Марица изток“ ЕАД | Published August 17, 2016  -  Deadline September 19, 2016
cpvs

Partial rehabilitation of the El. part of excavator SRs 2000, Inv. № 345 factory. № 572, SRs 2000 Inv. № 346 working in the mine "Troianovo-3 'and SRs 2000, Inv. № 142 factory. № 578 working in the mine "Troianovo-1".