Public tenders for training in Zalaegerszeg Hungary

Find all Education tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for education. Make a new search!

Results of the procedure -. The implementation of Rethink Training International Transport Ltd et al in the framework of a contract in accordance with the technical specifications

Réthi Intertrans Kft. | Published November 5, 2014
Winner
VEZETEK Vezetéstechnikai Továbbképző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
cpvs
80000000, 80530000

The subject of public procurement: Implementation of Programs to Rethink International Transport Ltd staff of a contract under the technical specifications according to volume. Conducting economical and environment-friendly transport-themed training motorists - for a total of 45 people to 35 hour / period of the specification discloses that i content and accident-free driving themed conducting training for drivers - for a total of 45 people to 35 hour / s content, duration of training must meet to be organized in 2013 LXXVII in force on the date of transmission of the call for proposals, adult education, the technical specifications. Act and the designation "Supporting Workplace training for large enterprises in the convergence regions" TÁMOP-2.1.3.C 12/1 number of applications requirements. For more information about the competition are available on the following website: http://palyazat.gov.hu/doc/3438

Information on the outcome of the proceedings - "Training Implementation"

ZALA-ELEKTRO Épületvillamossági, Szerelő és Szolgáltató Kft | Published April 24, 2015
Winner
Topsec Informatikai és Oktatási Kft.;Topsec Informatikai és Oktatási Kft.;Topsec Informatikai és Oktatási Kft
cpvs
80500000

