Public tenders for electrical in Varna Bulgaria

Find all Electrical tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for electrical. Make a new search!

Electricity

Ученическо и столово хранене | Published November 7, 2017  -  Deadline December 11, 2017
cpvs
09310000

The subject of the public procurement is the supply of net active electrical energy and the fulfillment of the duties of a balancing group coordinator.

Delivery of net active electrical energy and fulfillment of the duties of a balancing group coordinator. The total estimated supply of net active electrical energy for the duration of the contract is up to 1 600.00 MWh.

Electrical materials

„Енерго-Про Мрежи“ АД | Published January 26, 2017
cpvs
31681410

This contract envisages supplying continuous vertical grounding of power meters mounted on the pole and permanent vertical grounding the needs of "Energo-Pro Grid" JSC.

Delivery of constant vertical grounding - 28,000 units;

Permanent vertical grounding of power meters - 112 000 pieces.

Electrical materials

„Енерго-Про Мрежи“ АД | Published January 11, 2017  -  Deadline February 10, 2017
cpvs
31681410

Настоящата поръчка предвижда доставка на арматура за усукан изолиран проводник за НН за нуждите на „Енерго-Про Мрежи“ АД по обособени позиции, както следва:

I. Обособена позиция — Изолирани отклонителни клеми.

II. Обособена позиция — Опъвателни и носещи клеми.

III. Обособена позиция — Изолирани пресови съединители.

IV. Обособена позиция — Изолирани пресови обувки.

V. Обособена позиция — Арматура за окачване.

VI. Обособена позиция — Крепежни елементи.

Настоящата поръчка предвижда да се доставят Изолирани отклонителни клеми според нуждите на „Енерго-Про Мрежи“ АД чрез покупка, като възложителят прогнозира, че за периода на действие на договора ще бъдат закупени следните количества:

1. Отклонителна клема за УО Al 10-95 / Cu 1,5-10 mm?-20 265 броя;

2. Отклонителна клема за абонати Al 16-95 / Al 2,5-35 mm?-91 695 броя;

3. Отклонителна клема за абонати Al 54-150 / Al 16-25 mm?-4008 броя;

4. Отклонителна клема за абонати Al 35-70 / Al 16-70 mm?п-534 броя;

5. Отклонителна клема Т-образна Al 25-95 / Al 25-95 mm?-8 931 броя;

6. Отклонителна клема Т-образна Al 35-150 / Al 35-150 mm?-2 412 броя;

7. Отклонителна клема за преносим заземител Al 16-150 mm?- 1 959 броя;

8. Отклонителна преходна клема неизолиран/усукан проводник Cu 6-35 mm? / Al 25-95 mm?-6 171 броя;

9. Отклонителна преходна клема неизолиран/усукан проводник Cu 7-95 mm? / Al 16-35 mm? -60 036 броя;

10. Отклонителна преходна клема неизолиран/усукан проводник Al 7-95 mm? / Al 25-95 mm?-10 602 броя;

11. Отклонителна преходна клема неизолиран/усукан проводник Al 16-95 mm? / 16-35 УИП mm?- 117 777 броя;

12. Отклонителна преходна клема неизолиран/усукан проводник Al 50-240 mm? / Al 35-150 mm?-2 037 броя;

Посоченият обем е ориентировъчен и в него може да настъпи промяна съобразно нуждите на възложителя.

Настоящата поръчка предвижда да се доставят Опъвателни и носещи клеми според нуждите на „Енерго-Про Мрежи“ АД чрез покупка, като възложителят прогнозира, че за периода на действие на договора ще бъдат закупени следните количества:

1. Опъвателна клема 54,6-70 mm?, 1 500 кг.-20 745 броя;

2. Опъвателна клема регулируема за абонати 4/16-25 mm?-256 530 броя;

3. Носеща клема с конзола комплект 54,6-70 mm?, 1 500 кг -13 767 броя;

Посоченият обем е ориентировъчен и в него може да настъпи промяна съобразно нуждите на възложителя.

Настоящата поръчка предвижда да се доставят Изолирани пресови съединители според нуждите на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД чрез покупка, като Възложителят прогнозира, че за периода на действие на договора ще бъдат закупени следните количества:

1. Изолиран съединител 16/6 mm?-270 471 броя;

2. Изолиран съединител 16/10 mm?-22 986 броя;

3. Изолиран съединител 16/16 mm?-17 451 броя;

4. Изолиран съединител 25/25 mm?-741 броя;

5. Изолиран съединител 35/35 mm?-1 008 броя;

6. Изолиран съединител 70/35 mm?-300 броя;

7. Изолиран съединител 70/70 mm?-1 020 броя;

8. Изолиран съединител 150/70 mm?-372 броя;

9. Изолиран съединител 150/150 mm? -225 броя;

10. Изолиран съединител 54,6/54,6 N mm?-561 броя;

11. Изолиран съединител 70/70 N mm?-225 броя;

12. Изолиран съединител 70/54,6 N mm?-114 броя.

