Public tenders for training-services in Netherlands

Find all Education tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for education. Make a new search!

Training services

Rijkswaterstaat Corporate Dienst | Published April 24, 2013
cpvs
80500000

Training services

training services

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | Published June 13, 2012  -  Deadline July 12, 2012
cpvs
80500000

training services

personal development training services

Gemeente Leeuwarden | Published May 2, 2012
cpvs
80570000

personal development training services

Personal development training services

Gemeente Leeuwarden | Published May 2, 2012
cpvs
80570000

Personal development training services

Training services

Provincie Noord-Holland | Published December 13, 2016  -  Deadline December 22, 2016
cpvs
80500000

training Services

Training services

Provincie Noord-Holland | Published December 3, 2016  -  Deadline December 12, 2016
cpvs
80500000

training Services

Training services

Provincie Noord-Holland | Published November 18, 2016  -  Deadline December 1, 2016
cpvs
80500000

training Services

Training services

Shared Service Center Zuid-Limburg | Published October 5, 2016  -  Deadline November 3, 2016
cpvs
80500000

training Services

Training services

Dienstencentrum voor de Rechtspraak | Published August 25, 2016
cpvs

training Services

Training services

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | Published September 6, 2016  -  Deadline September 20, 2016
cpvs

training Services

Training services

Ministerie van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) | Published December 15, 2015
cpvs
80500000, 79000000

Training Services

Safety training services

Stichting ROC Summa College | Published June 21, 2016  -  Deadline June 20, 2016
cpvs
80562000

Safety training services

Safety training services

Kamer van Koophandel | Published December 19, 2015  -  Deadline January 22, 2016
cpvs
80550000, 80560000

Safety training services

Training services

Ministerie van Economische Zaken, Agentschap NL | Published April 26, 2013
Winner
Netherlands Business Academy B.V. Charles Petietweg 373 4827 HJ Breda NETHERLANDS
cpvs
63000000, 80500000, 80521000

2B-aanbesteding voor het President's programme. Dit President's programme houdt in dat er jaarlijks gemiddeld 50 Russische managers uit de private sector in Nederland worden ontvangen en een opleiding zullen volgen (deels in Rusland, deels in Nederland) teneinde hen voor te bereiden op het internationale handelsverkeer, de samenwerking met westerse landen en het versterken van de bilaterale samenwerking tussen Nederland en Rusland. De doelstelling van het President's programme is tweeledig: — het ontwikkelen en versterken van de economische contacten tussen Rusland en Nederland, — samenwerking met als gevolg dat de verworven kennis wordt verspreid over de Russische en Nederlandse maatschappij, cultuur en economie.

training services

De Nederlandsche Bank NV | Published September 1, 2012
Winner
The Square Mile BV Postbus 1002 Leiden NETHERLANDS
cpvs
80500000, 80580000

Trainingen en opleidingen die de medewerkers ontwikkelen op het gebied van talen.

training services

Waterschap Rivierenland | Published June 30, 2012
Winner
zie V1.2 NETHERLANDS
cpvs
80500000

Met deze aanbesteding beoogt Waterschap Rivierenland één leverancier te contracteren voor het uitvoeren van assessments voor Waterschap Rivierenland.

training services

Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart | Published June 9, 2012
Winner
Tech Text B.V. Weteringschans 110 1017 XS Amsterdam NETHERLANDS
cpvs
80500000

Zaaknummer 31066725 Uitvoering en beheer cursussen Systemen DVM Droog en Nat.

training services

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | Published November 13, 2012
Winner
Ardis Organisatie Ontwikkeling BV Nieuwe Parklaan 105 2587 BP Den Haag NETHERLANDS E-mail: bokelmann@ardis.nl Telephone: +31 703515351 Fax: +31 703515454
cpvs
80500000

Met deze aanbesteding is SZW op zoek naar een bureau of combinatie van bureaus die zorg dragen voor: 1. Acht adviseurs die voor een periode van drie jaar (per jaar te verlengen) beschikbaar zijn voorteamontwikkeling. Van de adviseurs wordt verwacht dat zij teams helpen met het ontwerp van teamontwikkeltra-jecten, alsfacilitator optreden in bijeenkomsten en sparringpartner zijn van het management. Streven is om een redelijkemate van variatie in kwaliteiten, ervaringen en persoonlijkheden te realiseren in de groep adviseurs, zodat rechtgedaan kan worden aan de vari?teit in teams en managers bij SZW. 2. een programma manager die in dezelfde periode zorg draagt voor a. Afstemming en samenhang tussen de adviseurs b. Periodieke voorstellen m.b.t. inhoud van modules op basis van de ervaringen van de adviseurs in deindividuele teamontwikkeltrajecten c. Tweemaal per jaar organiseren van een bijeenkomst voor de adviseurs d. Het jaarlijkse opstellen van aandachtspunten en suggesties m.b.t. teamontwik-keling binnen SZW op basisvan de ervaringen van de adviseurs e. Een overzicht van en afstemming over ingezette instrumenten en methodieken in de individueleteamontwikkeltrajecten. Doelgroep. Het gaat om ontwikkeling op zowel het niveau van het MT-SZW, de MT-SZW-leden met hun directeuren, dedirecteuren met hun afdelingshoofden en de afdelingshoofden met hun mede-werkers. Twee onderdelen binnenSZW kennen nog een tussenlaag van teamleiders die ook meedoen aan de teamontwikkeling.

training services

Almata Jeugdzorg Plus | Published April 3, 2012
Winner
Zorgwerk Personeelsdiensten Heemraadssingel 56 3001 AJ Rotterdam NETHERLANDS Telephone: +31 102826593 Internet address: http://www.zorgwerk.nl Fax: +31 102826595
cpvs
80500000, 80510000, 85144000

Almata voert deze aanbesteding uit met als doel een raamovereenkomst af te sluiten met 1 dienstverlener voor de inhuur van groepsleiders.

training services

Gemeente Oldambt | Published April 13, 2012
Winner
IMK Intermediair BV Huizermaatweg 610 Huizen NETHERLANDS
cpvs
80500000

De gemeente Oldambt koopt externe expertise in voor het adviseren, ondersteunen en begeleiden van inwoners van de gemeente Oldambt die werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer c.q. een eigen onderneming voeren en inwoners die als zodanig willen gaan werken. Op dit moment wordt deze dienstverlening aan onze inwoners (nog) aangeboden vanuit 2 afdelingen van de gemeente, namelijk Ruimte & Economie (R&E) en Werk & Inkomen (W&I). Dit vond destijds zijn oorsprong in enerzijds het uitvoeren van een 2-tal wettelijke regelingen door de toenmalige IGSD Oldambt en anderzijds het aanbieden van dienstverlening door de 3 afzonderlijke gemeenten Winschoten, Scheemda en Reiderland. De dienstverlening werd aangeboden vanuit de bestuurlijke wens om ondernemerschap te stimuleren en te faciliteren. De Aanbestedende partij streeft ernaar met ingang van 1.1.2012 een overeenkomst af te sluiten met een bedrijf aan wie de opdracht is gegund.