Public tenders for technical-consulting in Poland

Find all Consulting tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for consulting. Make a new search!

Systems and technical consultancy services

Województwo Mazowieckie | Published February 6, 2013  -  Deadline March 12, 2013
cpvs
72220000, 72224000, 72224100, 72224200, 72226000, 79421000, 79500000, 79994000, 79996100

Systems and technical consultancy services

Systems and technical consultancy services

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich | Published May 3, 2013
Winner
Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. ul. Lektykarska 29 01-687 Warszawa POLAND
cpvs
55120000, 72220000, 72222200, 72224000, 72224200, 72227000, 72228000, 73000000, 79342200

Wsparcie wdrożeń narzędzi i infrastruktury projektu 1.12 oraz stała asysta techniczna, w tym wykonanie studium formalno-prawnego związanego z rozwojem SI PSZ.

systems and technical consultancy services

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej | Published August 17, 2012  -  Deadline September 6, 2012
cpvs
72220000

systems and technical consultancy services

systems and technical consultancy services

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich | Published November 24, 2012  -  Deadline November 28, 2012
cpvs
55120000, 72000000, 72220000, 72222000, 72222200, 72224000, 72224200, 72227000, 72228000, 73000000, 79342200

systems and technical consultancy services

systems and technical consultancy services

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich | Published November 3, 2012  -  Deadline November 22, 2012
cpvs
55120000, 72000000, 72220000, 72222000, 72222200, 72224000, 72224200, 72227000, 72228000, 73000000, 79342200

systems and technical consultancy services

systems and technical consultancy services

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej | Published December 5, 2012
Winner
Comarch Polska S.A. al. Jana Pawła II 41g 31-864 Kraków POLAND E-mail: piotr.skubiszewski@comarch.com Telephone: +48 225642407 Fax: +48 126461100
cpvs
72220000

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi doradcze w zakresie: opracowania Koncepcji Systemu i określenia sposobu wdrożenia Systemu wspomagającego zarządzanie Polską Agencją Żeglugi Powietrznej (Zamawiający), wyboru Systemu i jego dostawcy oraz nadzoru nad wykonaniem i wdrożeniem tego Systemu przez Wykonawcę.

systems and technical consultancy services

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej | Published February 29, 2012  -  Deadline October 19, 2011
cpvs
72220000

systems and technical consultancy services

Systems and technical consultancy services

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej | Published February 29, 2012  -  Deadline October 19, 2011
cpvs
72220000

Systems and technical consultancy services

systems and technical consultancy services

Departament Administracyjny MON | Published January 19, 2012  -  Deadline February 8, 2012
cpvs
72220000, 80531200

systems and technical consultancy services

Systems and technical consultancy services

Departament Administracyjny MON | Published January 19, 2012  -  Deadline February 8, 2012
cpvs
72220000, 80531200

Systems and technical consultancy services

systems and technical consultancy services

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej | Published July 31, 2012  -  Deadline August 28, 2012
cpvs
72220000

systems and technical consultancy services

Advisory services and technical - construction for the installation and operation of devices on an industrial scale.

 | Published November 7, 2013  -  Deadline November 18, 2013
cpvs
72220000, 73200000, 79415000, 79415200

Technical consulting services - building for the installation and operation of the devices on an industrial scale.

Systems and technical consultancy services

Politechnika Warszawska | Published March 31, 2016
Winner
QUERCUS Sp. z o.o.
cpvs
72220000, 72250000, 72253200, 72230000

The contract is for maintenance of the SAP HCM system consisting of:

1) removal of Defects - reported in the duration of the agreement with System HD - for the operation of the System, and to grant Remote Consultation, under the conditions specified in § 2;

2) increasing the version of the System under the conditions specified in § 3;

3) exercise the Additional Services: Training, Consulting and On-Site Development Services, under the conditions specified in § 4.

Systems and technical consultancy services

Politechnika Warszawska | Published October 13, 2015  -  Deadline November 18, 2015
cpvs
72220000, 72250000, 72253200, 72230000

The contract is for maintenance of SAP HCM system consisting of: 1) the removal of malfunctions - reported during the term of the Agreement with HD System - regarding the operation of the System, and to grant Remote Consultation on the terms set out in § 2 of the contract, 2) increasing the version of System on conditions as defined in §3 of the contract; 3) exercise the Additional Services: Training, Consulting and On-Site Development Services, under the conditions specified in § 4 of the contract.