Tárgy: Képzések megvalósítása Mennyiség: I. rész: Idegen nyelvi képzések: 1) A képzési program megnevezése: Angol képzés A képzés időtartama: 80 óra Résztvevők száma: 3 csoport, összesen 34 fő A képzés célja, tartalma: KER A1 - Minimum szint - Beginner, 1 modul 80 óra Elsajátított ismeretek: # személyi adatok (név, életkor, cím, foglalkozás); # számok: tőszámnevek, sorszámnevek; # mindennapi tárgyak; # idő, a hét napjai, évek; # alapvető módbeli segédigék (can); # napirend; # foglalkozások; # alapvető ruhák; # rokonok, ismerősök, barátok; # alapvető melléknevek és határozószavak; # alapvető igék, rendhagyó múlt idejű igék; # család; # lakókörnyezet, utca, város, ház/lakás, lakás berendezése/felszereltsége; # közlekedési eszközök, utazás; # vásárlás; # hobby, szabadidős tevékenységek; # sportok; # ételek és italok; # országok, nyelvek és nemzetiségek. Kialakított készségek és képességek: # kommunikáció létesítése és fenntartása (írásban és szóban a nyelvhelyességi szabályok figyelembevételével) : társas kapcsolatok létesítése; üdvözlés (találkozáskor és búcsúzáskor); bemutatkozás, bemutatás; személyes preferenciák (szeretem, nem szeretem); kérés és felajánlás; szórend (állító, tagadó, kérdő) és az egyszerű és folyamatos jelen és egyszerű múlt idejű mondatok képzése, kérdőszavak; köszönetnyilvánítás; figyelemfelhívás; bocsánatkérés. # személyes információcsere; # személyek, helyek és dolgok térbeli meghatározása; # események időbeli elbeszélése: múltbeli eseményekről és cselekvésekről szóló információkat nyújtani és megérteni; szokványos eseményekről és cselekvésekről információkat adni és megérteni (jelen) ; folyamatban lévő eseményekről és cselekvésekről szóló információkat nyújtani és megérteni; közeli jövőbeli eseményekről és cselekvésekről szóló információkat nyújtani és megérteni; # adatokra, időpontokra, mennyiségekre, számokra, árakra vonatkozó sajátos információkat adni és megérteni. 2) A képzési program megnevezése: Német képzés A képzés időtartama: 132 óra Résztvevők száma: 1 modul 64 óra: 2 csoport, összesen 20 fő; 2 modul 68 óra: 1 csoport 10 fő A képzés célja, tartalma: Német KER A1, 2 modul 1 modul tematikája (64 óra): • felismer, megért és használ nagyon egyszerű, mindennapi szavakat és kifejezéseket valamint nagyon alapvető nyelvi fordulatokat • tud köszönni és elköszönni, bemutatkozni, megszólítani másokat • képes nagyon egyszerű, párszavas közlésekre, magáról, családjáról, munkájáról, és megérti, amikor mások mutatkoznak be és mesélnek magukról, családjukról nagyon egyszerű, párszavas kifejezéseket használva • képes reagálni nagyon egyszerű kérdésekre, amennyiben a beszélgetőtárs lassan, érthetően és világosan beszél, nagyon egyszerű szavakat és nyelvi szerkezeteket használ • ismeri a számokat, hónapokat, a hét napjait, a német ábécé betűit • szavakat, illetve szócsoportokat össze tud kapcsolni nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal • egyszerű társalgásra képes az alábbi témakörökben: bemutatkozás, a család és a barátok bemutatása, foglalkozások, munkahely, lakóhely, otthon, állapot, hogylét kifejezése 2 modul tematikája (68 óra): • képes személyes jellegű és saját kommunikációs céljait szolgáló egyszerű kérdések szerkesztésére • képes egyszerű közlések szabadidős tevékenységekről, lakhelyéről, illetve hasonló kérdések szerkesztésére • ki tud emelni számára fontos információkat nagyon rövid, egyszerű közlésekben mind olvasás, mind hallásértés során • képes preferenciák, kedvelés, nem kedvelés kifejezésére • képes beszélni napi rutinjáról, időbeosztásáról és kérdéseket feltenni beszélgetőtársának ezekben a témákban • egyszerű társalgásra képes az alábbi témakörökben: meghívás, meghívás elfogadása és elutasítása, programok ajánlása, szabadidős tevékenység, napi rutin, időbeosztás, házi munka, menetrend, jegyváltás, útiokmányok II. rész: Számítástechnikai képzések: A képzés időtartama: 80 óra Résztvevők száma: 4 csoport, összesen 56 fő. A képzés célja, tartalma: Számítástechnikai ismeretek felhasználóknak - Szövegszerkesztés (40 óra) A képzésben résztvevő képes szövegszerkesztő dokumentumokat létrehozni, dokumentumokkal dolgozni, és azokat különböző fájl formátumokban