Public tenders for technical-testing in Sweden

Find all Consulting tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for consulting. Make a new search!

Technical testing, analysis and consultancy services

Post- och Telestyrelsen | Published April 18, 2013  -  Deadline May 17, 2013
cpvs
71600000, 71632000

Technical testing, analysis and consultancy services

Technical testing, analysis and consultancy services

FMV - Försvarets Materielverk | Published January 23, 2013  -  Deadline February 14, 2013
cpvs
71356000, 71600000

Technical testing, analysis and consultancy services

Technical testing, analysis and consultancy services

Botkyrka kommun | Published October 14, 2016  -  Deadline October 24, 2016
cpvs
71600000, 71318000, 71356000, 71621000

Technical testing, analysis and consultancy services

Technical testing, analysis and consultancy services

Sundsvalls kommun | Published May 12, 2016
cpvs
71600000

Technical testing, analysis and consultancy services

Technical testing, analysis and consultancy services

Trafikverket | Published May 2, 2013
Winner
Atumo AB SE-931 78 Skellefteå SWEDEN
cpvs
71600000

:Konsulten ska vara ett stöd till Trafikverkets handläggare, och att även självständigt handlägga provkörningsärenden.

technical testing, analysis and consultancy services

Trafikverket | Published August 24, 2012
Winner
Grontmij AB Box 47303 SE-100 74 Stockholm SWEDEN
cpvs
71600000

Inspektioner av byggnadsverk (broar, tunnlar, bryggor, stödmurar m.m.) på enskilda och allmänna vägar samt järnvägsnät.

technical testing, analysis and consultancy services

Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad, Tanums kommun | Published January 27, 2012
Winner
Eurofins Environment Sweden AB SWEDEN
cpvs
71600000, 71610000, 71620000, 71900000

Kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum samt det kommunala bolaget LEVA i Lysekil AB inbjuder er att lämna anbud på transport och analyser av vatten-, avlopp-, livsmedel- och miljöprover.

technical testing, analysis and consultancy services

Elsäkerhetsverket | Published November 15, 2012
Winner
Nemko a/s Gaustadalleen 30 0314 Oslo NORWAY
cpvs
71600000

Förfrågningsunderlag för upphandling av avtal om provning av elektriska och elektroniska apparater medavseende på EMC för Elsäkerhetsverkets räkning i avsikt att ge Elsäkerhetsverket underlag för att utvärdera om det finns skäl att ingripa mot försäljningen av enskilda apparater.

Technical testing services

Stockholm Vatten VA AB | Published October 31, 2014
cpvs
71632000, 71335000, 71356000, 71356300, 71630000, 71631000, 71631400

Nyberg VA AB

Technical testing, analysis and consultancy services

Göteborgs Stads Upphandlings AB | Published February 9, 2017
Winner
WSP Sverige AB
cpvs
71600000, 71630000, 71631000

Technical consulting PCB inspection.

Technical testing, analysis and consultancy services

Botkyrka kommun | Published January 11, 2017
Winner
Sweco Systems AB
cpvs
71600000, 71318000, 71356000, 71621000

This frame agreement contracts for consulting services - General Property consultant. The services relate to different types of missions in order to complement the administration's own competence and Reinforcement.

Technical testing, analysis and consultancy services

Göteborgs Stads Upphandlings AB | Published December 8, 2016  -  Deadline January 11, 2017
cpvs
71600000, 71630000, 71631000

Technical consulting PCB inspection.

Technical testing, analysis and consultancy services

Botkyrka kommun | Published September 8, 2016  -  Deadline October 17, 2016
cpvs

This frame agreement contracts for consulting services - General Property consultant. The services relate to different types of missions in order to complement the administration's own competence and Reinforcement.

Technical testing, analysis and consultancy services

Skara kommun | Published June 7, 2016
Winner
Alp Markteknik AB
cpvs
71600000, 71000000, 71240000, 71300000, 71420000

Procurement of technical consulting services in the Architecture Building, Architecture Landscape, Structure, design concept and design of land / road and land contamination to Skara municipality.

Technical testing, analysis and consultancy services

Umeå kommun | Published July 9, 2015
Winner
Sspa Sweden AB
cpvs
71600000, 71310000

Consultant to support project activities in Midway Alignment. Further description is given in Annex scopes of work.

Technical testing, analysis and consultancy services

Region Halland | Published May 12, 2015  -  Deadline June 16, 2015
cpvs
71600000, 71000000, 71300000, 71310000, 71311300, 71315200, 71317000, 71317100, 71318000, 71321300, 71322000, 71356000, 71540000, 71621000

RegionFastigheter need continuous help from various technical consultants with implementation of various renovation and new construction projects. This contract relates to the establishment of a framework agreement with the technical consultants in the following technology areas: - Architects, - structural engineering - HVAC planners, - Electrical planners, - Project / construction management / control, - control HVAC, - Control E, - Build Economists - Byggbeskrivare - Fire Engineers.

Technical testing, analysis and consultancy services

Luleå Energi Aktiebolag | Published March 6, 2015  -  Deadline April 1, 2015
cpvs
71600000, 71356000, 71621000

Framework agreement for 11 pcs. service areas of technical consultants.

Technical testing, analysis and consultancy services

Umeå kommun | Published February 27, 2015  -  Deadline April 6, 2015
cpvs
71600000, 71310000

Consultant to support project activities in Midway Alignment. Further description is given in Annex scopes of work.

Technical testing, analysis and consultancy services

Sundbybergs stad | Published October 30, 2014  -  Deadline December 8, 2014
cpvs
71321300, 71311000

Upphandlingen avser ramavtal för tekniska konsulttjänster inom 6 olika teknikområden: 1. modellering av stadens spill-, dagvatten samt dricksvattennät, 2. utredningar och projektering av mindre mark- och VA-projekt, 3. utredningar, projektering och byggledning för renovering av avloppspumpstationer och fallschakt (befintliga anläggningar), 4. projektering av offentlig belysning i mindre projekt på allmän platsmark samt årligen återkommande reinvesteringsprojekt. Dokumentation av ny och befintlig belysningsanläggning, 5. trafikplanering och trafikteknik, 6. dagvattenutredningar.

Technical testing, analysis and consultancy services

Specialfastigheter Sverige Aktiebolag | Published June 14, 2014
Winner
Ramböll Sverige ABBox 17009Stockholm 104 62 infosverige@ramboll.sewww.ramboll.se
cpvs
71600000, 71315200, 71621000

Leverantören ska utföra uppdraget som huvudbesiktningsman och i samråd med beställaren tillsätta en besiktningsgrupp med relevanta specialister inom olika fackområden som underkonsulter. Leverantören ska ansvara för arbetet som samtliga besiktningsmän i gruppen utför såsom för eget arbete.