Call +44 800 9755 164

Public tenders for education in Prague Czech Republic

Find all Education tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for education. Make a new search!

Adult and other education services

Ministerstvo pro místní rozvoj | Published February 7, 2017  -  Deadline March 6, 2017
cpvs
80400000

The subject of this contract is a technical organization and lecturing ensure professional educational events and administrative support for the education system in the application MS2014 +. The participant whose bid will be chosen as the best, the framework agreement. Education within the education system in the 2014-2020 programming period vocational training (hereinafter referred to as "system of education") will take the form of full-time training events (training programs, update seminars and ad hoc training).

The purpose of this procurement is to ensure the education system for employees of entities implementation (and other entities involved in the implementation of the ESI funds) below the specified range and quality that matches the rigors of their job.

Description of the contract is detailed in the tender documentation.

Education and training services

Státní fond kinematografie | Published January 25, 2017  -  Deadline February 28, 2017
cpvs
80000000

The subject of public procurement, whose performance will be with the selected contractor hedging contract workshops, professional presentation and promotion of the State Cinematography Fund, is to provide workshops and expert presentations, so that their theme was focused on cinematography and film production activities and ensuring the presentation of the State Fund cinema as a sponsor.

Adult and other education services

Česká republika – Úřad práce ČR | Published January 26, 2017
cpvs
80400000

The subject of the public contract is to provide retraining according to Act no. 435/2004 Coll., On employment, as amended. Public contract in accordance with § 98 of the PCA internally divided into 15 parts. The purpose of the award procedure is to conclude a framework agreement on the implementation of the courses with one of the winning supplier for each part of the public contract. At the tender will be concluded with a total of 15 framework contracts. Tenderers may submit tenders in one / some or all parts.

Education and training services

Česká republika – Úřad práce ČR | Published February 21, 2017  -  Deadline March 20, 2017
cpvs
80000000

Retraining courses will be implemented on the basis of framework agreements for each part of the public contracts specified in Section 22 tender documents. 

Education and training services

Česká republika – Úřad práce ČR | Published February 23, 2017  -  Deadline April 4, 2017
cpvs
80000000

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění rekvalifikace dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ vnitřně členěna do 49 částí. Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ na provedení rekvalifikačních kurzů s jedním vítězným dodavatelem pro každou jednotlivou část veřejné zakázky. V rámci zadávacího řízení bude uzavřeno celkem 49 rámcových dohod. Dodavatelé mohou ve smyslu § 101 odst. 2 ZZVZ podávat nabídky na jednu, několik nebo na všechny části veřejné zakázky (pro vyloučení pochybností dodavatel může podat nabídku pouze do jedné části nebo může podat několik nabídek do různých částí nebo může také podat nabídky do všech částí VZ).

Obsluha osobního počítače.

Obsluha osobního počítače; Digitální gramotnost (základní moduly).

Programátor (18-003-M); Správce sítí pro malé a střední organizace (26-002-M).

Tvorba www stránek; Pracovník grafického studia; Čtení a kreslení technické dokumentace.

Účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky včetně řízené praxe; Účetnictví a daňová evidence využitím výpočetní techniky; Mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky.

Základy podnikání.

Pracovník v sociálních službách se zaměřením na vykonávání přímé obslužné péče.

Kosmetička (58-030-M); Manikérka a nehtová designérka (69-024-H); Pedikérka a nehtová designérka (69-025-H); Vizážistka (69-035-M).

Sportovní masáž (69-037-M).

Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H).

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M).

Florista (41-008-H).

Údržba veřejné zeleně (41-033-E).

Strážný (68-008-E).

Pracovník v administrativě (63-033-H).

Holičské a kadeřnické práce.

Akreditovaný kvalifikační kurz pro sanitáře.

Obsluha elektrovozíku a motovozíku pro držitele ŘP kategorie B, C, D nebo T; Obsluha elektrovozíku a motovozíku bez ŘP.

Řidičské oprávnění skupiny C (RB/C); Řidičské oprávnění skupiny C+E (RC/CE); Řidičské oprávnění skupiny D (RB/D); Řidičské oprávnění skupiny D (RC/D); Profesní způsobilost řidiče (C, D); Profesní způsobilost řidiče – zvláštní část.