elmenteni, és a hatékony munkavégzés érdekében a beépített funkciókat (pl. Súgó) használni. A képzésben résztvevő tud szöveget begépelni és formázni, tudnia kell karakter-, és bekezdés formátumokat alkalmazni, tabulátor pozíciókat beállítani, felsorolás és számozást létrehozni. A képzésben résztvevő ismeri a táblázatok létrehozásához és módosításához szükséges elemeket, a szegély és mintázat alkalmazásának lehetőségeit. A képzésben résztvevő képes szövegrészeket hasábokba rendezni, hasábtöréseket alkalmazni. A képzésben résztvevő képes grafikus objektumokat használni, képeket és rajzolt objektumokat beszúrni. A képzésben résztvevő el tud látni kész dokumentumot oldalbeállításokkal, ismeri a nyomtatás folyamatát, és beállításait, valamint képes a nyomtatás előtt ellenőrizni a helyesírást. A modul további követelménye, hogy a képzésben résztvevő ismerje a körlevelek részeit és tudjon körlevelet létrehozni, módosítani. Táblázatkezelés (40 óra) A képzésben résztvevő tudjon táblázatokat létrehozni, azokat elmenteni különböző fájlformátumokba, és a hatékony munkavégzés érdekében ismerje a beépített funkciókat, mint például a Súgó. A képzésben résztvevő képes táblázatokat formátummal ellátni, ismerje a táblázatkezelőben használatos adattípusokat, az alap számtani műveleteket, és tudjon alapvető függvényeket alkalmazni, a táblázat adatait sorba rendezni, a táblázat adataiból diagramot létrehozni. A képzésben résztvevő tudjon táblázatok adataiból szűrni, táblázat adataiból kimutatást készíteni, a táblázatokban alkalmazni a matematikai, statisztikai, logikai függvényeket, és ezeket a függvényeket képes legyen egymásba ágyazni. A képzésben résztvevő ismerje a munkalap vizsgálati eszközöket, valamint a táblázatok másolásával, mozgatásával kapcsolatos funkciókat. A képzésben résztvevő képes az oldalbeállításokat módosítani, képes a dokumentumot margóval, élőfejjel illetve élőlábbal ellátni, az oldalszámozást és az oldal tájolását beállítani, és ismeri a nyomtatással kapcsolatos funkciókat. III. rész: Üzletviteli képzések 1) A képzési program megnevezése: üzletviteli ismeretek_1 A képzés időtartama: 24 óra. Résztvevők száma: 3 csoport, összesen 45 fő A képzés célja, tartalma: A résztvevő ismerje a munkahelyi konfliktusok fajtáit. A résztvevő ismerje a konfliktus jeleit és szakaszait A résztvevő képes legyen a munkahelyi konfliktusok megoldására. A résztvevő ismerje a konfliktus menedzsment eszközeit. A résztvevő ismerje a konfliktus és stressz-kezelő stratégiákat. A résztvevő képes legyen akciótervet készíteni a munkahelyi konfliktusok hatékony megoldására. A résztvevő ismerje a rendelkezésére álló kommunikációs eszközöket. A résztvevő képes legyen felmérni és bővíteni a kommunikációs eszközöket. 2) A képzési program megnevezése: üzletviteli ismeretek képzés_2 A képzés időtartama: 48 óra Résztvevők száma: 1 csoport, összesen 15 fő A képzés célja, tartalma: Projektmenedzsment A résztvevő ismerje a változásokkal szembeni ellenállás okait. A résztvevő ismerje a projektek szereplőit. A résztvevő képes legyen projekteket előkészíteni. A résztvevő ismerje a projektmenedzsment kompetencia rendszerét. A résztvevő képes legyen alkalmazni a vezetői hatékonyság alapelveit. A résztvevő ismerje a szervezeti kultúra felépítését. Teljesítménymenedzsment A résztvevő ismerje a tudatos vezetői szerep alapelveit. A résztvevő ismerje a teljesítménymenedzseri szerep jellemzőit. A résztvevő ismerje a teljesítménymenedzseri felelősség eszközeit. A résztvevő legyen képes a teljesítmény- és fejlődési célok kitűzésére. A résztvevő ismerje a folyamatos teljesítménytámogatás készségének fejlesztési módszereit. A résztvevő képes legyen felismerni formális és informális visszajelzéseket és ismerje ezek értékelési módszereit. I., II. és III. rész tekintetében: A nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a képzés indításakor Nemzeti Munkaügyi Hivatal, mint állami szakképzési és felnőttképzési szerv, mint engedélyező hatóság által kiállított felnőttképzési tevékenység engedéllyel és a képzésnek megfelelő engedélyekkel, a 2013. évi LXXVII. törvénnyel és a 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelettel összhangban.

