Public tenders for technical-testing in Czech Republic

Find all Consulting tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for consulting. Make a new search!

Technical testing, analysis and consultancy services

DIAMO, státní podnik | Published April 14, 2012  -  Deadline May 9, 2012
cpvs
71600000

Technical testing, analysis and consultancy services

technical testing, analysis and consultancy services

DIAMO, státní podnik | Published February 1, 2012  -  Deadline September 30, 2011
cpvs
71600000

technical testing, analysis and consultancy services

Technical testing, analysis and consultancy services

DIAMO, státní podnik | Published February 1, 2012  -  Deadline September 30, 2011
cpvs
71600000

Technical testing, analysis and consultancy services

technical testing, analysis and consultancy services

DIAMO, státní podnik | Published April 14, 2012  -  Deadline May 9, 2012
cpvs
71600000

technical testing, analysis and consultancy services

technical testing, analysis and consultancy services

DIAMO, státní podnik (00002739) | Published October 25, 2012
Winner
GEOtest, a.s. Šmahova 1244/112 627 00 Brno CZECH REPUBLIC
cpvs
71600000

Provedení služeb ke splnění veřejné zakázky na zpracování analýzy rizik areálu po hlubinné těžbě uranu v okolí obce Bytíz, podle projektové dokumentace, která bude vydávána uchazečům, kteří budou vyzváni k podání nabídky. Zpracování vlastní analýzy rizika musí odpovídat Metodickému pokynu "Analýza rizik kontaminovaného území" z 2011. Průzkum znečištění bude zpracován v rozsahu podrobného průzkumu dle Metodického pokynu MŽP č. 13 pro průzkum kontaminovaného území a v souladu se Závazným stanoviskem MŽP k žádosti k OPŽP, prioritní osa 4, oblast podpory 4.2. – č.j. 65937/ENV/09 ze dne 9.9.2009. Vlastní analýza rizika bude provedena ve třech krocích, vzájemně na sebe navazujících: Hodnocení rizika, Doporučení cílových parametrů nápravných opatření, Doporučení postupu nápravných opatření. Předmětem veřejné zakázky je také zajištění splnění požadavku na zajištění publicity projektů dle Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a Nařízení EK (ES) č. 1828/2006, Rozhodnutí o poskytnutí dotace a dokumentu s názvem „Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory“ a v Grafickém manuálu publicity OP ŽP ve verzi aktuální v době realizace požadavků na publicitu (velkoplošný reklamní panel a stálá informační tabule/trvalá pamětní deska) uveřejněné na www.opzp.cz a dle pokynů objednatele.

Technical testing services

České vysoké učení technické v Praze | Published April 8, 2017
Winner
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
cpvs
71632000

Building contracts thus ensuring operational testing of aircraft engines consisting of securing the location for engine testing and providing other services related to the testing of engines, including the provision of necessary supplies. The Contractor will be responsible for organizing the testing instructions Sponsor or its authorized persons.

The subject of public procurement is:

a) Providing space for testing aircraft engines (see requirements in Art. 3.3.1 Tender documents);

b) Disposal of space laboratories (see requirements in Art. 3.3.2 Tender documents);

c) management of fuel inventories (see requirements in Art. 3.3.3 Tender documents);

d) Ensuring the supply of oil (see requirements in Art. 3.3.4 Tender documents);

e) Storage (see requirements in Art. 3.3.5 Tender documents);

f) Provision of test personnel (see requirements in Art. 3.3.6 Tender documentation).

Technical testing services

České vysoké učení technické v Praze | Published January 19, 2017  -  Deadline February 3, 2017
cpvs
71632000

Public procurement is subject thus ensuring operational testing of aircraft engines consisting of securing the location for engine testing and providing other services related to testing of engines, including the provision of necessary supplies. The Contractor will be responsible for organizing the testing according to the instructions of Sponsor or its authorized persons.

Technical testing services

České vysoké učení technické v Praze | Published January 7, 2017  -  Deadline January 31, 2017
cpvs
71632000

Public procurement is subject thus ensuring operational testing of aircraft engines consisting of securing the location for engine testing and providing other services related to testing of engines, including the provision of necessary supplies. The Contractor will be responsible for organizing the testing according to the instructions of Sponsor or its authorized persons.

Technical testing services

České vysoké učení technické v Praze | Published December 21, 2016  -  Deadline January 27, 2017
cpvs
71632000

Public procurement is subject thus ensuring operational testing of aircraft engines consisting of securing the location for engine testing and providing other services related to testing of engines, including the provision of necessary supplies. The Contractor will be responsible for organizing the testing according to the instructions of Sponsor or its authorized persons.

The subject of public procurement is:

a) provide a site for testing aircraft engines (see requirements in Art. 3.3.1 Tender documents);

b) removing waste from the space laboratories (see requirements in Art. 3.3.2 Tender documents);

c) management of fuel inventories (see requirements in Art. 3.3.3 Tender documents);

d) ensure the supply of oil (see requirements in Art. 3.3.4 Tender documents);

e) storage (see requirements in Art. 3.3.5 Tender documents);

f) ensuring that test personnel (see requirements in Art. 3.3.6 Tender documentation).

