Public tenders for training-services in Sweden

Find all Education tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for education. Make a new search!

ATO Training Services for SMA Helicopter Search and Rescue.

Sjöfartsverket | Published June 12, 2015  -  Deadline August 7, 2015
cpvs
80600000, 80650000

ATO Training Services for SMA Helicopter Search and Rescue.

ATO Training Services for SMA Helicopter Search and Rescue (0307-15-01419)

Sjöfartsverket | Published June 9, 2015  -  Deadline August 7, 2015
cpvs

ATO Training Services for SMA Helicopter Search and Rescue (0307-15-01419)

Training services

Luleå tekniska universitet | Published February 6, 2013
cpvs
80500000, 80510000

Training services

Training services

Borlänge kommun | Published December 13, 2012
cpvs
80500000, 80532000

Training services

training services

Luleå tekniska universitet | Published June 5, 2012  -  Deadline July 2, 2012
cpvs
79400000, 80500000

training services

Management training services

Rikspolisstyrelsen | Published April 6, 2012  -  Deadline August 30, 2011
cpvs
79400000, 79410000, 79411000, 79420000, 79633000, 80532000

Management training services

management training services

Rikspolisstyrelsen | Published April 6, 2012  -  Deadline August 30, 2011
cpvs
79400000, 79410000, 79411000, 79420000, 79633000, 80532000

management training services

Education and training services

Uppsala Universitet | Published February 10, 2017
cpvs
80000000, 72000000

Services of an online platform (Education opportunities portal) for marketing of international Master's and Bachelors' programmes.

Education and training services

Försvarets materielverk | Published December 9, 2016  -  Deadline January 31, 2017
cpvs
80000000

Small Arms Indoors Training System (SAIT).

Small Arms Indoor Training System (SAIT).

Education and training services

Linnéuniversitetet | Published October 6, 2017  -  Deadline October 19, 2017
cpvs
80000000, 80300000, 80500000, 80580000

Public procurement of education concerning academic studies in German conducted in Germany, for Swedish students at Linnaeus University, Department of Languages.

Education and training services

Linnéuniversitetet | Published November 17, 2017
Winner
France Langue
cpvs
80000000, 80500000, 80580000

Public procurement of education concerning academic studies in French, conducted in France, for Swedish students at Linnaeus University, Department of Languages.

Training services

Strålsäkerhetsmyndigheten | Published February 2, 2017  -  Deadline February 7, 2017
cpvs
80500000, 79633000, 80511000, 79632000, 80510000, 80532000

training Services

Training services

Region Halland | Published August 19, 2016  -  Deadline August 26, 2016
cpvs

training Services

Training services

Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen | Published March 11, 2016  -  Deadline March 23, 2016
cpvs
80500000, 79632000, 80510000, 80511000, 80521000, 80533100

training Services

Training services

Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen | Published February 10, 2016  -  Deadline March 9, 2016
cpvs
80500000, 79632000, 80510000, 80511000, 80521000, 80533100

training Services

Training services

Linnéuniversitetet | Published April 13, 2017
cpvs
80500000, 80000000, 80510000, 80580000

Provision of training services regarding academic courses in French for Swedish students at Linnaeus University, Department of Languages. Education shall be located in France,

Training services

Luleå tekniska universitet | Published June 8, 2013  -  Deadline August 18, 2013
cpvs
80500000

Training services

Training services

Stockholms Stad, Socialförvaltningen | Published March 14, 2013
Winner
Miroi i-learning AB Storgatan 34 972 32 Luleå E-mail: info@miroi.se Internet address: www.miroi.se
cpvs
80400000, 80500000

Upphandling av kurser inom vuxengymansium samt kurser utförda av andra utbildningsanordnare för anställda i Staden inom äldreomsorgen och socialtjänsten.

training services

Specialpedagogiska skolmyndigheten | Published August 31, 2012
cpvs
80500000

Upphandling av teckenspråkstolkar till specialskola m.m.

training services

Svenska Institutet | Published July 4, 2012
Winner
Lann Utvecklingskonsulter AB SWEDEN
cpvs
79410000, 80000000, 80500000, 80521000, 80522000

Programmet SHE entreprenuers riktar sig till unga kvinnliga sociala entreprenörer i Algeriet, Egypten, Jordanien, Libanon, Marocko, Tunisien, Syrien, Iran, Västbanken-Gaza, Jemen och Sverige. Målet för programmet är att stärka deltagarnas kapacitet som sociala entreprenörer och bygga ett varaktigt nätverk av unga kvinnliga förändringsagenter. Detta ska ske genom att programmet ger deltagarna innovativa verktyg och nya färdigheter för att kunna arbeta med socialt entreprenörskap. Under 2012 planeras SHE Entrepreneurs genomföras uppdelat i 2 omgångar med grupper om ca 20 deltagare. Den första utbildningsmodulen kommer att vara förlagd i Sverige (en vecka) och den andra modulen kommer att vara förlagd i regionen, sannolikt på svenska institutet i Alexandria (en vecka). Båda utbildningsmodulerna förväntas innehålla intensiva workshopdagar med föreläsningar, teambuilding-övningar, gruppdynamiska övningar, diskussioner och kortare studie/företagsbesök under ledning av en processledare. Temat för She Entrepreneurs är socialt entreprenörskap. För att säkerställa att programmets fokus på Socialt entreprenörskap är genomgående och håller hög kvalité kommer SI att samarbeta med svenska och arabiska experter inom området. Upphandlingen omfattar ett anbudsområde med flera olika tjänster och fokusområden, se närmare i kravspecifikationen, punkt 6. Anbudsgivaren skall kunna tillhandahålla tjänster med egna eller externa resurser för samtliga fokusområden och därmed lämna anbud på hela anbudsområdet.