Information on the contract amendment - Pannon Development Foundation - Promotion Service

Pannon Fejlesztési Alapítvány | Published December 9, 2015
Winner
Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.
cpvs
79416000

Pannon Development Foundation for providing promotional services under the "Strengthening the social and economic role of the West Pannon's regional higher education, building on the experience of dual training 'NAMES TÁMOP4.1.1.F14 / 1 / Konv20150011 project with code: 1. Technical engineering profession and has long been active in the region Organization of engineering education promotion program to identify and disseminate 2. Best practices 3. The project, the partners and showing the implementation of the project materials preparation 4. Technical engineering profession and the region develop the implementation of long-established engineering education promotion program 5. Cooperation in the area of ​​post-secondary engineering training institutions 6. Technical Working Group meetings 7. Public events on the results of the project specifically related professional event organization 8. The dual training Bidder job promotion (project specific issues and promotion) is organizing activities and events for the target group. CPV Code: 794160003 Public relations services

Information on the contract amendment - Pannon Development Foundation - Expert Service

Pannon Fejlesztési Alapítvány | Published December 9, 2015
Winner
Illés Produkt Kft.
cpvs
79400000

Pannon Development Foundation for the provision of expert services within the framework of the "Strengthening the social and economic role of the West Pannon regional higher education building on the experience of dual training 'NAMES TÁMOP4.1.1.F14 / 1 / Konv20150011 project with code: 1. Benchmark exploration experience in Europe, industry-oriented economic regions able to I 5 with the other institutions to cooperate in Zalaegerszeg - Exploring I 2. Benchmark experience in Europe, industry-oriented economic regions - - II 3. Expert tasks of the foreign experience pilot, small-scale testing of students, involving the development of the fourth operation of the ability to more institutions to cooperate in Zalaegerszeg dual engineer training center Development of the operation of the dual engineer training center - 6 Expert II pilot jobs abroad experience, try the small sample 3.1 7 Expert tasks of the foreign experience pilot, try the small sample 02.03 8. Expert tasks of the foreign experience pilot, try the small sample 03.03 Bidder task-specific experts (relating to the further development of dual training in engineering) is a service activity. CPV Code: 794000008 Business and management consultancy and related services

PFA for Pannon Development Foundation Expert Information Service nyújtása- award

Pannon Fejlesztési Alapítvány | Published July 31, 2015
Winner
Illés Produkt Kft.
cpvs
79400000

Pannon Development Foundation for the provision of expert services within the framework of the "Strengthening the social and economic role of the West Pannon regional higher education building on the experience of dual training 'NAMES TÁMOP 4.1.1.F-14/1 / Conversion Project with code-2015-0011: first Finding Benchmark experience in Europe, industry-oriented business areas - Exploring I 2. Benchmark experience in Europe, industry-oriented business areas - II 3. Expert tasks of the foreign experience pilot, capable of small-scale testing of students, involving 4 with the other institutions to cooperate in Zalaegerszeg dual engineer training center Development of the operation - the development of the operation of the fifth I be able to work with several institutions in Zalaegerszeg dual engineer training center - 6 Expert II pilot jobs abroad experience, try the small sample 3.1 7 Expert tasks of the foreign experience pilot, try the small sample 03.02 8. Expert Tasks foreign experience pilot, try the small sample 03.03 Bidder expert task-specific (related to the development of the dual training engineering) is a service activity. CPV code: 79400000-8 Business and management consultancy and related services

PFA Pannonia Foundation for Development Promotion Service Information nyújtása- award

Pannon Fejlesztési Alapítvány | Published July 31, 2015
Winner
Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.
cpvs
79416000

Pannon Development Foundation for providing promotional services under the "Strengthening the social and economic role of the West Pannon regional higher education building on the experience of dual training 'NAMES TÁMOP 4.1.1.F-14/1 / Conversion Project with code-2015-0011: first Technical engineering profession and organization in the area of ​​long-established engineering education promotion program to identify and disseminate good practices in the second third of the project, the partners and the implementation of demonstration projects 4. Building Engineering Materials engineering profession and the region has long been operating in engineering education promotion program design implementation 5. Working with the region's post-secondary engineering training institutions 6. Professional Working Group meetings 7. Public events on the results of the project - the organization of specific events explicitly 8 related to the dual training for the target group Bidder job promotion (specific projects and themes publicity) and event organization activities is . CPV code: 79416000-3 Public relations services

TEE - Mobile compressor

Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására | Published November 11, 2015
Winner
Leniter Kft.
cpvs
42123000

"Sales within the framework of the purchase contract mobile compressor" Improvement of the settlements in the service area of ​​ZALAVIZ Zrt. (North and Central -Zala county) drinking water quality and water supply development "in connection with a project called (TOP-1.3.0 / 09-11 / 2013-0013)" The purchased compressor: • 1 mobile compressor oil separator Additional conditions: • Zalaegerszeg handover • license plate, registration certificate of Registered passing • comprehensive warranty: a successful handover • Within 24 months from the date of receipt • Service Centre 100 km operator training: 2 had a staff training 8 hours of normal use Zalaegerszeg • compressor provided documentation: CE manufacturer's declaration of conformity, operating and maintenance instructions in Hungarian • compressor complies with the relevant applicable EU and Hungarian regulations, standards and guidelines.

