Public tenders for technical-testing in Netherlands

Find all Consulting tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for consulting. Make a new search!

Technical testing, analysis and consultancy services

Netbeheer Nederland | Published February 11, 2017
cpvs
71600000, 38432100, 38545000

Technical testing, analysis and consultancy services

Technical testing, analysis and consultancy services

Waterschap Rivierenland | Published July 21, 2016  -  Deadline September 19, 2016
cpvs
71600000, 71700000, 71730000, 71630000

Technical testing, analysis and consultancy services

technical testing, analysis and consultancy services

Hoogheemraadschap van Delfland | Published September 19, 2012
Winner
AquaTerra-KuiperBurger B.V. Poppenbouwing 34 Geldermalsen NETHERLANDS
cpvs
71600000

Hoogheemraadschap van Delfland (hierna Delfland) is voornemens een overeenkomst te sluiten met één leverancier voor het uitvoeren dienstverlening op het gebied van beleidsmonitoring vismigratie. Deze Europese aanbesteding wordt uitgevoerd volgens het Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten (BAO). De aanbesteding wordt uitgevoerd aan de hand van de openbare procedure. De opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving. De ingangsdatum van de overeenkomst is gepland op 1.9.2012 en heeft een looptijd voor de duur van het project. De verwachting is dat het project eind 2015 wordt afgerond.

technical testing, analysis and consultancy services

Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam, namens het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam | Published March 2, 2012
Winner
BAM Infratechniek Midden-West bv Postbus 14 1160 AA Zwanenburg NETHERLANDS E-mail: info@mw-bam-it.nl Telephone: +31 204072100 Internet address: http://www.baminfratechniek.nl Fax: +31 204072110
cpvs
71600000

Het verrichten van bemonsteringswerkzaamheden in het veld en bijkomende werkzaamheden voor de nazorgwerkzaamheden bodemsanering. Voor een nadere beschrijving zie

technical testing, analysis and consultancy services

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Agentschap NL | Published April 7, 2012
Winner
SGS Nederland B.v. Postbus 200 3200 AE Spijkenisse NETHERLANDS
cpvs
71600000, 71700000

Bij Private Sector Investeringsprogramma (Onderdeel Agentschap NL) worden een aantal regelingen uitgevoerd, waarbij projecten worden ontwikkeld in diverse sectoren, zoals landbouw, industrie, energie & milieu, watermanagement en transport. In de projecten is vaak een substantieel gedeelte van het budget bestemd voor hardware en daaraan gerelateerde diensten. Voor de aanschaf van hardware en daaraan gerelateerde diensten is de expliciete toestemming van AgNL nodig. Voor iedere aanschaf met een aangeboden waarde van meer dan 25 000,- EUR, D.D.U. (Delivered Duty Unpaid) of D.D.P. (Delivery Duty Paid) op de plaats van bestemming is een marktconformiteitsverklaring nodig. Indien tweedehands goederen deel uitmaken van de aanschaf moet een verzoek om aanschaf van deze goederen altijd zijn vergezeld van een marktconformiteitsverklaring, ongeacht de waarde van de tweedehands goederen. Per jaar wordt door AgNL ruim 150 keer opdracht gegeven voor toetsing van de marktconformiteit van aan te schaffen hardware en aan deze hardware gerelateerde diensten met een gemiddelde waarde van circa 400 000 EUR. De aanbestedingsdocumenten zijn uitsluitend te downloaden via de aankondiging van de opdracht op www.tenderned.nl.

Technical testing, analysis and consultancy services

Politie | Published June 25, 2014  -  Deadline July 30, 2014
cpvs
71600000, 71900000, 71800000, 71700000

De Politie is wettelijk verplicht om maatregelen te nemen ter voorkoming van besmetting met legionellabacteriën. De Politie beschikt over een groot aantal panden en is voornemens een gedeelte van de uit te voeren werkzaamheden ter voorkoming van besmetting met legionellabacteriën uit te besteden. De Politie is voornemens hiervoor drie Leveranciers te contracteren. Opdrachtnemer wordt gevraagd uitvoering te geven aan specifieke onderdelen van het legionellabeheer.