Посоченият обем е ориентировъчен и в него може да настъпи промяна съобразно нуждите на възложителя.

Настоящата поръчка предвижда да се доставят Изолирани пресови обувки според нуждите на „Енерго-Про Мрежи“ АД чрез покупка, като възложителят прогнозира, че за периода на действие на договора ще бъдат закупени следните количества:

1. Изолирана обувка 16 mm? -26 607 броя;

2. Изолирана обувка 25 mm? -1 767 броя;

3. Изолирана обувка 35 mm? — 2 646 броя;

4. Изолирана обувка 54,6 mm?-1 005 броя;

5. Изолирана обувка 70 mm? -2 316 броя;

6. Изолирана обувка 150 mm?-186 броя;

Посоченият обем е ориентировъчен и в него може да настъпи промяна съобразно нуждите на възложителя.

Настоящата поръчка предвижда да се доставят Арматура за окачване според нуждите на „Енерго-Про Мрежи“ АД чрез покупка, като възложителят прогнозира, че за периода на действие на договора ще бъдат закупени следните количества:

1. Армирана фасадна клема с винт/дюбел Ф 12mm-20 007 броя;

2. Подложка за кабел с PVC лента? 15-50 mm — 863 484 броя;

3. Подложка за кабел с PVC лента? 50-90 mm — 65 121 броя;

4. Лента неръждаема 10/0,4 mm, 50 m-11 538 броя;

5. Лента неръждаема 20/0,4 mm, 50 m -1 458 броя;

6. Скоба за фиксиране на лента 10/0,4 mm -468 426 броя;

7. Скоба за фиксиране на лента 20/0,4 mm — 74 421 броя;

8. Тапа за изолиран проводник 10-35mm? -477 броя;

9. Тапа за изолиран проводник 35-70 mm? — 1 155 броя;

10. Тапа за изолиран проводник 70-150 mm? -291 броя;

11. Пристягаща PVC лента 9/250 mm, 100 бр./кут. -762 броя;

12. Пристягаща PVC лента 9/340 mm, 100 бр./кут. -6 903 броя.

Посоченият обем е ориентировъчен и в него може да настъпи промяна съобразно нуждите на възложителя.

Настоящата поръчка предвижда да се доставят Крепежни елементи според нуждите на „Енерго-Про Мрежи“ АД чрез покупка, като възложителят прогнозира, че за периода на действие на договора ще бъдат закупени следните количества:

1. Конзола за стълб или стена с отвори -5 874 броя;

2. Шпилка с цяла резба М 14/300 mm -11 421 броя;

3. Кука тип „свинска опашка“ за стълб с гайка и шайба М 12/300 mm- 31 656 броя;

4. Шпилка с ухо М 16/300 mm-12 462 броя;

Посоченият обем е ориентировъчен и в него може да настъпи промяна съобразно нуждите на възложителя.

Electrical materials

„Енерго-Про Мрежи“ АД | Published October 18, 2016  -  Deadline November 14, 2016
cpvs
31681410

This contract envisages supplying continuous vertical grounding power meters for the needs of "Energo-Pro Grid" AD through the purchase by the Contracting Authority estimates that for the period of the contract will be purchased 112,000 units.

Electrical insulators

„Енерго-Про Мрежи“ АД | Published October 31, 2017  -  Deadline November 29, 2017
cpvs
44111511

This contract provides for the supply of low and medium voltage isolators according to the needs of ENERGO-PRO NETWORKS AD.

The present contract provides for the purchase of glass suspended insulators for medium voltage WELs for the needs of Energo-Pro Grid AD by purchase and the Assignor foresees that for the term of the contract will be purchased:

Glass suspended insulator PS 70 - 20,000 pieces;

The indicated volume is indicative and there may be a change according to the Employer's needs.

The present contract provides for the purchase of insulated low-voltage VEL insulators for the needs of Energo-Pro Grid AD through purchase and the Assignor foresees that the contract will be purchased for the duration of the contract:

Linear insulator carrying IGN 95/2 - 75,000 pieces;

The indicated volume is indicative and there may be a change according to the Employer's needs.

