Public tenders for guidance in Czech Republic

Find all Education tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for education. Make a new search!
EducationguidanceCzech Republic

Guidance and counselling services

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků | Published February 19, 2013  -  Deadline April 4, 2013
cpvs
79419000, 79634000, 85312300

Guidance and counselling services

Guidance and counselling services

Česká republika – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (65349423) | Published March 21, 2013
Winner
Christian V.I.P., s.r.o. Španělská 770/2 120 00 Praha 2 CZECH REPUBLIC E-mail: christian@christian.cz Telephone: +420 221590750 Internet address: http://www.christian.cz Fax: +420 221590792
cpvs
72413000, 79341000, 80522000, 85312300

Předmětem plnění veřejné zakázky je analýza komunikačních vazeb a informačních toků (jednorázový monitoring médií), tvorba a implementace komunikační strategie (vytvoření manuálu krizové komunikace), vzdělávání (školení – komunikační dovednosti v praxi), přímá propagace činnosti Úřadu v jednotlivých regionech a zkvalitnění komunikace s klienty úřadu (aktualizace webových stránek).

Career guidance services

Úřad práce České republiky (72496991) | Published December 11, 2012
Winner
CEPAC-Morava Jeremenkova 42 772 00 Olomouc CZECH REPUBLIC E-mail: cepac@cepac.cz Telephone: +420 587438299
cpvs
79611000, 79634000, 80570000

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace aktivit projektu „Kudy kam“ v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Hlavními aktivitami projektu je motivačně-poradenský program, dočasné zaměstnání, psychologické poradenství a asistenční služba a doprovodná opatření. Projekt „Kudy kam“ je určen pro uchazeče o zaměstnání evidované na úřadu práce. Cílovou skupinou projektu jsou fyzické osoby, které potřebují zvláštní pomoc; těmito osobami se rozumí zejména osoby, které se přechodně ocitly v mimořádně obtížných poměrech nebo které v nich žijí, osoby společensky nepřizpůsobivé, po ukončení výkonu trestu odnětí svobody nebo po propuštění z výkonu ochranného opatření a osoby ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. A to zejména osoby se základním vzděláním a vyučené evidované na úřadu práce déle než 5 měsíců. Hlavním cílem projektu je podpořit opětovný návrat těchto osob na otevřený trh práce.

Guidance services

Nemocnice Na Homolce | Published May 17, 2017  -  Deadline June 12, 2017
cpvs
85312310

The following are the subject of the public contract:

- between 9 am and 7 pm weighing the trolleys with dirty dishes and taking the empty carts back to their original place (about 8 hours)

- between 9 and 19 hours of dinnerware, dishes and drinks (about 8 hours)

- between 9 am - 2 pm (short week long (approx. 8 hours) - 2 persons,

- between 10-16 hours washing of trucks for automatic transport system (ADS) - (about 4 hours),

- between 8-16 hrs washing of boilers, combi steamers, and other technologies, including all surfaces where the activity takes place (about 6 hours);

- between 11-13 o'clock help in delivering the patient's diet (about 2 hours) - 2 people,

- between 8 and 13 pm potato, vegetable and fruit refinement (about 2 hours)

- between 8 and 13 pm transport and transportation of materials (about 3 hours).

The following are the subject of the public contract:

- between 9 am and 7 pm weighing the trolleys with dirty dishes and taking the empty carts back to their original place (about 8 hours)

- between 9 and 19 hours of dinnerware, dishes and drinks (about 8 hours)

- between 9 am - 2 pm (short week long (approx. 8 hours) - 2 persons,

- between 10-16 hours washing of trucks for automatic transport system (ADS) - (about 4 hours),

- between 8-16 hrs washing of boilers, combi steamers, and other technologies, including all surfaces where the activity takes place (about 6 hours);

- between 11-13 o'clock help in delivering the patient's diet (about 2 hours) - 2 people,

- between 8 and 13 pm potato, vegetable and fruit refinement (about 2 hours)

- between 8 and 13 pm transport and transportation of materials (about 3 hours).

Guidance services

Nemocnice Na Homolce | Published September 24, 2016
cpvs
85312310

Odd jobs in the kitchen.

Delivery of Interior and Guidance System for CARLA project.

Masarykova univerzita | Published October 2, 2014
Winner
Exbydo s.r.o.Sadová 1106Pelhřimov 393 01
cpvs
39130000, 39110000, 39160000, 39151000, 39151100

The subject of this contract is the supply, installation and commissioning of interior equipment and Guidance Systems in Buildings A, B1 and B2 within the Faculty of Arts in Brno for the contracting authority specified technical and commercial terms. Procured equipment is above office buildings, seating furniture and other equipment. These include cabinets, desks, tables, bookshelves, chairs and other equipment necessary for the operation of offices, classrooms and seminar rooms and warehouses. The subject of the public contract to supply the orientation system.

Career guidance services

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | Published April 5, 2017  -  Deadline April 19, 2017
cpvs
79634000

Services for the sponsor implemented in order to attract foreign students to study in a foreign language with authority to study programs that are at the Technical University of Ostrava accredited in English or yearlong program, "Preparatory year teaching the Czech language" channeled VSB-TUO Macedonia.