Systems and technical consultancy services

Politechnika Warszawska | Published May 9, 2015  -  Deadline June 16, 2015
cpvs
72220000, 72250000, 72253200, 72230000

The contract is for maintenance of SAP HCM system consisting of: 1) the removal of faults - reported during the term of the Agreement with HD System - regarding the operation of the System, and to grant Remote Consultation, under the conditions specified in § 2 of the Agreement; 2) increasing the version of the system under the conditions specified in § 3 of the Agreement; 3) exercise Additional Services: Training, Consulting and On-Site Development Services, under the conditions specified in § 4 of the Agreement.

Systems and technical consultancy services

Województwo Mazowieckie | Published July 5, 2013  -  Deadline August 12, 2013
cpvs
72220000, 72224100, 72224200, 72226000, 79421000, 72224000, 79994000, 79996100, 79500000

Usługi w zakresie doradztwa technicznego i finansowego przy realizacji zadań wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, zwanego dalej „Projektem BW”, w tym koordynacja i monitorowanie tych zadań oraz finansowe rozliczanie projektu.

Systems and technical consultancy services

Gmina Krasne | Published March 7, 2017  -  Deadline April 13, 2017
cpvs
72220000, 72322000, 72246000, 72266000, 72263000, 72265000, 72268000, 72300000, 72310000, 72512000

The contract is for the implementation of domain systems in the village of Krasne, including modernization of infrastructure and launch new

e-services within the framework of the project "Digital Municipality of Krasne jump - the development of e-services Municipality of Krasne."

The contract is for the implementation of domain systems in the village of Krasne, including modernization of infrastructure and launch new

e-services within the framework of the project "Digital Municipality of Krasne jump - the development of e-services Municipality of Krasne."

The scope and method of implementation of the contract, together with minimum requirements is contained in Appendix No. 1 to SETC - A detailed description of the order and the model contract constituting Appendix 2 hereto.

Systems and technical consultancy services

Agencja Rynku Rolnego | Published March 3, 2017
Winner
Tecna Sp. z o.o.
cpvs
72220000

The provision by the Contractor to the Employer services consisting of assisting employees Employer maintenance, modernization and expansion possessed by the Purchaser system that supports activities Employer under the Operational Programme 2014-2020 food aid and information systems that support other activities ARR, by providing the Purchaser team of experienced specialists in the process of agile software development.

1. The contract is the provision by the Contractor to the Employer services consisting of assisting employees Employer maintenance, modernization and expansion possessed by the Purchaser system that supports activities Employer Operational Programme food aid from 2014 to 2020, and information systems that support other activities ARR by providing the Purchaser team of specialists experienced in the process of agile software development.

2. The total estimated - indicative number of man-days, which plans to order Employer - 866 (433 per year).

3. A detailed description of the contract is included in Appendix No. 6 to SETC - Essential provisions of the contract.

Systems and technical consultancy services

Centrum Informatyzacji Politechnika Warszawska | Published February 10, 2017  -  Deadline March 15, 2017
cpvs
72220000, 72230000, 72250000, 72253200

The contract is for maintenance of the integrated information system management support the University based on SAP software for the Warsaw University of Technology.

The detailed scope of the contract is described in the model contract attached as Annex 8 hereto.

Employer provides the right option, referred to in art. 34 paragraph. 5 of the Public Procurement Law. The right option will be based on the contract the Contractor, which will be signed an agreement on this contract, Additional Services as described in § 5 Pattern Agreement.

The contract is maintenance services SAP system PW in the range of modules: HCM (in particular PA, PY, PT, ESS), FI, FI-CA, CO, PS, MM, SD, FI-AA, RE / PM, PI, BW , BOBJ, HANA, consisting of:

1) making the maintenance fees for the licenses held by the Employer SAP;

2) removal of malfunctions and failures and providing consultations Remote;

3) adjusting System SAP PM to changing the law;

4) representing the interests of the Employer to the software manufacturer if you need to troubleshoot installation problems and code of the Software;

5) execution of Additional Services: Training, Consulting on Site and Development Services,

The detailed scope of the contract is described in the model contract attached as Annex 8 hereto.

Systems and technical consultancy services

Centrum Informatyzacji Politechnika Warszawska | Published March 10, 2017  -  Deadline March 24, 2017
cpvs
72220000, 72230000, 72250000, 72253200

The contract is for maintenance of the integrated information system management support the University based on SAP software for the Warsaw University of Technology.

The detailed scope of the contract is described in the model contract attached as Annex 8 hereto.

Employer provides the right option, referred to in art. 34 paragraph. 5 of the Public Procurement Law. The right option will be based on the contract the Contractor, which will be signed an agreement on this contract, Additional Services as described in § 5 Pattern Agreement.