Public tenders for technical-testing in Denmark

Find all Consulting tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for consulting. Make a new search!

Technical testing, analysis and consultancy services

Favrskov Kommune | Published April 19, 2013
cpvs
45214200, 45262690, 45331000, 71314000, 71530000, 71600000

Technical testing, analysis and consultancy services

technical testing, analysis and consultancy services

Energistyrelsen | Published July 7, 2012  -  Deadline August 22, 2012
cpvs
71600000

technical testing, analysis and consultancy services

Technical testing, analysis and consultancy services

HOFOR A/S | Published May 4, 2016
cpvs

Technical testing, analysis and consultancy services

Technical testing, analysis and consultancy services

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU), c/o Vejdirektoratet | Published April 15, 2016
cpvs

Technical testing, analysis and consultancy services

Technical testing, analysis and consultancy services

HOFOR A/S | Published May 7, 2016
cpvs

Technical testing, analysis and consultancy services

Technical testing, analysis and consultancy services

HOFOR A/S på vegne af HOFOR Spildevand København A/S, Frederiksberg Kloak A/S, Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S | Published December 24, 2015  -  Deadline January 11, 2016
cpvs
71600000, 71000000, 71510000

Technical testing, analysis and consultancy services

Technical testing, analysis and consultancy services

HOFOR Spildevand København A/S | Published March 5, 2016  -  Deadline April 4, 2016
cpvs

Technical testing, analysis and consultancy services

Technical testing, analysis and consultancy services 2013 / S 214-372261

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste | Published November 5, 2013  -  Deadline November 11, 2013
cpvs
71600000

Technical testing, analysis and consultancy services

Technical testing, analysis and consultancy services 2013 / S 243-423072

Forsvarskommandoen | Published December 14, 2013  -  Deadline January 31, 2014
cpvs
71600000, 71330000, 90721000, 90741000, 90743000

Technical testing, analysis and consultancy services

Technical testing, analysis and consultancy services 2013 / S 128-220121

Vejdirektoratet | Published July 4, 2013  -  Deadline August 5, 2013
cpvs
71600000

Technical testing, analysis and consultancy services

technical testing, analysis and consultancy services

Banedanmark | Published June 19, 2012
Winner
Cowi A/S Parallelvej 2 2800 Lyngby DENMARK Telephone: +45 56400000 E-mail: jca@cowi.dk Internet address: www.cowi.dk
cpvs
71600000

:Banedanmark ønsker at undersøge vibrationsdæmpende foranstaltninger i sporet (svellesåler). Der skal måles og beregnes kildestyrke, vibrationsudbredelse i jorden og vibrationsbelastningen af boliger. Der skal måles på to strækninger på hver 500 m tæt på hinanden, så det er muligt at have følgende sporkonstruktioner: 1. 500 m sveller med svellesåler, 2. normale sveller uden svellesåler. Der skal måles før og efter sporændringen. Desuden skal der foretages støjmålinger, for at undersøge hvordan vibrations- og støjniveauet ændres ved installation af svellesåler. Der skal være styr på toptyper og hastigheder. Banedanmark leverer data om skinne- og hjulkvalitet samt udfører sporarbejdet med 500 m svelleudskiftning. Der skal desuden måles vibrationer inde i boliger og udvikles en model for udbredelse af vibrationer i jorden fra sporet til boligerne. Projektet skal være afsluttet i år.

technical testing, analysis and consultancy services

Frederiksberg Kommune | Published November 6, 2012
Winner
Gh Energi og Rådgivning ApS Taastrup Hovedgade 121 2630 Taastrup DENMARK E-mail: gh@gh-energi.dk Telephone: +45 72441151
cpvs
71600000

Idet der henvises til meddelelse om prækvalifikation den 11.9.2012 udbyder Frederiksberg Kommune energimærkning af kommunens bygninger. Der skal laves energimærkning på ca. 125 bygninger, i alt ca. 240 000 m2. Energimærkning skal udføres i henhold til gældende lovgivning. Bygningsmassen består af kommunalt ejede bygninger - primært daginstitutioner, skoler, plejecentre, administrative bygninger, biblioteker, erhvervsbygninger, beboelsesejendomme og en svømmehal. Med få undtagelser er alle bygninger beliggende i Frederiksberg Kommune. Energimærkning på ca. halvdelen af bygningsmassen skal være udført og endeligt afleveret senest med udgangen af februar 2013.

