Public tenders for consultant in Slovakia

Find all Consulting tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for consulting. Make a new search!
ConsultingSlovakia

Management consultant services and related services

Univerzita Komenského v Bratislave | Published February 12, 2015
Winner
EKOPRAKTIK, spol. s r.o.
cpvs
79412000, 79221000

- Provide advisory and consultancy services for the financial management of the Comenius University in Bratislava, - providing advisory and consultancy services in the field of taxation and non-taxation of business Comenius University in Bratislava, - providing advisory and consultancy services in the processing of accounts Comenius University in Bratislava, - provision of counseling and consulting services for the compilation tax return income for PO Comenius University in Bratislava and its assembly.

Management consultant services and related services

Univerzita Komenského v Bratislave | Published January 21, 2015
cpvs

Poradenstvo pre manažment a súvisiace služby

Management consultant services and related services

Univerzita Komenského v Bratislave | Published January 5, 2015  -  Deadline January 22, 2015
cpvs
79412000, 79221000

- Provide advisory and consultancy services for the financial management of the Comenius University in Bratislava, - providing advisory and consultancy services in the field of taxation and non-taxation of business Comenius University in Bratislava, - providing advisory and consultancy services in the processing of accounts Comenius University in Bratislava, - provision of counseling and consulting services for the compilation tax return income for PO Comenius University in Bratislava and its assembly.

Management consultant services and related services

Univerzita Komenského v Bratislave | Published November 14, 2014
cpvs

Poradenstvo pre manažment a súvisiace služby

Management consultant services and related services

Univerzita Komenského v Bratislave | Published October 28, 2014  -  Deadline November 14, 2014
cpvs
79400000, 79221000

- Economic advice - financial advice - tax consulting, - financial statements, advice in preparing tax returns for income tax PO and its compilation.

Management consultant services and related services

Univerzita Komenského v Bratislave | Published November 17, 2014
cpvs
79400000, 79221000

- Economic advice - financial advice - tax consulting, - financial statements, advice in preparing tax returns for income tax PO and its compilation.

Consulting services focused on congress tourism

Sool Nua Lt. | Published December 16, 2016
cpvs

The subject of procurement is to provide consulting services focused on congress tourism for the period 2017-2019 in order to prepare a 3-year strategy and annual plan of activities of the contracting authority as a creative way consists Bratislava image as a relevant destination of congress tourism. The purpose of the tender is to select an experienced and creative consultant in the field of congress tourism, which could set up successful cooperation Stakeholder MICE sector from private and public sector and associated businesses in the congress tourism in Bratislava.

Consulting services focused on congress tourism

Bratislavská organizácia cestovného ruchu | Published April 26, 2017
cpvs
79419000

The subject of procurement is to provide consulting services focused on congress tourism for the years 2017-2019 in order to prepare 3-year strategy and annual plan of activities of the contracting authority, the creative way consists of Bratislava image as a relevant destination of congress tourism. The purpose of the procurement is to choose an experienced and creative consultant in the field of congress tourism, which could set up successful cooperation stakeholdrov MICE sector from private and public sector and associated businesses in congress tourism in Bratislava.

EBRD - Consultancy Services

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnost', a.s., Registry Office at Bratislava – Pracovisko podatel'ne v Bratislave, BIDSF PMU | Published April 16, 2014  -  Deadline May 12, 2014
cpvs

EBRD - Consultancy Services

Consultants

Stredná odborná škola strojnícka | Published December 23, 2013  -  Deadline January 13, 2014
cpvs
80400000

The contract is to provide complex of eight consultants for training needs and the development of training materials, pedagogical documentation, which will be teachers in the implementation of the project to create the selected objects.

EE & MC Consult Next, SE

EE & MC Consult Next, SE | Published November 20, 2015
cpvs

EE & MC Consult Next, SE

Systems consultancy

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Published July 2, 2014  -  Deadline July 17, 2014
cpvs
72246000, 72220000, 72222000, 73110000, 73200000

Systémové poradenstvo

Systems consultancy

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Published February 25, 2014  -  Deadline March 12, 2014
cpvs
72246000, 72220000, 72222000, 73110000, 73200000

Systémové poradenstvo

Systems consultancy

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Published August 8, 2013  -  Deadline August 19, 2013
cpvs
72246000, 72220000, 72222000, 73110000, 73200000

Systémové poradenstvo

Telecommunication consultancy services

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (30844355) | Published May 3, 2013
Winner
Arthur D.Little GmbH, organizační složka 26762889 Karolínska 650/1 186 00 Praha CZECH REPUBLIC Telephone: +420 224941303
cpvs
71316000

Zaistenie odbornej podpory pre stanovenie metód a postupov, ktoré budú Telekomunikačným úradom použité pri prideľovaní frekvencií vo frekvenčných pásmach 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz.

Evaluation consultancy services

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | Published February 15, 2013  -  Deadline April 2, 2013
cpvs
71620000, 79419000

Evaluation consultancy services

telecommunication consultancy services

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky | Published October 10, 2012  -  Deadline September 17, 2012
cpvs
71316000

telecommunication consultancy services

evaluation consultancy services

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | Published October 27, 2012
Winner
Consulting Associates,, a.s. Námestie slobody č. 6 811 03 Bratislava SLOVAKIA
cpvs
79419000

„Strategické hodnotenie Národného strategického referenčného rámca pre programové obdobie 2007 – 2013“ je: A) Hodnotenie sociálno-ekonomickej situácie a hodnotenie dopadov hospodárskej a finančnej krízy B) Hodnotenie príspevku OP a HP k plneniu strategického cieľa NSRR C) Hodnotenie plnenia cieľov a úloh pri implementácii schválenej národnej stratégie a priorít

financial management consultancy services

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | Published December 5, 2012  -  Deadline January 10, 2012
cpvs
71242000, 71319000, 72242000, 79100000, 79220000, 79412000

financial management consultancy services

Evaluation consultancy services

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | Published December 18, 2012
cpvs
79419000

Evaluation consultancy services