Refuse-collection vehicles

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata | Published February 5, 2015
Winner
NG-NC Konzorcium
cpvs
34144511, 34144510, 44614310, 42923000, 34928480, 42961300, 48000000

Purchase contract - in connection with the purchase of Zalaegerszeg County Town of municipal solid waste management system tool park development project subject (TOP-1.1.1 / C / 13-2013-0016) implementation of waste collection vehicles and technical equipment. Part I: 1 compression card collection vehicle, 1 rotary waste collection vehicle, 1 double-arm container vehicles, 10 pieces weighing equipment (vehicle load of weight measure) the delivery and installation, the machine as two members of staff training. II. Part 450 of 120 - liter waste receptacle, 450 to 240 l in waste receptacle, 60 waste bins have been delivered. III. Part 19 pc-board GPS units and other auxiliary devices, and GPS GPRS based vehicle tracking system program delivery and installation, and installation of two members of staff training.

TEE - Aggregator

Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására | Published November 11, 2015
Winner
VERBIS Kft.
cpvs
31120000

"Sales in the framework contract is the supply aggregates" Improvement of the settlements in the service area of ​​ZALAVIZ Zrt. (North and Central -Zala county) drinking water quality and water supply development "in connection with a project called (TOP-1.3.0 / 09-11 / 2013-0013)" The Aggregates to be procured: • 1 new, "zero" operating hours, a mobile generator (20 kW) • 1 new, "zero" operating hours, a mobile generator (50 kW) • 1 new, "zero" operating hours of mobile aggregator (100 kW) in connection with the goods delivered to the contractor responsible for two-strong staff training 4-4 ​​hours of normal use Zalaegerszeg. The detailed terms and conditions contained in the tender technical specification.

Pannonia Zalaegerszeg Science Park-Process results

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata | Published May 29, 2015
Winner
Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.
cpvs
79314000, 79952000

"Development" Pannon Knowledge Park "Pannon Growth Zone knowledge transfer activities in higher education, local government and the industrial sector in cooperation c. Preparation and organization of events required TÁMOP 4.2.1C-14/1 / Conv ID No. 2015-0006-implementation of the project studies' subjects, procurement proceeding with effect conditional tasks of the consultant: • Development of a regional industry survey of regional knowledge management strategy • • Incubation Development Services • Development of concepts related to the development of the organization of dual training system operational processes of urban • Research main directions of events Estimated value: £ 23.6 million net of the main task parameters, the detailed specifications in the tender documentation.

X-ray equipment for sale and purchase of the Zala County Hospital under the number EEOP 5.6.0 / E / 2015 grant scheme

Zala Megyei Kórház | Published November 25, 2015
Winner
Mediszer Kórháztechnikai és Kerskedelmi Kft.
cpvs
33100000, 33111000, 33111500, 33111650

Delivery, installation, perform the necessary installation of architectural works, commissioning and completion of the foregoing implementation of the indispensable additional works and repair during the warranty period, users training of X-ray equipment listed below in the "Acquisitions for Medical Devices energy saving support" called, KEOP - framework 5.6.0 / E / 15 number of projects. Quantity: Part I: 1 Digital Intraoral X-1 panoramic and accessories and transport; II. Part One: 1, shooting a combined digital / X-ray screening equipment; III. Part One: Delivery of digital mammography X-ray unit 1 and its accessories. The contractor responsible for the new device (s) - compared to the old equipment - 24 per hour, minimum 15% energy savings in the detection and documentation.

