Public tenders for defense in Tampere Finland

Find all Defense tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for defense. Make a new search!

Defense Forces Gas Service 2017-2021

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | Published July 20, 2017
cpvs
24100000

Organization of the gas supply of the Defense Forces 2017-2021 The purpose of the acquisition is to introduce a uniform operating model for the organization of gas supply from 1.2017 onwards in the Defense Forces. The basic idea behind the new gas model operating model is a consistent model for delivering gases to all Defense Forces needs throughout Finland. As a rule, the delivery of gases is carried out using the use of the bottles, but the Defense Forces also use proprietary bottles. Organization of the gas supply of the Defense Forces 2017-2021

Detergents Defense Forces clothing workshop

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | Published May 14, 2017
cpvs
24000000

acquisition is a detergent supply, or renting a soap dispensing apparatus Defense Forces clothing workshop (Säkylän and Mikkeli production facilities). Defense Forces clothing workshop used only for liquid detergents and additives. the supply of detergents and leasing of dispensing equipment is included in addition to the technical service by the supplier, which includes mm. dispensing equipment inspection and maintenance, as well as the washing process control. acquisition is a detergent supply, or renting a soap dispensing apparatus Defense Forces clothing workshop (Säkylän and Mikkeli production facilities). Defense Forces clothing workshop used only for liquid detergents and additives. the supply of detergents and leasing of dispensing equipment is included in addition to the technical service by the supplier, which includes mm. dispensing equipment inspection and maintenance, as well as the washing process control.

Agreement on the supply of detergents by the Defense Forces Clothing Store

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | Published October 8, 2017
cpvs
24000000

The object of the acquisition is to supply detergents and hire detergent dispensing equipment to the Defense Forces clothing repairer (Säkylä and Mikkeli production facilities). The Defense Forces Clothing Department uses only liquid detergents and excipients. The supply of detergents and the rental of dispensing equipment also includes a technical service provided by the supplier, inspection and maintenance work on the dosing equipment and control of the washing process. The Säkylä and Mikkeli production plants of the Defense Forces clothing store spend about 3.6 million rubles every year. kg, of which about 70% is washed in Säkylä and about 30% in Mikkeli. Detergents are delivered to Säkylä and Mikkeli production sites on the basis of separate orders and invoiced to the Subscribers. The contractual term of the Contracts Agreement is signed until 30 June 2021. In addition, the agreement includes separate option periods for the period 1.7.2021 - 30.6.2022 and 1.7.2022 - 30.6.2023. The object of the acquisition is to supply detergents and hire detergent dispensing equipment to the Defense Forces clothing repairer (Säkylä and Mikkeli production facilities). The Defense Forces Clothing Department uses only liquid detergents and excipients. The supply of detergents and the rental of dispensing equipment also includes a technical service provided by the supplier, inspection and maintenance work on the dosing equipment and control of the washing process.

DEFENSE TRAFFIC CAMPAIGNS, PLACES AND BACKGROUND

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | Published October 20, 2017  -  Deadline November 23, 2017
cpvs
22000000

The contract is for a framework agreement on training camps, backboards for tables, and placards in accordance with Annex 1 (List of Products) for the Defense Forces between 2018 and 2020 and in the 2021 option period. The Supplier may also acquire minor quantities of products other than those referred to in Annex 1 relating to shooting training. The Department of the Ministry of the Interior also has the right to rely on the agreement. This is a framework agreement between the Defense Forces Logistics Plant (Customer) and one supplier for the use of all sections / vast (Subscribers). Products are delivered and invoiced on the basis of subscribers' separate orders. Annex 3 (technical specification) has been presented for example. the name of the product, the related illustration and the current technical structure (specification). Detailed technical drawings are provided to the selected vendor. Orders are usually made annually in January (order round), where the batches tend to order full year consumption. Complementary orders can also be made elsewhere. Estimated annual consumption The product is presented in Annex 2 (cost formula). Not all of the products presented are purchased in every order round, but the products and their number vary from year to year. The estimated annual consumption shown in Annex 2 (Price Schedule) is not a minimum annual minimum quantity per customer. In addition, they are requested to indicate the prices of the quantities exceeding the estimated annual consumption if they deviate from the prices of the declared annual quantities. These additional information will not be used as a benchmark for the bidding process. The contract is for a framework agreement on training camps, backboards for tables, and placards in accordance with Annex 1 (List of Products) for the Defense Forces between 2018 and 2020 and in the 2021 option period. The Supplier may also acquire minor quantities of products other than those referred to in Annex 1 relating to shooting training. The Department of the Ministry of the Interior also has the right to rely on the agreement.