Technical testing, analysis and consultancy services

Netbeheer Nederland | Published February 9, 2017  -  Deadline March 8, 2017
cpvs
71600000, 38432100, 38545000

It concerns the implementation of the quality measurements of natural gas and green gas into the network of the regional grid, which are carried out inter alia gashoeveelheidsmetingen, caloric valuation, smell ability, advice and reporting.

Technical testing, analysis and consultancy services

Netbeheer Nederland | Published February 11, 2017  -  Deadline March 10, 2017
cpvs
71600000, 38432100, 38545000

It concerns the implementation of the quality measurements of natural gas and green gas into the network of the regional grid, which are carried out inter alia gashoeveelheidsmetingen, caloric valuation, smell ability, advice and reporting.

Technical testing, analysis and consultancy services

Rijksvastgoedbedrijf | Published January 15, 2016
Winner
Unica Ecopower
cpvs
71600000

The performance of consultancy services in the field of energy management for government buildings.

Technical testing, analysis and consultancy services

Stichting FloodControl-IJkdijk | Published June 13, 2015
Winner
BZ Innovatie Management BV
cpvs
71600000

Hiring personnel director post.

Technical testing, analysis and consultancy services

Rijksvastgoedbedrijf | Published May 5, 2015  -  Deadline June 11, 2015
cpvs
71600000

The provision of consultancy services in the field of energy management for government buildings.

Technical testing, analysis and consultancy services

IUC-RIVM | Published December 13, 2016  -  Deadline January 27, 2017
cpvs
71600000, 71620000

Within the area of ​​the NVWA NGS laboratories is used for the diagnosis of plant and food-borne pathogens (e.g., bacteria, plant viruses, fungi, insects and nematodes).

The contract scope includes:

) Library preparation:

- For DNA.

- For RNA including rRNA depletion plant or poly-A selection..

) Next Generation Sequencing; DNA and RNA: an average of 600 samples per year:

- For short reads (<500 nt) using Illumina HiSeq 4000 and MiSeq or Illumina Illumina NextSeq 500.

- For reads Long (> 500 nt) using PacBio RS II.

The tender is conducted by the IUC-RIVM on behalf of and for the NVWA.

Technical testing, analysis and consultancy services

Waterschap Brabantse Delta | Published April 11, 2017
Winner
Modderkolk Projects &amp; Maintenance BV
cpvs
71600000, 71631000

European public tender for NEN3140 inspections for Water Aa and Maas Water Board Brabantse Delta Water Board De Dommel and hereinafter referred to as contracting authorities.

In addition, also belong to this call acceptance testing of electric tools for the purpose of Aa en Maas water and De Dommel.

European public tender for NEN3140 inspections for Water Aa and Maas Water Board Brabantse Delta Water Board De Dommel and hereinafter referred to as contracting authorities.

In addition, also belong to this call acceptance testing of electric tools for the purpose of Aa en Maas water and De Dommel.

Lot 1 relates to the working area of ​​Aa en Maas water to give, after final award is concluded an agreement between the client and the client (water Aa and Maas).

European public tender for NEN3140 inspections for Water Aa and Maas Water Board Brabantse Delta Water Board De Dommel and hereinafter referred to as contracting authorities.

Lot 2 covers the Brabantse Delta water area where after final contract is concluded an agreement between contractor and client (Brabantse Delta water).

European public tender for NEN3140 inspections for Water Aa and Maas Water Board Brabantse Delta Water Board De Dommel and hereinafter referred to as contracting authorities.

In addition, also belong to this call acceptance testing of electric tools for the purpose of Aa en Maas water and De Dommel.

Plot 3 relates to the work area of ​​the district water board Cubitus wherein after final award is concluded an agreement between the client and the client (water The Cubitus).

Technical testing, analysis and consultancy services

IUC-RIVM | Published January 26, 2017  -  Deadline March 6, 2017
cpvs
71600000, 71620000

Within the area of ​​the NVWA NGS laboratories is used for the diagnosis of plant and food-borne pathogens (e.g., bacteria, plant viruses, fungi, insects and nematodes).

The contract scope includes:

) Library preparation:

- For DNA.

- For RNA including rRNA depletion plant or poly-A selection..