Technical testing services

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta | Published July 5, 2013
Winner
MDT-Medical Data Transfer s.r.o.Zhoř u Mladé Vožice 17Zhoř u Mladé Vožice 391 43 stepan.kralovec@gmail.com +420 777671069 http://www.mdt.cz
cpvs
71632000, 72313000

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní soubor služeb, které budou zahrnovat především vytipování a zajištění vhodného obsluhujícího personálu v nemocnicích a rehabilitačních /fyzioterapeutických zařízeních, jeho instruktáž a proškolení pro používání testovacích zařízení. Dále jsou předmětem veřejné zakázky služby spojené s výběrem vhodných pacientů a další služby v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Technical testing, analysis and consultancy services

T-Mobile Czech Republic a.s. | Published March 11, 2017  -  Deadline April 24, 2017
cpvs
71600000

The contract is the realization of the test operation of LTE-V (Vehicle), intended for communication between vehicles (V2V) and also vehicles with the transport infrastructure (V2I).

The contract is the realization of the test operation of LTE-V (Vehicle), intended for communication between vehicles (V2V) and also vehicles with the transport infrastructure (V2I). The testing operation will take place in the Czech Republic on transmitters specified further through a dedicated network for this purpose. As part of the test operation Sponsor intends to verify in particular the functionality of LTE-V in real terms (functions and parameters associated with the operation of the technology), and further testing of the chosen C-ITS-use times. Test LTE-V will be held in the framework of participation in the project Sponsor "C-Roads Czech Republic", which aims through a pilot program to test the selected communications technologies and related functions of the co-operative transport systems.

Implementation of the public contract will be executed in two phases:

- Phase 1 - dedicated launch LTE network testing LTE-V - especially the core part of the network including full integration of network elements necessary for the operation of separate networks-installation and integration of the first 3 selected transmitters

- Phase 2 - Installation and integration of the remaining 6 transmitters and start all functionalities incl. Selected practical use-time.

More detailed technical specifications of the subject contract is listed in Sec. 10 Tender Documentation - Technical Specifications Procurement.

Technical testing, analysis and consultancy services

T-Mobile Czech Republic a.s. | Published March 30, 2017  -  Deadline April 26, 2017
cpvs
71600000

The contract is the realization of the test operation of LTE-V (Vehicle), intended for communication between vehicles (V2V), as well as vehicles with the transport infrastructure (V2I).

Technical testing, analysis and consultancy services

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace | Published September 3, 2015
cpvs
71600000

Provedení hlavních mostních prohlídek na dálnicích 2015/16.

Technical testing, analysis and consultancy services

T-Mobile Czech Republic a.s. | Published April 21, 2017  -  Deadline June 5, 2017
cpvs
71600000

The contract is the realization of the test operation of LTE-V (Vehicle), intended for communication between vehicles (V2V), as well as vehicles with the transport infrastructure (V2I).

Technical testing, analysis and consultancy services

T-Mobile Czech Republic a.s. | Published April 27, 2017  -  Deadline June 12, 2017
cpvs
71600000

The subject of the contract is the implementation of LTE-V (Vehicle) technology for vehicle-to-vehicle (V2V) communication as well as V2I.

Technical testing, analysis and consultancy services

Atomex Group, z.s.p.o. | Published June 25, 2014
Winner
Temex, spol. s.r.o.Erbenova 293/19Ostrava 703 00 temex@temex.cz +420 595957777 http://www.temex.cz+420 595777755
cpvs
71600000, 71352100, 72244000, 31214500, 31600000

Zakázka „Vývoj a zkoušky prototypu rozvodnic a rozváděčů se zvýšenou odolností pro hermetické uzávěry” je členěna na 4 samostatné dílčí úkoly: DÚ1 Vývoj a zkoušky protipožárních dvířek; DÚ2 Vývoj a zkoušky rozváděče se zvýšenou zkratovou odolností; DÚ3 Vývoj a zkoušky seizmicky odolných rozvodnic vč. držáku; DÚ4 Vývoj a zkoušky rozváděčů a rozvodnic se zvýšeným krytím.

Set of equipment for thermal-technical testing and analysis

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | Published May 18, 2015
cpvs
38000000

Public contract will be divided into 4 parts: 1st - 2nd Hartmann tube - Emergency blower and the reactor / 3rd Circuit - Equipment on the number of particles in aerosols 4th - Thermal imager with continuous video recording device is used for determining the minimum ignition energy of combustible dusts-air mixtures. The circuit will be used as the approach of synthesis and to more effective cooling during the reaction. The equipment will be used for the characterization of particulate matter generated during combustion and gasification processes. The thermal imager is used for diagnosing the thermal behavior of the storage material, or electronic systems that are exposed to increased heat flow. a) a description needs to be the fulfillment of public contracts achieved: Development of research and development activities of this center begins to limit the absence of any instrumentation. b) description of the subject of the tender: Public tender will be divided into 4 parts: 1st - 2nd Hartmann tube - Emergency blower and the reactor / 3rd Circuit - Equipment on the number of particles in aerosols 4th - Thermal imager with continuous video recording c) a description of the mutual the relationship of the public contract and the client's needs: It is therefore a direct relationship. d) the anticipated date of the fulfillment of public contracts: Assumption delivery is September-December 2015

Warmth Prague CB, CC sp

Česká pošta, s.p. | Published December 11, 2013
cpvs

Execution of works to reduce the energy intensity of the building, according to project documentation for construction. The applicant is required to submit a valid certificate of competence to perform external thermal insulation composite systems, called ETICS, the certificate issued by the Technical Testing Institute for Construction Prague, including an affidavit that the system will be used in the implementation of the contract and the list of names of employees who were trained on the candidate system used ETICS. The contracting entity in accordance with § 127 paragraph 3 of the Act requires the submission of evidence of compliance in accordance with § 53, paragraph 1. f) to h).
  • 1