Laundry service is the National Defense University Santahamina

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | Published April 27, 2017  -  Deadline May 31, 2017
cpvs
98310000

Laundry facilities are needed for the following textiles: Target group A) KILO LAUNDRY 1. sheets, duvet covers and pillow cases (cotton) 2. bath towel and hand towel (terry) 3. mattress protector (plastic fabric) - the above-mentioned products pesetetään an estimated 5000 - 7000 kg per year - price in € / kg - kilogram washing pricing must be based on a dry clean the laundry - the price includes mangling and unfolded Target group B) cargo 50 - 100 units / year 50 - 100 units / year 50 - 100 units / year - prices are expressed in € / pc - included in the price tedder and unfolded Target group C) CLOTHES 500 kg / year - price in € / kg - the price includes ironing and unfolded Target Group D) SHUTTLE SERVICE Clothes logistics Santahamina-house within managed by the client. Drivers are safety reports in accordance with the rules of the Finnish Defense Forces. - price in € / delivery - delivery fee / office includes pick-up and imports

Detergents Defense Forces clothing workshop

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | Published April 12, 2017  -  Deadline May 22, 2017
cpvs
24000000

Wash water hardness: Säkylän plant 0 - 2.5 ODH Mikkeli plant 0 ODH (Mikkeli water softening) Säkylän production machines: - 12-unit continuous KANNEGIESSER -putkipesukone (50 kg) - 200 kg Lavatec LX445 - 130 kg Lavatec LX425 - 90 kg D'Hooge Mikkeli production machines: - the unit 10 for the continuous pipe Lavatec washer (35 kg), - 2 to 200 kg Lavatec unit of a washing machine - 90 kg D'Hooge unit washer

Air defense industry services platform upgrade

Puolustusvoimien Logistiikkalaitos | Published November 30, 2015
cpvs
72000000

Software development service contract.

Submission of military bombs to the Defense Forces

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | Published October 17, 2017  -  Deadline November 20, 2017
cpvs
39297000

Hankinnan kohteena on puitesopimus teräsrakenteisten sotilaskaappien M-01 sekä niiden varaosien toimittamisesta Puolustusvoimille vuosina 2018-2021. Lisäksi Puolustushallinnon rakennuslaitos ja Rajavartiolaitos voivat halutessaan käyttää kyseessä olevaa sopimusta. Kyseessä on yhden toimittajan kanssa solmittava puitesopimus kaikkien joukko-osastojen/vast (Tilaajat) käyttöön. Tuotteet toimitetaan ja laskutetaan Tilaajien erillisten tilausten perusteella. Sotilaskaappi muodostuu ala- ja yläkaapista ja niitä on mahdollista tilata myös erikseen. Sotilaskaappeja käytetään varusmiesten varusteiden säilyttämiseen varuskunnissa. Sotilaskaappeja tilataan vuosittain keskimäärin 250 kpl. Määrä on aikaisempiin hankintamääriin perustuva arvio, joka voi ylittyä tai alittua. Tilattavien varaosien määrät ovat pieniä eikä niistä anneta arviota. Sotilaskaappeja valmistetaan sekä oikean- että vasenkätisinä. Alakaappeja tai yläkaappeja tilataan vähintään 10 kaapin erissä. Lisäksi sotilaskaappien varaosia voidaan tilata erikseen. Varaosina on toimitettava: alakaapin ovi, yläkaapin ovi, saranakappale, sivulokerikon hylly ja niitit, säätöjalat, salpalaite, lokerolaatikko sekä vaatetanko. Sotilaskaapit valmistetaan tarjouspyynnön liitteenä olevien piirustusten sekä Talousvarikolla nähtävänä olevan mallikaapin (perusnäyte) mukaisesti. Puolustusvoimat varaa oikeuden piirustusten muutoksiin. Tuotteisiin saattaa tulla vähäisiä muutoksia. Muutoksista ja muutosten mahdollisista kustannusvaikutuksista sovitaan valitun Toimittajan kanssa. Puolustusvoimille tulee omistus- ja tuoteoikeus muutettuihin piirustuksiin ja niiden mukaisiin tuotteisiin kaikilta osin. Valitun Toimittajan tulee toimittaa toimitusnäytteinä kaksi (2) vaatimukset täyttävää sotilaskaappia mahdollisimman pian Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Hankinnan kohteena on puitesopimus teräsrakenteisten sotilaskaappien M-01 sekä niiden varaosien toimittamisesta Puolustusvoimille vuosina 2018-2021. Lisäksi Puolustushallinnon rakennuslaitos ja Rajavartiolaitos voivat halutessaan käyttää kyseessä olevaa sopimusta.