Zalaegerszeg preparation and Events "Pannon Knowledge Park" megszervezése- Information Studies award

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata | Published September 23, 2015
Winner
Hétfa Kutatóintézet Kft.
cpvs
79314000, 79952000

"Development" Pannon Knowledge Park "Pannon Growth Zone knowledge transfer activities in higher education, local government and the industrial sector in cooperation c. Preparation and organization of events required TÁMOP 4.2.1C-14/1 / Conv identification numbers 2015 to 0006, implementation of the project studies "adopted by the contractor procurement process Responsibilities: • Develop a regional industry surveys • Development of regional knowledge management strategy concept development services • Incubation • Dual organization of training related to the development of urban operating system processes • Research main directions of events Estimated value: £ 23.6 million net of the task main parameters of the detailed technical specifications in the tender documentation. CPV codes: 79952000-2, 79314000-8

"Within the framework of a contract to supply cleaning services to the County Water Plc.'s Premises"

Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. | Published April 11, 2016
Winner
HIRAX Biztonságvédelmi és Szolgáltató Kft. és Ott-Guard Kft. Közös Ajánlattevő
cpvs
90910000

within the framework of a contract to supply cleaning services to the County Water Plc.'s premises.
Contractor is responsible for supplying the following locations, office buildings, cleaning services:
1. Central Office Building (8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.)
2. Central location, A, B, C buildings (8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8 / A.)
3. Central site, located in a water-purification (8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8 / A.)
4. Zalaegerszeg Sewage Treatment Plant (8900 Zalaegerszeg, 74 highway bypass Külterület hrsz .: 0940/7)
5. AQUA was ZALA Kft. Office building (8790 Zalaszentgrót, Field Ferenc utca 27.)
6. Training Center (Route 74)
7. Lenti water works (8960 Lenti, Honvéd St. 31.)
8. Lenti WWTP (8960 Lenti, Honvéd u 27)
venue concerned with cleaning horizontal surfaces (floors) in total Carpet Window
Central office building with 1,050 m2 ~ ~ ~ 230 m2 to 400 m2 ~ 1.680 m2
Central location, A, B, C buildings 240 m2 ~ - ~ ~ 40 m2 to 280 m2
Central location, water purification building of 290 m2 ~ - ~ ~ 60 m2 to 350 m2
Zalaegerszeg WWTP 1.050 m2 ~ - ~ ~ 1.300 m2 to 250 m2
140 m2 Training Centre ~ ~ ~ 60 m2 to 30 m2 ~ 230 m2
AQUA was ZALA Office Building & Warehouse 400 m2 ~ ~ ~ 50 m2 to 450 m2
Water works Below m2 ~ 230 ~ 285 ~ 55 m2 m2
Lenti WWTP ~ ~ 85 m2 to 15 m2 ~ 100 m2
a total of ~ 3485 m2 m2 ~ 290 ~ 900 ~ 4675 m2 m2
Ensuring necessary to carry out the cleaning detergents / tools Bidder task. It provides an opportunity to store on-site contracting. A variety of storage devices required to charge toilet paper, paper towels, soap, the Contracting Authority will ensure they are outsourcing contractor responsible.

Zalaegerszeg County Council "to maintain active elements of a contract to Zalaegerszeg, public lighting Municipality 2016-2020. year. "Táj.elj.eredm.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata | Published January 18, 2016
Winner
SISTRADE-SMHV Zalaegerszeg Közvilágítás Konzorcium (SISTRADE Kft. és SMHV Energetika Kft.)
cpvs
50000000

