Call +44 800 9755 164

Public tenders for education in Vaasa Finland

Find all Education tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for education. Make a new search!

Revision förvaltning av och an economist at the Swedish samkommunen Ostrobothnia of Education and Culture och dess dotterbolag

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur samkommun | Published January 9, 2017  -  Deadline January 27, 2017
Lagstadgad revision and Assistant Manager uppgifter för revisionsnämnden: - Anbud på lagstadgade revisionstjänster according kommunallagen for in the years 2017-2020 samt för två optionsår 2021-2022, 12 dagar per år. Detta inkluderar samkommunen och dotterbolaget Edu YA Ab - Anbud for deltagande i revisionsnämndens sammanträden uppgörande samt av utvärderingsberättelse. Uppskattad tidsåtgång is 2 dagar per år. Övriga Uppdrag: - Anbud på och revision av specialuppdrag möjlig EU projektgranskningar. Med specialuppdrag avses outside your lagstadgade revisione of the associated Revisions- och sakkunnigservice. Uppskattad tidsåtgång is 2 dagar per år. Detta pris constitutes inte för comparison, grund av anbuden. Minimikrav på revisor (utöver OFR- / OFGR Competence) and revisionssammanslutning: 1) revision och på svenska rapportering 2) dokumenter kvalitetssäkringssystem 3) erfarenhet av revision samt i samkommun EU project eller andra Uppdrag 4) Ansvarig revisorns andel i arbetet minst 80% . Lagstadgad revision and Assistant Manager uppgifter för revisionsnämnden: - Anbud på lagstadgade revisionstjänster according kommunallagen for in the years 2017-2020 samt för två optionsår 2021-2022, 12 dagar per år. Detta inkluderar samkommunen och dotterbolaget Edu YA Ab - Anbud for deltagande i revisionsnämndens sammanträden uppgörande samt av utvärderingsberättelse. Uppskattad tidsåtgång is 2 dagar per år. Övriga Uppdrag: - Anbud på och revision av specialuppdrag möjlig EU projektgranskningar. Med specialuppdrag avses outside your lagstadgade revisione of the associated Revisions- och sakkunnigservice. Uppskattad tidsåtgång is 2 dagar per år. Detta pris constitutes inte för comparison, grund av anbuden. Minimikrav på revisor (utöver OFR- / OFGR Competence) and revisionssammanslutning: 1) revision och på svenska rapportering 2) dokumenter kvalitetssäkringssystem 3) erfarenhet av revision samt i samkommun EU project eller andra Uppdrag 4) Ansvarig revisorns andel i arbetet minst 80% .
  • 1