The present contract provides for the purchase of intermediate isolators for medium voltage needs of "Energo-Pro Networks" AD through purchase and the Assignor foresees that for the duration of the contract will be purchased:

PORTABLE PORTABLE PORTABLE 10/200 - 600 pieces;

Porcelain insulator PRL 10/400 - 600 pieces;

Porcelain insulator PORTA 10/630 - 600 pieces;

Porcelain ISOLATOR 20/200 - 600 pieces;

Porcelain ISOLATOR 20/400 - 600 pieces;

Porcelain isolator PRL 20/630 - 600 pieces;

Insulator porcelain PRB 10/400 - 600 pieces;

Porcelain insulator PRB 10/630 - 600 pieces;

Porcelain insulator PRB 20/200 - 600 pieces;

Porcelain insulator PRB 20/400 - 600 pieces;

Porcelain isolator PRB 20/630 - 600 pieces.

The indicated volume is indicative and there may be a change according to the Employer's needs.

The present contract provides for the purchase of medium voltage insulating supports for the needs of Energo-Pro Network AD by purchase and the Assignor predicts that for a period of ...

Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits

„Енерго — Про Мрежи“ АД | Published September 2, 2015
cpvs
31210000

Арматура за окачване и крепежни елементи

Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits

„Енерго-Про Мрежи“ АД | Published January 10, 2015
cpvs
31210000

Монтажна арматура и допълнителна арматура от втори вид

Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits

„Енерго-Про Мрежи“ АД | Published December 31, 2014
cpvs
31210000

Опъвателни и носещи клеми

Electricity

„СБАЛОЗ Д-р М. Марков — Варна“ ЕООД | Published September 23, 2016
cpvs
09310000

Electrical energy

Electrical installation work of electrical distribution apparatus

„Енерго-Про Мрежи“ АД | Published November 2, 2017
Winner
„Елпромпроект“ ООД
cpvs
45317300

The present contract is related to the selection of a contractor / contractor for the rehabilitation of an open distribution system at the Varna East Substation 110/10 kV at the OP 10135.2554.608 under the approved investment project and a permit for construction, by lot, as follows:

Lot 1: "Stage execution of construction and assembly activities and primary commutation" and includes the following activities:

1.1. Part 1 building part;

1.2. Second and third stage construction part;

1.3. Build primary commutation first stage;

1.4. Establish primary commutation second and third stage;

1.5. Construction of Traphospheres.

Lot 2: "Staged secondary switching" and includes the following activities:

2.1. Construction of secondary switching first stage;

2.2. Second stage second and third stage building.

Lot 1: "Stage execution of construction and assembly activities and primary commutation" and includes the following activities:

1.1. Part 1 building part;

1.2. Second and third stage construction part;

1.3. Build primary commutation first stage;

1.4. Establish primary commutation second and third stage;

1.5. Construction of Traphospheres.

Lot 2: "Staged secondary switching" and includes the following activities:

2.1. Construction of secondary switching first stage;

2.2. Second stage second and third stage building.

Electrical installation work of electrical distribution apparatus

„Енерго-Про Мрежи“ АД | Published May 10, 2017  -  Deadline June 6, 2017
cpvs
45317300

The present public procurement contract is related to the selection of contractor / contractors for the rehabilitation of the open distribution system at the Varna East substation 110/10 kV in the OP 10135.2554.608 under the RCC Varna based on an approved investment project and a permission for Construction, by lot, as follows:

Separate item 1: "Stage execution of construction and assembly activities and primary commutation" and includes the following activities:

1.1. Part 1 building part;

1.2. Second and third stage construction part;

1.3. Build primary commutation first stage;

1.4. Establish primary commutation second and third stage;

1.5. Construction of Traphospheres.

Lot 2: "Staged secondary switching" and includes the following activities:

2.1. Build Secondary Switching First Stage;

2.2. Secondary and third stage second switching.

The execution of the contract includes the following activities:

1.1. Part 1 building part;

1.2. Second and third stage construction part;

1.3. Build primary commutation first stage;

1.4. Establish primary commutation second and third stage;

1.5. Construction of Traphospheres.

The types of construction, assembly and dismantling work to be carried out, all the materials supplied by the contractor and all the materials supplied by the contracting entity are indicated in the quantitative accounts by lot, respectively: Annexes: 6.1.1., 6.1.2., 6.1. 3.

The execution of the contract includes the following activities:

2.1 Build Secondary Switching First Stage;

2.2. Secondary and third stage second switching.

The types of construction, assembly and dismantling works to be carried out, all the materials of the contractor's delivery and all the supplies of the contracting authority are indicated in the quantitative accounts by lot, respectively:

For lot number 2: Annex: 6.2.1.

Reconstruction of electrical wiring to introduce a co-generator №5 as the base power for Veolia Energy Varna EAD.

