Public tenders for technical-testing in Slovenia

Find all Consulting tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for consulting. Make a new search!

Technical testing, analysis and consultancy

 | Published March 9, 2016
cpvs

Technical testing, analysis and consultancy

Technical testing, analysis and consultancy

 | Published February 2, 2016  -  Deadline February 16, 2016
cpvs

Technical testing, analysis and consultancy

Technical testing, analysis and consultancy

 | Published February 2, 2016  -  Deadline March 10, 2016
cpvs

Technical testing, analysis and consultancy

Technical testing, analysis and consultancy services

Direkcija RS za infrastrukturo | Published July 15, 2016
Winner
Zavod za gradbeništvo Slovenije firma v angleškem jeziku: Slovenian National Building And Civil Engineering Institute
cpvs

Technical testing, analysis and consultancy

Technical testing, analysis and consultancy services

Direkcija RS za infrastrukturo | Published July 5, 2016  -  Deadline August 8, 2016
cpvs

Technical testing, analysis and consultancy

Technical testing, analysis and consultancy services

Direkcija RS za infrastrukturo | Published July 27, 2016  -  Deadline September 5, 2016
cpvs

Technical testing, analysis and consultancy

Technical testing, analysis and consultancy services

ELES d.o.o., Ljubljana | Published January 29, 2013
cpvs
71300000, 71323100, 71335000, 71600000, 73200000

:Izdelava projektne, investicijske, okoljske in tehnične dokumentacije Izdelava študij Diagnosticiranje, strokovna mnenja, meritve in ostala tehnična in strokovna pomoč

technical testing, analysis and consultancy services

ELES d.o.o., Ljubljana | Published October 6, 2012
Winner
Elektroinštitut Milan Vidmar Hajdrihova ulica 2 SI-1000 Ljubljana SLOVENIA Telephone: +386 14743620 E-mail: stanevizintin@eimv.si Fax: +386 14253326 Internet address: http://www.eimv.si
cpvs
71600000

:Izvajanje meritev in preiskav za diagnosticiranje stanja visokonapetostne opreme v razdelilnih transformatorskih postajah in izvajanje meritev ozemljitvenih sistemov, meritve elektromagnetnega sevanja, elektromagnetne združljivosti, meritve vplivov na okolje in hrupa.

technical testing, analysis and consultancy services

ELES d.o.o., Ljubljana | Published October 19, 2012
cpvs
71600000

Izvajanje celotnega nadzora dobave in montaže JK stebrov ter izvedba AKZ zaščite na DV 2x400 kV Beričevo-Krško.

Technical testing, analysis and consultancy services

ELES, d.o.o., Ljubljana | Published January 18, 2013  -  Deadline February 13, 2013
cpvs
71600000

:Izvajanje rednih periodičnih termografskih pregledov ELES-ovih RTP in RP.

technical testing, analysis and consultancy services

ELES d.o.o., Ljubljana | Published March 23, 2012
cpvs
71300000, 71323100, 71335000, 71600000

:— Izdelava projektne, investicijske, okoljske in tehnične dokumentacije, — izdelava študij, — diagnosticiranje, strokovna mnenja, meritve in ostala tehnična in strokovna pomoč.

technical testing, analysis and consultancy services

ELES d.o.o., Ljubljana | Published July 24, 2012  -  Deadline September 5, 2012
cpvs
71600000

:Izvajanje meritev in preiskav za diagnosticiranje stanja visokonapetostne opreme v razdelilnih transformatorskih postajah in izvajanje meritev ozemljitvenih sistemov, meritve elektromagnetnega sevanja, elektromagnetne združljivosti, meritve vplivov na okolje in hrupa.

Technical testing, analysis and consultancy services

NEK d.o.o. | Published January 23, 2015
Winner
<CONTACT_DATA_WITHOUT_RESPONSIBLE_NAME><ORGANISATION><OFFICIALNAME>Baumert Groupe Gorge</OFFICIALNAME></ORGANISATION><ADDRESS>50 Rue Principale</ADDRESS><TOWN>Schaeffersheim</TOWN><POSTAL_CODE>67150</POSTAL_CODE><COUNTRY VALUE="FR"/></CONTACT_DATA_WITHOUT_RESPONSIBLE_NAME>
cpvs
71600000

Supply and installation of doors.

Technical testing, analysis and consultancy

NEK d.o.o. | Published March 11, 2016
cpvs
71600000

Keeping reconstruction and realization of measurements on the cooling tower Marley.

Technical testing, analysis and consultancy services

ELES, d.o.o. | Published September 24, 2016  -  Deadline November 2, 2016
cpvs
71600000

Thermographic inspection of high-voltage power lines in the CIPO Maribor, CIPO Podlog, CIPO CIPO Divaca Ljubljana and in the years from 2017 to 2019th

Technical testing, analysis and consultancy services

ELES, d.o.o. | Published December 2, 2016
Winner
Elektroinštitut Milan Vidmar
cpvs
71600000

Subscription services Scalar system.

Technical testing, analysis and consultancy services

NEK d.o.o. | Published May 16, 2015
Winner
Tecnatom, S.A.
cpvs
71600000

Implementation of inspections of batches of control rods - additional inspection 10ih bundles of control rods that were used in previous cycles of reactor operation.

Technical testing, analysis and consultancy services

NEK d.o.o. | Published April 26, 2014  -  Deadline June 4, 2014
cpvs
71600000

Storitve tehničnega testiranja, analize in svetovanja

Technical testing, analysis and consultancy services

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. | Published October 18, 2017  -  Deadline November 23, 2017
cpvs
71600000, 71700000

Implementation of external quality control for investments on existing AC and HC, managed by DARS dd

Technical testing, analysis and consultancy services

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. | Published November 15, 2017  -  Deadline November 24, 2017
cpvs
71600000, 71700000

Implementation of external quality control for investments on existing AC and HC, managed by DARS dd