Subject: a contract to Zalaegerszeg, maintain active elements of public lighting Municipality 2016-2020. year. Tasks to be performed and the amount Zalaegerszeg administrative area of ​​a total of 7,803 + 5% (6031 and 1772 pieces of conventional LEDs - sodium, mercury, compact fluorescent light - a light source mounted) operation, maintenance, supervision and control of active elements of light space. • Equipped with standard conventional luminaires and energy-saving light source must be 000 hours. • Equipped with LED lighting fixtures manufacturer during the term of the contract is artificially guarantee, therefore any associated additional conditions must be met: o take part in the contractor's employees in the operation and maintenance of the LED fixtures are the subject of practical training held by production plant before the start of operational activities. o only made known. Over the provision of operational and maintenance activities Schedule parts kit may be installed provided the LED luminaires. o The defective parts shall be submitted to the manufacturer and should ensure the continuous replenishment of consignment inventory of spare parts provided by the manufacturer Art. o LED lamp single failure on the occasion of the detected error and error location should be documented and handed over to the customer, as well as for production plant. • An error reporting system should be developed for continuous operation, it must be reported to the public lighting of the possibility of failure to provide notice from the public telephone, fax, e-mail. • Service and maintenance work must be carried out as follows: • The busy junction (road sections long-distance and local bus transport in question), pedestrian crossings designated an individual as well as collective case of (three or more) of lamp failure: 48 hours • National roads crossing sections of individual Errors and luminaire with 3 or more adjacent individual errors: • 72 hours of individual errors occurring Other locations: • A 96 hour periods assumed above potential, the passive element occurring in the electrical power supply failure

TEE - Machines, bracing

Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására | Published October 7, 2015
Winner
;;
cpvs
44461000, 42122220, 43130000, 42122000

The object of the procurement "as part of purchase contract machines, dúcolatok << Purchase improve the service area of ​​the settlements in the ZALAVIZ Ltd. (North and Central -Zala county) drinking water quality and water supply development >> (TOP-1.3.0 / 09-11 / 2013th During -0013) project "The volume of public procurement: public procurement procedure for procurement of the following goods will be present: part 1, part of purchase agreement purchase of 5 pieces of flexible drive shaft slurry pump << mobile services in the field of ZALAVIZ Ltd. (Northern and Central -. Improving in the settlements of Zala county) drinking water quality and water supply in developing >> (TOP-1.3.0 / 09-11 / 2013-0013) project • 5-axis flexible-powered mobile slurry pump Part 2: framework contract Purchase Purchase 2 horizontal drilling equipment << improve the service area of ​​the settlements in the ZALAVIZ Zrt. (North and Central -Zala county) drinking water quality and water supply in developing >> (TOP-1.3.0 / 09-11 / 2013-0013) project • 2 horizontal drilling equipment Winning Offeror in connection with the task of drilling equipment for two-strong staff training 8 hours of normal use Zalaegerszeg. Part 3: 6 as part of purchase agreement Duct titanium alloy, and the purchase of 3 pieces of aluminum bracing << improve the service area of ​​the settlements in the ZALAVIZ Ltd. (North and Central -Zala county) drinking water quality and water supply development >> (TOP-1.3.. During 0 / 09-11 / 2013-0013) • Project 6 Duct titanium alloy, aluminum bracing and 3 present during the procurement process allows the parts Tender bidding, so it is possible one or more lots can submit an offer! Tenderers must provide in their tender the manufacturer of the products offered and the type designation.

Career guidance services

Zala Megyei Kormányhivatal | Published November 26, 2016  -  Deadline January 3, 2017
cpvs
79634000

The performance of the agency contract related GINOP 5.1.1-15-2015-00001 ID No. Zala részprojekthez mentoring called "Road to the labor market."

Bidder mentoring service to GINOP 5.1.1-15-2015-00001 "Road to the labor market" involved in the project - offers the Zala County Government Office reached an agreement with the district offices of clients in the RFP documentation detailed in content, and more - within the place of performance is identified tasks set out in full supply, so that the mentoring services have to meet the labor market services and 30/2000 on the adjunct may be granted. (IX.15.) GM with Regulation.

As a result of this procurement procedure Contracting Authority intends to conclude the "Road to the labor market," GINOP 5.1.1-15-2015-00001 identification number called Zala részprojekthez agency contract (hereinafter referred to as such is referring to as Project) to perform tasks related to mentoring.

mentoring service

Bidder mentoring service to GINOP 5.1.1-15-2015-00001 "Road to the labor market" involved in the project - offers the Zala County Government Office reached an agreement with the district offices of clients in the RFP documentation detailed in content, and more - within the place of performance is identified tasks set out in full supply, so that the mentoring services have to meet the labor market services and 30/2000 on the adjunct may be granted. (IX.15.) GM with Regulation.