Security, fire-fighting, police and defense equipment

Puolustusvoimat / Ilmavoimien Materiaalilaitos | Published November 15, 2014  -  Deadline January 30, 2015
cpvs
35000000

Turva-, palontorjunta-, poliisi- ja maanpuolustusvälineet

Name tapes for submission of the Finnish Defense Forces

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | Published May 9, 2017  -  Deadline July 3, 2017
cpvs
30199760

Hankinnan kohteena on niminauhojen toimittaminen Puolustusvoimille vuosina 2018-2021. Niminauhat on tarkoitettu pääasiallisesti varusmiesten sekä muiden sotilaiden käyttöön. Varusmiesten niminauhoja tilataan kahdesti vuodessa (heinäkuun ja tammikuun saapumiserät). Kyseessä on yhden toimittajan kanssa tehtävä puitesopimus Puolustusvoimien kaikkien joukko-osastojen/vast (Tilaajat) käyttöön. Tuotteet toimitetaan ja laskutetaan erillisten tilausten perusteella. Solmittava sopimus koskee seuraavia niminauhoja: Positio 1 Niminauha, brodeerattu, tarra, vihreä Positio 2 Niminauha, brodeerattu, tarra, beige Positio 3 Niminauha, brodeerattu, tarra, musta, päällystön Positio 4 Niminauha, brodeerattu, tarra, musta, miehistön Positio 5 Niminauha, varusmiesten Niminauhoja arvioidaan hankittavan vuosittain tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit" ilmoitetut määrät. Esitetyt luvut ovat sitoumuksettomia arvioita. Niminauhaan merkitään henkilön sukunimi ja niitä käytetään päällysvaatteissa. Niminauhat valmistetaan liitteenä 1 olevan teknisen eritelmän 420-b/5.4.2017 mukaan. Tilaaja tekee Toimittajalle niminauhoista erilliset tilaukset. Tilaaja lähettää Toimittajalle niminauhoihin merkittävät nimet Excel-taulukolla sähköpostitse. Toimittajan tulee lajitella niminauhat Tilaajan Excel-taulukossa ilmoittamissa erissä ja järjestyksessä. Tarjottujen tuotteiden vaatimustenmukaisuuden varmentamiseksi tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa tarjous- ja materiaalinäytteitä. Näytteiden vaatimustenmukaisuus todennetaan visuaalisesti, mittaamalla ja/tai laboratoriossa testaamalla. Näytteitä ei palauteta. Näytteillä sekä tarjoukseen liitetyillä selvityksillä varmistutaan siitä että tarjotut tuotteet ovat tarjouspyynnön mukaisia. Hankinnan kohteena on niminauhojen toimittaminen Puolustusvoimille vuosina 2018-2021. Niminauhat on tarkoitettu pääasiallisesti varusmiesten sekä muiden sotilaiden käyttöön. Varusmiesten niminauhoja tilataan kahdesti vuodessa (heinäkuun ja tammikuun saapumiserät). Kyseessä on yhden toimittajan kanssa tehtävä puitesopimus Puolustusvoimien kaikkien joukko-osastojen/vast (Tilaajat) käyttöön. Tuotteet toimitetaan ja laskutetaan erillisten tilausten perusteella. Solmittava sopimus koskee seuraavia niminauhoja: Positio 1 Niminauha, brodeerattu, tarra, vihreä Positio 2 Niminauha, brodeerattu, tarra, beige Positio 3 Niminauha, brodeerattu, tarra, musta, päällystön Positio 4 Niminauha, brodeerattu, tarra, musta, miehistön Positio 5 Niminauha, varusmiesten Niminauhoja arvioidaan hankittavan vuosittain tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit" ilmoitetut määrät. Esitetyt luvut ovat sitoumuksettomia arvioita. Niminauhaan merkitään henkilön sukunimi ja niitä käytetään päällysvaatteissa. Niminauhat valmistetaan liitteenä 1 olevan teknisen eritelmän 420-b/5.4.2017 mukaan. Tilaaja tekee Toimittajalle niminauhoista erilliset tilaukset. Tilaaja lähettää Toimittajalle niminauhoihin merkittävät nimet Excel-taulukolla sähköpostitse. Toimittajan tulee lajitella niminauhat Tilaajan Excel-taulukossa ilmoittamissa erissä ja järjestyksessä. Tarjottujen tuotteiden vaatimustenmukaisuuden varmentamiseksi tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa tarjous- ja materiaalinäytteitä. Näytteiden vaatimustenmukaisuus todennetaan visuaalisesti, mittaamalla ja/tai laboratoriossa testaamalla. Näytteitä ei palauteta. Näytteillä sekä tarjoukseen liitetyillä selvityksillä varmistutaan siitä että tarjotut tuotteet ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Military and uniforms / 4000000688