Веолия Енерджи Варна ЕАД, /Предишно наименование - Далкия-Варна ЕАД, /Старо наименование - Топлофикация - Варна ЕАД/ | Published August 11, 2016  -  Deadline September 5, 2016
cpvs
45310000

Construction activity should be executed in accordance with the attached technical documentation for the various sub-projects as follows: Investment Project, Project: Reconstruction of the electrical installation of Veolia Energy Varna EAD to introduce KG№5 as the base power ; Part: Reconstruction BC 850; Stage: FP; Part: Electric; Project №: P16-1081-01-05 / A; Investment project - P15-951-4-5 / B, Construction: Reconstruction of electrical installation of Veolia Energy Varna EAD to introduce KG№5 as the base power Part : Electric; Stage: RP.Tehnicheski reconstruction project "p-st Maksuda" .Tehnicheski reconstruction project "p-st Varna North". All activities Reconstruction of electrical wiring to introduce a co-generator №5 as the base power must meet the requirements of the current Bulgarian standards for reconstruction of electrical installations.

Electrical domestic appliances

Община Варна | Published February 6, 2016  -  Deadline March 17, 2016
cpvs
39710000, 39711000, 39221000, 39713200

household appliances

Electrical domestic appliances

Община Варна | Published October 20, 2017
Winner
ЕТ „Пиеро — Константин Киряков“
cpvs
39710000

The delivery and installation of professional kitchen equipment for the needs of OP "Children's Food Complex", home social patronage, OP "Zopark-Sofia" -Varna and a home for old people "Gergana" should be carried out.

During the execution of the order, delivery and installation of professional kitchen equipment should be carried out for the needs of OP "Children's Food Complex" - a secondary distributor with budget.

Electrical domestic appliances

Община Варна | Published November 15, 2017  -  Deadline December 18, 2017
cpvs
39710000

The delivery and installation of professional kitchen equipment for the needs of Domestic Social Patronage - a secondary budget spender should be carried out as follows: an electrically-rotating pan - 2 pcs. professional oven with 3 ovens - 2 pcs. vegetable cutter - 1; refrigerator cabinet - 3 pcs .; refrigerator freezer - 3 pieces according to the technical specification (Annex 1 - to the documentation for participation).

The delivery and installation of professional kitchen equipment for the needs of Domestic Social Patronage - a secondary budget spender should be carried out as follows: an electrically-rotating pan - 2 pcs. professional oven with 3 ovens - 2 pcs. vegetable cutter - 1; refrigerator cabinet - 3 pcs .; refrigerator freezer - 3 pieces according to the technical specification (Annex 1 to the documentation for participation).

(2) Funding for the execution of the contract will be made from the budget for the respective year of Domestic Social Patronage, d. 524, paragraph 52-05, depending on the date of conclusion of the contract or with funds from programs and projects.

Electricity

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ | Published November 23, 2017
Winner
„Енерго про енергийни услуги“ ЕООД
cpvs
09310000

Delivery of net active electrical energy, standard balancing group coordinator, full administration of the information flow with ESO and assumption of the costs of imbalances for the needs of the " J. Vaptsarov ".

Electrical insulators

„Енерго-Про Мрежи“ АД | Published April 15, 2016  -  Deadline May 20, 2016
cpvs
44111511

Delivery of isolators for low and medium voltage lots for the needs of "Energo-Pro Grid" JSC.

Electrical materials

„Енерго-Про Мрежи“ АД | Published June 19, 2015
cpvs
31681410

Доставка ма монтажна арматура за въздушни електропроводни линии ниско напрежение за нуждите на „Енерго-Про Мрежи“ АД

Electricity

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ — гр. Варна | Published October 31, 2017  -  Deadline December 1, 2017
cpvs
09310000

The subject of the order includes the supply of net active electrical energy at low voltage from a standard balancing group coordinator, full administration of the information flow with ESO and the assumption of the cost of imbalances for 10 objects for the needs of Medical University "Prof. Dr. Paraskev Stoyanov "- Varna and its main units.

The subject of the order includes the supply of net active electrical energy at low voltage from a standard balancing group coordinator, full administration of the information flow with ESO and the assumption of the cost of imbalances for 10 objects for the needs of Medical University "Prof. Dr. Paraskev Stoyanov "- Varna and its main units. The estimated amount of electricity is determined on the basis of the energy consumed in the last 12 months and amounts to a total of 3 060 360 kWh. The estimated amount of electricity does not require the Assignor to absorb it.

Electrical insulating oils

„Енерго — Про Мрежи“ АД | Published September 29, 2016
cpvs
09211640

Delivery of nerabotilo mineral insulating oil for the needs of "Energo - Pro Networks' AD