Contents of the service

The mentoring service is a personal assistance involves the cooperation necessary for the fulfillment of obligations, services, assistance available under state or other bodies liaison, self-employment in the job.

This includes life cycle of continuous monitoring of individuals, the provision of personal assistance background (motivating, facilitating decisions) to collaborate in solving problems; dropout prevention.

The mentoring service to be made available to all target groups GINOP 5.1.1-15-2015-00001 program.

In particular, the performance of the service must be provided with the following tasks:

- Promote labor market services, use of support,

- Assisting job search,

- Promoting training to labor market participation,

- Disadvantaged jobseekers or facilitating social and mental health problems have changed disabled workers.

The detailed terms and conditions contained in the terms of the contract and the job description.

the units Service:

Bidder acknowledges and agrees that the pace of program involvement of customers is not even, than a month.

Monthly minimum number of mentors met 20 per person, which must be included in the existing and new customers with consolidated program.

Zalaegerszeg Municipality "Contract of Zalaegerszeg County City public address system to operate." Táj.elj.eredm.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata | Published January 18, 2016
Winner
T-Systems Magyarország Zrt.
cpvs
63721500, 50312620

Agency contract Zalaegerszeg County City public address system to operate. Operations support and troubleshooting can be provided with the following scheme 1) Basic operation Volume: # ensure customer (via online fault reporting system) - ensures every working day between 06:00 and 18:00 at the contractor to the contracting authority. Overall management # problems of automatic transmission closure # problems tracking # ÉNYKK staff training devices off and on the installation while keeping the warranty terms extension #-vehicle devices guarantor services to 36 months + 24 months, service levels (SLA) related reaction Hibaazonosítással the Hibamegszüntetés filing deadline from the hibaazonosítástól matter strongly critical error within 8 hours of the start of error identification and execution within 48 hours. Starting high failure and identify, within one working day of identification Sicav period, but the start of low defect and identification within 2 working days of identification when undertaken within 3 working days of the deadline, but no later than seven working days from the classification of defects, classification: • operation of the system is not critical problem , work continued, the operation is not affected. (Low error) • it does not affect the system as a whole, but replacement of system components used to affect a large part of necessary and urgent repair of the defect. (high error) • Due to the failure of all or critical parts of the system can not use the error is eliminated, in a roundabout way the problem can not be solved, the error is corrected immediately. (critical error) 2) Force majeure maintenance obligation under the concluded contract does not cover any defects that may arise in the following circumstances: # misused use, violent invasion by # # foreign intervention, vandalism, 53, Building E III. Floor | Phone: + 36-1-796-10-00 | Fax: + 36-1-796-10-01 info@provitalzrt.hu | www.provitalzrt.hu # improper handling, elementary csapásból, # vírusfertőzésből, # expansions carried out without a service agreement and the connecting peripherals from, # the factory the specification of different operational circumstances 3) Device List Vehicle On-board instruments On board computer, display, GPS, GSM, WIFI connection 34 Indoor passenger information display D50 (19 units on the 15 articulated buses) (8 x 128 resolution and not 16x 174!) 34 External passenger information board - Spur 16 x32 LED 34 B External passenger information board - Page 16 x128 LED 34 exterior passenger information board - 19 Loud passenger information Rear 16 x 32 LED 34 Voice passenger information on (speaker, microphone) articulated (speaker, microphone) 15 Stop Local passenger information equipment Stop Local Passenger information equipment (LCD, 6 járatsor, ups) 10 Application central dispatching system Application: operational traffic management / him : traffic management, vehicle tracking, baseline data, performance data for one application: real-time passenger information excavate the car deck, stop in one application: web check information 1 Application / Greenway request 1. Based Applications SIRI interface 1 Digital Map 1 Trans Model, Transxchange interface and compliance 1. Estimated net 19,997 .000, - Ft
  • 1