Services authority implemented, in order to attract foreign students to study in a foreign language with authority to study programs that are at the Technical University of Ostrava accredited in English or yearlong program, "Preparatory year teaching the Czech language" channeled Technical University of Ostrava in Macedonia .

Career guidance services

Česká republika – Úřad práce ČR | Published October 12, 2016
cpvs
79634000

The deliverable of this part of the public contract is the realization of counseling courses according to the specifications given in the name of public contracts.

Career guidance services

Česká republíka – Česká rozvojová agentura | Published June 10, 2016
cpvs
79634000, 85312300, 80000000, 80510000

professional counseling

Career guidance services

Česká republika – Úřad práce ČR | Published August 22, 2015
cpvs
79634000, 80570000, 79611000

Poradenské činnosti v Moravskoslezském kraji.

Career guidance services

Česká republika – Česká rozvojová agentura | Published August 13, 2016
Winner
GEOtest, a.s.
cpvs

The subject of the public contract services to improve the quality and efficiency of production, storage and processing of milk in Brcko, Bosnia and Herzegovina. The focus will be on providing training and expert advice to selected dairy farmers and employees of the cooperative, which works with farmers, milk from these purchases and partly processed.

Career guidance services

Česká republíka – Česká rozvojová agentura | Published April 9, 2016  -  Deadline May 19, 2016
cpvs
79634000, 85312300, 80000000, 80510000

The subject of the public contract services to improve the quality and efficiency of production, storage and processing of milk in Brcko, Bosnia and Herzegovina. The focus will be on providing training and expert advice to selected dairy farmers and employees of the cooperative, which works with farmers, milk from these purchases and partly processed.

Career guidance services

Fond dalšího vzdělávání | Published June 21, 2013
Winner
Axial Personnel Agency, s.r.o.Hybernská 1009/24Praha 1-Nové Město 110 00
cpvs
79634000

Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění individuálního poradenství pro žáky a studenty v rámci projektu „Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání“.

Acquisition of furniture, Guidance system and information panels.

Česká republika – Úřad práce ČR | Published December 3, 2013
cpvs
39100000, 39130000

Pořízení nábytku, orientačního systému a informačních panelů.

Supplier of internal equipment and Guidance System - 2013/0190

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Published August 7, 2014
cpvs

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení (zejména nábytku) a orientačního systému do budov F1 a F2 včetně novostavby spojovacího krčku F3 v areálu kampusu UJEP, které budou sloužit k zajištění výzkumných a výukových prostor.

Guidance to improve the orientation of Prague citizens in the labor market

Úřad práce České republiky | Published September 2, 2014
cpvs
80000000

Tenderers may submit tenders for any number of parts procurement. Expected to attend a total of about 400 clients. Expected to attend a total of about 400 clients. Is expected to take about 30 runs. Active employment policy (AEP) thresholds. Specifically, the following parts procurement: Part Balance diagnostics first part of the second part of the third individual counseling, legal advice Detailed description of the subject contract within the individual parts will be detailed in the tender documents for procurement Counselling to improve the orientation of Prague citizens in the labor market which will also be published on the profile of the contracting authority located at http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/4d22f2ba-6d80-46f5-97fc-3f1b6df820ee. 1 of the Employment Act. The contracting authority is not able to implement the public contract of its own resources.

Guidance to improve the orientation of Prague citizens in the labor market.

Úřad práce České republiky | Published September 4, 2014
cpvs
80000000

Poradenstvím ke zlepšení orientace Pražanů na trhu práce.

The supplier of interior equipment and Guidance System - 2013/0190

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Published March 6, 2014
cpvs

The subject of the public contract is the delivery of internal equipment (especially furniture) and orientation of buildings, including the F1 and F2 F3 neck connecting the new building in the campus UJEP, which will serve to ensure that research and teaching space. Sponsor extends the deadline for submission of bids and opening session due to additional disclosures. According to Article 6 ZD: The subject of the public contract incl. the expected date of commencement and completion is defined by the model contract and its annexes, which forms Annex 1 tender documents. According to Article 11.1. ZD: The tenderer proves in his tender the exact technical specifications of the procurement (including the drawing part, or photos. Catalog pages) incl. tendering procurement budget, subject to the fulfillment of the contract. This technical specification will be annexed to the application of the model of which is attached as Annex 1 to this tender documents.

Laboratory Centre of the Faculty of Technology - Supplier Guidance System

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Published August 21, 2013
cpvs

the subject of the public contract is the delivery of parts orientation system, incl. related construction and assembly works and supplies.

Supplier of interior equipment and Guidance System - 2013 / 0190th

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Published February 11, 2014  -  Deadline March 31, 2014
cpvs
39130000, 39160000, 39200000, 39300000

The subject of the public contract is the delivery of internal equipment (especially furniture) and orientation of buildings, including F1 and F2 of new connecting neck F3 in Campus UJEP, which will serve to ensure that research and teaching facilities.