Technical testing, analysis and consultancy services

Energistyrelsen | Published January 19, 2013
Winner
Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup DENMARK E-mail: info@teknologisk.dk Telephone: +45 72202000 Internet address: www.tenoligisk.dk Fax: +45 72202019
cpvs
71600000, 71610000, 71620000

Driift af sekratriat for godkendelsesordningen for byggevarer godkendt til drikkevand

Technical testing, analysis and consultancy services

Frederiksberg Kommune | Published December 18, 2012
Winner
Rambøll Danmark A/s Jernbanegade 7 4200 Slagelse DENMARK
cpvs
71600000

Frederiksberg Kommune udbyder energimærkning af kommunens bygninger. Der skal laves energimærkning på ca. 125 bygninger, i alt ca. 240 000 m². Energimærkning skal udføres i henhold til gældende lovgivning. Bygningsmassen består af kommunalt ejede bygninger – primært daginstitutioner, skoler, plejecentre, administrative bygninger, biblioteker, erhvervsbygninger, beboelsesejendomme og en svømmehal. Med få undtagelser er alle bygninger beliggende i Frederiksberg Kommune. Energimærkning på ca. halvdelen af bygningsmassen skal være udført og endeligt afleveret senest med udgangen af februar 2013.

technical testing, analysis and consultancy services

Banedanmark | Published February 14, 2012  -  Deadline March 15, 2012
cpvs
71600000

:Banedanmark ønsker at undersøge vibrationsdæmpende foranstaltninger i sporet (svellesåler). Der skal måles og beregnes kildestyrke, vibrationsudbredelse i jorden og vibrationsbelastningen af boliger. Der skal måles på to strækninger på hver 500 m tæt på hinanden, så det er muligt at have følgende sporkonstruktioner: 1. 500 m sveller med svellesåler, 2. normale sveller uden svellesåler. Der skal måles før og efter sporændringen. Desuden skal der foretages støjmålinger, for at undersøge hvordan vibrations- og om støjniveauet ændres ved installation af svellesåler. Der skal være styr på togtyper og hastigheder. Banedanmark leverer data om skinne- og hjulkvalitet samt udfører sporarbejdet med 500 m svelleudskiftning. Der skal desuden måles vibrationer inde i boliger og udvikles en model for udbredelse af vibrationer i jorden fra sporet til boligerne. Projektet skal være afsluttet i år.

technical testing, analysis and consultancy services

Aalborg Forsyning, Kloak A/S | Published September 28, 2012
Winner
Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej 38 8464 Galten DENMARK
cpvs
71600000, 71620000

Tjenesteydelsen er for analyseopgaver af prøver som stammer fra kloakselskabets renseanlæg og fra industrivirksomheder tilsluttet disse. Tjenesteydelsen omfatter i hovedtræk udtagning af prøver (visse prøver), afhentning af prøver, evt. konservering af prøver, udførelse af analyser på laboratorium og afrapportering. Analyserne omfatter bl.a. bestemmelse af næringssalte og organisk stof, miljøfremmede stoffer, tungmetaller, bakterier og fedt/olie. Tjenesteyderens prøvetagningspersonale skal have dokumenteret erfaring med prøvetagning for spildevandsforsyninger.

technical testing, analysis and consultancy services

Naturstyrelsen | Published April 26, 2012
Winner
Akvatikon Starup Kirkevej 20 6100 Haderslev DENMARK E-mail: erik@tveskov.com Telephone: +45 30281673
cpvs
71600000

EU-udbud af konsulentopgaver på miljøområdet indenfor det nationale overvåtgningsprogram og registrering af § 3-naturområer fordelt med forskelligt omfang på natur, overfladevand, havvand og grundvand. Opgaverne er meget forskellige og varierer fra feltarbejde, prøvetagning og laboratoriearbejde til interviewundersøgelser, beregninger og kvalitetskontrol af data. Der er udbudt opgaver indenfor både undersøgelser i vand og biologisk materiale m.m. Opgaverne er udbudt som en rammeaftale med 35 delaftaler, og denne bekendtgørelse omfatter de leverandører der er indgået kontrakt med for alle delaftaler.

Technical testing, analysis and consultancy services 2015 / S 033-056406

Miljøstyrelsen | Published February 17, 2015  -  Deadline April 7, 2015
cpvs
71600000, 90700000

Technical testing, analysis and consultancy contracts for execution of mappings of waste streams for electronics waste in various stages of collection and mapping of the quantities used electrical and electronic equipment annually exported legally from Denmark. The inventories conducted under the auspices of the Partnership for the collection of electronic waste, which is an initiative of the government's resource strategy - Denmark without waste.

Technical testing, analysis and consultancy services 2014 / S 228-403179

NaturErhvervstyrelsen | Published November 26, 2014
cpvs
71600000

Technical testing, analysis and consultancy Nitrogen forecast is based on the taking of soil samples. The location for the testing it has been selected on the basis of crop information from the previous year for approximately 650 agricultural land. Nitrogen prognosis is required to Natur Business Authority to fulfill its obligation under Executive Order no. 975 of 07.29.2013 on agricultural use of fertilizer in the plan period 2013/2014.

Technical testing, analysis and consultancy services 2014 / S 180-317685

Nature Agency | Published September 19, 2014  -  Deadline October 30, 2014
cpvs
71600000

Technical testing, analysis and consultancy Open procedure of the framework agreement for consultancy on nature and the environment primarily within the national monitoring program distributed with varying degrees of nature, surface water, seawater and groundwater. The tasks are very different and vary from field work, sampling and laboratory work to interview surveys, calculations and quality control of data. Will be offered jobs in both studies in water and biological materials, etc. The framework agreements are divided into 31 lots see. Appendix B of this notice. For further clarification and elaboration refer to tender documents.