Puolustusvoimat | Published October 26, 2017
cpvs
18000000

Supply of military and uniforms for the Defense Forces and Organization of Ordering Ordering of Fur Sales to Military Staff and Civil Servants of the Defense Forces and Cadets Studying at the National Defense College Providing military and uniforms for the Defense Forces, and organizing ordering of clothing for military personnel and civil servants of Defense Forces and for cadets studying at the National Defense College. In addition, the call for tenders concerns the maintenance of the Patrols owned by the Defense Forces, whereby the selected military and uniforms supplier acts as a so-called " formula as a bank. The question is a framework agreement with one supplier. The contract period is 1.1.2018-31.12.2020. In addition, the agreement includes an option period of 1.1.2021-31.12.2021. The supply of military and uniforms for the Defense Forces and the organization of ordering of clothing for military personnel and civil servants of the Defense Forces and cadets studying at the National Defense College

Clothing, footwear, luggage articles and accessories

Puolustusvoimat | Published October 27, 2017
Winner
Image Wear Oy
cpvs
18000000

The supply of military and uniforms for the Defense Forces and the organization of ordering of orders for the soldiers and officials of the Defense Forces and the cadets studying at the National Defense College.

The supply of military and uniforms for the Defense Forces and the organization of ordering of orders for the soldiers and officials of the Defense Forces and the cadets studying at the National Defense College.

In addition, the call for tenders concerns the maintenance of the Patrols owned by the Defense Forces, whereby the selected military and uniforms supplier acts as a so-called " formula as a bank.

The question is a framework agreement with one supplier.

The contract period is 1.1.2018-31.12.2020.

In addition, the agreement includes an option period of 1.1.2021-31.12.2021.

INTERVENTION DECLARATION Foreign migration

Puolustusvoimat | Published October 12, 2017
cpvs
60000000

Moving abroad by the Defense Forces. Purchase paused and restarted. Moving abroad by the Defense Forces. Purchase paused and restarted. Moving abroad by the Defense Forces. Purchase paused and restarted.

Acquisition of media tracking services

Puolustusvoimat | Published July 26, 2017
cpvs
73300000

Procurement of media monitoring services for print media for the use of the Defense Forces. Procurement of media monitoring services for print media for the use of the Defense Forces. Procurement of media monitoring services for print media for the use of the Defense Forces.

Support services for development, productisation and service production

Puolustusvoimat | Published December 7, 2017
Winner
Accenture Oy
cpvs
72000000

The acquisition is based on the support services of the Defense Forces operational systems development, productisation and service production services (KETUPA support services) from January 1, 2018 to December 31, 2018 for the needs of the Finnish Defense Forces Logistics Center System Center and the Finnish Defense Forces Management System Center. In addition, nine (9) months of data transfer will be included in the framework contract in case of potential supplier exchanges. The acquisition is based on the support services of the Defense Forces operational systems development, productisation and service production services (KETUPA support services) from January 1, 2018 to December 31, 2018 for the needs of the Finnish Defense Forces Logistics Center System Center and the Finnish Defense Forces Management System Center. In addition, nine (9) months of data transfer will be included in the framework contract in case of potential supplier exchanges. The acquisition is based on the support services of the Defense Forces operational systems development, productisation and service production services (KETUPA support services) from January 1, 2018 to December 31, 2018 for the needs of the Finnish Defense Forces Logistics Center System Center and the Finnish Defense Forces Management System Center. In addition, nine (9) months of data transfer will be included in the framework contract in case of potential supplier exchanges.