) Next Generation Sequencing; DNA and RNA: an average of 600 samples per year:

- For short reads (<500 nt) using Illumina HiSeq 4000 and MiSeq or Illumina Illumina NextSeq 500.

- For reads Long (> 500 nt) using PacBio RS II.

The tender is conducted by the IUC-RIVM on behalf of and for the NVWA.

Technical testing, analysis and consultancy services

Waterschap Brabantse Delta | Published January 17, 2017  -  Deadline February 23, 2017
cpvs
71600000, 71631000

European public tender for NEN3140 inspections for Waterboard Aa en Maas Water Board Brabantse Delta and Water Board De Dommel hereinafter referred to as contracting authorities.

As well as part of this tender the testing of power tools for the benefit of Aa and Maas Water and De Dommel.

European public tender for NEN3140 inspections for Waterboard Aa en Maas Water Board Brabantse Delta and Water Board De Dommel hereinafter referred to as contracting authorities.

As well as part of this tender the testing of power tools for the benefit of Aa and Maas Water and De Dommel.

Lot 1 covers the area of ​​Waterboard Aa en Maas said after the final award is made an agreement between contractor and client (Aa and Maas Water).

European public tender for NEN3140 inspections for Waterboard Aa en Maas Water Board Brabantse Delta and Water Board De Dommel hereinafter referred to as contracting authorities.

Lot 2 concerns the work of Waterboard Brabantse Delta wherein after final contract is concluded an agreement between contractor and client (Brabantse Delta Water Board).

European public tender for NEN3140 Inspections on behalf of Waterboard Aa en Maas Water Board Brabantse Delta and Water Board De Dommel hereinafter referred to as contracting authorities.

As well as part of this tender the testing of power tools for the benefit of Aa and Maas Water and De Dommel.

Lot 3 concerns the work of De Dommel Water Board which after final contract is concluded an agreement between contractor and client (De Dommel Water Board).

Technical testing, analysis and consultancy services

Erasmus MC | Published December 30, 2016
Winner
CAG AMned
cpvs
71600000

Legionella Control: The contract is for care related existing buildings (not new) on both the downtown location as location Daniel den Hoed.

See tender documents.

Technical testing, analysis and consultancy services

Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud | Published October 18, 2016  -  Deadline December 15, 2016
cpvs
71600000, 72300000, 71300000, 71620000

Setting up and maintaining a probability of failure analysis (fault tree), create the probability of failure reports and giving advice on the flood barrier Ramspol. In order to carry out a probability of failure probability of failure analysis specialist expertise is required.

The agreement included the option to extend the contract by four years.

Technical testing, analysis and consultancy services

Waterschap Rivierenland | Published July 9, 2016  -  Deadline September 2, 2016
cpvs
71600000, 71700000, 71730000, 71630000

WSRL intends for the inspection of electrical installations according to the NEN 3140 per parcel a framework to deal with three (3) entrepreneurs (one primary and two secondary) for a period of seven (7) years. WSRL intends to enter into a long-term partnership.

The proposed effective date for the framework agreement is 10/18/2016.

In connection with the inspection cycle of 7 years for electrical, WSRL chooses to enter into a framework agreement for over 4 years.

The tender is divided into 5 lots:

Lot 1: Northern Region.

Lot 2: South Region.

Lot 3: Middle Region.

Lot 4: Region West.

Lot 5: Headquarters.

It is allowed to subscribe to multiple plots.

Technical testing, analysis and consultancy services

Gemeente Den Haag | Published July 10, 2015
Winner
CAG
cpvs
71600000, 71620000, 71900000, 71800000, 71630000

Technical consulting and inspection services divided into 6 lots: 1. consultancy services in the field of installation (in the fields of mechanical engineering, electrical engineering, control engineering and transport technology); 2. consultancy services in the field of energy in buildings (advising on energy management and conservation of buildings); 3. consultancy services in the field of energy storage systems; 4. advisory services in the field of building physics and fire safety; 5. inspection microbiological and chemical research; 6. Inspection and glass facade.

Technical testing, analysis and consultancy services

Politie | Published September 20, 2014  -  Deadline September 22, 2014
cpvs
71600000, 71700000, 71800000, 71900000

Diensten voor technische testen, analyse en adviezen