Základní kurz svařování dle ČSN 05 705; ZK 111 1.1 svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou; Základní kurz svařování dle ČSN 05 0705; ZK 135 1.1 svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře CO2; Základní kurz svařování dle ČSN 05 0705; ZK 311 1.1 svařováním plamenem a řezání kyslíkem; Rozšíření ze základního kurzu svařování ZK 111 1.1 na ZK 135 1.1 nebo naopak.

Education and training services

Státní fond kinematografie | Published February 23, 2017  -  Deadline March 10, 2017
cpvs
80000000

The subject of public procurement, whose performance will be with the selected contractor hedging contract workshops, professional presentation and promotion of the State Cinematography Fund, is to provide workshops and expert presentations, so that their theme was focused on cinematography and film production activities and ensuring the presentation of the State Fund cinema as a sponsor.

The system of education in the program odbdobí 2014-2020 - specialized education events

Ministerstvo pro místní rozvoj | Published February 6, 2017  -  Deadline March 6, 2017
cpvs
80400000

Ensuring human resources development within the Operational Programme Employment in language education

Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí | Published February 20, 2017  -  Deadline March 23, 2017
cpvs
80580000

The regional coordinator for the implementation of prevention in the field of road safety and traffic education in Karlovy Vary Region

Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. | Published February 20, 2017  -  Deadline March 23, 2017
cpvs
75200000

Ammunition

Ministerstvo obrany – Česká republika | Published February 1, 2017  -  Deadline March 7, 2017
cpvs
35330000, 39162200

It is the purchase of hand grenade attack in versions sharp, training and education, the purchase of cut and tabla grenades.

Archaeological services

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze | Published January 27, 2017  -  Deadline March 9, 2017
cpvs
71351914

The subject of the tender is archaeological research (hereinafter referred to as "gate") within the meaning of the Act no. 20/1987 Coll., On state monument care, as amended, on the territory of the implementation of the project entitled "Completion, built and reconstruction of the building on Mikulandská innovation and technology research education center Academy of Arts, Architecture and design in Prague "defined project documents prepared by AED project, as, under the town hall 1235 / 2a, 150 00 Prague.

Data capture services

Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i. | Published February 10, 2017  -  Deadline March 1, 2017
cpvs
72313000

Implementation of the data collection additional written questionnaire (ie. Dropoff), which is one of the activities of SHARE-E +, reg. Number: CZ.02.1.01 / 0.0 / 0.0 / 16_013 / 0001740 (in the case of support funded from the Union of Operational Programme Research, development and education) in the 7th wave of data collection of the SHARE project in the Czech Republic.

Target groups of respondents: Longitudinal respondents SHARE project in the Czech Republic. Place of performance: Czech Republic. Number of questionnaires: 4 527th

Implementation of the data collection additional written questionnaire (ie. Dropoff), which is one of the activities of SHARE-E +, reg. Number: CZ.02.1.01 / 0.0 / 0.0 / 16_013 / 0001740 (in the case of support funded from the Union of Operational Programme Research, development and education) in the 7th wave of data collection of the SHARE project in the Czech Republic.

Target groups of respondents: Longitudinal respondents SHARE project in the Czech Republic. Place of performance: Czech Republic. Number of questionnaires: 4 527th

Provision of services to the community

Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. | Published February 18, 2017  -  Deadline March 23, 2017
cpvs
75200000

The subject of public procurement is to ensure the implementation and prevention in the field of road safety and traffic education in Utah.

Precise definition of the subject contract specifies in detail the draft contract for the public contract and its annex.

The aim of the performance of this contract is to contribute to the fulfillment of tasks arising for the sponsor, respectively. MD - BESIP of Act no. 361/2000 Coll., On road traffic and on amendments to certain Acts (Road Traffic Act), as amended, as well as participate in the performance of tasks arising from the measures taken under the National Security Strategy traffic, which is published on the website of MD - BESIP www.ibesip.cz

The Region will act as a regional coordinator person responsible for the tasks specified in the agreement and its annexes. Activities will be selected contractor to perform due to organizational guidelines contracting authority and supervision of the management of MD - SCUBA.

  • 1