snow Suit

Puolustusvoimat | Published September 21, 2017
cpvs
18200000

The Headquarters of the Defense Forces Logistics Unit (hereinafter the Procuring Unit) will apply for your offer of Snowfall to the Finnish Defense Forces in accordance with this invitation to tender and its annexes. See the contract details for more details. The Headquarters of the Defense Forces Logistics Unit (hereinafter the Procuring Unit) will apply for your offer of Snowfall to the Finnish Defense Forces in accordance with this invitation to tender and its annexes. See the contract details for more details.

Battle Shirt

Puolustusvoimat | Published May 18, 2017
cpvs
18130000

Defense Forces' logistics staff now ask for a quotation shirts to battle accordance with the Finnish Defense Forces attached to the invitation to tender and its annexes. Battle T-shirts are part of the development plan and the Defense Forces' logistics and materials logistics maintenance contracts at home. Battle shirts are also acquired crisis management and to equip the international forces. The Defense Forces has the title number, title: - 10369420 SHIRT \ BATTLE MKU M11, - SHIRT 10369421 \ BATTLE M11 AAVIKKO. Defense Forces' logistics staff now ask for a quotation shirts to battle accordance with the Finnish Defense Forces attached to the invitation to tender and its annexes. Battle T-shirts are part of the development plan and the Defense Forces' logistics and materials logistics maintenance contracts at home. Battle shirts are also acquired crisis management and to equip the international forces. The Defense Forces has the title number, title: - 10369420 SHIRT \ BATTLE MKU M11, - SHIRT 10369421 \ BATTLE M11 AAVIKKO.

Racing gun cartridges

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta | Published September 7, 2017  -  Deadline October 16, 2017
cpvs
35330000

The competing products are used by the Defense Forces Representative Sports Training Teams. Products listed below in the Tender Document. The competing products are used by the Defense Forces Representative Sports Training Teams. Products listed below in the Tender Document.

Special workwear

Puolustusvoimat | Published May 19, 2017  -  Deadline June 14, 2017
cpvs
18130000

Defense Forces' logistics staff now ask for a quotation shirts to battle accordance with the Finnish Defense Forces attached to the invitation to tender and its annexes.

Battle T-shirts are part of the development plan and the Defense Forces' logistics and materials logistics maintenance contracts at home. Battle shirts are also acquired crisis management and to equip the international forces.

The Defense Forces has the title number, title:

- 10369420 shirt \ M11 battle MKU,

- 10369421 shirt \ M11 battle desert.

Further development and maintenance of conscripts' electronic services for 2018

Puolustusvoimat | Published December 20, 2017
Winner
Codemen Oy
cpvs
48000000

Further development and maintenance of the Defense Forces Conscripts' Electronic Access System (PVSA). With the system, the Defense Forces creates and maintains the performance of conscript-based e-government management. The acquisition concerns both the upgrading and maintenance of the system. Through the development of the work, the parts of the transaction system and the implementation of the services can be coordinated, thus enabling the formation of a conscript-based lifecycle service. The value of the acquisition in 2018 is EUR 960,000.00, VAT 0%. The aim of the development work is to: - utilize pilots' experiences and expand the system base to enable technically and functionally compelling life-cycle service (covering entire service life time), - build Defense Forces staff to digitize, - develop content-producing functions for the Defense Forces, - enable future system integration by improving system security; , - build system integrations within the Defense Forces' internal services as well as the statutory obligations of the state administration for joint services. Further development and maintenance of the Defense Forces Conscripts' Electronic Access System (PVSA). With the system, the Defense Forces creates and maintains the performance of conscript-based e-government management. The acquisition concerns both the upgrading and maintenance of the system. Through the development of the work, the parts of the transaction system and the implementation of the services can be coordinated, thus enabling the formation of a conscript-based lifecycle service. The value of the acquisition in 2018 is EUR 960,000.00, VAT 0%.